slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoofdstuk 4 Nederland: wateroverlast – Dreiging aan de voordeur Paragraaf 8 t/m 11 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoofdstuk 4 Nederland: wateroverlast – Dreiging aan de voordeur Paragraaf 8 t/m 11

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
senona

Hoofdstuk 4 Nederland: wateroverlast – Dreiging aan de voordeur Paragraaf 8 t/m 11 - PowerPoint PPT Presentation

215 Views
Download Presentation
Hoofdstuk 4 Nederland: wateroverlast – Dreiging aan de voordeur Paragraaf 8 t/m 11
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hoofdstuk 4Nederland: wateroverlast – Dreiging aan de voordeurParagraaf 8 t/m 11

 2. Zij: ‘Waarom moet dat altijd boven het naaktstrand, schat?’ Hij: ‘Zo, eens even de zeespiegel controleren.’

 3. De kust ingedeeld Wadden-kust Harde kust Dijk Duin-kust Zachte kust Estuarium Delta

 4. De Nederlandse kust is een dynamisch systeem - soms opbouw - soms afbraak Elke dag anders!

 5. Wanneer krijg je een duinkust? Aanlandige wind Langzaam oplopende zeebodem Eb en vloed Zand

 6. Opbouw: zand wordt aangevoerd vanuit open zee door de vloedstroom kuststroom Regel: de vloedstroom is sterker dan de ebstroom opbouw ?

 7. Vorming van een duinkust Wat is de functie van de verschillende elementen?

 8. Bescherming tegen de zee Tot 1000 n.Chr: terpen Na 1000: dijkenaanleg 1932: Afsluitdijk > IJsselmeer terp 1955-1985:Deltawerken Na 1985: dijken op deltahoogte Stormvloedkering Stormvloedkering

 9. De dreiging neemt toe door versterkt broeikaseffect Temperatuur-stijging is ca. 1,5 graad sinds 1900 Temperatuur in de Bilt Wat zijn de oorzaken van het versterkte broeikaseffect?

 10. De zeespiegel stijgt… Stijging is ongeveer 2 mm per jaar Stijging aan Ned.kust Door welke twee processen vindt er absolute stijging plaats?

 11. … en het land daalt • Wat zijn de oorzaken voor de bodemdaling? • Waarom juist in West-Nederland? • Wat is relatieve zeespiegelstijging? Oorzaak? Tweedeling De verwachte daling en stijging voor het jaar 2050 ten opzichte van de huidige situatie (bron: Rijkswaterstaat, NAM )

 12. Naar een nieuw kustbeheer Beschermen waar nodig Dynamisch Ruimte bieden waar mogelijk

 13. Beschermen: met zachte drang Zand-suppletieWaarom is dat hier nodig?

 14. Duingebieden afsluiten om erosie tegen te gaan Stuifdijk Helmaanplant

 15. Beschermen: met harde hand Waddenzee IJsselmeer zout zoet Deltahoogte Door de Afsluitdijk werd de kustlijn ruim 300 km korter.

 16. Modern kustbeheer: tegengaan van bolwerkvorming Waarom niet? Nieuwbouw niet toegestaan

 17. Kustbeheer: ruimte bieden aan de zee Waarom laat men hier een slufter ontstaan?

 18. Slufter op Texel: ecologische parel Gebied met hoge dynamiek en veel gradiënten Hoge diversiteit Noem twee gradiënten in dit gebied. Wat is de economische waarde van gebied?

 19. De kust: op weg naar een nieuwe toekomst?