inspectoratul colar al jude ului covasna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI COVASNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI COVASNA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI COVASNA - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI COVASNA. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ŞCOLARE Întâlnirea cu primarii localităţilor, 24.09.2007 la Consiliul Judeţean Covasna Întâlnire cu directorii pj. din 25.09.2007 la Grup Şcolar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI COVASNA' - semah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inspectoratul colar al jude ului covasna
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI COVASNA

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII

ŞCOLARE

Întâlnirea cu primarii localităţilor, 24.09.2007 la

Consiliul Judeţean Covasna

Întâlnire cu directorii pj. din 25.09.2007 la Grup Şcolar

Puskás Tivadar Sf. Gheorghe

dezvoltarea infrastructurii colare
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ŞCOLARE

CUPRINS:

 • Situaţia investiţiilor din 2007;
 • Etapizarea lucrărilor pe 2007;
 • Planul de investiţii pe 2008;
 • Măsuri şi acţiuni urgente;
situa ia investi iilor din 2007
Situaţia investiţiilor din 2007
 • Suma totală repartizată pe 2007:

23 024 000 lei

Din care plăţi efectuate:

 • Pe H.G. 300/ 2007: 49,78 %
 • Pe H.G. 454/ 2007: 6,70 %
 • Pe H.G. 617 /2007: 30,40 %
 • Pe H.G. 919/ 2007: 10,18 %

Gradul de absorbţie TOTAL: 23,92 %

situa ia investi iilor din 20071
Situaţia investiţiilor din 2007
 • S-a solicitat pe 20.09.2007:
 • Pe H.G. 300/ 2007:1 288,02 mii lei;
 • Pe H.G. 454/ 2007: 264, 36 mii lei;
 • Pe H.G. 617/ 2007: 304, 42 mii lei;
 • Pe H.G. 919/ 2007: 59, 2 mii lei

TOTAL: 1 916,2 mii lei

situa ia investi iilor din 20072
Situaţia investiţiilor din 2007
 • Lista localităţilor unde nu s-au încheiat contractele până pe 21.09.2007:
 • Pe H.G. 300/2007: Hăghig; Băţanii Mari
 • Pe H.G. 454/2007: Zăbala; Reci; Ilieni ( SAM);”Gábor Áron” Tg.Secuiesc, Racoşul de Sus; Gr.Şc.” Baróti Szabó Dávid”Baraolt;
 • Pe H.G.617/2007: GPP nr.1 Covasna; Ojdula;Vîlcele;
 • Pe H.G. 919/2007: Cernat;Brateş;Poian;Araci;Valea Mare;CPN.nr.1 Zăbala;Bita com.Reci
etapizarea lucr rilor pe 2007
Etapizarea lucrărilor pe 2007
 • Solicitarea de deschidere bugetară

Banii pot fi solicitaţi:

 • Pe lucrări efectuate;
 • Avansuri;
 • Pe grafice de lucrări.

În cazul lucrărilor contractate şi începute se previzionează valoarea lucrărilor care urmează să fie executate pe luna următoare şi se solicită banii de la MECT;( adresă în acest sens de la MECT)

etapizarea lucr rilor pe 20071
Etapizarea lucrărilor pe 2007

2. Solicitare de suplimentare a bugetelor pe lucrări contractate şi care se efectuează în 2007;

 • Rectificarea bugetului;
 • 5 000 miliarde lei se alocă învăţământului săptămâna viitoare, din care:

4 000 miliarde lei direct la Consiliile locale;

1 000 miliarde lei la şcoli prin I.Ş.J.

Repartizarea se face în funcţie de populaţia şcolară.

Pentru Covasna: I. Aproximativ 5 000 mii lei;

II. 1 237 mii lei

etapizarea lucr rilor pe 20072
Etapizarea lucrărilor pe 2007

I. Categorie: se întocmeşte urgent o listă a judeţului , dar numai pentru lucrări începute, contractate, dar neplătite;

Priorităţi:

 • Lucrări executate în avans;
 • Lucrări care se finalizează până pe decembrie 2007;
 • Lucrări care urmează să se execute, dar care nu au acoperire bugetară;

Observaţii: în această categorie nu se lansează

lucrări noi! TERMEN: 26.09.2007

etapizarea lucr rilor pe 20073
Etapizarea lucrărilor pe 2007

A II-a categorie:Se întocmeşte o listă a

judeţului pe investiţii noi

Atenţiune: se repartizează la şcoli prin I.Ş,J. doar pentru investiţii noi: reabilitare, reparaţii capitale, utilităţi, extinderi cu un număr de săli de clasă etc.

Se doreşte pregătirea execuţiilor pe anul 2008, ( proiectare şi execuţie se licitează împreună, în 2007 se realizează proiectarea, iar în 2008 execuţia fără a relua procedura de licitaţie)

etapizarea lucr rilor pe 20074
Etapizarea lucrărilor pe 2007

Priorităţi:

 • Utilităţile- ca obiectiv prioritar; Se doreşte ca pe 2009 să nu avem nici o şcoală cu toalete uscate în curte;
 • Reabilitarea clădirilor existente;
 • Reparaţii capitale;
 • Extinderi;
 • Construcţii noi la clădirile retrocedate;etc.

TERMEN:28.09.2007, 0ra 14,oo

etapizarea lucr rilor pe 20075
Etapizarea lucrărilor pe 2007

A III- a categorie: Lista pentru redistribuire

Sumele alocate dar care nu vor fi folosite se redistribuie la nivelul judeţului între şcoli fie în cadrul aceleiaşi administraţii publice locale, fie la alte administraţii locale, pe baza solicitării în scris a primarului. Banii care nu vor fi cheltuiţi “se pierd” la sfârşitul anului financiar. Redistribuirea se face printr-o H.G.

TERMEN: 26.o9.2007, ora: 14,oo

planul de investi ii pe 2008
Planul de investiţii pe 2008

Realizarea planului de investiţii pe 2008

TERMEN 15.10.2007

 • Programe în continuare:
 • PRIS- urban III.B ( Gr. Şc. Kós Károly Sf.gheorghe),
 • PRIS- rural, tranşa I (Herculian, Hăghig, Ozun)
 • PRIS- rural, tranşa II (Valea Mare, Zăbala),
 • PRIS- rural, tranşa III (Ghelinţa, Mărtineni)
 • PIR, componenta A3: alimentare cu apă,grupuri sanitare,instalaţii electrice, instalaţii de încălzire ( Albiş, Ariuşd, Hetea, Belin, Dobârlău Vale, Harale )
planul de investi ii pe 20081
Planul de investiţii pe 2008
 • Phare TVET- ateliere şcolare ( C-tin Brâncuşi, Puskás Tivadar, Berde Áron Sf. Gheorghe, Apor Péter Tg. Secuiesc);
 • Phare- inundaţii ( Dobolii de Sus);
 • POR ( programul operaţional regional ): din fiecare judeţ au fost nominalizate 7 unităţi de învăţământ ( Şcoala Specială, Liceul Székely Mikó, Gr.Şc. Körösi Csoma Sándor Covasna,Liceul Nagy Mózes Tg. Secuiesc, Şc. cu cls. I-VIII. Comandău, Gr.Şc. Gámán János Sf. Gheorghe)
planul de investi ii pe 20082
Programul grădiniţe:

GPN Breţcu,

GPN “Bobita”- Cătălina,

GPN Bobocea,Sita Buzăului;

GPN Chichiş,

GPN Estelnic,

GPN Ghelinţa,

GPN Mărcuş, Dobârlău;

GPN Ozun,

GPN Lunga;

GPN Belin;

GPN Comandău;

GPN Floroaia Mică;

GPN Aita Mare;

GPN Moacşa;

GPN Păpăuţi;

GPN “ Csipkerózsika” Tg. Secuiesc;

GPN “ Vackor” Tg. Secuiesc

GPN “Cimbora “ Baraolt;

GPP.nr.2 Covasna

Planul de investiţii pe 2008
planul de investi ii pe 20083
Planul de investiţii pe 2008

Atenţie: Unităţile de învăţământ nominalizate

în programele enumerate nu pot fi

finanţate şi din fonduri ale MECT;

Acestea nu se vor regăsi în planul de

investiţii pe 2008 !

planul de investi ii pe 20084
Planul de investiţii pe 2008

Paşi de urmat:

 • Identificarea lucrărilor pe plan local cu denumirea exactă (reabilitare, reparaţii capitale, extindere, utilităţi, construcţie nouă etc,)pe şcoli,pe imobile/ corp de clădire, structură, localitate;
 • Prioritizarea lucrărilor la nivelul administraţiei publice locale:
 • Lucrări care se finalizează în 2007;
 • Lucrările pentru care s-a solicitat buget pentru realizarea proiectării în 2007, cu execuţia în 2008;
 • Lucrări care se finalizează în 2008;
 • Lucrările de mare anvergură ca investiţii multianuale;

Adresa va fi semnată de primar, director şi antreprenor !

planul de investi ii pe 20085
Planul de investiţii pe 2008

Planul de investiţii la nivel local se întocmeşte şi se trimite la I.Ş.J. Covasna împreună cu nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei până pe 10.10.2007.

m suri i ac iuni urgente
Măsuri şi acţiuni urgente
 • 26.09.2007 : solicitare pentru suplimentare de buget pentru lucrările din 2007 ( şcolile care se află pe H.G.urile din 2007);
 • 26.09.2007: propuneri de redistribuire în 2007 ( caz special Campus şi SAM );
 • 28.09.2007: propuneri de investiţii noi pentru 2008, de valoare mică/medie, care să permită licitarea proiectului şi a execuţiei în 2007, proiectarea în 2007, execuţia în 2008;
 • 10.10.2007: Planul de investiţii pe 2008