s3 gruppen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
S3-gruppen PowerPoint Presentation
Download Presentation
S3-gruppen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

S3-gruppen - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

S3-gruppen. Søren Stemann Beck Miguel Paredes SKUB-møde 27. maj 2004. Hvad er S3-gruppen?. S3-gruppen er en gruppe af forældre, der har til formål: At SKUB-Netværket kender forældrenes holdninger til diverse emner eksempelvis værdier

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

S3-gruppen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s3 gruppen

S3-gruppen

Søren Stemann Beck

Miguel Paredes

SKUB-møde

27. maj 2004

hvad er s3 gruppen
Hvad er S3-gruppen?

S3-gruppen er en gruppe af forældre, der har til formål:

 • At SKUB-Netværket kender forældrenes holdninger til diverse emner eksempelvis værdier
 • At hjælpe med diverse praktiske gøremål i forbindelse medstormøder m.v.
 • At agere forældrerepræsentanter i diverse arbejdsgrupper
 • At sikre dialog og informationsudbredelse.

Hvem rapporterer S3-gruppen til?:

 • S3-gruppen rapporterer til skolens bestyrelse og SKUB-Netværket.

Facts om S3-gruppens arbejde:

 • Ca. 30 forældre, herunder repræsentanter fra skolebestyrelsen i egenskab af at være forældre.
 • Vi har afholdt møder 18. marts, 22. april, 13. maj og 17. maj 2004.

Hvad har vi konkret gjort?:

 • Kortlagt informationsmateriale om SKUB
 • Forsøgt at finde hoved og hale i SKUB-processen
 • Besøgt fire skoler i Gentofte, der har været gennem SKUB-processen
 • Udarbejdet et forslag til værdier og konkretisering heraf.
bes g p skub skoler
Besøg på SKUB-skoler

Baggrund for besøg:

 • Manglende information om de erfaringer, som de skoler, der allerede har gennemført SKUB-processen, har gjort sig, f.eks.:
  • Hvad er gået godt?
  • Hvad ville de have gjort om, hvis de fik muligheden?

Vi har besøgt følgende skoler:

 • Hellerup Skole
 • Maglegårdsskole
 • Gentofte Skole
 • Tjørnegaardsskole
bes g p skub skoler1
Besøg på SKUB-skoler
 • Vi har nu mere viden om SKUB-processen, hvad der fungerer, hvad vi skal undgå, eller hvad der kræver ekstra opmærksomhed f.eks.
  • Akustikproblemer
  • "Hjemområder" med flere klasser (vandret/lodret)
  • Faldgruber, f.eks. i værdifasen
  • Hvad er et typisk SKUB-budget pr. skole.
 • Konklusionerne ligger på Skovshovedsskoles hjemmeside
 • www.gentoftekommune.dk/skovshovedskole
 • Vælg Skub
 • Vælg S3
 • Herudover har vi fået en rundtur på Skovshovedsskole - Hvad er det egentlig, vi har i dag!
v rdier

Adfærd

Værdier

Værdier
 • SKUB-skolerne har i høj grad samme værdier, men alligevel er de i praksis ført ud i livet forskelligt
 • Den samme værdi kan være udtrykt i forskellig adfærd
 • Derfor er det vigtigt, at vi, når vi taler om værdier, også er konkrete.
konkretisering af v rdier
Konkretisering af værdier

Værdier - hvad er vigtigt for os?

Hvilke holdninger/ønsker liggerder bag?

Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret?

v rdier hvad er vigtigt for os
Værdier - hvad er vigtigt for os?
 • Dannelse
 • Faglighed
 • Glæde ved at gå i skole
 • Fysisk/psykisk sunde børn
 • Traditioner
 • Inspirerende miljø
 • Skole i udviklingsmæssig bevægelse
 • Lokal folkeskole
 • Tillid til skolen
 • Medansvar
konkretisering dannelse
Konkretisering: Dannelse

Hvilke holdninger/ønsker ligger der bag?

Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret?

 • Fortrolighed med sig selv og med omverdenen
 • Kunne relatere sin egen kultur til omverdenen
 • Kulturel viden om sin oprindelse
 • Forståelse af demokratiets regler, menneskerettigheder og miljø
 • Viden om kultur/kulturel baggrund
 • Situationsforståelse/fornemmelse
 • Man kan kode den kontekst man befinder sig i
 • Respekt for hinanden og hinandens forskelligheder
 • Empati & social tolerance
 • At kunne begå sig i internationale forretnings- og sociale miljøer
 • Musisk og kreativt miljø
 • Fokus på musik og drama – udbyggede faciliteter til musik og drama
 • Kunst, billedkunst er integreret i dagligdagen
 • ”Inter-kulturelle” aktiviteter, udveksling – kendskab til andre kulturer, religioner, holdninger, etc.
 • Samarbejde med kulturinstitutioner
 • Udbygget mediatek
 • Indsigt i litteratur
 • ”Ro og orden”
konkretisering faglighed
Konkretisering: Faglighed

Hvilke holdninger/ønsker ligger der bag?

Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret?

 • Udvikling
 • Fokus på fag-fagligheden
 • Vi vil have dygtige elever
 • Kompetente medarbejdere
 • Der tilstræbes et resultat på højt nationalt og internationalt niveau
 • Et godt læringsmiljø for såvel den stærke som svage elev
 • Faglig dokumentation
 • Forældreindsigt i læringen
 • Udfordre børnene
 • Arbejdsglæde/lyst
 • Disciplin
 • Blandt de bedste skoler i landet målt på ex. karakterniveau
 • Barnet er i fortrolighed med sin viden
 • Hvordan garanteres det at der er en lærer der har ansvar for barnets læring?
 • Kommunikation mellem lærere
 • Lærere med høje (fag-)faglige viden
 • Medarbejdere med høje faglige (pædagogiske) viden & evner
 • Gode faglokaler
 • Teknologi – PC’er, bredbånd, internet, e- learning, efteruddannede lærereetc.
 • Lærere skal løbende uddannes såvel faglige/fag-faglige
 • Der tages højde for hvor det enkelte barn er – individuelle læreplaner
 • God akustik i og imellem lokalerne
 • Lærere arbejder i teams, ingen vikarer
 • Godt kendskab til det enkelte elev
 • Karakter, logbog
 • Lodret/vandret opdeling af klasser
konkretisering gl de ved skolegang
Konkretisering: Glæde ved skolegang

Hvilke holdninger/ønsker ligger der bag?

Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret?

 • Relationer til de andre – det at være tryg og glad
 • At have venskaber
 • Glæden ved at opdage sige egne færdigheder og kundskaber
 • At skolen skaber faste og trygge rammer
 • Ejerskab til skolen – hvilket er identitetsskabende
 • At der i skolen findes kontinuitet for børnene i indfrielse af deres forventninger
 • Fysisk velvære – idræt, udhvilede og mætte
 • Styrke lysten til at lære og selvværd
 • Det er vigtigt at der skabes resultater og glæde
 • Arbejdsglæde
 • Omgivelser
 • Accept af forskellighed
 • Gode muligheder for god hygiejne
 • Mulighed for isvand/drikkefontæner
 • Kantine med sundt og lækkert mad
 • Gode muligheder for idræt
 • Skolegård med masser af udfordringer
 • Sund/god mad i GFO-køkken faciliteter
 • Kunne købe mad – de store klasser
 • Lyse farver på væggen
 • Flextid
 • Gode idrætsfaciliteter og udearealer
 • Flere idrætstimer
 • Lærere & pædagoger nok
 • Mobbepolitik
 • Trivselspolitik
 • Plads nok (lex Tjørnegaard Skolen)
 • Færre vikarer (ingen)
konkretisering fysisk psykisk sunde b rn
Konkretisering: Fysisk/psykisk sunde børn

Hvilke holdninger/ønsker ligger der bag?

Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret?

 • Grundlæggende forudsætning for at lære
 • En bevidsthed om sin egen krop og dens stærke og svage sider
 • Øget selvværd
 • At tage ansvar for egen fysisk helbred
 • Gode muligheder for sundhed og fysisk udvikling – et grundlag for børns fysiske og mentale udvikling
 • Bevægelse/kost/motion
 • Mobbefriskole
 • Vand (det naturlige forhold til Øresund, havn og strand)
 • En skole med fokus på kost og motion
 • Glade motiverede børn der engageret forsøger at løse de opgaver/problemstillinger de bliver stillet overfor i skolen
 • Udearealer der inspirerer til leg og bevægelse både i skole og fritid
 • Indendørs idrætsfaciliteter der motiverer også de ikke så motoriske ”stærke” børn
 • Tilbud om sund kost på skolen
 • Kantine
 • Mulighed for udendørs undervisning også i lokalmiljøet – skov & strand
 • Gymnastiksalen
 • Svømning
konkretisering traditioner
Konkretisering: Traditioner

Hvilke holdninger/ønsker ligger der bag?

Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret?

 • Respekt
 • Kulturel baggrund
 • Genkendelighed
 • Kulturelt samlingspunkt
 • Høflighed
 • Skolekomedier
 • Årstidsfester
 • Fødselsdagsfester
 • Morgensang
 • Skolerejser
 • Årskoncerter
 • Aulaen
 • Rundgang indgang
 • Venskabsklasser
konkretisering inspirerende milj
Konkretisering: Inspirerende miljø

Hvilke holdninger/ønsker ligger der bag?

Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret?

 • Gode inspirerende fysiske rammer
 • Trivsel
 • Velfungerende
 • Inspiration
 • Udvikling
 • God fysisk og mentalt arbejdsmiljø
 • Struktur
 • Inspirerende miljø
 • Indbydende læringslokaler
 • Velfungerende
 • Glade og engagerede lærere
 • Indbydende læringslokaler
 • Rydeligt/orden
 • Gode/rene toiletforhold
 • Lockers/skabe til børn
 • Gode opbevaringsfaciliteter
 • Aula/Flex til kantine
 • Aula/Flex gymnastiksal
 • Klasselokaler
 • Lærere i hjemområder – også i frikvartererne
 • Fællesrum er flexible
 • Gode køkkenforhold
 • Gode faglokaler
 • Godt inventar - ordentlige stole/borde
 • Tage udgangspunkt i børnene
 • Valg af arkitekter med forstand på skoler
 • Faglokaler benyttes af GFO
 • Vedligeholdt bygninger
konkretisering skole i udviklingsm ssige bev gelse
Konkretisering: Skole i udviklingsmæssige bevægelse

Hvilke holdninger/ønsker ligger der bag?

Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret?

 • Åbne over for nye initiativer
 • Fokus i skolebestyrelsen på udvikling i undervisningskrav fra stat og kommune
konkretisering lokal folkeskole
Konkretisering: Lokal folkeskole

Hvilke holdninger/ønsker ligger der bag?

Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret?

 • Samler børn fra lokal områdets vuggestuer, børnehaver og fritidsinstitutioner
 • At skolen bruges af både lokalsamfundets børn og voksne
 • Tæt integration med andre institutioner i lokalområdet, kirke, sportsklubber, m.v.
konkretisering tillid til skolen
Konkretisering: Tillid til skolen

Hvilke holdninger/ønsker ligger der bag?

Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret?

 • Dialog og kommunikation forældre/lærer/elever
 • Hyppig dialog
 • Skole-hjem samtaler der tager udgangspunkt i den ny pædagogik
 • Klar kommunikation
 • Synlig ledelse
konkretisering medansvar
Konkretisering: Medansvar

Hvilke holdninger/ønsker ligger der bag?

Hvordan kan vi i skolen se, at de er realiseret?

 • Ejerskab/tryghed/udvikling
 • Medansvar hos forældre/elever (skolen har ansvaret for indlæringen)
 • Kammerater, Skole, Forældre
 • Skole, pædagog, lærer og forældre tager ansvar
 • Struktur i undervisningen
 • Lærerne tæt på børnene
 • Læreren har ansvar for sin elever
 • Skolen har det overordnet ansvar
opsummering
Opsummering
 • Der har været mange holdninger og ønsker fra forældre-gruppen
 • Arbejdsprocessen har skabt klarhed over mange forhold – både positive og negative
 • De nævnte værdier skal viderebearbejdes
 • Forældregruppen har fokus på: Dannelse, Faglighed, Glade og sunde børn, Tradition og Inspirerende skolemiljø
 • Vi skal tage ved lære af de øvrige skoler