slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kolfilter 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kolfilter 1

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 2
sean-fox

Kolfilter 1 - PowerPoint PPT Presentation

100 Views
Download Presentation
Kolfilter 1
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Schema över Rening och provtagning i Brantafors. Inkommande råvatten G4 G5 Kolfilter 3 Kolfilter 1 Kolfilter 4 Kolfilter 2 Provtagningspunkt. Utgående dricksvatten

  2. Beskrivning av schema för rening och provtagning i Brantafors Vattenverk avseende PFAS. • I verket finns två parallella linjer med två kolfilter i varje linje. • Prover tas i respektive brunn G4 och G5. • Råvattnet skickas fördelat lika i de två linjerna. • Kolfilter 1 och 3 i linjen belastas hårdare. • Prover tas efter kolfilter 1 och 3. • Kolfilter 2 och 4 belastas mindre. • Prover tas efter kolfilter 2 och 4. • Prover tas på utgående dricksvatten. • Prover tas varje vecka. • Skulle genombrott visa sig i kolfilter 1 och 3 stängs dessa och kolfilter 2 och 4 står för reningen. • Samtidigt byts kolen ut i kolfilter 1 och 3. • Ovanstående innebär att man har god kontroll på att inget förorenat vatten skickas ut på nätet.