krediti volks banke n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krediti Volks banke PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krediti Volks banke

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Krediti Volks banke - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Krediti Volks banke. By : Alisa Stojanov. Krediti:. Dinarski kredit sa opadajućom kamatom Stambeni i krediti za rekonstrukciju Auto kredit Gotovinski kredit Potrošaćki kredit Kredit za refinansiranje Krediti za energetsku efikasnost Studentski kredit Osiguranje kredita

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Krediti Volks banke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
krediti volks banke

KreditiVolksbanke

By: Alisa Stojanov

krediti
Krediti:
 • Dinarski kredit sa opadajućom kamatom
 • Stambeni i krediti za rekonstrukciju
 • Auto kredit
 • Gotovinski kredit
 • Potrošaćki kredit
 • Kredit za refinansiranje
 • Krediti za energetsku efikasnost
 • Studentski kredit
 • Osiguranje kredita
 • Kredit za čuvanje matičnih ćelija
 • Krediti za kupovinu poslovnog prostora za fizičko lice
dinarski kredit sa opadaju om kamatom
Dinarski kredit sa opadajućom kamatom
 • Gotovinski kredit sa opadajućom kamatom u din.
 • Kredit za refinansiranje sa opadajućom kamatnom stopom u din.
 • Karakteristike: fiksna godišnja kamata je svake godine niža za 1%, dok je u perioodu od 12 meseci nepromenljiva odnosno fiksna, bez obzira na kretanje kursa ili referentnih stopa.
stambeni i krediti za rekonstrukciju
Stambeni i krediti za rekonstrukciju
 • Stambeni krediti:- devizni sa minimum 20% učešća i bez učešća indeksiran u evrima- dinarski sa minimum 20% učešća i bez učešća- stambeni kredit sa 30% učešća i bez učešća u evrima
 • Krediti za rekonstrukciju:- devizni sa minimum 20% učešća i bez učešća indeksiran u evrima- dinarski sa minimum 20% učešća i bez učešća ali osiguran- sa 30% učešća i bez učešća u evrima
 • Od 10 000 do 100 000EUR
auto kredit
Auto kredit
 • Dinarski auto kredit za nova vozila
 • Dinarski auto kredit za polovna vozila
 • Auto krediti u evrima
 • Karakteristike: minimalan iznos 3000€ - maksimalan 100000€; opterećenje plate i do 50%
gotovinski krediti
Gotovinski krediti
 • Gotovinski kredit (keš kredit) bez učešća, u dinarima
 • Karakteristike: sve rate koje će klijenti vraćati banci nepromenljive su tokom celog perioda otplate i izražene su u dinarima, ovaj kredit je bez učešća i depozita
 • od 300€ do 20 000€
potro a ki kredit
Potrošački kredit
 • Potrošački kredit bez učešća indeksiran u dinarima
 • Potrošački kredit za Energetsku Efikasnost EUR
 • Potrošački kredit za Energetsku Efikasnost u dinarima
 • Ovo su krediti za kupovinu bele tehnike, računara, nameštaja, letovanja, zdravstvenih usluga
 • Minimalan iznos kredita je 500€- maksimalan 20 000€
 • Korisnici potrošačkog kredita za EE ostvaruju značajno niže troškove za utrošenu energiju u poslovnim i stambenim objektima
kredit za refinansiranje u dinarima sa fiksnom ratom
Kredit za refinansiranje u dinarima sa fiksnom ratom
 • Lakše je i ekonomičnije upravljati sredstvima ukoliko su sva dugovanja svedena na jedan kredit
 • Klijent uvek zna tačan iznos mesečne rate
 • Klijent nema dodatne troškove prilikom mesečnog isplaćivanja jer su rate fiksne i u dinarima-domaća valuta
 • Eventualni rast inflacije će ići u prilog korisnicima ovog kredita, jer će oni i dalje plaćati isti mesečni iznos
 • Odobrava se do 84 meseca, i maksimalnim iznosom do 10000€ u dinarskoj protivvrednosti
studentski krediti
Studentski krediti
 • Studentski krediti mogu se koristiti za plaćanje školarina, diplomskih i postdiplomskih studija, kupovinu knjiga i ostalog školskog pribora
 • Prve dve godine student otplaćuje samo kamatu na kredit, a nakon toga nastavlja sa otplatom kredita u celosti sa fixnom ratom kao i kamatom
 • Minimalni iznos 500€ - maksimalni 10000€
osiguranje kredita
Osiguranje kredita
 • U saradnji sa Delta Generali osiguranjem
 • Osigurajte vaš kredit od sledećih rizika:- usled nezaposlenosti- zbog bolovanja - u slučaju potpunog invaliditeta usled nezgode- u slučaju smrti usled nezgode
 • Ovo osiguranje je namenjeno klijentima koji imaju:- kredit za refinansiranje- gotovinski kredit - potrošački kredit- studentski kredit
kredit za uvanje mati nih elija
Kredit za čuvanje matičnih ćelija
 • Matične ćelije su dugotrajno ulaganje u zdravlje potomstva jer obezbeđuju sigurnost davaoca i njegove porodice u lečenju
 • Dinarski kredit sa fiksnom ratom i fiksnom kamatom
 • Minimalan iznos 500€ - maksimalan 3000€
kredit za kupovinu ili rekonstrukciju poslovnog prostora na fizi ko lice
Kredit za kupovinu ili rekonstrukciju poslovnog prostora na fizičko lice
 • Minimalan iznos 800 000din.
 • Rok do 180 meseci, ili 120 meseci za dinarske kredite
 • Ciljna grupa:- fizička lica kao primaoci plate- vlasnici DOO preduzeća- vlasnici preduzetničkih radnji
 • Otplata je u jednakim mesečnim ratama
sve informacije i detalje mo ete prona i na sajtu banke http www volksbank rs
Sve informacije i detalje možete pronaći na sajtu banke: http://www.volksbank.rs/

Hvala na pažnji, dragekolege!