slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evolutionsteorien PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evolutionsteorien

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Evolutionsteorien - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Evolutionsteorien. Tak til Naturhistorisk Museum for billeder og inspiration. Før-naturvidenskab. 300 f. Kr. (Platon og Aristoteles´ tid) : Manden giver al arv. Kvinden er blot en rugemaskine, der leverer byggematerialer, og bliver barnet en pige har moderen haft en forstyrrelse i sit blod!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Evolutionsteorien' - scott


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Evolutionsteorien

Tak til Naturhistorisk Museum for billeder og inspiration

f r naturvidenskab
Før-naturvidenskab
 • 300 f. Kr.(Platon og Aristoteles´ tid) :

Manden giver al arv. Kvinden er blot en rugemaskine, der leverer byggematerialer, og bliver barnet en pige har moderen haft en forstyrrelse i sit blod!

 • Bibelske forklaringer
 • Filosoferen over naturen ud fra hvad man umiddelbart kan se f.eks.:

- de 4 elementer

- mus opstår af korn og gamle klude

1600 tallet
1600-tallet
 • Gennembrud

- Mikroskopet (Leuwenhook)

- Kikkerten (Galilei)

1700 tallet
1700-tallet
 • Oplysningstiden

- alt er ikke gudsgivet en gang for alle

- troen på, at mennesket kan ændre på

noget

 • Systematik

- klassifikation (Linné)

1800 tallet
1800-tallet
 • Evolutionsteorier

- Lamarck

- Darwin

- Mendels genetik

1900 tallet
1900-tallet
 • Gener og kromosomer
 • DNA-strukturen (1953)
 • Den genetiske kode (1966)
 • Gensplejsning (1970)
 • Kloning
 • Det humane genom
linn s system

Rige: DyrRække: Hvirveldyr Klasse: Pattedyr Orden: PrimaterFamilie: HominoiderSlægt: Homo Art: Homo sapiens

Linné’s system

En række indeholder dyr med en unik bygningsplan, der adskiller dem fra alle andre rækker

I nutiden findes 35 rækker af flercellede dyr

Tilsyneladende blev næsten alle rækker skabt i en nærmest eksplosiv udvikling for 570 millioner år siden. Den såkaldte ”kambriske eksplosion”.

klasser
Klasser
 • Kæbeløse hvirveldyr(Agnatha)
 • Bruskfisk(Chondrichthyes)
 • Benfisk(Osteichthyes)
 • Padder(Amphibia)
 • Pattedyr(Mammalia)
 • Krybdyr(Sauropsida)
 • Fugl(Aves)
foruds tninger for evolutionsteori
Forudsætninger for evolutionsteori

Indtil ca. 1800 :

 • Arter uforanderlige
 • Sådan er verden skabt én gang for alle
 • Carl von Linne´s klassifikatonssystem

Efter 1800 :

 • Fossiler af mystiske uddøde dyr opdages
 • Neandertalerskelet 1856 ved Düsseldorf
 • Verden må have forandret sig
jordens alder
Jordens alder
 • Biblen (før 1800) : 6.000 år
 • Charles Lyell (1834) : meget ældre
 • I dag : 4.600.000.000 år

Giver tid til at evolution er mulig

Charles Lyell

lamarcks giraffer
Lamarcks giraffer

Evolutionsteorien fra 1809

J.B. Lamarck

Lamarcks giraffer

strækker hals

lamarcks udviklingsl re
Lamarcks udviklingslære

Erkender som den første evolutionen

DRIVKRAFT

 • Indre drift mod det perfekte
 • Nedarvning af erhvervede egenskaber

(Bygger på filosofiske tanker)

darwins giraffer
Darwins giraffer

Evolutionsteorien fra 1859

Tilfældig arvelig variation

Charles Darwin

De bedst tilpassede får flest unger

De andre uddør

darwin udviklingsl re
Darwin udviklingslære

Giver som den første en brugbar mekanisme

DRIVKRAFT

 • Variation
 • Konkurrence
 • Ændringer i miljø
 • Mere afkom fra de bedst egnede
 • Naturlig udvælgelse
 • Arvelige egenskaber nedarves
 • Isolation og opsplitning i nye arter
galapagos erne
Galapagosøerne

Jordomrejsen på skibet ”Beagle” 1831

sl gtsskab mellem darwins finker
Slægtsskab mellem Darwins finker

Darwin kendte ikke til genetik !

en ny teori bliver til
En ny teori bliver til

Darwin inspireres af 2 økonomers nye teorier :

 • Robert Malthus (befolkningstilvækst skaber kamp)
 • Adam Smith (liberalisme skaber specialister)
 • (Bygger påobservationer)af skildpadder og finker

”The Origin of Species”

 • England i 1859
 • Danmark i 1872
revolution i samtiden
Revolution i samtiden

Kirken : Forudbestemthed styrer naturen (Gud)

Darwin : Naturlige tilfældigheder afgør arternes skæbne

Mennesket er ikke længere noget særligt

- I familie med aberne

- Udviklet ved en tilfældighed

- Naturens mangfoldighed kan skabes ved naturlige og tilfældige mekanismer

1866 mendel
1866: Mendel
 • Forfaderen til genetik
 • Lavede forsøg med arvelige egenskaber ved ærteblomster
 • Han viste at nogle egenskaber var arvelige og fandt indirekte frem til gener
 • Han viste at arvelige egenskaber var uafhængige af hinanden
 • Det var et modernistisk opgør med forestillingen om at gud bestemte hvordan vi så ud
neodarwinisme
Neodarwinisme

Darwin havde ingen viden om gener, DNA og mutationer

 • Darwins ”Origin of species” (1859).
 • Genetik (Gregor Mendel 1900).
 • Gener (Wilhelm Johannesen 1910).
 • Kromosomer (Thomas Hunt Morgan 1915).
kromosomer
Kromosomer
 • Mennesket har 46 kromosomer (parvis ens)
 • Ét sæt (23) fra mor og ét sæt (23) fra far
 • Et af parrene er kønskromosomer
 • Dreng X y
 • Pige X X
 • Kromosomer indeholder DNA-strengen
moderne tid
Moderne tid
 • DNA og basepar (Watson og Crick 1953).
 • RNA (Monod og Jacob 1961).
 • Genetisk kode og mutationer (1966).
 • Det Centrale Dogme (DNA-mRNA-Protein)
 • Hermed KEMISK forklaring på forandringer i arter.
 • Herefter hænger hele biologien sammen!
slide29
DNA

DeoxyriboNucleinAcid

AAdenin-TThymin

GGuanin-CCytosin

3 basepar er en codon og koder for en aminosyre

Watson-Crick-modellen

den genetiske kode
Den genetiske kode

Codons for aminosyrer

Kæde af aminosyrer

Det centrale dogme

Koden blev brudt i 1961

mutationer
Mutationer
 • Fejl i codons under kopieringen af DNA
 • Tilfældige fejl
 • Påførte fejl (stråling og visse kemiske stoffer)
 • Kun mutationer i kønsceller vil overføres til afkommet

-forringerafkommets overlevelse (99 %)

-er betydningsløsfor afkommets overlevelse(1 %)

- forbedrerafkommets overlevelse (0,01 %)

mutationstyper
Mutationstyper

Kromosommutationer

 • Hele kromosomer
 • Dele af kromosomer

Større genmutationer

 • Deletion
 • Insertion
 • Duplikation
 • Inversion

Punktmutaioner

 • Enkelt base
 • Få baser