slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEST Skrzyżowania cz.3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEST Skrzyżowania cz.3

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
scot

TEST Skrzyżowania cz.3 - PowerPoint PPT Presentation

229 Views
Download Presentation
TEST Skrzyżowania cz.3
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TESTSkrzyżowania cz.3 Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy mgr inż. Ludwik Olek

 2. PYTANIE NUMER: 1W tej sytuacji dopuszcza się: A- zatrzymanie pojazdu na jezdni, B-zatrzymanie pojazdu na poboczu, C- postój pojazdu na poboczu.

 3. PYTANIE NUMER: 2Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi: A- 2, B- 3, C- 4.

 4. PYTANIE NUMER: 3Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: A- przejeżdża pierwszy, B- ma pierwszeństwo przed pojazdem 3, C- ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.

 5. PYTANIE NUMER: 4Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: A- ma pierwszeństwo przed pojazdem 2, B- ma pierwszeństwo przed pojazdem 3, C- przejeżdża ostatni.

 6. PYTANIE NUMER: 5Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany na drodze? A- 1, B- 2, C- 3.

 7. Wylosowano zestaw pytań numer: 15 PYTANIE NUMER: 6Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: A- ma pierwszeństwo przed pojazdem 2, B- ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, C- przejeżdża ostatni.

 8. PYTANIE NUMER: 7Znak ten: A- zezwala na kontynuowanie jazdy bez zatrzymania pojazdu, B- zezwala na przekroczenie linii przy zatrzymaniu, C- wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu.

 9. PYTANIE NUMER: 8W tej sytuacji zabrania się: A- zatrzymania pojazdu na poboczu, B- zatrzymania pojazdu na jezdni, C- postoju pojazdu na poboczu.

 10. PYTANIE NUMER: 9Taka postawa kierującego ruchem oznacza, że wjazd na skrzyżowanie jest: A- zabroniony, B- dozwolony, C- że będzie zmiana nadawanego sygnału.

 11. PYTANIE NUMER: 10W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 może wyprzedzić: A- motocykl 2, B- pojazd zaprzęgowy 3, C- kolumnę pieszych 4.

 12. Wylosowano zestaw pytań numer: 15 PYTANIE NUMER: 11Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: A- ma pierwszeństwo przed pojazdem 2, B- ma pierwszeństwo przed pojazdem 3, C- przejeżdża ostatni.

 13. PYTANIE NUMER: 12W tej sytuacji, skręcając w lewo kierujący motorowerem powinien: A-zachować szczególną ostrożność B-zająć pas 2, C-od razu wjechać na pas 1.

 14. PYTANIE NUMER: 13W tej sytuacji skrzyżowanie może opuścić pojazd: A-1, B-2, C-3.

 15. PYTANIE NUMER: 14Znak ten zabrania przejeżdżania na sąsiedni pas ruchu: A- z obu stron linii, B- od strony linii przerywanej, C- od strony linii ciągłej.

 16. PYTANIE NUMER: 15Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany na jezdni? A- 1, B- 2, C- 3.

 17. PYTANIE NUMER: 16Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: A-ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, B-ma pierwszeństwo przed pojazdem 3, C-przejeżdża ostatni.

 18. PYTANIE NUMER: 17Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: A-ma pierwszeństwo przed pojazdem 2, B-ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu 3, C-ma pierwszeństwo przed pojazdem 4.

 19. PYTANIE NUMER: 18Widząc ten sygnał kierujący pojazdem: A-może zawrócić, B-może skręcić w prawo po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem, C-powinien czekać na sygnał zielony.

 20. To już koniec !