slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
" החברה הישראלית ביחד! ולאן?" PowerPoint Presentation
Download Presentation
" החברה הישראלית ביחד! ולאן?"

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

" החברה הישראלית ביחד! ולאן?" - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

" החברה הישראלית ביחד! ולאן?". מודל של. מעורבות, שותפות ואחריות. רציונאל התוכנית חיזוק הגישה החברתית ערכית מתוך מגמה להעצים ולהרחיב את המעורבות, השותפות ואחריות בני הנוער בבתי הספר ובקהילה, לביסוס הסולידאריות והערבות ההדדית בחברה הישראלית. מטרות התוכנית: חיזוק הסולידאריות החברתית

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '" החברה הישראלית ביחד! ולאן?"' - saxton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

" החברה הישראלית ביחד! ולאן?"

מודל של

מעורבות, שותפות ואחריות

slide2

רציונאל התוכנית

חיזוק הגישה החברתית ערכית מתוך מגמה להעצים ולהרחיב את המעורבות, השותפות ואחריות בני הנוער בבתי הספר ובקהילה, לביסוס הסולידאריות והערבות ההדדית בחברה הישראלית.

slide3

מטרות התוכנית:

 • חיזוק הסולידאריות החברתית
 • ראיית הנער "מבוקר עד ערב"
 • ראייה מערכתית כוללת
 • פיתוח והעצמה של מנהיגות צעירה
 • איגום משאבים
slide4

אוכלוסיית היעד:

 • התוכנית תיושם בכיתות ז'-יב' במחוז
 • המיקוד:
 • שכבות - ח'
 • שכבות - י'
slide5

החברה הישראלית ביחד! ולאן?

 • יעד התוכנית:
 • הכשרת הלבבות ותוכנית פעולה בקרב המחנכים ובני הנוער
 • דרכי פעולה:
 • -מפגשים בחדרי מורים
 • מפגשי תלמידים
 • מפגשים בין בתי- ספר
 • בתי מדרש לבעלי תפקידים
slide6

סמינרים וימי עיון

למועצות תלמידים

"מנהיגות בשעת משבר"

מפגשי

פורום מנהלים

מפגשי חדרי מורים

בתי"ס ממלכתיים

וממלכתיים דתיים

החברה הישראלית

ביחד! ולאן?

כנס מנהיגות הנוער

"תפקיד מנהיגות הנוער

בעת הזו"

כנס פתיחה

"תפקיד המחנך בעת הזו"

כנס מנהלים

סיכום התהליך

בית מדרש

אוהלי הידברות

slide7

תנועות נוער

מועצות תלמידים ונוער

מנהיגות נוער

מחויבות אישית

מד"צים

קידום נוער

מצ"ע

מש"צים

slide8

החברה הישראלית ביחד! ולאן?

    • מודל של
    • מעורבות, שותפות ואחריות
 • ראייה מערכתית מנהיגות נוער איגום משאבים

רשותי

מחוזי

יו"ר - ראש הרשות

מנהלי מחלקות (חינוך, רווחה ועוד)

מינהל חברה ונוער

מנהלי בתי"ס, מנהל המתנ"ס,

מנהלי היחידות לנוער וקידום נוער

יו"ר מועצת התלמידים הרשותית

יו"ר –מנהל המחוז

הנהלת המחוז

מינהל חברה ונוער

מפקחים רלוונטים

ויו"ר המועצה המחוזית.

מרכז: מינהל חברה ונוער

צוותי היגוי

בית ספרי

יו"ר –מנהל ביה"ס

הנהלה

צוות חברתי-ערכי

(רכזי ח"ח, של"ח, מח"א, מועצת תלמידים)

יו"ר מועצת תלמידים בית ספרי, נציג הורים

slide9

משאבים

גמול לרכז בי"ס לפי 0.4 שעות לכיתה

שעה שבועית לשכבות ח' ו- י'

אס"א

שעות בית ספר קהילתי

עמ"ן- בשיתוף הג'וינט

שעות מרצה

מרחב פתוח

קידום נוער –מצ"ע , מיומנויות

תקציב בי"ס

תקציבי הרשות המקומית

ימי הדרכה

השלמויות

הנחיה

slide10

הכשרה והשתלמויות

לוח זמנים

 • עד יום א', ה- 16 ביולי 2006, כ' בתמוז תשס"ו, חלוקת השעות לבתי הספר.
 • הוצאת מכתבים לרשויות במהלך חודש יולי 2006
 • מפגש ראשי רשויות השותפים לתוכנית בסוף חודש אוגוסט 2006
 • ביום ב', כ"ה באלול תשס"ו, ה-18 בספטמבר 2006, חשיפת התוכנית בפני הרכזים החברתיים קהילתיים.
 • כנס פתיחה למנהלים ולבעלי תפקידים יתקיים ביום ב', ח' בחשוון תשס"ז, ה-30 אוקטובר 2006במרכז בגין
 • כנס סיכום למנהלים ולבעלי תפקידים יתקיים ביום ב', י"ב באייר תשס"ז, ה-30 באפריל 2007 במרכז בגין
slide15

תפוקות מצופות לשנת תשס"ז

א. שילוב התוכנית כאורח חיים בבית הספר ובקהילה

ב. הרחבת מעגל בתי הספר המקיימים מפגשים בין חדרי מורים ובין קבוצות תלמידים

ג. הרחבת פעילות בית המדרש המשותף ברשויות

ד. הגדלת מספר בני הנוער הפעילים בביה"ס ובקהילה

ה. הגדלת מאגר מקומות ההשמה לכלל מנהיגויות הנוער

slide16
חזון ללא מעשה אינו אלא חלוםמעשה ללא חזון רק מעביר את הזמןחזון ומעשה ישנו את העולם