slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regionaal Samenwerkingsverband VO PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regionaal Samenwerkingsverband VO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Regionaal Samenwerkingsverband VO - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Regionaal Samenwerkingsverband VO. MaxX (Praktijkonderwijs) AOC Oost locatie Borculo Het Assink Lyceum Staring College 26 september 2013. OSO. johanjongejan@schoolinfo.nl. Agendapunten RVC Tijdpad/procedure en accenten bij de invulling OSO Verschil Pro en LWOO PrO/LWOO testdag

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regionaal Samenwerkingsverband VO' - sawyer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Regionaal Samenwerkingsverband VO

MaxX (Praktijkonderwijs)AOC Oost locatie BorculoHet Assink LyceumStaring College26 september 2013

slide2
OSO

johanjongejan@schoolinfo.nl

slide3

Agendapunten

  • RVC
  • Tijdpad/procedure en accenten bij de invulling OSO
  • Verschil Pro en LWOO
  • PrO/LWOO testdag
  • Aanmelding rugzakleerlingen
  • en/of nieuwkomers
slide4

ALGEMENE INFORMATIE OVER PrO en LWOO:

Vereniging Regionale Verwijzingscommissies VO Landelijk

www.rvc-vo.nl(voor brede algemene info en wettelijke regelingen)

of

Regionale Verwijzingscommissie Oost-Nederland

www.rvcvo-oostnederland.nl

(Ook telefonisch advies: vraag naar de heer dr. A. Verweij.)

slide5

Belangrijk!

De aanmelding van de niet-LWOO’ers voor 1 april

(“de grote groep”)

NB: Staring College 15 maart

Dit jaar via OSO of het oude schriftelijke

aanmeldingsformulier. Elke VO-school zorgt zelf

voor verspreiding naar de basisscholen.

aanmelding lwoo pro traject
Aanmelding LWOO-/PrO-traject
 • Voor- en achternaam van de leerling
 • BSN
 • Geboortedatum naar het VO
aanmelding lwoo pro traject vervolg
Aanmelding LWOO-/PrO-traject (vervolg)
 • VO stuurt een bericht naar de basisschool (digitaal) en vraagt om het dossier
e mailadressen
E-mailadressen:

MaxX: l.bergsma@maxxonderwijs.nl

Assink Lyceum:

h.hilderink@hetassink.nl 

m.vanroosmalen@hetassink.nl

Staring College

r.tenbrinke@staring.nl

AOC Oost

haarnink@aoc-oost.nl

slide9

Voor alle toetsen en tests geldt:

Gebruik alleen dit jaar toegestane toetsen. Zie hiervoor

Staatscourant Nr. 24937 9 september 2013op

www.swv-berkelland.nl onder formulieren

NB: TRF is niet meer toegestaan, dit wordt de SEV (sociaal emotionele vragenlijst) wanneer je hem nodig hebt, kan de ontvangende VO school hem opsturen.

slide10

Verzoek

Gaat een leerling uiteindelijk naar een

andere VO-school dan waar hij is aangemeld

voor onderzoek, geef dit dan even door aan

de school waar het onderzoek is uitgevoerd.

Dit voorkomt “dubbele” aanmelding!

verschil pro en lwoo
Verschil Pro en LWOO
 • PrO werkt specifieker vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling. Je kunt branche gerichte certificaten behalen.
 • Leerlingen die LWOO op basisberoepsgerichte of kader/theoretisch gerichte leerweg volgen zijn gebonden aan methode- en exameneisen.
slide12

Wanneer zeker aanmelden?

1. Als een leerling wordt aangemeld bij het Praktijkonderwijs.

2. Als een leerling wordt aangemeld voor een VMBO-

instroomniveau (basis - theoretisch) én er sprake is van een relatieve leerachterstand van 0,25 of meer in twee of meer domeinen (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen; niet zijnde de combinatie technisch lezen en spellen).

Relatieve leerachterstand = 1- (DLE/DL) = 1- (40/53) = 0,25

= 1- (26/53) = 0,50 Relatieve leerachterstand: * 0,25 tot 0,50 = LWOO * 0,50 of groter = PrO

slide13

vervolg

3. Als een leerling door langdurige zorg net niet meer aan de LWOO/PrO criteria voldoet, maar u vindt wel extra zorg nodig, omdat de leerling anders binnen de kortste keren wel weer aan de criteria voldoet.

Met andere woorden: het niet continueren van zorg brengt de oude situatie weer terug.

Beslissing LWOO of PrO:

-LOVS

-LWOO-/PrO-toets

-aanvullende gegevens

slide14

VREEMDELINGEN/NIEUWKOMERSBij een nieuwkomer die gerekend vanaf de datum van aanmelding bij de RVC korter dan 2 jaar in Nederland verblijft, mag worden uitgegaan van een leerachterstand van 2 jaar op alle domeinen(= 0,33 = LWOO).

Het is desondanks belangrijk uit te zoeken of de leerling beter af is met VMBO+LWOOof met Praktijkonderwijs. Dus toch toetsenen nagaan wat het werkelijke didactisch niveau is!

slide15

Vervolgens kan pas na intelligentieonderzoek (NIO) en onderzoek van het sociaal-emotioneel functioneren (NPV-J) worden bezien of de leerling aan alle criteria voldoet.

Het voortgezet onderwijs laat dit onderzoek afnemen dooreen testbureau en betaalt dit.

Als het IQ boven 90 uitkomt, kan een basisschool gevraagd worden aanvullend nog een gedragsbeoordelingslijst in te vullen, teneinde toch kans te maken op LWOO-toekenning. Het zal veelal gaan omeen Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV).

Het opgemaakte onderzoeksrapport wordt verstuurd naar ouders en basisschool.

slide16

Tijdpad & procedureseizoen 2014-2015

 • Zie ontvangen tijdpad & procedure!
 • aanmelding via OSO vóór 1 december 2013;
 • (Ruim van tevoren naam, BSN, geboortedatum).
 • testdag LWOO/PrO: 16 januari 2014
 • mail Cito Leerlingrapport (incl. toetsresultaten van medio groep 8) bij Citoscore 524 of lagervoor 15 maart 2014 + aanmelding “laatkomers”
 • woensdag 2 april 2014: testdag LWOO/PrO
bijzondere omstandigheden
Bijzondere omstandigheden

Leerlingen uit groep 7 die eenmaal gedoubleerd zijn na groep 2 mogen, indien ouders en school dat verstandig achten, debasisschool verlaten. Ook zij dienen deel tenemen aan een onderzoek i.v.m. LWOO ofPrO.Het is zeer ongebruikelijk, maar het kan! Hetgaat dan (bijna) altijd om plaatsing in het PrO.

leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften
Leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften

Wanneer er twijfel is of een leerling te plaatsen

op een reguliere VO school of VSO school OF

meerdere specifieke ondersteunings- en/of

onderwijsbehoeften heeft:

Zoek contact met de VO school van voorkeur

het liefst al in januari