samenwerkingsverband vo amsterdam n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Samenwerkingsverband VO Amsterdam

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Samenwerkingsverband VO Amsterdam - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Tbv Ouderkindadviseurs Proeftuin 13-14 Joy Bijleveld. Wat is samenwerkingsverband VO (SWV)? Hoe is de onderwijszorg georganiseerd? Rol zorgcoordinator Onderwijs Schakel Loket Bovenschoolse voorzieningen Permanente Commissie leerlingenzorg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samenwerkingsverband VO Amsterdam' - kedem


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samenwerkingsverband vo amsterdam

Samenwerkingsverband VO Amsterdam

Tbv Ouderkindadviseurs

Proeftuin 13-14

Joy Bijleveld

slide2
Wat is samenwerkingsverband VO (SWV)?
 • Hoe is de onderwijszorg georganiseerd?
 • Rol zorgcoordinator
 • Onderwijs Schakel Loket
 • Bovenschoolse voorzieningen
 • Permanente Commissie leerlingenzorg
slide3
Wat is het samenwerkingsverband VO?

Centrale opdracht: passende onderwijs- en zorgstructuur in de regio Amsterdam

Passend onderwijs: dekkende doorgaande zorglijn

slide4
SWV
 • VO en VSO
 • Zorgco overleggen
 • Directie overleggen (pro – havo+ en vmbo)
 • Onderwijs Schakel Loket
 • Permanente Commissie Leerlingenzorg
rol zorgcoordinator
Instroom – doorstroom – uitstroom

Zorgdragen voor kwalitatieve overdracht van (zorg)leerlingen van de toeleverende school (PO, ELKK, VO, KP2), handelingsgerichtheid bij instroom, doorstroom en uitstroom met handelingsadviezen.

2. Doorlopende zorglijn: 1e, 2e en 3e lijns zorg

Bewaken, monitoren, zorgdragen voor doorlopende zorglijn vanaf kwalitatieve signalering in de 1e lijn tot doorverwijzing via ZAT. Coordinator van de zorglijnen

organiseert (mede) zorgoverleggen (leerlingbespreking, zorgteam, ZAT)

1e contactpersoon voor externen, vertaling naar mentoren

via wie de aanmeldingen lopen, taakprofielen benutten

protocollen en werkafspraken, implementeren, borgen, effectief benutten

registratie

3. Afstemming onderwijs zorgvraag en onderwijs zorgaanbod

Analyse van onderwijs en zorg behoefte van de leerling en afgestemde onderwijszorgaanpak en ondersteuningsbehoefte van de docenten en ouders. (op leerling, groep en schoolnivau)

(leerlingbegeleiding / coach voor mentoren / docenten) en gerochte hulpvraag aan externen

Rol zorgcoordinator
zat als schakel in de zorgstructuur en voorwaarde voor de doorgaande zorglijn
Zat als schakel in de zorgstructuur en voorwaarde voor de doorgaande zorglijn

ZAT

3e niveau zorg

 • Specialistische onderwijszorg
 • Bovenschools overleg
 • Lokale hulp, geïndiceerde jeugdzorg

1-5%

Zorgteam

2e niveau zorg

5-15%

doc team

1e niveau zorg

80-85%

zorgstructuur cyclus van planmatig handelen
ZorgstructuurCyclus van planmatig handelen

Zorgcoördinator

Jeugdarts

Leerplichtambtenaar

Toegangsmedewerker BJAA

Ouderkindadviseur

Zorgcoördinator

Leerlingbegeleider

Decaan

Ouderkindadviseur

Counselor / remedial teacher

Schoolpsycholoog / orthopedagoog

Didactische werkwijze

Klassenmanagement

Mentor

Docenten

Afdelingsleider

Onderwijs ondersteunend personeel

Pedagogisch klimaat

swv ter ondersteuning van de school zorgco rdinator
SWV ter ondersteuning van de school / zorgcoördinator
 • Professionaliseren zorgstructuur

school ondersteuningsprofiel

ondersteuningsplan

zorgverbeterplan

kwaliteitsrichtlijnen ZAT, toetsingskader

zorgco overleggen

kenniskringen

opleiding 2 jaar (master SEN)

mentortraining

collegiaal consult

ZAT ondersteuning

inzet expertise –goog

de Wegwijzer

hart zorgco en visuele zorgstructuur

Warme overdacht KP1, ELKK HP, VO-VO procedure

passende zorg
Passende zorg
 • Doorlopende zorglijnen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Onderzoek; alle vmbo b/k adviezen LAT
 • Kopklas
 • Praktijkonderwijs
 • LWO
 • Nevenvestiging zorg locatie
 • REC 2 / 3 / 4
 • STOP
 • Transferium
 • School2 Care
 • Netwerkschool
 • Herstart / doorbraakgroep
passend onderwijs
Passend onderwijs :

Samenwerkingsverband: Regulier en rec 3 en 4:

- Schoolondersteuningsprofiel

- Zorgplicht

- Leerling gebonden financiering verdwijnt (rugzak) 

 • Landelijke indicatiestelling speciaal onderwijs verdwijnt
 • Plaatsing in Speciaal Onderwijs via SWV middels

Toelaatbaarheidsverklaring door SWV

- Budgettering Lwoo/Pro

 • Handelingsplan wordt ontwikkelingsperspectief
 • basisondersteuning
basisondersteuning
basisondersteuning
 • 11 referenties, waaronder:
 • zorgplicht: aanmelding, toelating en informatie verstrekking aan ouders, klachtenregeling. Zorgvuldig aannemen, maar ook zorgvuldig overdragen
 • Preventieve en licht curatieve ondersteuning:
  • Leer- en ontwikkelproblemen
  • Werkhouding probleem
  • Sociaal emotioneel functioneren
  • Fysieke beperkingen
  • Benodigde aanpassingen i.v.m. eten/drinken
  • Middelengebruik (alcohol, drugs, games)
  • Problematische thuissituatie
slide14
Samenwerking tussen SWV en Partners
 • Jeugdzorg: BJAA, Altra, Spirit
 • GGZ: De Bascule (VO team inzetbaar via ZAT)
 • GGD (ziekteverzuimproject ism leerplicht)
 • Leerplicht/RMC (werkafspraken verzuim)
 • Regionaal Expertise Centra (Rec 3, 4)
 • Gemeente Amsterdam/ DMO- afdeling O&J

Werkafspraken:

ZAT / OKC / JN12+ / Veiligheidshuis

Zorg op Maat

(bv. JN12+ voor groepsaanpak, straatgedrag, gezinsproblematiek, esacalatie) samen doen

osl trajecten
OSL Trajecten
 • Verschillende voorzieningen voor leerlingen binnen Amsterdam die verlopen via het OSL
  • Transferium
  • Pre-REC 4/ ODR plaatsing
  • School2Care
  • School2Work
  • Netwerk-school
  • Herstart
  • VO-inzet vanuit de Bascule
  • REC 4/ LGF
rec 4 lgf rugzakje
REC 4/ LGF/Rugzakje
 • REC 4 = Cluster 4
   • Psychiatrische problematiek
   • Ernstige sociaal emotionele en/of gedragsproblematiek
 • REC 4 indicatie/ REC 4 beschikking 
  • plaatsing speciaal onderwijs cluster 4
  • plaatsing regulier onderwijs met extra ondersteuning (lgf/rugzakje)
  • Indicatie is tot 1-8-14 geldig; rugzak verdwint, recht op vso plaatsing blijft voor 2 jaar
1 jarige rec 4 jji indicatie
1 jarige REC 4, JJI indicatie
 • Een jongere kan na een plaatsing in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI), zowel bij een strafrechtelijke of civiele plaatsing een REC-4 indicatie krijgen voor een volledig schooljaar
  • Leerling is direct plaatsbaar binnen het speciaal onderwijs
  • Leerling kan regulier geplaatst worden met AB begeleiding
pre rec 4 schoolplaatsing odr
Pre-REC-4 Schoolplaatsing (ODR)
 • Crisisplaatsing op Altra College of Orion College Zuid (de Wetering)
   • Altra College leerlingen met een IQ >80/ 85
   • Wetering met een IQ < 80/85
 • REC indicatie is niet aanwezig,
   • Indicatie wordt aangevraagd terwijl de leerling al geplaatst is op het Altra College / Orion College

Ouders gaan akkoord met plaatsing

   • ondertekenen akkoordverklaring/ouderformulier door ouders en school!
transferium
TRANSFERIUM
 • Plaatsing: 6 weken – 6 maanden
 • Doel: terugkeer in het reguliere VO of uitstroom ROC - REC-4 school.

Transferium VMBO – Havo/ Vwo kan indien:

   • Aanmelding besproken is in het ZAT (Zorg Advies Team)
   • Geen REC en/of Pro beschikking (praktijk onderwijs) aanwezig is
   • De Vmbo-leerling niet ouder is dan 16 jaar (1-08)
   • er aanvullende vakinhoudelijke informatie is gegeven m.b.t. vorderingen (formulier leeropbrengsten alleen voor 3T en havo/vwo plaatsingen).

Examen leerlingen (ook 3 VMBO, 4 havo):

aanmeldende school zorgt waar nodig voor reparatie vakkenpakket, eventuele PTA’s e.d. zodat de schoolvoortgang gewaarborgd kan blijven. Dit in overleg met de locatie.

 • Aanmelding door:
     • School indien ingeschreven
     • Leerplicht indien geen school

Akkoord ouders niet verplicht, wel het beste.

vervolg transferium
VERVOLG TRANSFERIUM
 • Leerling wordt opgeroepen door Transferium
   • Leerling blijft ingeschreven bij de school van herkomst
   • Aanmeldende school blijft verantwoordelijk voor de leerling!
   • Zorgcoördinator is in principe aanwezig bij de evaluaties
   • Indien verzuim een groot probleem is, wordt de leerplichtambtenaar vanaf start betrokken bij de Transferiumplaatsing.
   • Indien verzuim een rol gaat spelen bij het Transferium zal de leerplichtambtenaar van de aanmeldende school dit moeten oppakken (Transferium zorgt voor de LAS-melding).
   • Bij WEIGERING plaatsing, grote rol van Leerplicht
 • Opname plicht voor scholen: Scholen kunnen aanmelden voor Transferium, maar moeten ook Transferium leerlingen opnemen.
school 2 care aanmelding via osl
School 2 Careaanmelding via OSL
 • Wat is het?
 • 12-uurs voorziening voor leerlingen die niet/nauwelijks naar school toe gaan. Deze jongeren krijgen bij S2C, onderwijs, zorg en begeleide vrijetijdsbesteding in een integraal pakket.
 • Voor wie?
  • Leerlingen van 13 t/m 17 jaar woonachtig in Amsterdam, met meerdere van onderstaande kenmerken:
   • Bovenkant Pro t/m Havo (VWO) leerlingen
   • Zeer ernstig spijbelgedrag
   • Overlast binnen en buiten de school
   • Vertoont (beginnend) crimineel gedrag
   • Maakt deel uit van een subcultuur die zich afzondert v/d maatschappij
   • Grote afstand tot de arbeidsmarkt
   • Afkomstig uit een gezin met meervoudige complexe problemen
   • Uitval bij Altra, Wetering, Pro,
   • Jongeren die uit de gesloten jeugdzorg of jeugddetentie komen
 • Leerplicht en BJAA belangrijke partners. Dwang en drang indien nodig.
 • Contra:- verstandelijke beperking, verslaving of psychiatrische stoornis bij wie verwacht wordt dat de doelen van S2C niet kunnen worden gehaald.
 • Open:, 8.00-20.00 ma-vrij, ook tijdens vakantie.
 • Coach begeleidt jongere gedurende het hele traject, ongeveer 2 jaar.
de netwerkschool
De Netwerkschool
 • Leerlingen (>14 jaar) die uitstromen bij het VSO, PrO of MBO met uitstroom profiel arbeid
 • De leerling is niet in staat om zijn startkwalificatie te behalen
 • De Netwerk school is geen fysieke school, zij bemiddelen en leggen contacten met instanties om stage/werkervaring/ trainingen/ arbeid te realiseren.
herstart
Herstart
 • Leerling is een thuiszitter zonder school, na 4 weken kan leerling officieel gemeld worden.
   • Graag eerder melden bij OSL en leerplicht
 • Leerplichtambtenaar, BJAA etc. melden bij het OSL aan via VO aanmeldformulier
   • Leerplichtambtenaar geeft een Herstartverklaring af.
   • fax naar Iris Vooren en naar het OSL
 • Leerling start binnen enkele dagen op Altra College of de Wetering
 • Vanuit Altra/ Wetering wordt er gekeken welk vervolg traject best passend/ haalbaar is bij leerling.
 • Herstart is een traject van 16 weken, verlenging is soms mogelijk.
vo team bascule
VO-team Bascule
 • Het is mogelijk om via het OSL de Bascule te raadplegen of in te zetten voor:
  • Advies
  • Begeleidingstraject
  • Diagnostiek
  • Second opinion
 • Aanmelding:
  • Vo-aanmeldformulier
  • Toestemmingsverklaring voor Bascule
   • (laatste over te dragen aan de bascule zelf bij de afspraak op school is..)
stop aanmelding verloopt niet via osl
STOPaanmelding verloopt NIET via OSL
 • STOP is voor VMBO en voor Havo/VWO
 • Leerling krijgt een ‘time out’ van 3 mnd
  • Achterstanden worden weggewerkt
  • Zo nodig training m.b.t. gedrag
  • School levert schoolwerk
 • Leerling komt na de STOP periode terug op de school van herkomst.
 • VO – aanmeldformulier gaat naar projectleider STOP
 • Locaties (S)TOP: Bindelmeer College, MCO, NOVA, ‘t Hogelant.
pcl procedure thuiszitters
PCL - Procedure Thuiszitters
 • Thuiszittersna de zomervakantie
  • PO  VO
  • VO  VO

Stappen:

- Aanmeldenbijleerplicht / PCL

- Leerlingenwordengeplaatstbinneneen VO school (regulier, zorglocatie of speciaalonderwijs).

 • Thuiszittersna 1 oktober:
  • PO  VO
  • VO  VO

- Aanmeldenbijleerplicht, contact opnemen met OSL

permanente commissie leerlingenzorg pcl
Permanente Commissie leerlingenzorg (PCL)

Ten aanzien van het PO:

 • KP 1 en zorgleerlingen, adviesrol PO
 • Procedure niet geplaatste leerlingen

(PCL plek vrijhouden)

 • Groep 7 monitor
pcl mbt het vo
PCL mbt het VO:
 • VO-VO procedure tot 1 oktober
 • Uitstroom Tranferia leerlingen en Sdchool 2 Care
 • Uistroom Bascule in / extern, Koppekuing en Amsterbaken
 • Frictie fonds vergoeding (indien geen rec, pro of lwo, maar wel evidente zorgbehoefte)
 • Advies functie met pro beschikking in lwo
 • Bijzondere regeling vanuit lwo of rec in pro(voorkeur pro eerst)
slide29
Meer informatie

Samenwerkingsverband VO Amsterdam

Telefoon: 020-8119921

samenwerkingsverband@verenigingosvo.nl

www.swvadam.nl

OnderwijsSchakelLoket

Telefoon: 020-8119922 (werkdagen tussen 10.00 en 14.00 uur)

aanmeldingosl@verenigingosvo.nl

www.swvadam.nl/onderwijsschakelloket

Permanente Commissie Leerlingenzorg

Telefoon: 06-41054230

j.bijleveld@verenigingosvo.nl

www.swvadam.nl/pcl

ad