samenwerkingsverband vo svo noord limburg l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg. September 2010 De weg van de zorgleerling in het VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure doorstroom zorgleerlingen Marlies Willems Coördinatie Website: www.vosvonoordlimburg.nl www.bco-onderwijsadvies.nl. Agenda.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg September 2010 De weg van de zorgleerling in het VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure doorstroom zorgleerlingen Marlies Willems Coördinatie Website: www.vosvonoordlimburg.nl www.bco-onderwijsadvies.nl

  2. Agenda • Structuur/zorgstructuur VO • Niveaus van zorg • Criteria • Procedure • Tijdpad

  3. Onderwijsstructuur VO met of zonder LWOO • Praktijkonderwijs • VMBO • Basisberoepsgerichte leerweg • Kaderberoepsgerichte leerweg • Gemengd/theoretische leerweg • HAVO • VWO

  4. SWV VO Noord-LimburgZorg op school • Reguliere zorg • Docent • Mentor • Extra zorg • Remediale Hulp • Sociale vaardigheidstraining • Counselor • Zorgcoördinator • Zorg Advies Team (ZAT) • Externe deskundigen

  5. Zorg op school • Specifieke zorgleerlingen binnen school - PRO - LWOO • LGF (met of zonder LWOO/PRO) • Speciaal passend onderwijs • Speciale zorg • LWOO+ team Maasland op Blariacumcollege • Zeer speciale zorg - REC-scholen, bijv. VSO-ZMOK, VSO-ZMLK, VSO-LG, VSO-LZ - Internaten, psychiatrie

  6. Landelijke criteria voor LWOO of PRO • Cognitie • Leervorderingen • Technisch lezen • Spelling • Begrijpend lezen • Rekenen • Sociaal-emotionele problematiek

  7. LWOO binnen scholengemeenschappen VMBO: Cognitie: Intelligentie: 75/80< IQ < 90 Leervorderingen: DLE < 45 Achterstand op minimaal 2 gebieden (niet technisch lezen en spelling): • Technisch lezen • Spelling • Begrijpend lezen • Rekenen

  8. LWOO binnen scholengemeenschappen VMBO: Cognitie: Intelligentie: 90< IQ < 120 Leervorderingen: DLE < 45 Achterstand op minimaal 2 gebieden Sociaal-emotionele problematiek prestatiemotivatie faalangst sociaal-emotionele instabiliteit

  9. Onderzoek sociaal-emotionele problematiek • Onderwijskundig rapport • Test bij de leerling • Test bij de leerkracht: DVL ! DVL bij onderwijskundig rapport meesturen

  10. Praktijkonderwijs (PrO) • Onvoldoende cognitieve vaardigheden voor VMBO-diploma • Gericht op arbeidstoeleiding en vervolgonderwijs Cognitie: Intelligentie: 55/60< IQ < 75/80 Leervorderingen: DLE < 30 Achterstand op minimaal 2 gebieden (niet technisch lezen en spelling): • Technisch lezen • Spelling • Begrijpend lezen • Rekenen .

  11. Vangnet • Vangnet is geen beschikking: beschikking is PrO maar VMBO –B met ondersteuning LWOO proberen • Bij twijfel IQ 75/80 en discrepantie • Kijken naar ontwikkelingsmogelijkheden, is er groei in de leerontwikkeling? • In combinatie met persoonskenmerken (weerbaarheid, zelfstandigheid, motivatie, begeleidingsmogelijkheden) • In overleg met PrO

  12. Speciaal Passend Onderwijs(in ontwikkeling) • Bedoeld voor leerlingen die gewoon in de klas mee kunnen doen met extra voor- en naschoolse opvang • Leerlingen volgen de reguliere lessen • Waar nodig is er extra begeleiding voor, tijdens en na de lessen • Leerlingen worden ondersteund in een speciale ruimte binnen de school • Plaatsingscriteria (vanuit zorgloket of vanuit zorgteam school)

  13. LWOO+ Maasland • Twee-jarige onderbouw als brug tussen basisonderwijs en bovenbouw VMBO • Complexe problematiek • Startniveau VMBO-t • Maatwerk basisberoepsgerichte leerweg - HAVO

  14. In schema

  15. Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Doelen: - Wettelijk (RVC) • Optimale ontwikkelingskansen voor iedere leerling • De juiste plek voor iedere leerling • Geen stempel maar hulp • Samen

  16. Organisatie zorgloket aanmelding zorgleerlingen po/vo • Aanmelding onderzoeken doorstroom zorgleerling • Vragen omtrent advisering bij complexere problematiek ZORGLOKET • Schoolzorgloket • Zorgloket LWOO+ • Zorgloket voor complexe problematiek

  17. Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Vroeg aanmelden: • Beeld van leerling en verwachtingen vroegtijdig met ouders bespreken groep 7 • Belang van zorg voor leerling staat voorop 1e ronde: 80 % !

  18. Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Welke leerlingen? • Zorgleerling • Op een of meer leergebieden: • eigen leerlijn • halen niet groep 8 niveau • CITO-scores van D en E • (entreetoets 0-25 percentiel)

  19. Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Welke leerlingen? • Bij aanmelding voor LWOO+ team Maasland kunnen didactische niveaus hoger liggen. Verwachting K/T niveau. • Standaardscore CITO < 521 (bij derde onderzoeksronde).

  20. Samenvatting procedure • Bao en ouders melden zo vroeg mogelijk aan middels: • Aanmeldingsformulier • Onderwijskundig rapport • Gegevens uit LVS • Evt. handelingsplan, eerder onderzoek • DVL Downloaden via www.vosvonoordlimburg.nl www.bco-onderwijsadvies.nl

  21. Samenvatting procedure • Groepsonderzoeken op VO-school (coördinatie BCO Onderwijsadvies) • Bespreking onderzoeks- en leerling-gegevens met PrO en/of VO • Voorlopig advies of aanvullende gegevens Bij advies PRO of LWOO+ mondeling overleg met basisschool en ouders

  22. Samenvatting procedure • Ouders melden leerling aan bij VO op 14 en 15 maart • VO selecteert leerlingen voor derde ronde CITO < 521 of andere gegevens (herhaling stap 1 t/m 4) 7. Toelatingscommissie VO beslist

  23. Vervolg • VO vraagt gegevens op bij BCO • Afhankelijk van VO school overdracht gegevens van basisschool naar VO • VO vraagt indicatie aan bij RVC Ouders krijgen bericht, begin volgend schooljaar

  24. Tijdpad 1e ronde: november– januari Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket: vóór 1 november Door → basisschool Middels: • Aanmeldingsformulier ouders • Onderwijskundig rapport voor zorgleerlingen • Relevante onderzoeksrapporten­testgegevens , LVS • DVL

  25. Tijdpad 1e ronde: november– januari Groepsonderzoek in periode: 8 november t/m 19 november Advies naar basisschool en ouders: uiterlijk 28 januari

  26. Tijdpad 2e ronde: december– maart Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket vóór 15 december Door → basisschool Middels: • Aanmeldingsformulier ouders • Onderwijskundig rapport voor zorgleerlingen • Relevante onderzoeksrapporten­testgegevens , LVS • DVL

  27. Tijdpad 2e ronde: december -maart Groepsonderzoek in periode: 10 januari t/m 21 januari Advies naar basisschool en ouders: uiterlijk 4 maart

  28. Tijdpad 3e ronde: maart - juni Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket Zsm na 15/16 maart Door → VO-school Secretariaat vraagt gegevens basisschool op: • Aanmeldingsformulier ouders • Onderwijskundig rapport voor zorgleerlingen • Relevante onderzoeksrapporten­testgegevens , LVS • DVL

  29. Tijdpad 3e ronde: maart - juni Groepsonderzoek in periode: 11 april t/m 22 april Advies naar basisschool en ouders: uiterlijk 8 juni

  30. Belangrijk! • Meld leerlingen zo vroeg mogelijk aan (80% 1e ronde) Met name: LWOO+ en PRO • Let op: - zorgleerling - leerling met eigen leerlijn - CITO-scores D en E

  31. HOE EN WAT? Voor 1 november opsturen naar: BCO Onderwijsadvies Secretariaat zorgloket Postbus 829 5900 AV VENLO • Aanmeldingsformulier • Onderwijskundig rapport • Gegevens uit LVS • Evt. handelingsplan, eerder onderzoek • DVL

  32. Vragen ?