statsbyggs prosjekter bergen og region vest ebav dagene bergen 4 nov 2010 regiondir torbj rn n vdal n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presentasjonen gir et bilde av PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presentasjonen gir et bilde av

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Presentasjonen gir et bilde av - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Statsbyggs prosjekter Bergen og region vest EBAV- dagene Bergen 4 . nov. 2010 Regiondir . Torbjørn Nævdal. Presentasjonen gir et bilde av. Statsbygg ansvar og oppgaver Byggeprosjekt i Bergen Byggeprosjekter i regionen for øvrig. ”Byggevinden har snudd”. For 2 år siden:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Presentasjonen gir et bilde av


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
statsbyggs prosjekter bergen og region vest ebav dagene bergen 4 nov 2010 regiondir torbj rn n vdal

Statsbyggs prosjekter Bergen og region vest EBAV- dagene Bergen 4. nov. 2010Regiondir. Torbjørn Nævdal

presentasjonen gir et bilde av
Presentasjonen gir et bilde av
 • Statsbygg ansvar og oppgaver
 • Byggeprosjekt i Bergen
 • Byggeprosjekter i regionen for øvrig

Prosjektinfo SB region vest-04.10.2010

byggevinden har snudd
”Byggevinden har snudd”

For 2 år siden:

Bergen raste mot staten

I dag:

Er trønderne på krigsstien

Prosjektinfo SB region vest-04.10.2010

slide4

Gir NHH etterlengtet nybygg

- Selv om jeg har tatt økonomiutdanning i Oslo, ser jeg opp til Handelshøyskolen i Bergen, sier statsminister Jens Stoltenberg. Nå får NHH et nybygg til 400 millioner.

Bilder

 • Vis/Skjul

fakta – skrytelisten

Dette er utdrag av regjeringens skryteliste for Hordaland, som Jens Stoltenberg la frem for BT etter at Kongen hadde åpnet Stortinget.

Gulatingbygget: 427 millioner

Haakonsvern: 780 millioner

Statsarkivet: 178 millioner

Bybanen: 1,23 millioner

Vossepakko: 220 millioner'

Hardangerbrua: 2,6 milliarder

Odontologibygget: 780 millioner

Høyskolen i Bergen: 2.24 mrd.

Mongstad: 5,2 mrd.

Nytt barnesykehus: 700 millioner

Nybygg NHH: 400 millioner

Sum ca. 15 mrd. Kr.

Gir NHH etterlengtet nybygg

- Selv om jeg har tatt økonomiutdanning i Oslo, ser jeg opp til Handelshøyskolen i Bergen, sier statsminister Jens Stoltenberg. Nå får NHH et nybygg til 400 millioner.

 • Kilde: Jens Stoltenberg

Prosjektinfo SB region vest-04.10.2010

fra nord til s r og st til vest
Fra nord til sør og øst til vest
 • Eiendomsmasse: 2,6 mill m²
 • 2.300 bygninger i 610 kompleks
 • 75 eiendommer utland, i 56 land
 • 5 regionkontor + hovedkontor
 • Ansatte: 820 hvor av ca. 120 på regionkontorene og ca. 360 på eiendommene
 • Årlig ca. 200 byggeprosjekter i gang (3 mrd.)

Prosjektinfo SB region vest-04.10.2010

6

statsbyggs oppgave
Statsbyggs oppgave
 • Hovedoppgave: tilby gode funksjonelle lokaler til statlige virksomheter (formålsbygg)
 • I tillegg har Statsbygg et særskilt ansvar for å fremme:
     • - God arkitektur
     • - Tilgjengelighet for alle
     • - Ivaretakelse av kulturminner og miljø
 • bygger
 • forvalter
 • utvikler
 • kjøper og selger

Prosjektinfo SB region vest-04.10.2010

eiendomsforvalteren
Eiendomsforvalteren
 • Kongelige eiendommer
 • Regjeringsbygg
 • Ambassader og embetsboliger
 • Museer og kultureiendommer
 • Universiteter og høgskoler
 • Offentlig administrasjonsbygninger
 • Fjellstuer, tollstasjoner, Buf-etat,
 • veg- og trafikkstasjoner, havforsknining, etc.
 • Fengsler

Prosjektinfo SB region vest-04.10.2010

prosjekter i bergen

Øvrige prosjekter region

Prosjekter i Bergen
 • Gulating Lagmannsrett
 • Høgskolen i Bergen
 • Statsarkivet
 • Norges handelshøyskole
 • Odontologibygget
 • Kunsthøyskolen
 • Bergen tinghus
 • Bergen Museum
 • HSF Sentralbygg Sogndal
 • Universitetet Stavanger
 • Prosjekter fengslene
 • Reiselivsmuse Balestrand
 • DiFi Leikanger
 • Vabakken Stord

Prosjektinfo SB region vest-04.10.2010

statsbygg s samlet investeringer bergen
Statsbygg`s samlet investeringer Bergen

Påbegynte prosjekter: 4,1 mrd. Kr.

Forestående prosjekter: ca. 1,4 mrd. Kr.

(2009 kr.)

Prosjektinfo SB region vest-04.10.2010

statsbygg forvalter landets fengsler
Statsbygg forvalter landets fengsler
 • 35 fengsel
 • 478 bygninger
 • Bruttoareal
 • 320 000 m²
 • Region vest:
 • Bergen, Åna
 • Stavanger, Sandeid,
 • Haugesund, Vik
 • Hustadvika, Ålesund

Totalt ca. 84.000 m2.

Prosjektinfo SB region vest-04.10.2010

slide12

Gulating Lagmannsrett

Brutto bygningsareal: 7450 kvm

Kostnadsramme: 427 mill.

Byggestart / Ferdigstillelse sommer 2009 / juni 2011

Prosjektinfo SB region vest-04.10.2010

Byggherrestyrt sideentreprise

slide13

Høgskolen i Bergen

 • Nybygg. Inkl. rehab.
 • verneverdige teglbygninger.
 • Brutto bygningsareal
 • 51000 kvm
 • Byggestart / ferdigstillelse
 • primo 2010 / medio 2014
 • Kostnadsramme
 • 2,24 mrd. kr.

Prosjektinfo SB region vest-04.10.2010

Byggherrestyrt sideentreprise

slide14

Nytt odontologibygg, UiB

Byggested:

Årstadveien 19, Bergen

Brutto bygningsareal:

Ca 15.000 kvm, inkl. garasje og offentlig tannklinikk

Byggestart/ Ferdigstillelse okt. 2009 / aug. 2012

Kostnadsramme:

780,4 mill.

Byggherrestyrt sideentrepriser

Prosjektinfo SB region vest-04.10.2010

slide15

Statsarkivet i Bergen

 • Bruker: Arkivverket
 • Brutto bygningsarea:l
 • 3375 kvm, 2763 kvm rehab.
 • Byggestart / ferdigstillelse
 • Juni 2010 / sept. 2011
 • Kostnadsramme
 • 178 MNOK

Prosjektinfo SB region vest-04.10.2010

Samspillsentreprise

slide16

Norges Handelshøyskole, nybygg

 • Brutto bygningsareal
 • Ca13 000 kvm
 • Byggestart/ Ferdigstillelse
 • 1. April 2011/ des. 2012
 • Kostnadsramme:
 • 400 Mill.

Prosjektinfo SB region vest-04.10.2010

slide17

Kunsthøgskolen i Bergen

 • Brutto bygningsareal
 • 14 500 kvm
 • Kostnadsramme
 • 782 mill.
 • Kostnadsoptimalisering sluttført 15-20%
 • Byggestart?
 • Oppstart skisseprosjekt

Prosjektinfo SB region vest-04.10.2010

bergen tinghus full rehabilitering
BERGEN TINGHUS – full rehabilitering

Areal: 12.400 m2

Skisseprosjekt under arbeid Forprosjekt des. 2012

Oppstart avhenger av bevilgninger.

Regjeringskonferanse

mars 2012?

Prosjektinfo SB region vest-04.10.2010

slide19

Bergen Museum

 • Programmeringsfase
 • Innvendig rehabilitering
 • 10050 kvm
 • Foreløpig ferdigstillelse
 • 2014/2016

Prosjektinfo SB region vest-04.10.2010

h gskulen i sogn og fjordane nytt sentralbygg i sogndal
Høgskulen i Sogn og Fjordane. Nytt sentralbygg i Sogndal

Brutto bygningsareal: 7605 kvm

Byggjestart / Ferdigstilling: Sommar 2010 / Sommar 2012

Kostnadsramme: 360,6 mill.kr

Prosjektinfo SB region vest-04.10.2010

stavanger arkeologisk museum
Stavanger – Arkeologisk museum
 • Nytt formidlingsbygg m/ hovedvekt utstillingsarealer samt magasinerer
 • Areal: 5000 m2.
 • Styringsramme2-300 mill.
 • Plan og designkokurranse
 • Prekvalifisering i gang
 • Byggestart 2011/ 12

Prosjektinfo SB region vest-04.10.2010

universitetet stavanger uis
Universitetet Stavanger UiS
 • Fortløpende byggeprosjekter og større vedlikeholdstiltak:
 • Studentenes hus
 • Byggestart/ Ferdigstil.: febr.2011/ aug. 2011
 • kostnadsramme: 21.mill.
 • Lab.bygg(skisseprosjekt)
 • Auditoriebygg (skisseprosjekt)
 • samfunnsvitenskapelig fakultet
 • styringsramme 120 mill –byggestart utsatt

regionsamling 2009-torbjørn