da z p idan hodnoty n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Daň z přidané hodnoty PowerPoint Presentation
Download Presentation
Daň z přidané hodnoty

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Daň z přidané hodnoty - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Daň z přidané hodnoty. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK. 25. listopadu 2013. Osnova. Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty Subjekty daně z přidané hodnoty Předmět daně z přidané hodnoty Osvobození od daně z přidané hodnoty Základ daně z přidané hodnoty

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Daň z přidané hodnoty' - sawyer-summers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
da z p idan hodnoty

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

katedra finančního práva a finanční vědy PF UK

25. listopadu 2013

osnova
Osnova
 • Nepřímé daně
 • Daň z přidané hodnoty
 • Subjekty daně z přidané hodnoty
 • Předmět daně z přidané hodnoty
 • Osvobození od daně z přidané hodnoty
 • Základ daně z přidané hodnoty
 • Sazba daně z přidané hodnoty
 • Zdaňovací období daně z přidané hodnoty
 • Rozpočtové určení daně z přidané hodnoty
 • Správa daně z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

2

1 nep m dan
1. Nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

3

2 da z p idan hodnoty
2. Daň z přidané hodnoty
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • právní úprava Evropské unie
  • Směrnice 2006/112/ES – o společném systému daně z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

4

2 da z p idan hodnoty1
2. Daň z přidané hodnoty
 • základní prvky daně z přidané hodnoty
  • subjekt
  • předmět
  • základ
  • sazba
  • (období, výpočet, rozpočtové určení)
 • správa daně z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

5

3 subjekty dan z p idan hodnoty
3. Subjekty daně z přidané hodnoty
 • Osoby povinné k dani
 • Plátci
 • Skupina
 • Identifikované osoby
 • Ručitelé

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

6

a osoby povinn k dani
A. Osoby povinné k dani
 • ekonomická činnost
  • samostatnost
  • soustavnost
 • speciální režim
  • stát, kraje, obce,
  • organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí,
  • hlavní město Praha a jeho městské části
  • právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

7

b pl tci dan
B. Plátci daně

dobrovolní plátci

povinní plátci

0

1.000.000,- Kč

OBRAT za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců

osoby povinné k dani

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

8

b pl tci dan1
B. Plátci daně

březen duben květen

6.3.

15.4.

1.5.

překročení obratu

registrace

plátce

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

9

c skupina
C. Skupina
 • skupina spojených osob se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani jako plátce podle § 95a (skupinová registrace)
 • spojené osoby
  • kapitálově
  • jinak
 • skupina se považuje za samostatnou osobu povinnou k dani

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

10

d identifikovan osoby
D. Identifikované osoby
 • osoba povinná k dani, která není plátcem nebo právnická osoba nepovinná k dani, pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu Evropské unie, které je předmětem daně
 • registrace identifikované osoby

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

11

d ru itel
D. Ručitelé
 • ručení za nezaplacenou daň (§ 109) a ručení oprávněného příjemce (§ 108a)
 • příjemci zdanitelných plnění
  • vědomostní test
  • zjevně odchylná úplata od obvyklé ceny
  • převod na účet mimo tuzemsko
  • převod na jiný než zveřejněný účet (nově limit)
  • nespolehlivý plátce
  • neregistrovaný distributor pohonných hmot
 • zvláštní způsob zajištění daně (§ 109a)

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

12

4 p edm t dan z p idan hodnoty
4. Předmět daně z přidané hodnoty
 • Vymezení předmětu daně z přidané hodnoty
 • Základní pojmy
 • Princip daně z přidané hodnoty
 • Příklad
 • Povinnost přiznat daň na výstupu
 • Daňové doklady
 • Nárok na odpočet daně

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

13

a vymezen p edm tu dan z p idan hodnoty
A. Vymezení předmětu daně z přidané hodnoty
 • předmětem daně je (§ 2)
  • dodání zboží (+ převod nemovitosti a přechod nemovitosti v dražbě)
  • poskytnutí služby
  • pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie (+ pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie)
  • dovoz zboží
 • zdanitelné plnění
  • je předmětem daně a není osvobozené od daně
 • není předmětem daně (§ 2a)

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

14

b z kladn pojmy
B. Základní pojmy
 • daň na výstupu
 • daň na vstupu
 • odpočet
 • nadměrný odpočet
 • vlastní daňová povinnost daň

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

15

c princip dan z p idan hodnoty
C. Princip daně z přidané hodnoty

uskutečněná zdanitelná plnění

přijatá zdanitelná plnění

plátce

plátce

plátce

plátce

plátce

neplátce

plátce

daň na výstupu

daň na vstupu

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

16

d p klad prodej l tek v robci
D. Příklad – prodej látek výrobci

1.210.000,- Kč

výrobce látek A

výrobce šatů B

látky

210.000,- Kč

210.000,- Kč

správce daně

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

17

d p klad prodej at maloobchodu
D. Příklad – prodej šatů maloobchodu

1.815.000,- Kč

výrobce šatů B

maloobchod C

šaty

315.000,- Kč

315.000,- Kč

správce daně

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

18

d p klad prodej at z kazn k m
D. Příklad – prodej šatů zákazníkům

2.420.000,- Kč

maloobchod C

zákazníci

šaty

420.000,- Kč

správce daně

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

19

d p klad shrnut
D. Příklad – shrnutí

výrobce látek A

výrobce šatů B

maloobchod C

420.000,- Kč

315.000,- Kč

210.000,- Kč

210.000,- Kč

315.000,- Kč

správce daně

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

20

e povinnost p iznat da na v stupu
E. Povinnost přiznat daň na výstupu
 • ke dni přijetí úplaty nebo
 • ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
  • dodání zboží
  • převod nemovitostí dodání nemovité věci
  • poskytnutí služby
  • pořízení zboží z jiného členského státu

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

21

f da ov doklady
F. Daňové doklady
 • listinná nebo elektronická podoba
 • povinnost vystavovat daňové doklady (§ 28)
 • náležitosti daňového dokladu (§ 29)
 • zjednodušený daňový doklad (§ 30)
  • pokud celková částka za plnění není vyšší než 10.000 Kč
  • nemusí obsahovat některé náležitosti (§ 30a)

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

22

zjednodu en da ov doklad
Zjednodušený daňový doklad

DIČ

obchodní firma

rozsah a předmět zdanitelného plnění

celková částka včetně DPH

sazba DPH

datum uskutečnění zdanitelného plnění

evidenční číslo daňového dokladu

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

23

g n rok na odpo et dan
G. Nárok na odpočet daně
 • nárok má plátce, pokud přijaté zdanitelné plnění v rámci své ekonomické činnosti použije pro uskutečnění svých zdanitelných plnění, plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně atd.
  • v plné výši
  • v částečné výši
  • v poměrné výši
  • v krácené výši

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

24

5 osvobozen od dan z p idan hodnoty
5. Osvobození od daně z přidané hodnoty
 • bez nároku na odpočet daně (§ 51)
 • s nárokem na odpočet daně (§ 63)

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

25

6 z klad dan z p idan hodnoty
6. Základ daně z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

26

7 sazba dan z p idan hodnoty
7. Sazba daně z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

27

7 sazba dan z p idan hodnoty1
7. Sazba daně z přidané hodnoty
 • sazba daně u zboží
  • základní
  • snížená – příloha č. 3, teplo a chlad
 • sazba daně u služeb
  • základní
  • snížená – příloha č. 2
 • sazba daně u staveb pro sociální bydlení
  • převod
  • výstavba, změna dokončené stavby a opravy
 • sazba daně u bytové výstavby
  • změna dokončené stavby a opravy
 • editační povinnost (závazné posouzení)

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

28

8 zda ovac obdob dan z p idan hodnoty
8. Zdaňovací období daně z přidané hodnoty
 • kalendářní měsíc (§ 99)
 • kalendářní čtvrtletí (§ 99a)
  • podmínky
  • blokace pro nově registrované plátce
  • nespolehlivý plátce

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

29

9 rozpo tov ur en dan z p idan hodnoty
9. Rozpočtové určení daně z přidané hodnoty
 • upravuje zákon č. 243/2000 Sb.
 • sdílená daň
  • státní rozpočet (71,31 %)
  • obecní rozpočty (20,83 %)
  • krajské rozpočty (7,86 %)

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

30

10 spr va dan z p idan hodnoty
10. Správa daně z přidané hodnoty
 • správce daně (§ 4 odst. 1 písm. f))
  • finanční úřad
  • celní úřad
 • povinnost podat daňové přiznání (§ 101)
 • splatnost daně (§ 101)
 • vrácení nadměrného odpočtu (§ 105)

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

31

d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost !

JUDr. Radim Boháč, Ph.D.odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UKnám. Curieových 7116 40 Praha 1email: bohac@prf.cuni.cz

www.radimbohac.cztel.: +420221005530

Daň z přidané hodnoty

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

32