slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEŞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA KALKINMA AJANSI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEŞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA KALKINMA AJANSI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

KEŞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA KALKINMA AJANSI - PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012/2013 YILI SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA KEŞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN BAŞVURU SAHİBİ OLDUĞU VE KEŞAN KAYMAKAMLIĞI’NIN ORTAK OLDUĞU TR21/13/SOS/0079 REFERANS NUMARALI BURADAYIM VE ÖZELİM PROJESİ’NİN TANITIM TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KEŞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA KALKINMA AJANSI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012/2013 YILI SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA KEŞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN BAŞVURU SAHİBİ OLDUĞU VE KEŞAN KAYMAKAMLIĞI’NIN ORTAK OLDUĞU TR21/13/SOS/0079 REFERANS NUMARALI BURADAYIM VE ÖZELİM PROJESİ’NİN TANITIM TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ

  2. KEŞAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜTRAKYA KALKINMA AJANSI

  3. BURADAYIM VE ÖZELİM PROJESİ

  4. Buradayım ve özelim • trakya kalkınma Ajansı Mali Destek Programları çerçevesinde, ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak sosyo ekonomik kalkınma alanına Buradayım ve Özelim adlı proje ile başvurduk ve 272.177 tl hibe almaya hak kazandık. İktisadi Kalkınma, Sosyo-Ekonomik Kalkınma ve Küçük Ölçekli Altyapı başlıkları altında kabul edilen başvurular neticesinde Ajansa toplam 310 adet proje teslim edildi. • BİZ SOSYO-EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMINA BAŞVURAN 158 proje ile yarıştık ve destek almaya hak kazandık.

  5. PROJENİN ÖNCELİK ALANI • Öncelik 1: Okulöncesi eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerde yenilikçi yöntem ve uygulamalarla, hizmet kalitesinin arttırılması ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması • Öncelik 2: Özel ihtimam gerektiren grupların girişimciliğinin ve istihdamının arttırılması, toplumla bütünleşmelerinin sağlanması

  6. Genel Amaç:Trakya bölgesinde erken yas (36-48ay) okulöncesi eğitime kayıt oranının arttırılması için dezavantajlı kesimlerdeki okul öncesi eğitime tabii çocukların anne ve babalarında erken yas okul öncesi eğitimin önemi hakkında farkındalık oluşturmak ,Bu farkındalıkla okul öncesi eğitime başlayan öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş okul öncesi eğitimimizde yenilikçi bir yaklaşım olan Montessori eğitimine hazır hale getirmek,. Proje kapsamında oluşturulan sınıfları, yeterli mesleki donanımı olan öğretmenleri, okul öncesi eğitimde tespit edilen özel eğitime tabii örgün eğitime kazandırılabilir çocuklarımızın eğitim göreceği duyu bütünleme odası oluşturulacaktır. Bununla beraber tüm paydaşların bilinçlendirildiği katılımının sağlandığı dezavantajların kalktığı okul öncesi eğitim kurumları yaratarak toplumda fırsat eşitliğinin okul öncesinden sağlanarak sosyoekonomik gelişmenin ve dezavantajlı kesimlerin toplumla bütünleşmelerine katkı yapıp, örnek olmak

  7. Özel Amaçlar:Keşan İpsala ve Enez ilçelerinde yasayan dezavantajlı kesimlerde ki erken yas (36-48ay)okul öncesi eğitime kayıt ve devam oranını yükselmek toplumda fırsat eşitliğini sağlamanın en önemli seçeneklerinden biridir. Dolayısıyla projemizin dezavantajlı kesimlerdeki erken yas okulöncesi çağındaki çocukları kapsaması projenin bölgemizdeki sosyo ekonomik kalkınmaya desteğini arttıracaktır. Erken yaslarda çocuklara yapılacak yatırımların daha sonraki yıllarda yapılacak yatırımlara göre çok daha fazla getiri sağladığı bilinmektedir. Bölgemizde ki okul öncesine tabii dezavantajlı çocukların sosyal gelişimlerine olumlu etki yapacak yenilikçi yöntem ve araçlardan yararlanıp hizmet kalitesini arttırmak, okulöncesi, rehber ve özel eğitim öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, dezavantajlı kesimlerde ki okul öncesine tabii çocukları olan anne baba ve muhtarlarımızın okul öncesi eğitim hakkında bilinç düzeylerini arttırmak, ayrıca bölgemizde ki örgün eğitime kazandırılabilir, özel eğitim gerektiren öğrencilerimizi kurulacak olan duyu bütünleme odasında ki eğitimlerle topluma entegrasyonlarının arttırılmasını okul öncesi eğitimden sağlayarak örnek olmayı amaçlamaktayız.

  8. TEMEL FAALİYETLER 1- Hazırlık Faaliyetleri 2-Seminer Programı Hazırlıkları 3-Seminer Programının Uygulanması 4-Proje Tanıtım ve Görünürlük Faaliyetleri 5-Proje Yönetim ve İzleme Faaliyetleri

  9. HEDEF GRUPLAR • Keşan, Enez ve İpsala ilçeleri ile beldelerinde dezavantajlı bölgelerde ki erken yaş (36-48ay)okul öncesi düzeyinde olup, kayıt yaptırmayan ya da kayıtlı olup devamsızlık yapan öğrenciler. • Dezavantajlı bölgelerde yaşayan okul öncesine tabii çocukları olan, kırsal kesimde olanlar, ücra ve dağlık yerlerde yaşadıkları için erişim güçlüğü çekenler, farklı kültürel kökene sahip olanlar ve entegrasyon sorunları yaşayanlar , düşük gelirli aileler. • Ailelerle daha çok iç içe olan ve okula kayıtlarda etkin rol oynayacak olan muhtarlarımız. Okul öncesi eğitimde tespit edilen özel eğitime tabii örgün eğitime ve topluma kazandırılabilir öğrenciler.

  10. NİHAİ YARARLANICILAR • Keşan, Enez ve İpsala ilçelerinde ki okul öncesi ,rehberlik ve özel eğitim öğretmenleri. • Keşan Kaymakamlığı ve Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlügü. • Dezavantajlı bölgeler dışında kalan diğer okul öncesi ögrencilerive aileleri • Keşan, Enez ve İpsala ilçelerinde yaşayan 118.176 kişi • Proje çıktılarından yararlanacak olan İl Milli Eğitim ve Üniversiteler.

  11. BEKLENEN SONUÇLAR * Keşan, Enez ve İpsala ilçelerinde dezavantajlı bölgelerde yaşayan erken yaş(48ay) okul öncesi eğitim çağında çocukları olup kayıt yaptırmayan anne ve babalarla mahalle muhtarlarına verilecek seminerlerle okulöncesi eğitiminin önemi hakkında farkındalık yaratmak. *Dezavantajlı bölgede ki öğrenim gören ve projemizle okulöncesine kazandırdığımız öğrencilerin eğitim ortamlarının montessorieğitimine göre düzenlenip montessorieğitiminin yenilikçi yaklaşımından yararlanıp dezavantajlı öğrencilerimizin gelişimlerini sağlayacak eğitim alanları yaratmak. * Bu faaliyetlerimizle dezavantajlı kesimlerde erken yaş (36-48ay) okulöncesinde %80 kayıt ve devam oranına ulaşmak. *Okul öncesi öğrenciler içinde tespit edilip örgün eğitime kazandırılıp topluma entegrasyonlarını sağlayacak özel eğitime muhtaç öğrencilerin yararlanabileceği Keşan Rehberlik ve Araştırma, Gazi Özel Eğitim İş Okulu merkezimize bir duyu sınıfı kazandırmak. *Bu sayede özel öğrencilerimizi daha okul öncesinden başlayarak eğitimlerini ve tedavilerini çabuklaştırmak , topluma sağlıklı bir birey olarak bir an önce katılımını sağlamak.

  12. *Keşan ,İpsala ve Enez ilçelerimizde görev yapan Okul öncesi ve özel eğitim rehber öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini rehabilitasyonlarının sağlanacağı Montessori ve Duyu Bütünleme eğitim seminerleri ile en üst seviyeye taşıyarak kaliteli ve yenilikçi bir okul öncesi eğitime ulaşmak. . * Dezavantajlı kesimlerde ki örnek olacak çalışmayla diğer okul öncesi çocuklarda eğitim ortamı şartlarının tüm bölgelerde eşit standartlara getirilip dezavantajlı kesim öğrencileri ile diğer öğrencilerin gelişimlerini tam anlamıyla tüm okul öncesi eğitim alanlarında yenilikçi yöntem ve uygulamalarla sağlanıp toplumda kaynaşmayı sağlamak. *Erken okulöncesi eğitim alan dezavantajlı öğrencilerin ileride kazanacakları bilinç düzeyleri ve kazanacakları yeni davranış kalıpları kültürel davranışlarla çevrenin yerel toplum önderlerine dönüşecekler bölgenin sosyal gelişimine katkı sağlayacaklardır. *Dezavantajlı bölgelerimizde kapsamlı ve kaliteli yenilikçi bir okulöncesi erken dönem çocukluk eğitimi ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitimleri ile uygun davranışları, değer yargıları, temel alışkanlıkları kazanacakları bir ortam kazandırılıp toplumla bütünleşmelerini sağlanması toplumun eğitim düzeyini yükseltecek ve vasıflı insan gücünü artıracak, dolayısıyla sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacaklardır.

  13. SEMİNER PROGRAMININ UYGULAMASI • Seminer programı projenin 7. ayında başlatılacaktır. Program çerçevesinde Keşan, Enez ve İpsalailçeleri ile beldelerinde yer alan toplamda 3 konferans salonunda okulöncesi çağında çocuğu olan dezavantajlı ailelere ve mahalle muhtarlarına seminer verilecektir. Bu seminerler her ilçe birer gün olmak üzere toplamda üç günde tamamlanacaktır. Her seminer sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seansta yapılacaktır. Her seansın 3 saat olması planlanmaktadır. Seminer programında seminer uzmanı tarafından okulöncesinin önemi ve ailelerin çocuklarının eğitiminde nasıl rol alması gerektiği anlatılacaktır. • Öğretmenlerimize vereceğimiz seminerlerimiz Keşan İlçemiz Sevim Yenice Konferans salonunda gerçeklesecektir.160kulöncesi ve 45 özel eğitim rehber öğretmenlerimize 3 üç gün Montessorieğitimi semineri verilecektir. Bu eğitimin içeriğinde Montessorieğitim materyallerinin tanıtılması, montessori eğitiminin önemi ve içeriği metotları hakkında günde 6saat olmak 18 saatlik bir eğitim verilecektir . • Seminerin bitiminden sonra dezavantajlı bölgelerde görevli ve montessorieğitim materyalleri ile donatılmış sınıflarda çalışacak olan 24 okulöncesi öğretmenimize ayrıca Montessori materyalleri beş çalışma alanına ait tüm materyallerin kullanımı ayrıntılı olarak çalışılması, Montessori Günlük Yasam Becerileri, Montessori Duyuları Geliştirici Materyaller, Montessori Matematik Materyalleri, MontessoriDil Geliştirici ve Okuma-yazma Materyalleri, MontessoriKozmik Eğitim Materyalleri ve diğer çalışma alanlarıyla bütünlestirmehakkında 120 saatlik bir eğitim verilecektir.

  14. Yine okulöncesinde tespit edilen özel eğitime tabii öğrencilerimize Rehberlik ve Araştırma Merkezimizde kuracağımız duyu bütünleme odamızda eğitimlerini verecek olan 45 özel eğitim rehber öğretmenimize duyu bütünleme odası ve korumuz konferans salonu kullanılanarakuygulamalı 3 gün günde 6saat olmak üzere toplam 18 saat duyu bütünleme bozuklukları, duyu bütünleme oda kullanımı hakkında detaylı bilgilendirme ve pratik uygulamalar konularında uzamanınız tarafından seminer verilecektir. • Seminerlerden önce projeyi tanıtıcı broşürler dağıtılacaktır. Seminerden sonrada iştirakçimiz olan Rehberlik ve ArastırmaMüdürlügünüzcehazırlanan eğitim gören grupların düşünce ,tutum ve davranışlarındaki değişimlerin ölçüleceği anketler uygulanacaktır. Grupların istek ve ihtiyaçlarına göre eğitimlerim maksimum seviyede fayda getirmesi sağlanıp çıktılar eğitim camiası ile paylaşılacaktır. Seminer sonunda hedef kitlemize proje tanıtım poşeti verilecektir. Poşetin içinde bir adet kursun kalem bir adet not defteri ve okulöncesi eğitimin öneminin tanıtıldığı broşür bulunacaktır.

  15. Proje Yönetim ve İzleme Faaliyetleri • Bu projenin yönetiminden başvuru sahibi Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlu olacaktır. • Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje yönetimi için bir proje koordinatörü görevlendirecektir. • Koordinatör projenin idari yönetiminden sorumlu olacak. Görevlendirilecek raportör proje kapsamındaki raporlama çalışmalarını yaparak koordinatöre destek sağlayacaktır. • Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü projenin etkin bir biçimde uygulanması için her ay bir değerlendirme toplantısı düzenleyecektir. Bu toplantılara Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yetkilileri ile proje ekibi katılımda bulunacaktır. Toplantılarda proje faaliyetlerinin organizasyonu, is paylaşımı ve zaman planlaması yapılacaktır. Toplantılarda alınan kararlar tutanak ile kayıt altına alınacaktır. • Proje yönetimi Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılırken Trakya Kalkınma Ajansı'mda çeşitli mekanizmalar ile izleme faaliyetleri gerçekleştirecek ve projenin yönetimine dâhil olacaktır. Bu mekanizmalar raporlar ve ziyaretlerdir. Her 2 ayda bir ilerleme raporu, projenin ortasında ara rapor ve projenin bitiminde nihai rapor Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulacaktır.

  16. MONTESSORİ VE DUYU BÜTÜNLEME Klasik eğitim modellerinden farklı olarak, her çocuğun özel ve tek olduğunu temel alan, kendi bireysel öğrenme hızına göre ilerleyebildiği eğitim metodu Montessori, özellikle 0-6 yaş dönemi için uygulanıyor. Montessori eğitimi neyi amaçlar? Çocuklara ne kazandırır? Montessori metodu nedir?Kalıplaşmış klasik eğitim metodundan farklı olan metot her çocuk özgürdür, kendi bireysel öğrenme hızına göre ilerleyebilir. Çocuğun bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik materyaller kullanmasıyla öne çıkan bu yöntem, çocuk gelişiminde en önemli dönem olan 0-6 yaş arasında çocukların soyut kavramları öğrenebilmesi için somut materyallerin kullanılması esastır. Çocuklar ellerini kullanarak, materyaller sayesinde öğrenirler.

  17. Montessorieğitimi nedir? Çocuklara sağlanan olanaklar sayesinde, kendi seçimlerinin eğitimcinin onları isteklendirmesinin yerine geçtiği, kendi eylemleri sonucu hataların denetlenebildiği bir eğitim sistemidir. Montessori eğitimi, temelde kişiliğin oluşumu üzerinde durur. Her çocuğun özel ve farklı oluşundan yola çıkar. Çocuk özgürdür, kendi bireysel öğrenme hızına göre ilerleyebilir. Özellikle çocuk gelişiminde en önemli dönem olan 0-6 yaş arası çocukların, soyut kavramları öğrenebilmesi için somut materyalleri kullanılmasına dayanır. Çocuklar ellerini kullanarak, materyaller sayesinde öğrenirler.

  18. Montessori eğitiminin ilkeleri nelerdir? • Çocuk, özeldir, tektir. • Kendine has bir varlıktır. • Çocuk etrafındaki maddesel dünyayı absorbe eder, gelecekte yetiştireceği kişi modelini biçimlendirir. • Çocuk, insanların mimarıdır. Bu mimarlar farkında olmadan içlerindeki inşa planına uyarak kendi ritimleri doğrultusunda kendilerini geliştirmeye çalışırlar. • Bu gelişime yetişkinler etki edemezler, çünkü onlar inşa planını bilmezler. Ancak, bir yetişkinin zamansız müdahalesi ya bu inşa planını tahrip edebilir ya da yanlış bir yöne yönlendirebilir. • Montessori eğitiminin temel taşlarından birisi hazırlanmış çevredir. Çocuklar hazırlanmış çevredeki Montessori materyallerinden, bireysel ilgi ve eğilimine göre bağımsız olarak seçim yaparlar. • Montessori okullarında çocuklar, istedikleri materyalle, istedikleri zaman, istedikleri yerde çalışırlar. • Çocuklara istedikleri kadar tekrar etme imkanı sunulur. Erken öğrenen yeni bir çalışmaya geçebilecektir, çünkü öğrenmede herkesin farklı bir ritmi vardır. • Materyallerdeki hata kontrolü çocuğun kendi hatasını bulmasıyla gerçekleşir. Başka birinden uyarıya, onaya ve düzeltmeye gerek kalmaz. Kendi kendisini düzeltmesine olanak sağlar. Böylece yetişkinden bağımsızlaşmak doğal olarak gerçekleşir.

  19. Montessori eğitimi neyi amaçlar?Montessori yönteminin özü, çocuğa önceden hazırlanmış bir çevrede kendi kendini geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü tanımayı amaçlayan, kendi kendine oluşan ve gelişen bir yöntem ve sistem anlayışıdır. Çocuğa hazırlanmış bir çevrede, çocuğun kişiliğini oluşturması için özgürlük tanıyan, kişiliğinin gelişim sürecini destekleyen, çocuğun kendi onuru içerisinde bireyselleşmesi ve sosyalleşmesini ciddiye alan, bireye özgü adil bir eğitimdir. Montessori eğitimi çocuğa ne kazandırır?• Çocuk, kendi bireysel beceri ve ilgi alanında kendi hızıyla gelişir. • Dikkatini yoğunlaştırmayı öğrenir. • Çalışma isteğini ve zevkini geliştirir. • Üretken olur. • Toplumsal bir varlık olur. • Kaygılarını en doğru şekilde nasıl dışa vurabileceğini öğrenir. • Özgüvenini ve sorumluluk duygusunu geliştirir. • Disiplini içselleştirir. • Bir problemi nasıl tanımlayacağını ve onu çözmek için nasıl çalışılacağını öğrenir. • Kendisine ve başkalarına karşı saygı duyar.

  20. Duyu Bütünleme Nedir? • Duyu bütünleme, duyuların kullanılmak üzere organize olmasıdır(düzenlenmesi).Duyu bütünleme, terapi prensiplerini kendinden referans alan ve  geliştiren, hem bir teori ve hem de bir  çerçevedir. Kişilerin nörobiyolojik  yeteneklerini hesaba katarak ,duysal bilgileri işler ve  entegre eder ve bu yeteneklerin değişik/geniş çevresel koşullarda genellenmesine izin verir. • Duyu Bütünlemesi öncelik olarak gizil duyuları hedef alan bir çalışma programını kapsar. Bunlar; • Hareket, yerçekimi ve dengeyle ilgili işlemlemeyi yapan duyu • Vücut pozisyonuyla ilgili bilgiyi işlemleyen duyu • Dokunma ve dokunmayla ilgili duyudur. • Duyu Bütünlemesinin amacı bu gizil duyularımıza uyaranı doğru yerden vererek merkezi sinir sisteminde işlemlemeye yardımcı olmaktır.

  21. MONTESSORİ VE DUYU BÜTÜNLEME GÖRSELLERİ MONTESSORİ

  22. DUYU BÜTÜNLEME