namsa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NAMSA PowerPoint Presentation
Download Presentation
NAMSA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

NAMSA - PowerPoint PPT Presentation


 • 256 Views
 • Uploaded on

NAMSA. IDEF 2005 27-30 Eylül 2005. Hazırlayan ; Marie-Claire GOLLER Halkla ilişkiler Sorumlusu Tel. +352-3063-6557 Fax +352-3063-6652 Email: mcgoller@namsa.nato.int. NATO BAKIM VE İKMAL AJANSI. NAMSA HQ Capellen, G.D. of Luxembourg. Takdim Planı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

NAMSA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
namsa

NAMSA

IDEF 2005

27-30 Eylül 2005

Hazırlayan ;

Marie-Claire GOLLER Halkla ilişkiler Sorumlusu

Tel. +352-3063-6557Fax +352-3063-6652Email: mcgoller@namsa.nato.int

nato bakim ve kmal ajansi
NATO BAKIM VE İKMAL AJANSI

NAMSA HQ Capellen, G.D. of Luxembourg

Office of the General Manager

takdim plan
Takdim Planı
 • Tarihçe, Teşkilat, Maliye, Tedarik
 • Lojistik Faaliyetler:

- NATO ve BiO ülkelerine Lojistik Destek

- Harekat Alanı Lojistik Desteği

Balkanlar, Kuveyt, Afganistan, Irak

- NATO Projeleri, Yetenek Paketleri

- Stratejik Hava ve Deniz Taşıması

- Bio Emanet Fonu ile Mühimmatın Fek Fesihi

 • Hedefler

Office of the General Manager

nato nun namso ya verdi i g rev
NATOnun NAMSO ya verdiği Görev
 • Ortak olarak ülkelerin bireysel olarak yaptığından daha etkili

bir şekilde uygulanabilcek lojistik destek fonksiyonlarını yürütmek

 • NATO askeri kuvvetlerine sağlanan lojistik desteğin etkinliğini en az maliyetle en yüksek dereceye çıkarmak

Office of the General Manager

nato bakim ve kmal ajansi1
NATO BAKIM VE İKMAL AJANSI

Kuzey Atlantik Konseyi

NAMSO

Yöentim Kurulu

NAMSA

Capellen, Luxembourg

Rueil-Malmaison(Paris), France

Taranto, Italy

Teşkilat

Konum

950 den fazla uluslar arası personel

1958 yılında kuruldu

25 üye ülke

Office of the General Manager

te kilat
Teşkilat

Genel Müdür

Planlama ve Geliştirme Bölümü

Karargah

Lojistik Direktörü

Tedarik Direktörü

Maliye Direktörü

Kaynak Direktörü

HAWK Lojistik Yönetim Programı

Lojistik Programlar (Bölümler)

Kısım

Kısım

Kısımlar

Güney Depo

Office of the General Manager

namsa nedir
NAMSA;

Üye ülkelerin hizmetindeki bir NATO kuruluşudur,

Bir lojistik hizmet sağlayıcısıdır,

Kâr ve zarar etmeyen bir kuruluştur,

Mali olarak katılımcı ülkeler tarafından desteklenen,

Yönetim Kurulu tarafından kontrol edilen,

Hesapları NATO için çalışan uluslar arası bir denetleme kurulu tarafından denetlenen,

Ülkelerin silahlı kuvvetlerinin uzantısı konumundaki bir kuruluştur.

NAMSA Nedir?

Office of the General Manager

ne de ildir
Ne Değildir?
 • NAMSA bir yüklenici değildir – Bir Tedarik Ajansıdır.
 • Namsa kâr amacı güden bir kuruluş değildir- Kâr ve zarar etmemek üzerine kurulu bir prensiple yönetilir.
 • NAMSA aldığı teknik bilgileri dağıtmaz – NAMSA ya Endüstri kuruluşları veya ülkeler tarafından sağlanan özel bilgiler koruma altındadır ve gizlilik içerisinde kullanılır.
 • NAMSA ulusal lojistik veya tedarik kuruluşlarının rakibi değildir – Onları tamamlar, onların bir uzantısı gibi hareket eder.

Office of the General Manager

namsa n n prensipleri
NAMSA’nın Prensipleri
 • Lojistik ihtiyaçlarının Birleştirilmesi
 • Lojistik faaliyet ve kaynakların Merkezileştirilmesi
 • Yükleniciler arasında uluslar arası bir rekabet ortamı yaratılması
 • Her proje masrafının katılımcı ülkeler tarafından karşılanması
 • Esneklik
 • Sıkı Kalite Kontrolü

Ölçek Ekonomileri

Kar ve Zarar olmaması

Müşteri ihtiyaçlarının karşılanması

Office of the General Manager

mali de erlendirme
Mali Değerlendirme

Office of the General Manager

hacmi da l m
İş Hacmi Dağılımı

NATO Destekli Programlar (34%)

MEUR 572

Silah Sistem Destek Faaliyetleri (62%)

2004 yılı Değerleri

Office of the General Manager

dari b t eye kat l m oranlar
İdari Bütçeye Katılım Oranları

25%

15%

MEUR 82

11%

9%

8%

2004 Değerleri

Office of the General Manager

al c ve sat c lkeler ilk 10
Alıcı ve Satıcı Ülkeler (ilk 10)

2004 yılı değerleri

Office of the General Manager

al c ve sat c lkeler
Alıcı ve Satıcı Ülkeler

2004 yılı Değerleri

Office of the General Manager

faaliyetler
Faaliyetler
 • Klasik Lojistik Destek
  • NATO
  • Üye Ülkeler
  • OCCAR, NAHEMA, NAPMA v.b. Kuruluşlar
  • Barış İçin Ortaklık Ülkeleri
 • Harekat Lojistik Desteği: Balkanlar, kuveyt, Afganistan, Irak
 • NATO faaliyetlerine destek
  • Önemli NATO Projeleri
  • Stratejik Deniz ve Hava Taşıması
  • Kuruluş Dışı Mühimmatın Zararsız Hale Getirilmesi

Office of the General Manager

lojistik hizmet sa layan b l mler
Lojistik Hizmet Sağlayan Bölümler
 • NATO Ortak Projeleri Desteği
 • Silah Sistemi/Ekipman/Parça desteği
  • Silah Sistemi Ortaklığı (WSP)
  • Destek Konferansları (SC)
  • Diğer Antlaşmalar : Hizmet Sözleşmesi(SLA)
  • Satış Antlaşması (SA)
 • Parça Desteği
  • NATO Lojistik Stok Değişimi (NLSE)
  • Program Dışı Alımlar & Hızlandırılmış Onarım

Office of the General Manager

slide17

Silah Sistemi Ortaklığı

 • En az iki NAMSO üyesi ülke & BiO Üyesi ülkeler katılabilir,
 • Resmi Antlaşma (ortaklığı tanımlar) veProgram Yönergesi (işleyişi anlatır),
  • NAMSA tarafından taslak hali oluşturulur, WSPC (Silah Sisitemi Ortaklık Komitesi)/SC (Destek Konferansı) üyesi devletler tarafından desteklenir ve yönetim kurulu tarafından onaylanır
 • Lojistik faaliyetlerin NAMSO aracılığı ile idaresi için kurulmuştur,
 • NAMSO mevzuatına göre yasal yetkilidir,

Office of the General Manager

slide18

WSPC (SSOK) nin İşleyişi

 • Her üye ülke bir temsilci ile temsil edilir,
 • Her üye ülkenin 1 oyu vardır,
 • Sağlanacak NAMSA hizmetlerine karar verir,
 • Yılda en az bir kez toplanır,
 • İşletme bütçesini onaylar,
 • İdari bütçeyi onaylar,
 • Kadro ve Teşkilat yapısını onaylar (O&E)

Office of the General Manager

slide19

Destek Konferansları

 • Ulusal uzmanlardan oluşan bir gruptur,
 • NAMSO Lojistik Komitesi altında bir tavsiye kurulu gibi hareket eder,
 • Aşağıdaki dökümanlar yolu ile istenen lojistik faaliyetleri yürütür ;
  • Antlaşmalar
  • İlgili Talimatlar
  • Yönergeler

Office of the General Manager

slide20

Alt Komitelerin İşleyişi

 • Özel konularda Silah Sistemi Ortaklığına Tavsiyede bulunurlar,

Örneğin:

  • Teknik Komiteler
  • Konfigürasyon kontrol kurulları
  • Parça seçimi çalışma grupları
  • Bakım görevlileri toplantıları
  • Mali komiteler

Office of the General Manager

slide21
Silah Sistem Ortaklığı :

NAMSO yönetmeliklerinde belirtilen yasal bir statuye sahiptir

Karar Verme Yetkisine sahiptir

Daha fazla idari gereksinimlere ihtiyaç duyar

Konferans desteği :

Yasal bir statüye sahip değildir ( tavsiye kurulu)

Kısıtlı bir Karar verme Yetkisine sahiptir

Daha az idari gereksinimlere sahiptir

Silah Sistemi Ortaklığıve Destek Konferansları

Office of the General Manager

desteklenen sistemler
Desteklenen Sistemler

3 Ortak Fonlu Program22 Silah Sistemi Ortaklığı

MEUR 625 (2004) Tutarında Hizmet

Görev: Ömür boyu kesintisiz lojistik destek

Office of the General Manager

desteklenen sistemler1
Desteklenen Sistemler
 • Silah sistemi Ortaklığı
 • Nike, Hawk, Patriot, Stinger, AMRAAM, HARM, Maverick, MLRS, Kara Muharebe Füzeleri
 • C-130, P-3, Helikopterler
 • M-60, M-113
 • CL-289 Drone
 • MPRE/WARDAM II
 • MK-46 Torpedo
 • Mühimmat
 • SSSB DPDS
 • Ground-Based Defence
 • NATO MBC &
 • SHAPE Projeleri
 • NATO AWACS
 • Muhabere
 • Hava savunma
 • Program Dışı
 • Alımlar
 • Münferit İstekler
 • Destek konferansları
 • RAT-31
 • SSSB DHDS
 • Port Services
 • AN/FPS-117
 • CRC SAM Interface
 • RSRP
 • Diğer antlaşmalar
 • COBRA radar
 • NH90 helicopter
 • Tiger helicopter
 • COMMIT Ortaklığı
 • SALIS Ortaklığı
 • BiOEmanet Fonu

Office of the General Manager

e lo j isti k
e-Lojistik

www.natolog.com

NAMSO Kullanıcıları

Endüstri

3. Şahıs lojistik destek hizmetleri

bilgileri

İhtiyaç fazlası malzeme değişimi

NLSE

Teklife çağrı dökümanı

On-line

COMMIT

Stok Yönetimi

Çerçeve Antlaşma

On-line

Office of the General Manager

slide25

Program Dışı Alımlar

NATO ve BiO ülkeleri için

NAMSO satış sözleşmeleri ile parça/hızlandırılmış onarım desteği

 • Anahtar teslim- Çamaşır yıkama sistemleri
 • Ham maddeler (doğal kauçuk, işlenmiş kurşun, çelik levhalar, polypropylene copolymer, dökümhane tuğlaları, vs.)
 • Araç yedek parçaları
 • HF/UHF Telsizleri
 • Hava araçları yedek parçaları, Gece görüş teçhizatları, periskoplar

Örnek:

 • Uçaksavar silah yedek parçaları
 • Destek teçhizatı
 • Tıbbi malzeme
 • Uydu Telefonları
 • Bilgisayar ve aksesuarları
 • Paraşütler ve ilgili malzemeler

Office of the General Manager

namsa y kullanman n avantajlar
NAMSA’yı Kullanmanın Avantajları
 • İhtiyaca Yöneliklojistik desteği
 • Birleştirme = Ölçek Ekonomileri
 • Bütçe ve Faaliyetler üzerinde Müşteri Kontrolü
 • Müşterilerin yeni ihtiyaçlarının karşılanması konusunda esneklik
 • Uluslar arası Uzman Personel
 • NAMSO tarafından onaylanan fonksiyonel yönergeler
 • Basit tedarik yöntemleri
 • Alıcı ve satıcılar için ortak müracaat noktası
 • Ülkelerin lojistik faaliyetlerine ait bilgilerin saklı tutulma olanağı

Office of the General Manager

t rkiye nin taleplerine y nelik yap lan s zle meler
Türkiye’nin Taleplerine Yönelik Yapılan Sözleşmeler
 • Ulusal Fonlu projeler (Silah sistemi ortaklığı, Destek konferansları, Satış sözleşmeleri, vb.)
  • Diğerleri: Kara Muharebe Füzeleri, MLRS, Stinger, Maverick, Liman hizmetleri, AN/FPS-117, SSSB DHDS, Mühimmat, MPRE/WARDAM II, BiO Emanet fonu
 • Ortak fonlu projeler

Office of the General Manager

harekat lojistik deste i
Birliklerin desteklenmesi

Altyapı sistemleri desteği

Taşıma

Teknik destek

1995 yılından itibaren

5,400 den fazla Sözleşme

300 Milyon $ dan fazla tutarda iş

Harekat Lojistik Desteği

Balkanlar

Birlik ve Altyapı desteği

Italya/SOC

Mobil Birlik Desteği

Malzeme depolama yeri

Afganistan

ITAS/TOW

MJLC

Kuveyt

ITAS/TOW

Office of the General Manager

harekat lojistik deste i1
Harekat Lojistik Desteği

Office of the General Manager

slide30

Harekat Lojistik Desteği

 • Ülkelerle ikili antlaşmalar (Satış Sözleşmesi)
  • Kamp İnşaası; Malzeme tedariki
 • JFC Brunssum & Pristina’daTedarik personeli
 • Nato Operasyonları için yürütülen halkla ilişkiler projelerinin yönetimi
 • Lojistik idame desteği
  • Tedarik/hizmetler sözleşme yönetimi
  • Mühendislik hizmetleri
  • NATO nun Sahip olduğu malzemelerin yönetimi
  • NATO Müdahale Kuvveti (DJTF, CJTF, ulusal ihtiyaçlar)

Office of the General Manager

slide31

Harekat Lojistik Desteği - Balkanlar

Arnavutluk askeri üs geliştirilmesi

Italya ile ikili Satış sözleşmesi - € 900 K

Ocak 2005

Sonbahar 2004

Priştina Havaalanı (€ 4 M - NSIP)

İki C-130s

Bir C-17

Yerleşimi için

Pist ve Apronların genişletilmesi

Office of the General Manager

harekat lojistik deste i afganistan
Birleşik Devletler ordusu:

DX stokDesteği(TOW)

Gece görüş cihazı tamiri

ALM ve HOL Orduları:

Teknik Destek (TOW)

İspanya, Avusturya ve Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri

Stratejik Hava taşıması (sözleşme desteği)

Italyan Silahlı Kuvvetleri:

Prefabrik binaların tedariki ve taşınması

NATO:

Kabil uluslar arası havaalanında NDSS ile birlikte Mal Muhasebe Yönetimi

Harekat Lojistik Desteği - Afganistan

(*) NDSS = NATO Depolama & Destekleme Sistemi

Office of the General Manager

nsip nato g venlik yat r m projeleri
NSIP (NATO Güvenlik Yatırım)Projeleri
 • NATO Tatbikat Görevi–Irak (NTM-I)
 • KAIA Kuzey Tahliye Havalimanı (APOD)
 • KAIA nın başka yere taşınması
 • ISAF Mühendislik hizmetleri
 • HERAT BAGRAM
 • Mezar-ı Şerif
 • KANDAHAR
 • MakedonyadaYol Yapımı

Office of the General Manager

slide34

NTM-I NATO Tatbikat GöreviAr Rustamiyah

 • Ar Rustamiyah daki NATO Tatbikat Görevi (€ 14.1M - NSIP)
 • Mevcut tesislerin Restorasyonu
 • Kuvvetlerin Korunma önlemlerinin ve kolaylık tesislerinin sağlanması

Office of the General Manager

slide35

Harekat Lojistik Desteği - Afganistan

Thermez

 • KAIA tedarik/malmuhasebesi(JFC-LSA)
 • KAIA Destek Hizmetleri Sözleşmesi (MBC - € 4.6 M)
 • Herat Havalimanı iyileştirilmesi (NSIP - € 6.7 M)
 • KAIA APOD tahliye limanınınbaşka yere taşınması (NSIP - € 30 M)

Office of the General Manager

herat leri destek ss fsb
HERAT İleri Destek Üssü - FSB

Kapsam:

 • Havaalanı işletme alanları:Apronlar,pistler, helikopter pistleri,havalimanı aydınlatması, işaretler, projektörler, güvenlik
 • Yolcu terminali ve kargo indirme bindirme tesisleri
 • Boşaltma yeteneği olan, sıkı güvenlik önlemleri, yollar ve zemin, akaryakıt depolama sistemleri kurulumu

Mevcut Durum:

 • ES-KO (İNG) Ltd ile sözleşme imzalandı (€ 7.82 M)
 • Mayından Temizleme işlemleri tamamlandı
 • İnşaat devam ediyor
 • Ek hususlar için onay : Ağustos 2005

Office of the General Manager

bagram
BAGRAM

Kapsam:

 • Mayın temizleme işlemi
 • 6 sabit kanatlı CAS hava taşıtıartı 2 QRA

hava taşıtıpark alanları, pistleri, alan aydınlatmasıve

tecrit duvarları inşaası

 • Tutar: € 3 M

Office of the General Manager

kandahar
KANDAHAR

Kapsam:

 • Çeşitli havalimanı tesisleri inşaası
 • Bu tesislerin bakımı
 • Faaliyetler için gerekli güç (elektrik) üretiminin sağlanması

Office of the General Manager

m e zar i er f
MEZAR-I ŞERİF

Kapsam:

 • Kapsamlı Asfalt yol tamiri (€ 1.5 M)

Office of the General Manager

slide40

MAKEDONYAYollar

MAKEDONYA’dakiYol Çalışmaları

€ 30 M – NSIP

Safha 1 (€ 11 M - NSIP)

 • 30 köprünün tamiri için birinci adım

Mevcut Durum:

 • Haziran 2005 NATO/MAKEDONYA MOU imzalandı
 • IC izni Temmuz 2005
 • Lojistik destek sözleşmesi imzalandı :

Ağustos 2005

 • A&E Sözleşme imzalandı Ağustos 2005

Office of the General Manager

nemli nato projeleri
Önemli NATO Projeleri
 • Birleşik Müşterek Görev Kuvveti (CJTF) HQ
 • Mobil Müşterek Görev Kuvveti (DJTF) HQ
 • Mobil ACCS(*)Aksam
 • Mobil C2 malları

(*) Air Command and Control System

Office of the General Manager

cp5a0156 cjtf fc
CP5A0156 - CJTF FC

Öncelik listesi

a. 5HQ27004Seyyar tesisler

b. 5HQ27015OtomasyonDesteği

c. 5HQ27019ISO konteynerları sağlamak

d. 5HQ27009-01 Seçilmiş Araçlar

e. 5HQ27002Ofis ve Kolaylık tesisleri

f. 5HQ27003Büyük binalar

g. 5HQ27006 Elektrik sistemi

h. 5HQ27005 Çevre kontrol teçhizatı

i. 5HQ27008İçme suyu sağlamave dağıtım sistemleri

j. 5HQ27007Çöp ve Atık su arıtma Sistemleri

k. 5HQ27010Tali malzeme

l. 5HQ27012Döşeme ve ilgili malzemeler

m.5HQ27011Fiziki emniyet tesisleri

n. 5HQ27009-02 Araçlar

ÖNCELİK

Office of the General Manager

g ney depo soc
Güney Depo (SOC)
 • Güney kanat ülkelerine lojistik destek
 • Seyyar malzeme depolama sahası
  • Kanadanın Konteynerlarının önceden yerleştirilmesi
  • NATO Müdahale Kuvvetleri için Mobil Müşterek Görev kuvveti Birleştirilmiş müşterek görev kuvveti HQ (CJTF) Paketi

Office of the General Manager

k pr c tank transferi
Köprücü Tankı Transferi
 • Durum:
  • Ağustos 2005 sonunda tamamlanması tahmin ediliyor
  • 40’’ ISO konteynırı şu günlerdeteslim ediliyor
  • Tüm malzemenin NAMSA Güney Depoya teslimi Eylül 2005 sonu olarak tahmin ediliyor.

Office of the General Manager

stratejik ta ma giri imleri
Stratejik Taşıma Girişimleri

Stratejik hava taşıması

 • Stratejik Hava Taşıma Ortaklığı
 • 15 NATO ülkesive 1 BiOülkesi (Finlandiya) üyedir
 • Sözleşmenin Ocak 2006 da yürürlüğe girmesi bekleniyor
 • Stratejik Hava Taşıma Koordinasyon Merkezi tarafından koordine edilecek hava taşıma görevlerinin icrası

AN-124

Stratejik deniz taşıması

 • 7 NATO ülkesi tarafından müşterek satış sözleşmesi imzalandı
 • Bir adet Ro-Ro için uzatma opsiyonlu bir yıl süreli başlangıç sözleşmesi yapıldı
 • Sözleşme bedeli: € 340K (1nci Yıl)

Office of the General Manager

mou mutabakat metni
MoU aşağıdaki ülkelerle imzalandı:

İsviçre 07/96

Avusturya 10/96

İsveç 12/98

Finlandiya 03/00

Arnavutluk 01/01

Moldovya 06/01

Ukrayna 12/01

özbekistan 04/02

Gürcistan 10/02

Hırvatistan 11/02

Sırbistan Karadağ 03/03

Azerbaycan 04/03

Kazakistan 07/03

Belarus 07/04

Görüşmelerin sürdüğü ülkeler:

Ermenistan

Makedonya

KırgızCunhuriyeti

Rusya

(MoU) Mutabakat Metni

Office of the General Manager

fek fesih fonu projeleri
Fek Fesih Fonu Projeleri

APM = Anti-Personel Mayınları

(*) Güney Doğu Avrupa Girişimi (GDAG)

Office of the General Manager

fek fesih fonu projeleri1
Fek Fesih Fonu Projeleri
 • Politik
 • Ekonomik
 • Askeri
 • İnsani

Büyük bir başarı

Office of the General Manager

slide49

BiOFek Fesih Fonu ProjeleriYürütülen Projeler

Arnavutluk II

 • Sponsor ülke: KANADA
 • Bedel: 6.4 M €
 • Başlangıç tarihi: Aralık 2002
 • Bitiş tarihi: Aralık 2006
 • Görev: 11000ton Hafif silah mühimmatının imhası

Gürcistan

 • Sponsor ülke : LUKSEMBURG
 • Bedel: 1.1 M €
 • Başlangıç tarihi : November 2003
 • Bitiş tarihi : December 2005
 • Görev: Roket imhası

Sırbistan Karadağ

 • Sponsor ülke : KANADA
 • Bedel: 1.6 M €
 • Başlangıç tarihi : February 2005
 • Bitiş tarihi : December 2006
 • Görev: 1.3M APL (7 tip) imhası

*GDAG: Güney Doğu Avrupa Girişimi

- APL: Anti Personel Kara Mayını

Office of the General Manager

slide50

BiOFek Fesih Fonu ProjeleriYürütülen Projeler

MANPADS: Elde Taşınabilir Hava Savunma Sistemleri

SALW: Küçük silahlar ve Hafif silahlar

APL: Anti-personel kara mayınları

Ukrayna II

 • Sponsor ülke : ABD
 • Bedel : 7.9 M €
 • Başlangıç tarihi : Ağustos 2005
 • Görev : MANPADS, SALW, Mühimmatları imhası

Belarus 1. Safha

 • Sponsor ülke : KANADA
 • Bedel : 385 K €
 • Başlangıç tarihi : 2005* 4. çeyreği
 • Görev : 700K APL imhası

Afganistan

 • Sponsor ülke : CANADA
 • Bedel : 30 K € (feasibility study)
 • Başlangıç tarihi : TBD
 • Görev : Mühimmat Yedekparçaları imhası

* MOU onayı bekleniyor

Office of the General Manager

geli me beklentileri 1
Gelişme Beklentileri - 1
 • NSIP/MBC* destekli (mali) harekat destek projeleri
 • Yeni NATO üyesi devletler
 • USAREUR a Destek
 • Gelecekteki Avrupa Sistemleri için destek; A-400M, FSAF
 • Yeni silah sistemi ortaklığının oluşumu
 • Barış için ortaklık projelerine destek
 • Barış için ortaklık fonu fek fesih projelerine destek
 • Avrupa savunma ajansı (EDA) & Avrupa birliği askeri personeli

*NSIP/MBC: NATO Güvenlik yatırım programı /Askeri Bütçe Komitesi

Office of the General Manager

geli me beklentileri 2
Gelişme Beklentileri - 2
 • NATO Dönüşümü = NAMSA Dönüşümü
 • Harekat lojistik destek faaliyetlerine odaklanma
 • NAMSA’nın değerini ortaya koymak
 • Olabilecek en düşük maliyetle en iyi olmak

Office of the General Manager

slide53
Sonuç
 • NAMSA NATO‘nun Lojistik seçenek tedarikçisidir
 • Kar ve Zarar yoktur
 • Uluslararası kabiliyetler
 • Müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için esneklik
 • Müşteri tarafından kontrol edilen faaliyetler
 • NAMSA ulusal lojistik desteğinin bir uzantısıdır

www.namsa.nato.int

Office of the General Manager

slide54

Endüstriyel Geridönüşüm Oranları

TOPLAM 2004 : 540.1 MEUR

6.0 MEUR

Office of the General Manager

slide55

NAMSA Müşterileri 2004

TOPLAM 2004 : 555.3 MEUR

24.06 MEUR

Office of the General Manager

slide56

Türkiye Endüstrisinin Malzeme Tedarikinde Rekabet Yeteneği

TÜRK FİRMALARINDAN ALINAN TEKLİFLER

TÜRK FİRMALARINA İHALE EDİLENLER

ORAN =

Office of the General Manager

slide57

Türk Endüstrisinin Teklif Analizleri

Kalem adedi başına malzeme tedarikiOCAK-ARALIK 2004

TEKLİFLERİN TOPLAM SAYISI:

442

(11.31%)

CEVAPSIZ

OLUMLU CEVAPLAR

(48.64%)

OLUMSUZ CEVAPLAR

(40.05%)

Office of the General Manager

t rk end strisinin teklif analizleri
Türk Endüstrisinin Teklif Analizleri

Kalem adedi başına hizmet tedarikiOCAK-ARALIK 2004

TEKLİFLERİN TOPLAM SAYISI:350

OLUMLU CEVAPLAR

(31.43%)

CEVAPSIZ

(39.71%)

OLUMSUZ CEVAPLAR

(28.86%)

Office of the General Manager