Tema : Unit ăţi de măsură. Aria suprafeţei. - PowerPoint PPT Presentation

saul
tema unit i de m sur aria suprafe ei n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tema : Unit ăţi de măsură. Aria suprafeţei. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tema : Unit ăţi de măsură. Aria suprafeţei.

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Tema : Unit ăţi de măsură. Aria suprafeţei.
109 Views
Download Presentation

Tema : Unit ăţi de măsură. Aria suprafeţei.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tema: Unităţi de măsură.Aria suprafeţei.

 2. Unităţi de măsură. Aria suprafeţei.Demers de cercetare. Un zidar trebuie să realizeze mozaica de mai jos folosind mici plăci de sticlă colorată. Cîte plăci va utiliza?

 3. Unităţi de măsură. Aria suprafeţei.Demers de cercetare. De cîte plăci avem nevoie pentru a realiza aşa o figură?

 4. Unităţi de măsură. Aria suprafeţei.Demers de cercetare. Dar pentru o astfel de mozaică, de cîte plăcuţe avem nevoie?

 5. Unităţi de măsură. Aria suprafeţei. • O suprafaţă o putem caracteriza prin numărul de plăci folosite la realizarea ei. • În cazurile noastre placa din sticlă colorată am utilizat-o ca unitate de masură.

 6. Unităţi de măsură. Aria suprafeţei. A măsura o suprafaţă înseamnă a afla de cîte ori se cuprinde o anumită unitate de măsură în acea suprafaţă.

 7. Unităţi de măsură. Aria suprafeţei. Număraţi din cîte triunghiuri este reprezentată figura din imagine.

 8. Unităţi de măsură. Aria suprafeţei. Numărul obţinut reprezintă aria suprafeţei.

 9. Unităţi de măsură. Aria suprafeţei. Unitatea de măsură standartă pentru suprafaţă este metrul pătrat, care se notează m2 şi reprezintă geometric aria pătratului cu latura 1m.

 10. Unităţi de măsură. Aria suprafeţei.Exersăm. Fie dat dreptunghiul. Din cîte patrulatere este alcătuită figura? Dar lăţimea şi lungimea ei?

 11. Unităţi de măsură. Aria suprafeţei.Exersăm. Fie dat următorul dreptunghi. Din cîte patrulatere estealcătuită figura? Dar lăţimea şi lungimea ei?

 12. Unităţi de măsură. Aria suprafeţei.Exersăm. Fie dat urmatorul dreptunghi. Din cîte patrulatere estealcătuită figura? Dar lăţimea, lungimea ei?

 13. Unităţi de măsură. Aria suprafeţei.Exersăm. Fie dat dreptunghiul. Din cîte patrulatere este alcătuită figura? Dar lăţimea şi lungimea ei?

 14. Ce am observat? Aria dreptunghiului este egală cu produsul dintre lăţime şi lungime. A=L x l 3 x 4=12

 15. Unităţi de măsură. Aria suprafeţei.Exersăm. Fie dat pătratul de mai jos. Din cîte pătrate este alcătuită figura? Dar lungimea şilăţimea ei?

 16. Unităţi de măsură. Aria suprafeţei.Exersăm. Fie dat pătratul de mai jos. Din cîte figuri este alcătuit el? Dar lungimea şilăţimea lui?

 17. Unităţi de măsură. Aria suprafeţei.Exersăm. Fie dat pătratul de mai jos. Din cîte figuri este alcătuit el? Dar lungimea şilăţimea lui?

 18. Ce am observat? Aria pătratului este egală cu produsul dintre două laturi, adică cu pătratul laturii. A=L x L 4 x 4=16

 19. Exerciţiul 1. Fie datpoligonul. Precizaţi numărul de laturi.Estimaţi aria figurii luînd ca unitate de măsură pătratul cu latura de 1cm.

 20. Exerciţiul 2. Fie datpoligonul. Precizaţi numărul de laturi. Estimaţi aria figurii luînd ca unitate de măsură pătratul cu latura de 1cm.

 21. Exerciţiul 3. Fie datpoligonul. Precizaţi numărul de laturi. Estimaţi aria figurii luînd ca unitate de măsură pătratul cu latura de 1cm.

 22. Exerciţiul 4. Fie datpoligonul. Precizaţi numărul de laturi. Estimaţi aria figurii luînd ca unitate de măsură pătratul cu latura de 1cm.