Livsviktigt kraftsamling mot vervikt och fetma i norrbotten
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Livsviktigt – kraftsamling mot övervikt och fetma i Norrbotten. Förbättringsdagarna 2010. Annika Nordstrand Folkhälsostrateg, sekretariatet. Utgångspunkter för landstingets folkhälsoarbete 1(2).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - saul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Livsviktigt kraftsamling mot vervikt och fetma i norrbotten
Livsviktigt – kraftsamling mot övervikt och fetma i Norrbotten

Förbättringsdagarna 2010

Annika NordstrandFolkhälsostrateg, sekretariatet


Utg ngspunkter f r landstingets folkh lsoarbete 1 2
Utgångspunkter för landstingets folkhälsoarbete 1(2) Norrbotten

 • Nationella målet för folkhälsoarbetet- Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

  - Tillhörande elva målområden

 • Landstingsplanen 2011-2013- Verksamhetsidé: ”Genom aktiva förebyggande och hälsofrämjande insatser ska landstinget verka för en jämställd och jämlik hälsa hos norrbottningarna. Hälso- och sjukvård och tandvård ska fördelas efter behov…”

  - Avsnitt God hälsa: ”Det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet och arbetet inom hälso- och sjukvården ska stärkas. Befolkningen ska engageras aktivt i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet och patienterna ska göras mer delaktiga i den egna vården”


Utg ngspunkter f r landstingets folkh lsoarbete 2 2
Utgångspunkter för landstingets folkhälsoarbete 2(2) Norrbotten

 • Folkhälsopolitiska strategin för Norrbotten


Livsviktigt kraftsamling mot vervikt och fetma i norrbotten

Folkhälsoråd har byggts upp i varje kommun sedan antagandet av strategin

Folkhälsoråd


Livsviktigt ska f lja modell triple aim

Befolkningens hälsa antagandet av strategin

Patient-erfarenheter

Per capita kostnad

Livsviktigt – ska följa modell Triple Aim


Livsviktigt kraftsamling mot vervikt och fetma i norrbotten

Varför valdes just övervikt/fetma? antagandet av strateginNorrbotten jämfört med riket, 16-84 år

Grå: Ej över riksnivå Orange: Över riksnivå

Källor: Hälsa på lika villkor, Norrbotten 2006, Sjukvårdsdata i fokus 2001-2005


Livsviktigt kraftsamling mot vervikt och fetma i norrbotten

Övervikt och fetma antagandet av strateginökar med åldern bland pojkarna, minskar bland flickorna, data från 2007/2008

Norrbotten i topp

Nb 32%Vnl 25%Jmt 13%


Livsviktigt kraftsamling mot vervikt och fetma i norrbotten

Folkhälsa antagandet av strategin

Två kommuner tillfrågades om att delta i Livsviktigtsom piloter– 2010-2012

Grund- behovsbild- geografi


Livsviktigt kraftsamling mot vervikt och fetma i norrbotten

Över länsvärdet, andel med övervikt eller fetma antagandet av strategin

Grå: Ej över länsnivå, Röd: Över länsnivå, Vit: Värde saknas, eller för litet underlag

Källor: Hälsosamtalet i skolan 08/09, Hälsa på lika villkor, Norrbotten 2006


Livsviktigt kraftsamling mot vervikt och fetma i norrbotten

Röd: 25% sämsta län resp kommuner antagandet av strateginGrön: 25 % bästa..Gul: däremellan

= sämre värden än riket

Källa: Öppna jämförelser folkhälsa 2009 (2006-2008), 18-80 år


Organisationsstruktur livsviktigt
Organisationsstruktur Livsviktigt antagandet av strategin

NLL Styrgruppfolkhälsa

Annika Nordstrand

ReferensgruppLivsviktigt

Evidensgrupp Livsviktigt

Eva-Linnea Eriksson, KF

Projektledare

Livsviktigt

Projektledare

Livsviktigt

HelenaLindehag

MäritInga

Björn Sundström

Britt-MarieKarlsson

Folkhälso-råd/ Allianser GÄLLIVARE

Folkhälso-råd/ Allians PITEÅ

ArbetsgruppPITEÅ

ArbetsgruppGÄLLIVARE


Kraftsamling mot vervikt och fetma i norrbotten

Metodbeskrivning till kommunerna 2009 antagandet av strategin

Kraftsamling mot övervikt och fetma i Norrbotten

Mål

Län: Långsiktigt mål på länsnivå är

minskad andel norrbottningar med 1. övervikt och fetma; 2. hjärt- och kärlsjukdom

3. Diabetes: 4. minskat antal obesitasoperationer; ökad andel norrbottningar som

5. rör sig tillräckligt (vuxna:FHI, barn:hälsosamtal);6. äter hälsosamt (vuxna:FHI, barn:hälsosamtal);

7. mår bra (vuxna:FHI, barn: hälsosamtal)

Kommun: (mål som satts av landstinget, men kommuner sätter också egna mål):

Att i pilotkommunerna, under processtiden uppnå

1. minskad andel med övervikt eller fetma bland 4-åringar, elever årskurs 4, 7, samt gymnasiets första år (Hälsosamtal); 2. minskad andel som är inaktiva på sin fritid, åk 7 samt Gy1 (Hälsosamtal); 3. minskad andel som äter frukost högst två dagar i veckan (Hälsosamtal); 4. ökad andel som mår bra (vuxna:FHI, barn: hälsosamtal).

Här behövs fler mål och mått där det finns bättre chanser att ha snabbare effekt, det kan vara utbud av godis/läsk på skolor, andra mått som man i lokala alliansen/ folkhälsorådet kommer fram till, som indikerar om man är på rätt väg

Landstinget kommer också att ta fram egna mål och mått på kommunnivå, som följs i egen verksamhet, exv förskrivning av Fysisk aktivitet på recept och andra processmått. Möjlighet till screening av befolkningen med hälsoundersökning och tillhörande hälsosamtal, motiverande samtal och coaching för att underlätta livsstilsförändring undersöks.


Metodbeskrivning f r kraftsamling mot vervikt och fetma i norrbotten

Metodbeskrivning till kommunerna 2009 antagandet av strategin

Metodbeskrivning förKraftsamling mot övervikt och fetma i Norrbotten

 • Deltagande pilotkommuner: Piteå och Gällivare

 • Huvudman är Norrbottens läns landsting

 • Processtid 2010-2012

 • Inget isolerat projekt eller luftslott – metoder som väljs att ingå i satsningen ska också ha en utsikt att kunna integreras i ordinarie verksamhet efter processtiden, om de faller väl ut

 • Efter utvärdering ska fungerande metoder implementeras i landstingets verksamheter i hela länet. Folkhälsorådens erfarenheter sprids till resten av länets kommuner, som goda exempel, ev genom spridningskonferens i landstingets regi


En s rskild modell

Metodbeskrivning till kommunerna 2009 antagandet av strategin

En särskild modell

 • Kraftsamlingen ska följa konceptet ”Triple Aim”. Det betyder att

  - landstinget ska styra om sin verksamhet till att mer effektivt arbeta förebyggande genom arbete som utgår från

  1) befolkningens hälsa

  2) kostnad per person

  3) patienterfarenheter

  - pilotkommunen bildar en allians för arbetet, med lokala samhällsaktörer. Utgångspunkt: effektivt lokalt preventivt arbete uppnås bäst genom lokal samverkan och lokal kännedom.

 • I varje kommun kommer därför arbete pågå parallellt inom två grupperingar: 1) Landstingets och 2) Kommunens, där Folkhälsorådet är nav för lokal allians

 • På regional nivå sker processledningen i samverkan mellan Landstinget och Kommunförbundet

 • Processtöd och primär kontakt mellan regional och lokal nivå är för landstingets lokala arbetsgrupp, landstingets koordinator, och för kommunens arbetsgrupp/allians, är det kommunförbundets koordinator, Folkhälsostrateg Eva-Linnéa Eriksson

 • Landstingets del sker separat, men information mellan grupperna bör ske genom att landstingets representanter i landstingets lokala grupp, också finns i Folkhälsoråden


De lokala grupperingarna i triple aim
De lokala grupperingarna i Triple Aim antagandet av strategin

Koordinering KF

Koordinering NLL

Kommunens lokala arbetsgrupp”Allians”, utifrån FH-rådet

Landstingets lokala arbetsgrupp


Livsviktigt kraftsamling mot vervikt och fetma i norrbotten

Fokus familj antagandet av strategin

Fokus individ

4

6

10

17

14

30

BVC

ELEVHÄLSA

STUDENTHV

PRIMÄRVÅRDEN

MVC

FOLKTANDVÅRDEN, SLUTENVÅRDEN

FÖRETAGSHV

AF, FK?

= Hälsosamtal med identifiering av åtgärdsbehov, olika åldrar

elevhälsa

primärvård


Id h lsokoordinator livsstil levnadsvanor
Idé Hälsokoordinator livsstil/levnadsvanor antagandet av strategin

Program(FaR, E-lösningar, etc)

Remittering, hänvisning

Recept

Eget initiativ

Coaching

Hälsokoordinator

Coaching

Team

KunskapStöd

Hälsosamtal 30-åringar

Coaching

Hälsovinstmätning


S h r skulle en lokal allians kunna vara utformad
Så här skulle en lokal allians kunna vara utformad antagandet av strategin

Metodbeskrivning

Föräldrarepr, ex Hem och Skola

Större arbetsgivare i kommunen

Föreningsliv

Fysisk aktivitet

Elevrepresentant(er)

Kost

Idrottsförening

FH-råd

Lokal Allians

Mack

Media

Elevhälsa

Bildningsförbund

Skola (skolchef?)

Livsmedelskedja


Process uppf ljning och styrning
PROCESS, uppföljning och styrning antagandet av strategin

Dec: Lärandesem, 2012= spridningssem

Jan: Grindbeslut styrgrupp

7 dec: Rapport

7 juni: Rapport

Aug: Grindbeslut styrgrupp


Livsviktigt hittills lokal process
Livsviktigt hittills - lokal process antagandet av strategin

 • Piteå- 2010 förankring med parter, bildande av allians, lägger detaljplan - Hela kommunen med men satsar särskilt i Öjebyn- Ser över ökad samverkan landsting elevhälsa, FaR förskrivas i Gy 1via elevhälsa- Hälsokoordinatorer vid vc från nov 2010

 • Gällivare- Kartläggning, intresseinhämtning från alliansparter- Kommunen anställer projektledare halvtid för breddning HOPP-projektet inom Livsviktigt, från 2011. Breddning senast hösten 2011, nu planering roller olika aktörer i breddat system.- FaR förskrivas i Gy 1 via elevhälsa - Hälsokoordinatorer vid vc från nov 2010