ink management model n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
INK Management Model

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

INK Management Model - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

INK Management Model. INK managementmodel als hulpmiddel. Waar komt het vandaan? Wat is het wel en wat niet? Hoe zit het in elkaar? Hoe te gebruiken?. Waarom streven naar excellentie?. Externe druk Interne druk. a fnemende marges. afnemende budgetten. grotere markten.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INK Management Model' - satya


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ink managementmodel als hulpmiddel
INK managementmodel als hulpmiddel
 • Waar komt het vandaan?
 • Wat is het wel en wat niet?
 • Hoe zit het in elkaar?
 • Hoe te gebruiken?
waarom streven naar excellentie
Waarom streven naar excellentie?

Externe drukInterne druk

afnemende marges

afnemende budgetten

grotere markten

afnemende doorlooptijd productontwikkeling

complexereklantenomgeving

toenemende complexiteit/ functionaliteit producten

Goed

management

is

noodzaak

technologische verandering

toenemendecomplexiteit

maatschappij

adaptie/leren

wettelijke kaders

personeel

partnerships

professionaliteit

aandeelhouders/ de beurs

ink managementmodel als hulpmiddel1
INK-managementmodel als hulpmiddel
 • ‘Bril’ om naar de organisatie en haar omgeving te kijken.
 • Diagnose-instrument.
 • Gemeenschappelijk taal in verbeterprocessen.
 • Hulpmiddel om prioriteiten te stellen.
 • Sturingsmodel.
doel van het model
Doel van het model

Het doel van het INK-managementmodel is het stimuleren van de verbetering van de bedrijfsvoering.

slide6

Management van

medewerkers

Management

van

processen

Medewerkers

Bestuur

en

financiers

Strategie en beleid

Klanten en

leveranciers

Leider-

schap

Management

van middelen

Maatschappij

ORGANISATIE

RESULTAAT

Verbeteren en vernieuwen

Het INK-model

slide7

Het INK-model

Leiderschap

slide8

Het INK-model

Leiderschap

Richting geven: vaststellen en expliciteren keuzes, missie, visie.

Inrichten: in hoeverre is missie concreet in gedrag, processen, systemen?

Verrichten: bijdrage leiders, communic., voorbeeldgedrag.

slide9

Het INK-model

Management van Middelen

slide10

Het INK-model

Management van Middelen

Financieel: geld

Kennis en techn.: KM, ICT

Materieel en diensten: leveranciers, materiaal

slide11

Het INK-model

Management van Medewerkers

slide12

Het INK-model

Management van Medewerkers

Organiseren: personeelsbeleid, W&S

Investeren: ontwikkelen, kennis, samenwerking

Respecteren: belonen, waarderen, delegeren

slide13

Het INK-model

Strategie en Beleid

slide14

Het INK-model

Strategie en Beleid

Oriënteren: in- en ext, informatie voor beleid, de strategie.

Creëren: vormgeven strategie en beleid Implementeren: strategie, beleid vertalen naar doelstellingen.

slide15

Het INK-model

Processen

slide16

Het INK-model

Processen

Identificeren, ontwerpen: vaststellen, vastleggen relevante processen.

Invoeren, beheersen: borgen dat proces zelfde output geeft.

Doorlichten, verbeteren: aanpassen, optimaliseren processen.

slide17

Het INK-model

Medewerkers

slide18

Het INK-model

Medewerkers

Tevredenheid: uitdaging, motivatie, financieel voldoening, goed werkgeverschap.

Ontwikkeling: groeipotentieel.

Betrokkenheid: bron verbetervoorstellen.

slide19

Het INK-model

Klanten en Leveranciers

slide20

Het INK-model

Klanten en Leveranciers

Wie is de klant: klantmanagement systemen.

Wat wil de klant: tevredenheidsmeting, accenten in klantbenadering.

Rol leverancier: samenwerken, verbeterproject.

slide21

Het INK-model

Maatschappij

slide22

Het INK-model

Maatschappij

Maatschappelijke opinie:

MVO: werkgelegenheid, milieu. maatschappelijke betrokkenheid.

stageplaatsen, sponsorring.

slide23

Het INK-model

Bestuur en Financiers

slide24

Het INK-model

Bestuur en Financiers

Financiële doelen: kengetallen, omzetsnelheid, cash flow, bruto marge.

Operationele doelen: kengetallen, kwaliteit, betrouwbaarheid, levertijden, voorraden, afval%.

slide26

Leider-

schap

PDCA als regelkring

Strategie en beleid

ORGANISATIE

RESULTAAT

PLAN

Deming-cirkel

slide27

PDCA als regelkring

Management van

medewerkers

Management

van

processen

Management

van middelen

ORGANISATIE

RESULTAAT

Deming-cirkel

DO

slide28

PDCA als regelkring

Medewerkers

Bestuur

en

financiers

Klanten en

leveranciers

Maatschappij

ORGANISATIE

RESULTAAT

Deming-cirkel

CHECK

slide29

PDCA als regelkring

ORGANISATIE

RESULTAAT

Verbeteren en vernieuwen

ACT

Deming-cirkel

slide30

Leider-

schap

PDCA als regelkring

Management van

medewerkers

Management

van

processen

Medewerkers

Bestuur

en

financiers

Strategie en beleid

Klanten en

leveranciers

Management

van middelen

Maatschappij

ORGANISATIE

RESULTAAT

Verbeteren en vernieuwen

ACT

PLAN

Deming-cirkel: Plan, Do, Check & Act

CHECK

DO

slide31

Op weg naar excellentie

excellentie

keten

georiënteerd

act

check

systeem

georiënteerd

plan

do

proces

georiënteerd

borg

verbeteren

activiteit

georiënteerd

slide32

INK Ontwikkelingsfasen

Excelleren:

op de werkplek

in het eigen proces

in de gehele

organisatie

samen met

ketenpartners

in het tijdig

veranderen

Activiteit georiënteerd

Proces georiënteerd

Systeem georiënteerd

Keten georiënteerd

Transformatie

georiënteerd

slide33

De vijf beginselen

 • Leiderschap met lef.
 • Resultaatgerichtheid.
 • Continu verbeteren.
 • Transparantie.
 • Samenwerking.
slide34

MT stelt aan de hand van de missie de strategische doelen vast.

MT bepaalt maatstaven voor resultaatgebieden.

MT bepaalt strategische acties voor organisatiegebieden.

PvA stap 1. MT

voorbeeld maatstaven
Voorbeeld Maatstaven
  • aant. klachten over beleid
 • aant. innovative ideeën
 • aant. afgest. afd. plannen

Organisatie

Resultaten

Leiderschap

Management vanmedewerkers

Management van processen

Medewerkers

Bestuur & Financiers

  • marktaandeel
 • productiekosten
 • leverbetrouwbaarheid
 • logistieke kosten

Strategie & beleid

Klanten en leveranciers

  • aant. voorkeurs
 • leveranciers
  • klanttevredenheid

Management vanmiddelen

Maatschappij

Lokale werkgelegenh

Verbeteren en vernieuwen

voorbeeld strategische acties
Voorbeeld Strategische Acties
  • sturen op prest. Indicatoren en kostenveroorzakers
 • alliantie leveranciers voorbereiden
 • sterker beoordelen op samenwerking
  • organiseren bedrijfsbezoeken
 • invoeren job rotation
 • innovatie workshop realiseren

Leiderschap

Management vanmedewerkers

Management van processen

Medewerkers

Bestuur & Financiers

Resultaten

Organisatie

Strategie & beleid

Klanten en leveranciers

Management vanmiddelen

Maatschappij

Verbeteren en vernieuwen

  • Barcodesysteem prod. invoeren
 • mgt. Rapportages automatiseren
  • ISO 9001 handboek samenstellen
 • kostenveroorzakers inzichtelijk maken
 • interne klant-levernaciers relaties beheersen
slide37

Valkuilen INK-traject

 • Bewustmakingsfase wordt overgeslagen.
 • Te weinig kennis over diepere bedoeling van het INK-managementmodel.
 • Aanpak wordt aan kwaliteitsmanager gedelegeerd.
 • Geen echte ruimte voor realiseren van wezenlijke verbeteringen.
 • Verankeren binnen 2 à 3 jaar anders bloedt het dood.