rolul autoritatilor publice locale si al a d i
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rolul autoritatilor publice locale si al A.D.I

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Rolul autoritatilor publice locale si al A.D.I - PowerPoint PPT Presentation


  • 82 Views
  • Uploaded on

Rolul autoritatilor publice locale si al A.D.I. Daniela POPA Director executiv Motto : “Daca apa nu e nimic nu e”. Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rolul autoritatilor publice locale si al A.D.I' - saskia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rolul autoritatilor publice locale si al a d i

Rolul autoritatilor publice locale si al A.D.I

Daniela POPA

Director executiv

Motto: “Daca apa nu e nimic nu e”

legea 51 2006 legea serviciilor comunitare de utilitati publice

Legea 51/2006Legea serviciilor comunitare de utilitati publice

Legea stabileste cadrul juridic si institutional unitar, obiectivele, competentele, atributiile si instrumentele specifice necesare infiintarii, organizarii, gestionarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si controlul functionarii serviciilor comunitare de utilitati publice

legea 51 2006 legea serviciilor comunitare de utilitati publice1
Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice

Rolul autoritatilor admnistratiei publice locale in prestarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

1. Competenta exclusiva(Art. 8, alin. 1):

- infiintarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciilor de utilitati publice;

- creearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea bunurilor proprietate publica sau privata ale UAT, aferente sistemelor de utilitati publice

legea 51 2006 legea serviciilor comunitare de utilitati publice2
Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice

Rolul autoritatilor admnistratiei publice locale in prestarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

2. Adopta hotarari in legatura cu(Art. 8, alin. 2):

- Elaborarea si aprobarea strategiilor privind dezvoltarea serviciilor de utilitati publice(art. 8, alin. 2.a);

- Coordonarea proiectarii si executiei lucrarilor intr-o conceptie unitara corelate cu programele de dezvoltare economico-sociala de amenajarea teritoriului, urbanism si mediu a localitatilor(art. 8, alin. 2.b);

- Asocierea intercomunitara in vederea infiintarii, organizarii si exploatarii in interes comun a unor servicii de interes public(art. 8, alin. 2.c);

- Delegarea gestiunii serviciilor ce constituie infrastructura tehnico - edilitara(art. 8, alin. 2.d).

legea 51 2006 legea serviciilor comunitare de utilitati publice3
Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice

Rolul autoritatilor admnistratiei publice locale in prestarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

2. Adopta hotarari in legatura cu(Art. 8, alin. 2):

- Participarea UAT la constituirea capitalului social al operatorului(art. 8, alin. 2.e);

- Contractarea sau garantarea imprumuturilor pentru asigurarea finantarii infrastructurii aferente serviciului(art. 8, alin. 2.f);

- Elaborarea si aprobarea regulamentelor serviciilor pe baza regulamentelor cadru, elaborate si aprobate de autoritatile de reglementare competente(art. 8, alin. 2.h);

- Stabilirea, ajustarea, modificarea si aprobarea preturilor, tarifelor si taxelor aferente serviciilor(art. 8, alin. 2.i).

legea 51 2006 legea serviciilor comunitare de utilitati publice4
Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice

Rolul autoritatilor admnistratiei publice locale in prestarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

3. Raporturile juridice dintre autoritatile publice locale/utilizatori/operatori(Art. 9):

- Sa consulte asociatiile de utilizatori in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale in legatura cu serviciul(art. 9, alin. 1.e);

- Sa informeze cetatenii asupra starii serviciului si asupra politicilor de dezvoltare(art. 9, alin. 1.f);

- Sa medieze si solutioneze conflictelor dintre utilizator si operator(art. 9, alin. 1.g);

- Monitorizarea si controlul asupra operatorului privind respectarea contractului de delegare(art. 9, alin. 2.e);

legea 51 2006 legea serviciilor comunitare de utilitati publice5
Legea 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilitati publice

Rolul autoritatilor admnistratiei publice locale in prestarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

3. Raporturile juridice dintre autoritatile publice locale/utilizatori/operatori(Art. 9):

- Sanctionarea operatorului daca nu opereaza la nivelul indicatorilor de performanta si eficienta asumati prin contract si neasigurarea continuitatii serviciului(art. 9, alin. 2.f);

- Respectarea angajamentelor asumate fata de operator prin contractul de delegare(art. 9, alin. 4.c);

- Pastrarea confidentialitatii datelor si informatiilor despre operator, altele decit cele de interes public(art. 9, alin. 4.e).

slide8
OUG 13/2008 privind modificarea si completarea L 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice si a L 241/2002 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
  • Reglementeaza natura juridica, modul de constituire, organizare si functionare ale ADI cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice;

2. Aduce precizari cu privire la definirea conceptului de delegare a gestiunii si a contractului de delegare a gestiunii;

3. Definiste procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, in special apa si canalizare.

oug 13 2008 privind modificarea si completarea l 51 2006 si a l 241 2002
OUG 13/2008 privind modificarea si completarea L 51/2006 si a L 241/2002

Rolul A.D.I. precizat de OUG.13/2008

1. Definitie A.D.I

- Asociatia de dezvoltare intercomunitara de apa si canalizare - asociatie de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, definita conf. Legii 51/2006, constituita in scopul infiintarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si controlului furnizarii, prestarii, serviciului de alimentare cu apa si canalizare, pentru creerea, modernizarea si/sau dezvoltarea sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare(art. IV, pct. 7)

oug 13 2008 privind modificarea si completarea l 51 2006 si a l 241 20021
OUG 13/2008 privind modificarea si completarea L 51/2006 si a L 241/2002

Rolul A.D.I. precizat de OUG.13/2008

2.Mandat acordat de UAT-urile asociate catre A.D.I -competente exclusive :

- Infiintarea, organizarea, coordonarea, gestionarea,monitorizarea si controlul furnizarii/prestarii reglementate a serviciului de apa si canalizare la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor, precum si administrarea, exploatarea si asigurarea functionarii sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare aferenta acestora(art.12);

- Atribuirea unuia sau mai multor operatori in baza unui contract de delegare a gestiunii administrarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare, cat si pregatirea, finantarea si realizarea proiectelor de investitii publice.Contractele de delegare a gestiunii serviciului se aproba prin hotarari de atribuire adoptate de autoritatile deliberative ale UAT si se senmneaza de presedintii asociatiilor de dezvoltare avand ca obiect de activitate serviciul de apa si de canalizare(art. 16, si art. 20).

oug 13 2008 privind modificarea si completarea l 51 2006 si a l 241 20022
OUG 13/2008 privind modificarea si completarea L 51/2006 si a L 241/2002

Rolul A.D.I. precizat de OUG.13/2008

3. ATRIBUTII:

A. Elaboreaza Hotarari si le aproba in Adunarea Generala, privind:

- Studiul de oportunitate privind delegarea serviciului(art. 10);

- Regulamentul serviciului(art. 8);

- Caietul de sarcini privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare;

- Organizarea procedurilor privind atribuirea contractelor de delegare, cu avizul UAT membre ale asociatiei(art. 8);

- Adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare(art. 17);

- Stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor referitoare la serviciul de apa si canalizare(art. 24).

oug 13 2008 privind modificarea si completarea l 51 2006 si a l 241 20023
OUG 13/2008 privind modificarea si completarea L 51/2006 si a L 241/2002

Rolul A.D.I. precizat de OUG.13/2008

3. ATRIBUTII:

B. Monitorizarea indeplinirii de catre Operatorul Regional a obligatiilor si atributiilor asumate prin Contractul de Delegare

- exercita control direct si o influenta dominanta asupra deciziilor strategice si/sau semnificative ale Operatorului Regional in legatura cu serviciile furnizate/prestate(art. 18);

- evalueaza performantele operatorului si respectarea indeplinirii indicatorilor de performanta(art. 18);

- sanctioneaza operatorul in cazul in care nu presteaza serviciile la nivelul indicatorilor de performanta aprobati, respectiv nerespectarea altor angajamente asumate prin Contractul de Delegare(art. 26);

- rezilieaza Contractul de Delegare cand se constata nerespectarea grava, repetata sau prelungita a indicatorilor de performanta(art. 18).

cadrul institutional pentru regionalizarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare
Cadrul institutional pentru regionalizarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare

Unitatile admnistrativ teritoriale ale ADI

ADUNAREA GENERALA a ADI

Adunarea generala

a UAT actionari

Actul Constitutiv

mandat

Asociatia

de Dezvoltare

Intercomunitara

ADI

Operatorul

Regional

ROC

Contract

De

Delegare

Monitorizarea performantelor

Furnizarea serviciului

Utilizatorii

apreciere referitoare la eficienta actualelor atributii
Apreciere referitoare la eficienta actualelor atributii

PUNCTE TARI

- utilizarea eficienta a resurselor umane specializate pe acest domeniu de activitate

- promptitudine in rezolvarea atributiilor –scop unic alADI pentru serviciile de apa si apa uzata;

- asocierea de tip intercomunitar permite membrilor sa poata implementa si realiza obiective pe care individual nu le-ar fi realizat niciodata sau nu le-ar fi relizat la calitatea corespunzatoare nevoilor cetatenilor;

- cresterea capacitatii pentru pregatirea si implementarea serviciilor la scara larga;

- imbunatatirea calitatii serviciilor si a relatiilor cu utilizatorii;

- reducerea interferentei factorului politic in activitatea de zi cu zi a operatorului;

apreciere referitoare la eficienta actualelor atributii1
Apreciere referitoare la eficienta actualelor atributii

PUNCTE TARI

- economii la scara prin eficientizarea activitatilor si gestionarea resurselor;

- dezvoltarea unei strategii a serviciilor de apa si apa uzata pe termen mediu si lung;

- asigurarea unui nivel de suportabilitate al facturilor prin aplicarea principiului solidaritatii;

- protejarea mediului si conservarea resurselor de apa,minimizarea investitiilor si asigurarea serviciului pentru cat mai multi cetateni;

apreciere referitoare la eficienta actualelor atributii2
Apreciere referitoare la eficienta actualelor atributii

PUNCTE SLABE

- procesul greoi de luare a deciziilor referitoare la functionarea asociatiei: primirea, respectiv retragerea/excluderea unui membru din asociatie, sau se modifica componenta adunarii generale ori a Consiliului Director.

PROPUNERE: se poate simplifica luand act doar de hotaririle UAT in cauza, iar modificarile la Actul Constitutiv si Statut sa se faca prin aprobarea acestoradirect in Adunarea Generala a ADI;

- asigurarea cvorumului de sedinta si de vot in luarea deciziilor;

- nu este clar definit mandatul dat de UAT privind continutul si limitele de competenta/decizie;

apreciere referitoare la eficienta actualelor atributii3
Apreciere referitoare la eficienta actualelor atributii

PUNCTE SLABE

- sprijin intarziat din partea MAI: a aparut doar in decembrie 2010, odata cu lansarea proiectului “Asociatiile de Dezvoltare intercomunitara – instrument pentru furnizarea in comun a serviciilor in conditii de calitate si eficacitate a serviciilorpublice locale”, desi infiintarea ADI a fost reglementata in 2008 prin aparitia HG 855/2008;

- deficiente legislative privind asigurarea financiara necesare functionarii asociatiei(obligativitatea asigurarii resurselor de UAT-urile membre prin bugetele locale pentru cotizatii si functionarea cu schema de personal atribuita prin statut) ceea ce duce la functionarea cu schema de personal redusa(lipsa consilier juridic).

propuneri de optimizare a relatiilor autoritatilor publice locale o perator si adi o perator
Propuneri de optimizare a relatiilor autoritatilor publice locale- Operator si ADI - Operator

A. Relatii autoritati publice locale – Operator:

- imbunatatirea comunicarii in vederea realizarii bazei de date aferenta serviciilor de apa si apa uzata in conformitate cu Ord. ANRSC nr.88/2007(organizarea arhivei tehnice, furnizarea datelor referitoare la amplasarea constructiilor, instalatiilor aflate in exploatare, a planurilor cadastrale, inventarul bunurilor de retur);

- transparenta Operatorului Regional in realizarea indicatorilor de performanta asumati prin contractul de delegare;

- scoaterea de sub influienta factorului politic a activitatii desfasurate de Operator;

- informarea comuna a cetatenilor prin mass media de catre reprezentanti UAT- Operator, referitoare la investitii, preturi si calitatea serviciilor.

propuneri de optimizare a relatiilor autoritatilor publice locale o perator si adi o perator1
Propuneri de optimizare a relatiilor autoritatilor publice locale- Operator si ADI - Operator

B.Optimizare relatii ADI- Operator

- Operatorul sa furnizeze toate datele solicitate de ADI in procesul de exercitate a atributiilor si drepturilor rezultate din Contractul de Delegare;

- Operatorul sa transmita la ADI conform prevederilordin Contractul de Delegare rapoartele specificate pentru a permite un control economic, financiar sitehnic asupra serviciilor delegate;

- Promovarea comuna a investitiilor, calitatea serviciilor pentru cetateni.

slide20
VA MULTUMESC

DATE DE CONTACT:

www.adi-maramures.ro

Tel/fax: 0262-211488

ad