relatiile autoritatilor administratiei publice cu cetatenii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Relatiile autoritatilor administratiei publice cu cetatenii PowerPoint Presentation
Download Presentation
Relatiile autoritatilor administratiei publice cu cetatenii

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
neila

Relatiile autoritatilor administratiei publice cu cetatenii - PowerPoint PPT Presentation

118 Views
Download Presentation
Relatiile autoritatilor administratiei publice cu cetatenii
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Relatiileautoritatiloradministratieipublicecucetatenii 1. Ceeste ADMINISTRATIA? 2. Tipuri de relatiiintrecetatenisiautoritatiileadministratieipublice

  2. 1. Administratia • ADMINISTRATIA constituie un corp intermediar, creat în vederea actiunii, ea este făcută pentru a actiona si de aceea este subordonată, ierarhizată, ordonată, remunerată, civilăsi laică. • Autorităţile administraţiei publice alcătuiesc în statul de drept un subsistem în cadrul sistemului autorităţilor publice, astfel cum acesta a fost stabilit prin Constituţie, pe criteriul separariicelor trei puteri : legislativă, executivă şi judecătorească.

  3. 2. Tipuri de relatiiintrecetatenisiautoritatiileadministratieipublice • Existarelatii de: a) Cooperare b) De utilizare a serviciilorpublice (prestatii din partea administratiei catre cetateni) c) De autoritate ( ) de subordonare a cetatenilor fata de organele administratiei publice

  4. a) Relatiile de cooperare • Aceastea pot fi: DIRECTE: • Mai pot fi siINDIRECTE: Acesterelatiiisi pun bazapesprijinulpe care cetatenii suntchematisa-ideaadministatieipublice in vederea misiuniiacesteiasitrebuiesareflecteexistentauneilegaturi necesareintreadministratiapublicasicetateni. Apar in cazul in care cetateniisprijinaactiuneaautoritatiilor administratieipublicefarasaparticipela activitate in mod direct. Exemplu: oferta de a sprijiniactiuneaprinmodalitatiile de care dispun (contractele de furnizare de produsecerealieresau animaliere, ajutorulin caz de incendiusauinundatii).

  5. b) Relatiile de utilizare a serviciilorpublice • Din punct de vederejuridic, relatiiledintreadministratiapublicasicetatenipentruprestarea de servicii pot fi de douatipuri: • Relatiice se statornicesc in bazanormelor de dreptadministrativ • (regimjuridicadministrativ); - Relatiice se statornicesc in bazanormelor de dreptcivil. Exemplu:Guvernul, caautoritatepublica de varfa puterii executive siraspunzatorpentruconducereagenerala a administratieipublice, coopereaza in indeplinireaatributiilor sale cu organismeleinteresate.

  6. c) Relatii de autoritate (de subordonare a cetatenilor fata de autoritatileadministratieipublice) • Acesterelatiisunt determinate de vointaunilateralaa autoritatiloradministratieipublice, elesuntimpusesicetatenilor, nefiindnecesaracceptulcelor care suntchematisaparticipe in acesterelatii. • Analizatipurilor de relatii la care participaautoritatileadministratiei • publice, implicaprecizareaunoraspecte in legatura cu raporturile • dintreautoritatileadministratieisicele care exercitaputerealegislativa.

  7. Exemple a) Guvernul, caautoritatepublica de varf a puterii executive siraspunzatorpentruconducereagenerala a administratieipublice, coopereazain indeplinireaatributiilor sale cu organismeleinteresate. b) Ministerelesicelelalteorgane de specialitate ale administratiei stabilesc cu autoritatilepublice care exercitaputerealegislativa – relatii de cooperaresau de control prindelegare, nu numai indirect prinGuvern, ci si in mod direct. c) Consiliile locale si primarii sunt autoritati ale administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.

  8. Multumimpentruatentie! Proiectrealizat de Baban Daniel Iulia Ursachi