Mensa a identifikace nadání - PowerPoint PPT Presentation

mensa a identifikace nad n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mensa a identifikace nadání PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mensa a identifikace nadání

play fullscreen
1 / 22
Mensa a identifikace nadání
118 Views
Download Presentation
Download Presentation

Mensa a identifikace nadání

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mensaa identifikace nadání Mensa ČR – Společnost pro Vás! Tomáš Blumenstein 27. 3. 2012

 2. Proč identifikovat a rozvíjet? • nezbytný vklad pro vychování budoucích osobností, které v oblasti vědy, technických ale také ekonomických a humanitních oblastí budou rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti města, regionu, ČR • nevhodný přístup školy může vrozený talent zmařit navždy

 3. Typy ND v klasické škole Členění dle Jolany Laznibatové • 1. bezproblémové – dobré výkony, spokojené ve škole • 2. aktivní – rychle chápe, hlásí se, vyrušuje • 3. uzavřené – nekomunikativní, vlastní svět, forma protestu • 4. tiché – neprojevený/neobjevený talent

 4. Chyby při identifikaci • Falešně pozitivní • Neobjevený talent

 5. Projevy ND 1 • Schopnost seberegulace – soustředění • Vysoký školní výkon • Asynchronní výkon • Velká slovní zásoba • Výborná paměť • Chápou vztahy a souvislostí, odvozují • Chtějí se podělit o své vědomosti

 6. Projevy ND 2 • Zahrnují své okolí otázkami • Horliví, citliví • Mnoho zájmů a koníčků • Rádi pracují samostatně • Zvýšený smysl pro spravedlnost • Odmítají rutinní práci • Snížený respekt k autoritám

 7. Projevy ND 3 • Panovačné jednání vůči spolužákům • Netolerantní • Přecitlivělí na kritiku • Odmítají kooperativní učení • Větší procento sebevražd

 8. Co je to inteligence? • Mnoho druhů • Mnoho definic • Testy IQ nestačí

 9. Mensovní Testy IQ • Neverbální • Nezávislé na vzdělání • Testuje se logická inteligence • Testy od 5 let • Oficiální testy – jediný způsob, jak vstoupit do Mensy ČR!

 10. Testy IQ – příklad

 11. Testy IQ – příklad

 12. Co je Mensa? • Mezinárodní nezisková organizace založená v roce 1946 v Oxfordu • Sdružuje lidi s IQ mezi horními 2 % populace • Mensa International zastřešuje jednotlivé národní Mensy, 115000 členů • Mensa ČR 2400 členů

 13. Exkurze do institucí, továren, elektráren, laboratoří Přednášky Celostátní setkání Zahraniční exkurze Výlety, sporty Místní skupiny Zájmové skupiny (SIGy) Časopis Web, intranet Aktivity (pro dospělé)

 14. Mensa gymnázium • 1992-2010 Osmileté gym. Buďánka • 18 studentů ve třídě • Široká nabídka volitelných předmětů a volnočasových aktivit • Individuální přístup • Projektová výuka • Praha-Řepy

 15. Dětská Mensa • Platforma pro členství dětí (5-14) • Podpora rozvoje a vyhledávání nadaných dětí • Podpora škol zaměřených na nadané děti • Dny plné her • Kluby nadaných dětí • Letní campy • Projekty Dětské Mensy

 16. Logická olympiáda • Soutěž v logických úlohách • Přilákání dětí/studentů k logice • Vyhledávání (skrytých) talentů – přirozený screening • www.logickaolympiada.cz

 17. Logická olympiáda • Celá ČR, žáci 1., 2. stupně ZŠ a SŠ • Registrace 1. srpen – 30. září • Nominační kolo on-line • Semifinále ve 14 krajích listopad • Finále v Poslanecké sněmovně na konci listopadu V roce 2011 se zúčastnilo přes 32000 soutěžících.

 18. Letní campy • Tematické: rozvoj logiky, verbálních schopnost, jazyky – En, De, Fr, divadlo, dramatika, RPG, LARP, IT, Manga • Tábor Logické olympiády • Setkání rodin s nadanými dětmi • Příměstské campy • Pobytové campy

 19. Školy spolupracující s Mensou • Identifikují nadání a talent • Aktivně pracují s nadanými dětmi • V rámci výuky/mimoškolně rozvíjejí logické myšlení • Podílejí se na mensovních aktivitách (dny plné her, LO a další) • Zkvalitňování pedagogické práce

 20. Kluby nadaných dětí • odpolední kroužek pro žáky ZŠ • rozvoj nadaných dětí, rozšiřování obzorů • provoz zajišťuje konkrétní škola (prostory, pedagogové) • metodicky vede Mensa • finanční podpora měst

 21. Mensa NTC Learning System • Autor projektu Dr. Ranko Rajević – Mensa Srbsko • Výzkumy: 75% všech neuronových synapsí (propojů) vzniká do věku 7 let • Rozvoj rozumových schopností pro děti v předškolním věku • Školení akreditovaná MŠMT

 22. www.mensa.cz