bankenes sikringsfonds h stkonferanse 2008
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 70

Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008. Utsikter til PRIVATØKONOMISK stabilitet. Rolf Mæhle. Dagens budskap. Er situasjonen annerledes i dag?. Husholdningene - disposisjon. Privatøkonomisk STATUS Husholdningenes OMGIVELSER Privatøkonomiske UTFORDRINGER

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008' - sari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bankenes sikringsfonds h stkonferanse 2008

Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008

Utsikter til PRIVATØKONOMISK stabilitet

Rolf Mæhle

husholdningene disposisjon
Husholdningene - disposisjon
 • Privatøkonomisk STATUS
 • Husholdningenes OMGIVELSER
 • Privatøkonomiske UTFORDRINGER

4. Hvordan utfordrer dette FINANSNÆRINGEN?

5 300 milliarder kroner i egenkapital
5 300 milliarder kroner i egenkapital!
 • Norske husholdninger (ca. 2,1 millioner) har aldri hatt en sterkere balanse
 • Gjennomsnittlig egenkapital på ca. 2,5 millioner kroner
 • Til sammenligning: Statens pensjonsfond utgjør ca. 2 000 milliarder kroner, ca. en million kroner per husholdning

MEN…

slide7
.. mye er bundet opp i bolig!

Mrd NOK

Formuesfordelingen i husholdningene

Tall pr 31.12.2007

Kilder: Norges Bank, SSB, egne anslag

(*) Inkluderer skadeforsikringsreserver, men ikke SPK (**) Samlet ligningsverdi er 56,5 mrd (2006), vi forutsetter at ligningsverdien utgjør 13 prosent av virkelig verdi. Pris-/volumvekst på 10 prosent frem tom 2007. (***) Anslag for antall er 50-80.000. Verdi = 1,5-2 mill. Kilder: SSB, Prognosesenteret, egne beregninger.

og mye av finanssparingen er bundet opp i
..og mye av finanssparingen er bundet opp i:

Forsikringssparing

Totalt 862 mrd

Hvorav 149 mrd er individuell sparing,

664 mrd er kollektiv pensjon

49 mrd er skadereserver

Med andre ord: ”Likvid” finanssparing utgjør 1 400 mrd kroner!

likvid finanssparing 1 400 mrd kr
Likvid finanssparing – 1 400 mrd kr

Kontanter 47

Lønns-/kortkonto 257

BMA/AIO 30

BSU 13

Kapitalkonto 393

Fond 132

Obl, aksjer og grfbevis 313

Private utlån og andre fordr 215

husholdningene disposisjon1
Husholdningene - disposisjon
 • Privatøkonomisk STATUS
 • Husholdningenes OMGIVELSER
 • Arbeidsmarkedet
 • Børsen
 • Boligmarkedet
 • Rentemarkedet
 • Privatøkonomiske UTFORDRINGER

4. Hvordan utfordrer dette FINANSNÆRINGEN?

fortsatt lav arbeidsledighet
Fortsatt lav arbeidsledighet..

4% sysselsettingsvekst i 2007- sterkeste veksten på over 40 år

Stabil ledighet, men avtagende sysselsettingsvekst

Nedgang i produktiviteten

slide16
Har aksjeuroen egentlig noe å si for Kari og Ola?

Egentlig aksjer

Sedler, mynt og bankinnskudd 356 000

Pensjonsordninger 408 000 90 000

Aksjer, aksjefond og gfbevis184 000184 000

Andre fond (pm-fond) 37 000

Andre fordringer 156 000

Statens pensjonsfond 1 000 000 600 000

Sum 2 141 000 874 000

Tall i kroner per husholdning

Ser ut til: 184 000/2 141 000 = 9 %

Egentlig: 874 000/2 141 000 = 41 %

slide17
Boligprisene i et langsiktig perspektiv

Reelle boligpriser, 1819=100, logaritmisk skala

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

slide18
Avkastning og risiko i boligmarkedet

Realavkastning på bolig og volatilitet i reelle boligpriser. Norge. Prosent

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

slide19
Konjunkturelle drivkrefter

Faktisk og beregnet boligpris. 1000 kr/kvm. 1. kv. 2003 – 2. kv. 2008

Faktisk boligpris

Beregnet boligpris

Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, FINN.no, ECON Pöyry, Eiendomsmeglerforetakenes forening og Norges Bank

husholdningene disposisjon2
Husholdningene - disposisjon
 • Privatøkonomisk STATUS
 • Husholdningenes OMGIVELSER
 • Privatøkonomiske UTFORDRINGER

4. Hvordan utfordrer dette FINANSNÆRINGEN?

slide26
Husholdningenes gjeld har økt mye

Husholdningenes gjeld. Milliarder kroner

Nominell gjeld

Gjeld deflatert med KPI

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

slide28
Kilder til sårbarhet i husholdningssektorenFastrenteavtaler og avdragsfrie lån til husholdninger. Prosent av utlån til husholdninger. 2. kvartal 2008.

1

Fastrenteavtaler

Avdragsfrie lån

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

rammel n kan ramme hardt
Rammelån kan ramme hardt..

Er bankene flinke nok til å prise risiko, orientere kunden om fallgruver og følge opp kundene regelmessig?

slide30
Lommer av sårbarhet i husholdningssektoren

Inntekt og gjeld i husholdninger med gjeld i 2006. 1000 kroner

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

hvorfor i
Hvorfor? I

Sparing

Netto finansinvesteringer

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

kning i pensjonsalder for kompensere for levealdersjusteringen
Økning i pensjonsalder for å kompensere for levealdersjusteringen

Kilde: SSB

tjenestepensjon hvordan ser markedet ut i 2015 antall arbeidstakere som omfattes
Tjenestepensjon: Hvordan ser markedet ut i 2015?Antall arbeidstakere som omfattes

Kilde: FAFO

innskuddssatser individniv
Innskuddssatser Individnivå

Mellom 1 og 6G

Mellom 6 og 12G

Kilde: FAFO

nye ipa ips

”nye IPA” - IPS

 • Fradraget i alminnelig inntekt begrenses til 15.000 kroner, mot 40.000 kroner i den tidligere ordningen
 • Med dagens skattesats på 28 prosent, blir maksimalt skattefradrag 4.200 kroner
 • Utsatt skatt på avkastningen, fritak for formuesskatt. Dog ingen skjerming ved IPS-sparing i aksjefond
 • Ukjent skattesats ved utbetaling
 • FORDEL: Likviditetsmessig forskyvning ved at kunden ”låner” penger av staten
 • Paradoks:
 • Stortinget har vedtatt en ny ”skattemotivert” pensjonsspareordning med høyst usikker skattefordel for den enkelte
 • Hvis stortingsflertallet virkelig ønsket å stimulere nordmenn til å pensjonsspare på egen hånd, kunne reglene vært utformet annerledes og mer forutsigbart
slide39
IPS (aksjefond) vs ordinær aksjefondssparing

Skattesats

Tid

 • Avkastningen i IPS øker jo lengre tid fra oppsparing til utbetaling – lønner seg å ta en ”pause” før utbetaling
 • IPS gir ikke formuesskatt
 • IPS gir ikke skjermingsfradrag
 • (*) Grønt for svært lave pensjonsinntekter!
husholdningene disposisjon3
Husholdningene - disposisjon
 • Privatøkonomisk STATUS
 • Husholdningenes OMGIVELSER
 • Privatøkonomiske UTFORDRINGER

4. Hvordan utfordrer dette FINANSNÆRINGEN?

sviktende omd mme bransjeproblem ii nye akt rer varsler pris krig
Sviktende omdømme,bransjeproblem II: Nye aktører varsler priskrig

nyheter fra Nordnet

04.03.2008 Morgan Stanley – Ny fondsforvalter hos Nordnet

03.03.2008 Enklere fondsbytter hos Nordnet!

26.02.2008 Nå kan du opprette spareavtale i alle fond hos Nordnet!

13.12.2007 Nå kan du flytte din IPA til Nordnet!

19.11.2007 Nordnet lanserer Unit Link – sparing med skattefordeler!

kryss av der det passer
Kryss av der det passer

Så hvordan vinne kundenes tillit?

Alternativt: Hvordan vinne ytterligere tillit?

hva er tillit sett fra kundens side
Hva er TILLIT(sett fra kundens side)?

f(egne erfaringer og generelt omdømme)

forutsetning egne erfaringer
Forutsetning ”egne erfaringer”
 • Bankene ønsker at kundens hensyn kommer først..

2. ..og at bankens inntjening er:

f(fornøyde og langsiktig lojale kunder)

liv og l re handler om 3 x k
Liv og lære handler om 3 x K:
 • Kompetanse
 • Kommunikasjon
 • Kundehensyn
kompetanse autorisasjonsordning for finansielle r dgivere
Kompetanse: Autorisasjonsordning for finansielle rådgivere

”Målet er å etablere en autorisasjonsordning som har høy legitimitet og troverdighet hos myndigheter, publikum og i finansbedriftene. Ordningen skal være nøytral i den forstand at den ikke forvaltes av den enkelte finansbedrift eller av den enkelte utdanningsinstitusjon. Det kan være ulike veier frem til autorisasjon, og ingen utdanningsinstitusjon skal ha monopol på å levere utdanningstjenester. Styringsgruppen bes på dette grunnlag om å fremme forslag til organisering av en funksjonell og kostnadseffektiv autorisasjonsordning.”

organisatoriske og ledelsesmessige forutsetninger
Organisatoriske og ledelsesmessige forutsetninger
 • Arbeid med incentivsystemer
 • Arbeid med holdninger og verdigrunnlag
 • Krav til nærmeste leder
rammeverk for autorisasjon av finansielle r dgivere og deres ledere
Rammeverk for autorisasjon av finansielle rådgivere og deres ledere
 • For å kunne fremstille seg til autorisasjonsprøven må man kunne dokumentere ett års relevant yrkeserfaring
 • For å bli autorisert må man bestå autorisasjonsprøven som er tredelt: En teoriprøve, en praktisk prøve (rådgivningsprosessen) og en holdningsprøve (etikk mv.).

De ledere som har faglig oppfølgingsansvar for rådgiverne skal også

autoriseres.

kommunikasjon samsvar mellom liv og l re
Kommunikasjon: Samsvar mellom liv og lære..
 • WIKIPEDIA:
 • En økonomisk rådgiver eller finansiell rådgiver er en faglært person som stiller med investeringsrådgivning og finansielle planer til personer eller forretninger. Normalt vil en økonomisk rådgiver hjelpe sine klienter med å maksimere deres egenkapital eller formue ved hjelp av allokering av eiendelene.
 • STIILINGSANNONSE FINANSRÅDGIVER:
 • ..salg og økonomisk rådgivning, ansvar for egne salgsmål.. 
 • ..hovedvekt på salg av plasserings- og investeringsprodukter,
 • finansiering og bankens fordelsprogrammer..
 • ..salgs- og resultatorientert..
 • ..kremmerånd og vinnerinstinkt..  

LIV & LÆRE..

slide63
Sånn skal det imidlertid låte
 • Hovedoppgavene vil være..
 • Behovsrettet og helhetlig privatøkonomisk rådgivning og salg av bankens produkter og tjenester.
 • Aktiv forvaltning og utvikling av bankens kundeportefølje gjennom inn- og utgående aktiviteter
 • Identifisere nye markedsmuligheter og ta egne initiativ i lokalmarkedet
 • Utarbeide og gjennomføre egne planer og sørge for resultatoppnåelse i henhold til avtalte mål.
 • Krav til utdannelse/erfaring..
 • Kompetanse innenfor sparing og plassering og rådgivning og produkter
 • Erfaring fra behovsrettet salg, gjerne fra annen bransje, med dokumenterte resultater
 • Personlige egenskaper..
 • Utadvendt og kontaktskapende
 • Analytisk legning kombinert med forretningsforståelse
 • Kreativ og løsningsorientert
slide65
Kundehensyn: Skape realistiske forventninger – ikke legge tillit/omdømme i hendene på markedsutviklingen
ad