Cace relations in lao a radically isolating language n j enfield
Download
1 / 20

’Cace relations’ in Lao, a radically isolating language N. J. Enfield - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

’Cace relations’ in Lao, a radically isolating language N. J. Enfield. Hanna Kellokoski 29.4.2009. Esitelmän rakenne. Alkusanat Pragmaattisesti orientoitu kielioppi: konteksti pääasiallisena referentiaalisena oppaana Argumentti-predikaattirelaatiot: joitain malleja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ’Cace relations’ in Lao, a radically isolating language N. J. Enfield' - sani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cace relations in lao a radically isolating language n j enfield

’Cace relations’ in Lao, a radically isolating languageN. J. Enfield

Hanna Kellokoski

29.4.2009


Esitelm n rakenne
Esitelmän rakenne

 • Alkusanat

 • Pragmaattisesti orientoitu kielioppi: konteksti pääasiallisena referentiaalisena oppaana

 • Argumentti-predikaattirelaatiot: joitain malleja

 • Ekspressiiviset sijafunktiot

 • Päätelmät


1 alkusanat
1. Alkusanat

 • Isoloivista kielityypeistä puuttuvat kieliopillisia suhteita eksplisiittisesti koodaavat morfologiset markkerit tai muunlainen predikaattien ja niiden argumenttien formaali yhdistäminen, niin kongruenssi kuin sijajärjestelmä.

 • Lao on radikaalisti isoloiva lounais-tai-kieli, jota puhutaan Laosissa, Taimaassa ja Kambodzassa.

 • Disambiguating functions of core cases

  - Erottelevat diskurssin/tapahtuman osallistujat

  Expressive functions of core cases

  - Merkitsee konstruktiot, jotka voivat ilmaista aspektin, agentiivisuuden, vastuun, osallisuuden, ja efektin distinktioita, kuten suomen Acc-Ptv


2 pragmaattisesti orientoitu kielioppi konteksti p asiallisena referentiaalisena oppaana
2. Pragmaattisesti orientoitu kielioppi: konteksti pääasiallisena referentiaalisena oppaana

 • Laosta puuttuvat sekä sijat, että kongruenssi.

 • Kuitenkaan niiden funktioita ei ilmaista sanajärjestyksellä, koska ekstensiivinen ellipsi ja movement luovat laajamittaista monitulkintaisuutta pintatasolla silti vaikeuttamatta kommunikaatiota.


2 pragmaattisesti orientoitu kielioppi
2. Pragmaattisesti orientoitu kielioppi pääasiallisena referentiaalisena oppaana

 • A/S-V-O lähinnä pragmaattisesti tunnusmerkitöntä konstituenttijärjestystä, mutta tästä poiketaan usein.

 • Movement tarkoittaa sitä, että argumentit voivat siirtyä neutraalilta paikaltaan, ilman mitään infoa niiden semanttisesta/funktionaalisesta roolista.

 • Ellipsi tarkoittaa sitä, että argumentit voivat vapaasti jäädä pois, kun ovat kontekstuaalisesti jäljitettävissä.

 • Laossa nämä molemmat esiintyvät, joten rooli- ja referenssisuhteita ei ilmaista sijoilla, kongruenssilla, eikä sanajärjestyksellä, vaan se jää pragmatiikan harteille, koska on vain vähän ilmaisemattoman nominaalisen materiaalin rajoitteita.


2 pragmaattisesti orientoitu kielioppi1
2. Pragmaattisesti orientoitu kielioppi pääasiallisena referentiaalisena oppaana

 • Esim. tam3 khuaj2 taaj3

  crash.into buffalo die

  i. ‘(S/he) crashed into a buffalo and died.’

  ii. ‘(S/he) crashed into a buffalo and (it) died.’

  iii. ‘(S/he) crashed into a buffalo and (the car) died (i.e., stalled).’

  Monitukintaisuuksilta vältytään kontekstin ja maailmantiedon avulla.


3 argumentti predikaattirelaatiot joitain malleja
3. Argumentti-predikaattirelaatiot: joitain malleja pääasiallisena referentiaalisena oppaana

3.1. Monovalentit predikaatit

(13) Active monovalent relation (single argument S = agent/theme)

Meaning: ‘S does V’; includes typical active monovalents (e.g. caam3 ‘sneeze’, lèèn1 ‘run’, san1 ‘shake’).

(14) Inchoative-stative monovalent relation (single argument S = theme)

Expresses the meaning ‘S enters into and/or is in state V’; typical stative 'property concept' monovalents (e.g. laaj2 ‘striped’, hòòn4 ‘hot’, dii3 ‘good’); inchoative reading is encouraged by irrealis or progressive marking.

(15) Resultant state monovalent relation (single argument S = patient/theme)

Telic agent-controlled verbs with patient/theme as subject and where agent is unexpressed and indefinite/nonretrievable (e.g. kaang3 ‘to be hoisted’, pia3 ‘to be platted’, tom4 ‘to be boiled’).

Verbit, jotka koodaavat näitä argumentti-verbi-relaatioita eroavat kieliopilliselta käytökseltään, etenkin sallittujen alternaatioiden osalta.


3 argumentti predikaattirelaatiot joitain malleja1
3. Argumentti-predikaattirelaatiot: joitain malleja pääasiallisena referentiaalisena oppaana

3.2. Symmetriset ja epäorientoidut bivalentit predikaatit

- Symmetrinen predikaatti: Jussi muistuttaa Villeä = Ville muistuttaa Jussia

- Epäsymmetrinen, mutta epäorientoitu predikaatti, l. ei ilmeistä figure/ground asymmetrian suuntaa(DIRECTION):

- yksittäinen truth-conditional tilanne voidaan yhtä hyvin ilmaista vastakkaisilla konstituenttijärjestyksillä

- yhdellä ilmauksella voi olla kaksi hyvin erilaista truth-conditional tulkintaa


3 argumentti predikaattirelaatiot joitain malleja2
3. Argumentti-predikaattirelaatiot: joitain malleja pääasiallisena referentiaalisena oppaana

(16) (a) còòk5 têm3 law5

cup full liquor

'The cup is filled (with) liquor.'

(b) law5 têm3 còòk5

liquor full cup

'Liquor fills the cup.'


3 argumentti predikaattirelaatiot joitain malleja3
3. Argumentti-predikaattirelaatiot: joitain malleja pääasiallisena referentiaalisena oppaana

(17) (a) sùa4 nii4 tit3 namø-mùk2

shirt DEM touch/attach CT.LIQUID-ink

‘This shirt has got ink on it.’ 6

(b) namø-mùk2 tit2 sùa4 nii4

CT.LIQUID-ink touch/attach shirt DEM

‘Ink has got on this shirt.’


3 argumentti predikaattirelaatiot joitain malleja4
3. Argumentti-predikaattirelaatiot: joitain malleja pääasiallisena referentiaalisena oppaana

(18) man2 bang3 hùan2

3SG.B block.from.view house

i. ‘He’s blocked from view by the house’.

ii. ‘He’s blocking the house from view.’

Näidenkaltaiset vaihtelut määräytyvät ensisijaisesti informaatiorakenteella, mikä on vastuussa fokuksesta, topiikista, jne.


3 argumentti predikaattirelaatiot joitain malleja5
3. Argumentti-predikaattirelaatiot: joitain malleja pääasiallisena referentiaalisena oppaana

3.3. Epäsymmetriset bivalentit predikaatit

 • Suurempaa vaihtelua relaatioissa

 • Kahden argumentin asymmetrian suuntaisuus:

  (19) Transitive relation (A=agent/effector, O=patient/theme)

  Expresses the meaning ‘A does V to O (which causes O to be in certain state)’ (e.g. tom4 ‘boil’, pia3 ‘plat’, khaa5 ‘kill’, puk2 ‘waken’).

  (20) Experiencer subject relation (A=experiencer, O=theme)

  Expresses the meaning ‘A has the experience of V as a result of the stimulus O’; includes ‘applied stimulus’ expressions (e.g. sèèp4 ‘(find something) delicious’, nak2 ‘(find something) heavy’, tùùn1 ‘be startled (by something)’). There is an animacy constraint on the A


3 argumentti predikaattirelaatiot joitain malleja6
3. Argumentti-predikaattirelaatiot: joitain malleja pääasiallisena referentiaalisena oppaana

(21) Caused state relation (A=effector, O=theme)

Expresses the meaning ‘O comes to be in state V because of A’; includes ‘caused state’ expressions (e.g. laaj2 ‘((cause to) become) striped’, dam3 ‘((cause to) become) black’, hòòn4 ‘((cause to) become) hot’). (Usually not agentive, although there are exceptions; e.g. qun1 'to warm something up'.)

(22) Applied effector relation (A=theme, O=effector)

Expresses the meaning ‘A is in state V because of O’; includes (e.g. vaan3 ‘be sweet (because of something, e.g. sugar)’, phêt2 ‘be spicy (because of something; e.g. chili)’, taaj3 ‘die (because of something; e.g. sunlight)’).

These patterns are interrelated in various ways.


3 argumentti predikaattirelaatiot joitain malleja7
3. Argumentti-predikaattirelaatiot: joitain malleja pääasiallisena referentiaalisena oppaana

(23) kapaw3 nii4 nak2

bag DEM heavy

‘This bag is heavy.’ (Inchoative-stative monovalent)

(24) khòòj5 nak2 kapaw3 nii4

1SG.P heavy bag DEM

‘I find this bag heavy.’ (Experiencer subject)

(25) kapaw3 nii4 nak2 law5

bag DEM heavy liquor

‘The bag is heavy from the liquor (inside it).’ (Applied effector)

(26) law5 nii4 nak2 kapaw3

liquor DEM heavy bag

‘This liquor makes the bag heavy.’ (Caused state)


3 argumentti predikaattirelaatiot joitain malleja8
3. Argumentti-predikaattirelaatiot: joitain malleja pääasiallisena referentiaalisena oppaana

 • Predikaatti voi olla myös ambivalentti

 • Joko monovalentti tai bivalentti relaatio

 • Oikea referentiaalinen analyysi selviää vain kontekstista


3 argumentti predikaattirelaatiot joitain malleja9
3. Argumentti-predikaattirelaatiot: joitain malleja pääasiallisena referentiaalisena oppaana

(27) Surface sequence: NP Vambivalent

Structural analysis 1: NPS V

Structural analysis 2: NPA V (NPO ellipsed)

Structural analysis 3: NPO V (NPA ellipsed)

E.g.

(a) paa3 kin3 lèèw4

fish eat PRF

i. ‘The fish has been eaten.’

ii. ‘The fish has eaten (it).’

iii. ‘The fish, (they) have eaten.’ (constructed example; cf. Chao 1968:75)

(b) khèèw5 bòø than2 mii2

tooth NEG be.on.time have/there.is

i. ‘There were not yet any teeth.’ (possible reading)

ii. ‘The teeth didn’t yet have (it/them).’ (possible reading)

iii. ‘Teeth, (it/they) didn’t yet have.’ (actual reading, 853.8)


4 ekspressiiviset sijafunktiot
4. Ekspressiiviset sijafunktiot pääasiallisena referentiaalisena oppaana

 • Construal in event representation by marked construction.

 • the expressive functions which case-marking might perform, that is where special treatment of one or another argument serves to manipulate semantic distinctions in the construal of event structure (e.g. more versus less complete, aspectually), and participant involvement (e.g. more versus less involved, more versus less responsible).


4 ekspressiiviset sijafunktiot1
4. Ekspressiiviset sijafunktiot pääasiallisena referentiaalisena oppaana

 • ’handling-verb construction’

(28) (a) man2 thim5 pùm4

3SG.B discard book

‘He discards the book.’ (Transitive construction)

(b) man2 qaw3 pùm4 thim5

3SG.B take book discard

‘He takes the book (and) discards (it).’ (Handling-verb construction)


4 ekspressiiviset sijafunktiot2
4. Ekspressiiviset sijafunktiot pääasiallisena referentiaalisena oppaana

 • (28b) undergoer on ilmaistu lisätyn manipulaatioverbin suorana komplementtina.

 • Tällä lisäverbillä on ainakin kaksi vaikutusta:

  • 1. Jakaa eventti kahteen vaiheeseen:

   'coming into control of the undergoer' followed by 'despatch of the undergoer'

  • 2. Vaihtaa undergoerin ja pääverbin järjestystä

   Laossa ei voida pitää sijamarkkerina, koska se ei ole sidottu morfeemi, vaan tavallinen verbi, joka käyttäytyy, kuten verbi; se voi esim. ellipsoida argumenttinsa.

   ’Object marking’ ei ole pakollista ’handling-verb’-konstruktiossa.


5 p telm t
5. Päätelmät pääasiallisena referentiaalisena oppaana

 • Ydinargumenttien monitulkintaisuuden hälventävän sijamarkkereiden funktion ei tarvitse olla eksplisiittisesti koodattu korkeasti isoloivissakaan kielissä.

 • Kontekstin pragmatiikka ajaa asian.

 • Avaininfo voi tulla lingvistisestä kontekstista; kuulijan odotukset roolista ja referenssistä predikaattien rajoitusten johdosta.

 • Tai diskurssi/tilannekontekstista


ad