modulul 1 a introducere n brownfields
Download
Skip this Video
Download Presentation
MODULUL 1 a – Introducere în Brownfields

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

MODULUL 1 a – Introducere în Brownfields - PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on

MODULUL 1 a – Introducere în Brownfields. Jirina Bergatt Jackson.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MODULUL 1 a – Introducere în Brownfields' - sanam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
modulul 1 a introducere n brownfields

MODULUL 1 a – Introducere în Brownfields

Jirina Bergatt Jackson

“Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu poate fi responsabilã pentru orice utilizare care poate fi realizatã din informaţiile conţinute."

prezentarea con inutului
Prezentarea conţinutului
 • Definirea Brownfields şi problema descrierii
 • Brownfields - cauzalitate și efecte
 • Descoperire și intervenţie
 • Obiective, cãi șisoluţii
ce este un brownfield
Ce este un brownfield

Definiţie datã în proiectul CABERNET

Brownfields sunt situri care:

 • au fost afectate de utilizări anterioare ale sitului sau ale terenurilor din jur
 • sunt abandonate sau insuficient folosite
 • pot avea reale probleme de contaminare sau pot fi percepute ca atare
 • se aflăîn principal în zonele urbane dezvoltate
 • necesită intervenţie pentru a le reda o utilizarea beneficã
 • www.cabernet.org.uk
un basm
Un basm...

Într-o zi (să sperăm cît mai repede), va veni un investitor într-un Mercedes alb şi...

 • Pregăteşte un proiect care l-a costat o mulţime de timp şi bani cu riscuri excepţionale
 • Dacă este necesar, iniţiază modificări in zonare.
 • Pregăteşte şi plăteşte toate anchetele tehnice necesare şi investigaţiile privind potenţiale daune de mediu.
 • Investighează complicatele probleme de proprietate şi impozite şi incheie un contract asupra terenului, în ciuda contextul instabil pentru asigurarea titlului de proprietate.
 • Nu ezitã să plătească preţuri nerealiste pentru proprietăţi dărăpănate şi terenuri achiziţionate de la un număr mare de proprietari.
 • Investeşte grăbit banii în decontaminarea mediului şi demolare.
 • Aduce o mulţime de bani pentru proiectul în sine, care va crea locuri de muncă şi va aduce o creştere a impozitelor pentru comunitate.

Apoi sărută broasca şi acesta se transformă într-un prinţ...

de c nd vede m brownfields
De când "vedem" brownfields
 • De la începutul istoriei, activităţile umane s-au schimbat şi acest lucru a determinat abandonarea structurilor existente pentru altele noi. (De exemplu, castelele au devenit inutile după folosirea prafului de puşcă.)
 • Eticheta de Brownfield a fost folosită prima dată în 1970 şi a însemnat mai ales proprietăţi industriale cu risc, contaminate şi abandonate. (Această percepţie continuă încă în unele ţări, în special Statele Unite, dar UE acceptă definiţia CABERNET)
 • La finele anilor 1980 s-a inteles că brownfields au origini mai variate (instituţii părăsite, locuinţe şi reţele de transport devastate etc.).
 • Problemele cheie s-au inţeles prin abia anii 1990. Acestea au fost: integrarea brownfields într-un context urban ; oportunitatea refolosirii brownfields poate aduce îmbunătăţiri în mediul urban.
 • Paralel cu aceasta, s-a realizat că reutilizarea brownfields poate sprijini coeziunea comunităţilor şi asigura calitatea vieţii şi a competitivităţii.
contextul spa ial al siturilor brownfield
Contextul spaţial al siturilor brownfield
 • … proprietate stingherã devastatã în mijlocul comunităţii
 • .. .câteva proprietăţi goale sau insuficient folosite în zona urbană
 • ... dispariţia întregii industrii și/sau a serviciilor de bazã din comunitate sau chiar din întreaga regiune,
 • ... devastarea unor mari zone de teren afectat în trecut de activitãţi economice

SITURILE SUBUTILIZATE BROWNFIELDS ADUC VENITURI REDUSE COMUNITĂŢILOR, INFERIOARE FATA DE PERFORMANŢELE ECONOMICE ALE TERENURILOR URBANE

ce tipuri de brownfields cunoa te i
Ce tipuri de brownfields cunoaşteţi?

Photos : IURS file, ortophoto: www.mapy.cz

abord ri d in alte ri
Abordări din alte ţări
 • Planificarea teritorialã si soluţiile pentru regenerarea brownfields variază de la ţară la ţară.
 • Modalităţile naţionale de reglementare şi rezolvare a problemei are soluţii specifice pe ţară.
 • Acestea : sunt conduse pe niveluri naţionale particulare de brownfield
 • depind de sistemul de guvernare şi de adecvarea la cadrul legal de reglementare
 • depind de managementul local şi de experienţa tehnică
 • depind de reacţia pieţei şi de maturitatea pieţelor
 • variază între sprijinirea proprietarilor şi instituţiilor sau aplicarea politicii guvernului
 • sunt în mod constant în curs noi abordări şi sunt actualizate soluţii
 • nu toate soluţiile se dovedesc a fi corecte (de aici şi nevoia de actualizare).
 • nu toate brownfields pot avea o soluţie de piaţă

NU TOATE SOLUŢIILE DE BROWNFIELDS SUNT UŞOR TRANSFERABILE, DAR, ÎN GENERAL, PRINCIPIILE SUNT APLICABILE

cauze si efecte
Cauze si efecte

Care sunt cauzele brownfields ?

 • Schimbări în societatea de producţie si în baza organizaţională
 • Schimbări in sistemele de societate
 • Schimbări globale de la societatea industrială la cea post-industrială
 • Presiuni, capitalul privat nu poate face faţă singur
 • Terenuri improprii, politici si practici

Ce efecte au ?

Cererea a scăzut, scade şi creşterea, se reducepreţul proprietãţilor, disparităţisociale

NIMIC NOU IN RECICLAREA TERENURILOR URBANE, DE SECOLE SOCIETĂŢILE AU CREAT DIVERSE INSTRUMENTE PENTRU A REZOLVA ACEASTA PROBLEMA

cum ne afecteaz brownfields
Cum ne afectează brownfields?

Un procentaj mare Brownfields într-o comunitate are efecte negative:

 • Descurajeazã investitorii
 • Reduce afacerile
 • Reduce locurile de muncă
 • Provoacã scăderea valorii proprietãţii
 • Cauzeaza scăderea ratei de impozitare
 • Cauzeaza scăderea nivelului de trai
 • Poate provoca scăderea standardelor de mediu
 • Alungă populaţia capabilă, mobilă şi pe tineri
 • Instituie inegalitatea socială şi de mediu
 • Creşte costul de externalităţi (infrastructură, transport, etc.)

NU CONTEAZĂ CINE DETINE ACESTE BROWNFIELDS - ÎNTREAGA COMUNITATE ESTE AFECTATĂ DE EXISTENŢA LOR

dinamica refolosirii brownfields
DINAMICA REFOLOSIRII BROWNFIELDS

UK DATA

Sursa :http://www.cabernet.org.uk/resourcefs/427.pdf, pagina 41

avantajele refolosirii brownfield
Avantajele refolosirii brownfield
 • Elimină "găurile“ neproductive în structura urbanã

(dimensiune economica)

 • Catalizator pentru revitalizarea întregii zone

(dimensiune sociala)

 • Creşte ocuparea forţei de muncă locale, a activităţilor economice şi bazei de impozitare în zonã

(dimensiune economica)

 • Sănătatea publică şi protecţia mediului şi patrimoniului local

(dimensiune social - culturală si de mediu)

 • Presiune redusă pe dezvoltare de Greenfields

(sustenabilitate ecologica, economica si sociala)

revela ie
Revelaţie

BROWNFIELDS SUNT O PROBLEMĂ DE UTILIZARE A TERENULUI, DE PLANIFICARE ŞI DE IMOBILIAR

care afectează întreaga comunitate, reduc calitatea vieţii, ameninţă integritatea socială şi epuizeazã valorile sale de proprietate.

obiective pentru regenerarea brownfields
Obiective pentru regenerarea brownfields
 • îmbunătăţirea utilizãrii eficace a terenului
 • reduce costurile de dezvoltare pentru externalităţi
 • sprijină reciclarea sustenabilă a utilizării terenului
 • îmbunătăţeste eficacitatea energetică
 • îmbunătăţeşte competitivitatea naţională

XY % DIN LOCUINŢE NOI PE ARII BROWNFIELDS

XY % DIN INVESTIŢII ÎN ZONELE URBANIZATE DEJA

XY % REDUCERE ANUALA LA TERENURI BROWNFIELDS

XY % REDUCERE ZONA URBANIZATĂ CREŞTERE INDEX

direc ii pentru reutilizarea brownfields
Direcţii pentru reutilizarea brownfields

Directii naţionale/regionale

 • să rămână competitive
 • schimbări în societatea cunoaşterii si valori
 • creştere economică
 • presiuni sociale şi de mediu
 • sustenabilitate

Direcţii locale

 • crearea unui mediu urban locuibil, atractiv şi echitabil
 • oferirea de securitate personală si pentru proprietate
 • oportuniãţi de dezvoltare
 • oportunitati de ocupare a fortei de muncă
 • siguranţa şi diversitatea mediului
 • îmbunătăţirea veniturilor fiscale şi utilizarea efectivă a terenurilor
ce fel de interven ie este necesar pentru a refolosi brownfields
Ce fel de intervenţie este necesarã pentru a refolosi brownfields ?

MONEY

ADVICE

KNOW-HOW

GOOD RULES

LEADERSHIP

Intervenţia ar trebui să fie îndreptatã în principal spre proprietarii de brownfields

INTERVENTIA PUBLICA FARA BANI SAU “SOFT” ESTE ADESEA CHEIA SOLUTIEI

ce atitudine au proprietarii fata de brownfields
Ce atitudine au proprietarii fata de brownfields?

Atitudine activã

 • Maximizarea castigului din investiţii / capital
 • Scãderea raspunderii potenţiale
 • Lucru pentru a realiza refolosirea potenţiala a sitului
 • Formarea de parteneriate pentru a realiza refolosirea locaţiei şi potenţialului de dezvoltare

Atitudine passivã

 • Poziţia gândacului mort
  • terenul/oportunitate pentru speculaţii
  • bani sau know-how
  • Limitarea capacitatii de acţiune

Proprietari necunoscuţi - întârzieri în procesul de reutilizare

PROPRIETARII TREBUIE SĂ FIE AJUTATI SA ÎNŢELEAGA POTENŢIALUL REAL DE REFOLOSIRE A TERENURILOR

c i de solu ionare
Cãi de soluţionare

Se aplică la toate nivelurile (naționale, regionale, locale)

 • Implicare
 • Informare
 • Crearea de parteneriate funcţionale
 • Oferta de leadership

AMBELE ABORDĂRI SUNT NECESARE - DE SUS ÎN JOS ŞI DE JOS ÎN SUS - PENTRU A GASI SOLUŢIIEFICIENTE

realizarea unei solu ii de brownfield eficient e
Realizarea unei soluţii de brownfield eficiente
 • Brownfields are puternice consecințe spaţiale, economice, sociale şi de mediu, prin urmare soluţiile trebuie să fie inter-instituţionale, inter- departamentale, multi-profesionale.
 • Pentru un subiect de o astfel de complexitate, este necesar un largsprijin public şi politic
 • Să fie una din priorităţile naţionale, regionale şi locale.
 • Fără o astfel de abordare, se pot pierde eforturi şi fondurile risipite.
concluzii
Concluzii
 • Brownfields reprezintă o problemă de utilizare a terenurilor industriale, dar şi de planificare imobiliară care afectează întreaga societate.
 • Pentru a aborda în mod eficient refolosirea brownfields, sunt necesare multe cunoştinte noi pentru toate părţile interesate.
 • Soluţiile sunt: implicarea, informarea, crearea de parteneriate funcţionale, asigurarea coordonării.
 • Brownfields reprezintă o problematică complexă, care trebuie să fie abordată în mod integrat.
slide21
Vă mulţumim pentru atenţie !

http://browntrans.vsb.cz

“Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu poate fi responsabilã pentru orice utilizare care poate fi realizatã din informaţiile conţinute."

ad