Download
b rn g r det rigtige hvis de kan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BØRN GØR DET RIGTIGE HVIS DE KAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
BØRN GØR DET RIGTIGE HVIS DE KAN

BØRN GØR DET RIGTIGE HVIS DE KAN

200 Views Download Presentation
Download Presentation

BØRN GØR DET RIGTIGE HVIS DE KAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BØRN GØR DET RIGTIGE HVIS DE KAN Ross W Greene Lektor i psykologi USA

 2. ÅRSAGER TIL ADHD Arvelighed Graviditeten Komplikationer under fødslen Rygning under graviditeten, alkohol- og stofmisbrug Børn der er født for tidligt

 3. Forekomst • 2-3 % af alle skolebørn har ADHD • Der ses flere drenge end piger med diagnosen • Drenge /piger : 3/1

 4. Udredning Henvisning fra PPR / egen læge Netværksmøde (Forældre, skole, SFO,PPR, sagsbehandler, BUC) Barnets udviklingshistorie Psykologisk undersøgelse Funktionsneurologisk undersøgelse Skole – observation Intern konference - konklusion / evt. medicin Tilbagemelding til forældrene Netværksmøde

 5. Det tager tid at få amningen etableret Vanskelig at regulere mht. søvn og spisning Urolig, grædende, vanskelig at stille tilfreds Sensitiv, ift. lys, lyde og berøring Trives bedst i vante omgivelser Tidlig start • Normal graviditet, mor har røget • Født til tiden – fin længde/ vægt • Langvarig fødsel, grønt fostervand • Apgar tal lave, men retter sig hurtigt • Svært ved at fastholde øjenkontakt

 6. Beskrivelser af barnet Fra vuggestuen/dagplejen, børnehaven, skolen og SFO Barnet trives bedst i en forudsigelig hverdag Barnet kræver en særlig opmærksomhed Barnet har det vanskeligt ift. børn/voksne Højt konfliktniveau, udad reagerende adfærd Svært ved at blive i leg – politimand Omkringfarende / urolig / koncentrations- vanskeligheder Motoriske vanskeligheder Ser ikke egen andel af konflikten - sårbar

 7. Tiltag i barnets hverdag Forældresamarbejdet I skolen afprøvning af forskellige metoder over tid (PPR): - Afskærmning • Pauser • Afgrænsede opgaver • Høre-bøffer / noget i hænderne • Hjælp til det sociale ( politimand, frikvartererne, legetime mm) • Belønning

 8. Overvejelser vedr. fremtiden Skoletilbud – støtte PPR Aflastning – voksenven – barnepige ordning Familie konsulent Kursus – foredrag ADHD – foreningen Videre forløb med BUC

 9. SøskendeDet er SVÆRT at være søskende! Relationen vil blive påvirket Der opstår søskende jalousi Forældre har dårlig samvittighed

 10. Søskende Søskende har mange modsatrettede følelser Søskende vil opleve at barnet med ADHD får mere opmærksomhed Søskende vil påpege den problematiske adfærd ”Hvorfor må han, når jeg ikke må?” ”I kan meget bedre li` ham end mig”

 11. Handlemuligheder Tal med søskende om ADHD barnets vanskeligheder Give søskende ret ( ja det var pinligt, han er bøvlet, at føle sig hørt ) Forældrene skal påtage sig ansvaret (lave aftaler) Hvad kan søskende sige til andre børn Frirum til søskende Alene tid med forældrene Søskendekurser/ søskendegrupper

 12. Udfordringer i familien

 13. Hvad skal der til? • Bedre forståelse af baggrunden for ADHD-barnets udfordrende adfærd. • Proaktive metoder til at hjælpe børnene fremfor reaktive. Børn gør det rigtige, hvis de kan Ross W. Greene

 14. Overbliksvanskeligheder • Nedsat evne til planlægning, strukturering og organisering. • Svært ved at føre en idé ud i livet og efterfølgende vurdere handlingen ift. målet • Mangler ”dirigenten i orkesteret” • Nedsat evne til refleksion samt nedsat arbejdshukommelse • Dermed nedsat evne til at lære af erfaringer

 15. Affektsmitte • Følelser og stemninger smitter. • Børn med ADHD har sværere end andre ved at skelne mellem egne og andres følelser. Reagerer ofte på vrede med vrede, derfor fungerer skæld-ud ikke. • Tilstræb at mindske de store følelser. • Sørg for at smitte barnet med din ro.

 16. Når kravene er for store ift: • Selvstændig organisering, vedholdenhed, planlægning, valg og overblik • Reagerer barnet med: • - uro • - aggressivitet • - tilbagetrækning • - stress

 17. Pædagogiske strategier • Sig hvad du vil have, fremfor hvad du ikke vil have. Anvisende og guidende tilgang. • Gentagelser, rutiner, regler. • Skemaer til struktur. På sigt større selvstændighed. • Indlæring af strategier i fredstid. • TÅLMODIGHED: Magter ikke at overføre erfaringer samt svingende funktionsniveau. Justere forventninger. Øve, øve og øve.

 18. TAK FOR I AFTEN Karen Hove og Gitte Rasmussen