ya li erkekte roloj k semptomlar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YAŞLI ERKEKTE ÜROLOJİK SEMPTOMLAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
YAŞLI ERKEKTE ÜROLOJİK SEMPTOMLAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

YAŞLI ERKEKTE ÜROLOJİK SEMPTOMLAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 236 Views
 • Uploaded on

YAŞLI ERKEKTE ÜROLOJİK SEMPTOMLAR. YRD DOÇ DR SEVSEN CEBECİ FATİH ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI. SUNUM AKIŞI. Alt Üriner Sistem Semptomları NOKTURİ OVERAKTİF MESANE BPH ÜRİNER RETANSİYON. Üriner semptomlar yaşlı erkekte gençlerden daha sıktır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YAŞLI ERKEKTE ÜROLOJİK SEMPTOMLAR' - samira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ya li erkekte roloj k semptomlar

YAŞLI ERKEKTE ÜROLOJİK SEMPTOMLAR

YRD DOÇ DR SEVSEN CEBECİ

FATİH ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

sunum aki i
SUNUM AKIŞI
 • Alt Üriner Sistem Semptomları
  • NOKTURİ
 • OVERAKTİF MESANE
 • BPH
 • ÜRİNER RETANSİYON
slide3
Üriner semptomlar yaşlı erkekte gençlerden daha sıktır.
 • Dünyada yaşlı nüfus artıkça üriner sistem sorunları birinci basamakta en sık rastlanan başvurulardan olmaktadır.
 • İşemeyle ilgili semptomlar erkeklerde 40-60 yaş arasında artar.
 • 55 yaş üzerindeki erkeklerin yarısı üriner semptom bildirmekte, %25’i hekime başvurmaktadır.
slide4

Alt Üriner Sistem Semptomları (low urinary tract symptoms= LUTS)

  • frequency,
  • urgency,
  • azalmış idrar akımı,
  • nokturi
alt r ner s stem semptomlari
ALT ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMLARI
 • depolama semptomları irritatif,
 • işeme semptomları tıkayıcı nedenler ile oluşur.
slide6
Nokturi, yaşlıda sık görülen ve urgency den sonra yaşam kalitesini en çok azaltan, rahatsız edici semptomdur.
 • Nokturi, yaşlıda sıklıkla uyku bozukluğu ile birliktedir. Tekrarlayan uyanmalar ve işemeler sonrası uykuya dalmada sorunlar yaşarlar.
 • Bu durum günlük yaşam aktivitelerinde azalmış konsantrasyon ve/ veya depresyona neden olabilmektedir.
slide7
Diğer nokturi nedenleri:
  • BPH
  • OBS SLEEP APNE
  • KALP YETMEZLİĞİ
  • HİPERTANSİYON
  • BÖBREK/MESANE HASTALIKLARI
  • DM/İNSİPİTUS
  • PARKİNSON HASTALIĞI
slide8
Nokturıinsidansı yaşla artmaktadır.
 • Hipertansiyon hastalarında nokturiprevelansı %68.
 • BPH lı erkeklerde tıkayıcı sorun düzeltilse bile nokturinin düzelmeme olasılığı vardır.
slide9
Yaşla beraber işeme volumu belirgin şekilde azalır:
  • Mesane kapasitesinde azalma
  • mesane morfolojisinde değişim
  • progresifdenervasyon
  • BPH ya da overaktif mesane nedeniyle mesane duvarında hipertrofi
slide10
Yaşlı erkeklerde alt üriner sistem semptomları ve seksüel disfonksiyon sıktır.
 • MSAM-7 (The Multimational Survey of the Aging Male-2003): 6 Avrupa ülkesi ve Amerika’da 50-80 yaş, 12815 erkek ile yapılan en büyük populasyon prevelans çalışması.
 • Alt üriner sistem semptomları olması, seksüel disfonksiyon için bağımsız bir risk faktörü. %49 erektil disfonksiyon, %40 ejekülasyon problemleri.
 • Öykü önemli.
slide11
52 yaşında biri kadın, diğeri erkek iki hasta, SIK İDRARA ÇIKMA, NOKTURI ve URGENCY yakınmaları ile başvurdu. Herhangi bir fizik ve laboratuvar anomalisi yok. Başka bir hastalık öyküleri yok.
slide12
Kadın olan OVERAKTİF MESANE düşünülerek antimuskarinik tedavi,
 • erkek ise BENİGN PROSTATİK HİPERPLAZİ düşünülerek alfa bloker seçilir.
overakt f mesane
OVERAKTİF MESANE
 • Ürinerurgency
 • Ürinerfrequency
 • Nokturi
 • Bu yakınmalara neden olabilecek patolojik ya da metabolik bozukluk yok
 • birinci basamak hekimine alt üriner sistem semptomları ile başvuran erkeklerde BPH ve overaktif mesane önemli sebeplerdir.
slide14
BPH
 • SIKLIK:
  • 51-61 yaş arası erkeklerde %42
  • 61-70 yaş arası erkeklerde %70
  • 81-90 yaş arası erkeklerde %90

Kanada’da 2000-2004 yılları arasında BPH başvuruları %50 artmış.

Can Urol Assoc 2009;3(3supp2):s92-100

slide15
BPH yaşlı hastada en sık obstruksiyon nedenidir.
 • BPH’ya bağlı dizüri, obstrüksiyon ve stazdan oluşur, üretral mukozanın distansiyonu da buna neden olabilir.
slide16

BPH ile ilişkili alt üriner sistem semptomları:

prostatik üretraya ekstrinsik baskı

azalmış işemeye

alt riner sistem semptomlar na yol a an di er nedenler
Mesane kanseri

Prostat kanseri

Prostatit

İnterstisiyel sistit

Radyasyon sistititi

Üriner sistem enfeksiyonu

Diyabet mellitus

Parkinson hastalığı

Primer mesane boynu hipertrofisi

Konjestif kalp yetmezliği

Lumbosakral disk hernisi

Multipl skleroz

Nokturnalpoliüri

Alt üriner sistem semptomlarına yol açan diğer nedenler
slide18

Semptomların şiddeti ile prostat boyutları arasında bir korelasyon yoktur.

BPH’ya üriner enfeksiyon, makroskopik hematüri ya da mesane taşı eşlik ediyor olabilir.

BPH progresiftir, zaman içinde akut üriner retansiyon ile sonuçlanabilir.

Nadir görülen obstruktif üropati, progresif BPH’nın en ağır komplikasyonudur.

slide19

BPH tedavisinin iki hedefi vardır.

  • Alt üriner sistem semptomları ile ilişkili semptomları düzeltmek
  • Progresyon riskini azaltmak

semptomların ağırlığı, komplikasyonlar ve PSA düzeyleri üroloğa gönderme kararını etkiler.

slide20

Ürologlar ile birinci basamak hekimlerinin BPH’ya yaklaşımları farklı

  • Birinci basamak hekimleri: watchful waiting
  • Ürologlar aktif tedavi

Ürologlar 5alfa reduktaz/ alfa bloker+ 5alfa reduktaz/ antikolinerjik tedaviler

  • Birinci basamak hekimler alfa blokerları daha çok tercih ediyorlar.
  • Birinci basamak hekimleri alt üriner sistem semptomlarına “yaşam kalitesi sorunu olarak yaklaşıyorlar.
slide21

Yaşam kalitesini azaltmasına, anksiyete ve depresyon ile birlikte olmasına rağmen, erkekler genellikle BPH ile ilişkili alt üriner sistem semptomlarını dile getirmezler.

 • Birinci basamak hekimi 50 yaştan sonraki erkeklerde üriner fonksiyonları sorgulamalıdır.
slide22

Erkeklerin çoğu üriner semptomların prostat kanseri işareti olmasından endişe duyarlar.

Birinci basamak hekimi, prostat kanseri olasılığını dışlamalı ve BPH nedeniyle oluşan yersiz kanser endişesini yatıştırmalı.

slide23

Etkili BPH yönetiminde zamanında tanı önemli.

 • Orta derecede BPH semptomları ağır kronik obstruktif akciğer hastalığı kadar yaşam kalitesini etkilemektedir.
slide24
TANI
 • İyi öykü
  • Ayırıcı tanı (prostatit vb) dikkatli yapılmalı
  • Yaşam kalitesini azaltan bir olgu, semptomları ağırlığını değerlendirmek ve tedavi takibinde objektif olabilmek için: InternationalProstateSymptomScore
  • 0 -7 hafif
  • 8-19 orta
  • 20 ve üstü ağır

Son soru yaşam kalitesi hakkında bilgi verir: “ eğer yaşamınızın bundan sonraki döneminde bu üriner yakınmalar aynen devam edecek olsa nasıl hissedersiniz?”

slide27

Total score: 0–7 Mildly symptomatic; 8–19 moderately symptomatic; 20–35 severelysymptomatic.

slide29

Hastanın BPH semptomları zaman içinde progresyon gösterebilir ve akut üriner retansiyon oluşma riski ya da cerrahi ihtiyacı olabileceği unutulmamalıdır.

 • Öyküde idrar yolları yakınmalarına odaklanmalı, alt üriner sistem semptomları ilişki olabilecek önceki cerrahi işlemler, genel sağlık ve yaşam tarzı özellikleri sorgulanmalıdır.
 • Yakınmaları alevlendirebilecek ilaç kullanımı öyküsü alınmalıdır.
slide31

Fizik Muayene

  • Suprapubik palpasyon ve perküsyon
  • Ekstragenital ve testis muayenesi
  • İdrar analizi
  • İdrar kültürü, serum kreatinin, glukoz düzeyi
  • Dijital rektal muayene en önemli fizik muayene
   • Prostatın büyüklüğü, şekli, simetrisi, nodularitesi, sertliği
   • Gerçek prostat büyüklüğü hakkında fikir vermez
   • Hassasiyet-prostatit
   • Nodul ca düşündürür (ürologa yönlendir)
   • PSA+ DRM
slide33

Tekrarlayan hematüri, pelvik ağrı, ve ürinerretansiyon durumunda ürologa yönlendir.

 • Yüksek PSA, anormal rektal dijital muayene durumunda ürologa yönlendir.
 • Biyopsi kararı ürolog tarafından verilmelidir.
slide34

PSA testi 50 yaş üzeri her erkeğe yapılmalı.

 • Birinci derce akrabalarda prostat kanseri öyküsü, Afrika- Amerika/ Kanadalı erkekler için 40 yaştan itibaren önerilmelidir.
slide35
1.5 ng/ml üzeri PSA değeri (en az 30 cc prostat volumunu düşündürür), prostat kanseri olmayan erkeklerde progresyon riskini gösterir.
 • Prostat kanserinin saptanmasında PSA, DRM’ye göre daha duyarlı
 • 4.0 ng/dl’lik PSA kesim değeri prostat Ca’ların çoğunu tespit eder
slide36

Erken vakalar %10-%20 kadar atlanabilir

 • Eşik değeri daha düşük alınırsa yalancı pozitifler ve biyopsiler artar
 • Mortalitenin azaltılması açısından 2 yılda bir yapılan test yıllık yapılan kadar faydalıdır
slide37

Tedavi

  • Yaşam tarzı değişiklikleri: sıvı kısıtlanması, kafein ve alkol gibi irritatif içeceklerden kaçınmak, bazı ilaçlardan kaçınmak, mesane eğitimi ve zamanlı işeme, pelvik taban egzersizi, kabızlık tedavisi
  • Watchfulwaiting, peryodik tekrar değerlendirme, IPSS: 7 ve altı
  • Farmakolojik tedavi: IPSS: 8 ve üstü olanlar. 2. ve 3. kuşak Alfa adrenerjikbloker, 5alfa reduktaz inhibitörleri
  • Non-cerrahi yöntemler
  • Cerrahi
slide38
(BPH statik bileşen, dinamik bileşen ya da her ikisi nedeniyle olabilir.)
 • Statik bileşen hiperplastik büyüme nedeniyle oluşur, prostatik üretra oklüzyonu olur, 5-alfa redüktaz inhibitörü (5-ARI) kullanılıp testosteronun dihidrotestosterona dönüşümü engellenirse bez küçülebilir.
 • Alfa1-adrenoseptörler tarafından düzenlenen artmış tonüs alfa blokör kullanılarak azaltılabilir.
slide39

5-ARI, PSA düzeylerini %50 düşürür. 6-12 ay tedavi sonrasında yetersi PSA düşüşleri ürologa yönlendirmeyi gerektirir.

 • Alfa blokerlara göre daha geç etkir ancak ancak progresyonu azaltır. Alfa blokerlarınprogresyona etkisi yoktur.
 • 5-ARI ve tamsulosinejekülasyonvolumunu azaltabilir. Ejekülasyonun azalması işe yaradığının da işaretidir. Ancak haz almayı etkilemediği hastaya söylenmelidir.
slide40

Kombinasyon tedavisine yanıt verenlerde alfa bloker tedavi kesilebilir.

 • 5-ARI yaşam boyu kullanılacaktır.
riner retansiyon
Üriner retansiyon
 • İstemli işeyememe olarak tanımlanır
 • Akut ve kronik olabilir
 • 40-83 yaş erkeklerde insidansı yılda 1000 erkekte 4.5-6.8
 • İnsidans 70 yaşında %10, 80 yaşında %30 olur
riner retansiyon1
Üriner retansiyon
 • En sık nedeni BPH: 310 erkeğin iki yıl takibinde hastaların %53’ünde BPH’ya bağlı üriner retansiyon olmuştur
 • Obstrüktif, enfeksiyöz, enflamatuvar, farmakolojik, nörolojik nedenli olabilir Diğer obstrüktif nedenlerle de %23 oranında obstrüksiyon saptanmıştır.
riner retansiyon2
Üriner retansiyon
 • Farmakolojik
 • Trisiklik antidepresanlar (antikolinerjik) mesanenin detrusor kas kasılmasını azaltarak, oral dekonjestanlar da prostat ve mesane boynunda alfa-adrenerjik tonüsü arttırarak üriner retansiyona neden olabilir
 • Yapılan bir çalışmada NSAİİ kullanan erkeklerde üriner retansiyon iki katı görülmüş, bunun da prostaglandin aracılı detrusor kas kasılmasının inhibisyonu olduğu düşünülmüştür
slide45
Öykü, fizik muayene ve tanı testleri ile birinci basamak hekimi ilk girişimi yapabilmelidir.
 • BPH’daürinerkateterizasyonla beraber alfa-blokör başlanması normal işemeye dönme şansını artırır.