Implementering af lov om infrastruktur for geografisk information og inspire
Download
1 / 19

Implementering af lov om infrastruktur for geografisk information og INSPIRE - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Implementering af lov om infrastruktur for geografisk information og INSPIRE. INSPIRE, det får vi Dataspecifikationer for bilag 2 og 3 Semiautomatisk monitorering Harmonisering af data under bilag 1 Krav til tjenestekvalitet. Lars Erik Storgaard, Kort & Matrikelstyrelsen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Implementering af lov om infrastruktur for geografisk information og INSPIRE' - samira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Implementering af lov om infrastruktur for geografisk information og inspire

Implementering af lov om infrastruktur for geografisk information og INSPIRE

 • INSPIRE, det får vi

 • Dataspecifikationer for bilag 2 og 3

 • Semiautomatisk monitorering

 • Harmonisering af data under bilag 1

 • Krav til tjenestekvalitet

Lars Erik Storgaard, Kort & Matrikelstyrelsen


Inspire det f r vi
INSPIRE, det får vi information og INSPIRE

 • Etablering af fælles europæisk infrastruktur for geografisk information.

 • Geografisk information kan anvendes på tværs (interoperabelt).

 • Bedre og billigere at være fælles om opbygning og vedligehold.

 • Gode standarder, fælles regler og aftaleparadigmer.

 • En række harmoniserede geodatasæt stilles til rådighed.

 • Et net af standardiserede tjenester opbygges.

 • En samordningsstruktur (Governance) opbygges.

 • Principperne!


Dataspecifikationer for bilag 2 og 3
Dataspecifikationer for bilag 2 og 3 information og INSPIRE

 • Er under udarbejdelse – den færdige version (3.0) er fastsat til fredag.

 • Version 2.0 sendt i høring i medlemslandene i juni-oktober 2011.

 • Samordningsudvalget og KMS identificerede forud for høringen relevante myndigheder til deltagelse.

 • 19 myndigheder identificeret. Afgav kommentarer til 19 af 24 dataspecifikationer.

 • Workshops blev afholdt – én som ”kick-off” og én halvvejs til status og afklaring af spørgsmål. Herudover bilaterale møder.

 • Dataspecifikationer (DS) er grundlag for den juridiske tekst (gennemførelsesbestemmelser/IR).

 • DS+IR vil udgøre grundlaget for endelig identifikation af myndigheder.


Semiautomatisk monitorering
Semiautomatisk monitorering information og INSPIRE

 • ”Medlemsstaterne opstiller en liste over de geodatasæt og geodatatjenester, som svarer til de temaer, som er anført i bilag I, II og III” [Art. 2 stk. 1, Gennemførelsesbestemmelse om overvågning og rapportering]

  • Muligt at aflevere monitoreringen til Kommissionen i xml-fil.

  • Metadata omfatter størstedelen af påkrævede informationer.

   • KMS har fået udviklet en applikation, som henter oplysninger fra metadata i søgetjenesten (geodata-info)

  • Metadata-elementer dækker ikke 100 % de informationer, som efterspørges til monitoreringen.

   • Myndighederne skal udfylde manglende informationer.

  • Resultat: xml-fil til EU og HTML-version til præsentation.

  • Pilot-projekt i år – monitoreringen skal afleveres 15. maj.

  • Mulighed for forbedring/udvikling (semi -> fuld).


Semiautomatisk monitorering1
Semiautomatisk monitorering information og INSPIRE


Hvilke oplysninger kan hentes i geodata info
Hvilke oplysninger kan hentes i Geodata-info? information og INSPIRE

 • Generelt om geodatasættet

 • 1. Angiv navnet på den ansvarlige myndighed

 • 2. Angiv hvilket bilag geodatasættet tilhører (1, 2 eller 3)

 • 3. Angiv hvilket tema geodatasættet hører under

 • 4. Angiv navnet på geodatasættet

 • Metadata

 • 5. Angiv om der eksisterer metadata for geodatasættet

 • 6. Angiv om de eksisterende metadata er i overensstemmelse med gennem-førelsesbestemmelserne for metadata

 • Geodatasæt

 • 7. Angiv det relevante areal for geodatasættet (km2)

 • 8. Angiv det faktiske areal for geodatasættet (km2)

 • 9. Angiv om der er overensstemmelse mellem geodatasættet og de metadata, der indgår i geodatasættet og kravene i de respektive gennemførelses-bestemmelser

 • Tjenester

 • 10. Angiv om geodatasættet er tilgængeligt via søgetjeneste(r)

 • 11. Angiv om geodatasættet er tilgængeligt via visningstjeneste(r)

 • 12. Angiv om geodatasættet er tilgængeligt via downloadtjeneste(r)


Hvilke oplysninger kan hentes i geodata info1
Hvilke oplysninger kan hentes i Geodata-info? information og INSPIRE

 • Generelt om tjenesten

 • 1. Angiv navnet på den ansvarlige myndighed

 • 2. Angiv hvilken type tjeneste, det drejer sig om

 • Metadata for geodatatjenesten

 • 3. Angiv, om der findes metadata for geodatatjenesten

 • 4. Angiv, om de eksisterende metadata er i overensstemmelse med gennem-førelsesbestemmelserne om metadata

 • 5. Angiv, om metadata for geodatatjenesten er tilgængelige via en søgetjeneste

 • Brug af nettjenesten

 • 6. Angiv, hvor mange brugeranmodninger2 der hvert år er på denne tjeneste (optælling)

 • 7. Angiv, om tjenesten er kompatibel med gennemførelsesbestemmelserne for nettjenester

 • Navn og relation

 • 8. Angiv navnet på tjenesten

 • 9. Angiv netadressen på tjenesten

 • 10. Angiv specifikke temaer fra bilag 1, 2 og 3, som er tilknyttet tjenesten. Hvis denne tjeneste er uspecifik eller relaterer sig til alle temaer, så angiv 0.


Harmonisering af data under bilag 1
Harmonisering af data under bilag 1 information og INSPIRE

 • Med dataharmonisering sikres interoperabilitet.

 • Hvornår: Artikel 7, stk. 3: … geodatasæt og tjenester stilles til rådighed i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne inden to år efter deres vedtagelse. Dvs. 28. december 2012.

 • Dataharmoniseringen sker ved schema-transformation – INSPIRE dataspecifikationer angiver, hvordan data skal opbygges og se ud. Transformationen foretages på to niveauer:

  1. Objekttyperne identificeres i mål-datamodellen og de tilsvarende objekttyper identificeres i kilde-datamodellen.

  2. Attributterne identificeres i objekttyperne i mål-datamodellen og de tilsvarende attributter identificeres i objekttyperne i kilde-datamodellen.

 • KMS tilbyder rådgivning og hjælp til dataansvarlige. Kan vise ”best practise”. Der afholdes workshops.


De danske bilag 1 datas t
De danske bilag 1 datasæt information og INSPIREDownloadtjenester adgang til harmoniserede data

DT DS information og INSPIRE

Spatial Data Set

TWG

TWG

TWG

Thematic DS

DT NS

Downloadtjenester – adgang til harmoniserede data

Application and Geoportals

Service Bus

Rights Management Layer

Service

Layer

Registry Service

Discovery Service

Transf.

Service

ViewService

DownloadService

InvokeSDService

DT MD

Registers

Service

Metadata

Data Set

Metadata

Data

Sources


Forordning om nettjenester
Forordning om nettjenester information og INSPIRE

 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0001:0010:DA:PDF

 • Krav til tjenestekvalitet, bilag I

 • Operationer, del A og del B, bilag II


Bilag ii del a download operationer
Bilag II, Del A: Download-operationer information og INSPIRE

Kan opfyldes ved at etablere

ftp-adgang/-download


Bilag ii del b direkte adgang
Bilag II, Del B: Direkte adgang information og INSPIRE

Kan opfyldes ved at etablere

WFS-adgang


Krav til tjenestekvalitet, bilag I information og INSPIRE


Retningslinjer for krav til tjenestekvalitet
Retningslinjer for krav til tjenestekvalitet information og INSPIRE

 • Med udgivelsen af de tekniske retningslinjer for visnings- og søgetjenesterne er der givet retningslinjer for fortolkning af tjenestekvalitet:

  • Søgetjeneste (afsnit 5)

   • http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/TechnicalGuidance_DiscoveryServices_v3.1.pdf

  • Visningstjeneste (afsnit 6)

   • http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Network_Services/TechnicalGuidance_ViewServices_v3.1.pdf

  • Retningslinjer for downloadtjenester er under udarbejdelse.


Exchange forum public private partnership for sdi
Exchange Forum: Public-Private Partnership for SDI information og INSPIRE

 • The main objectives of the Exchange Forum will be to:

  • Bridge the gap between the public and private entities who are key stakeholders of PPP model for SDIs.

  • Brainstorm on viable financial models of PPP for SDIs.

  • Identify the road blocks in achieving success within these models.

  • Identify ways and means of overcoming the above mentioned road blocks.

  • Identify the unique regional or country specific characteristics of SDI that can lend to ease of development of PPP.

  • Identify steps that government agencies can take to invite or encourage Private Sector participation in SDI.

  • Outline benefits for private sector to contribute and participate in SDI.

http://www.geospatialworldforum.org/2012/ppp.htm


Tak for opm rksomheden
Tak for opmærksomheden information og INSPIRE

 • … spørgsmål?

 • Lars Erik Storgaard [email protected]

 • Geografisk Infrastruktur Tlf.: 72 54 52 79 / Mobil: 20 73 86 60 Miljøministeriet, Kort & MatrikelstyrelsenRentemestervej 8 DK - 2400 København NV


ad