Horizon(t) 2020 a CZ HEP letmý a subjektivní přehled - PowerPoint PPT Presentation

horizon t 2020 a cz hep letm a subjektivn p ehled n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Horizon(t) 2020 a CZ HEP letmý a subjektivní přehled PowerPoint Presentation
Download Presentation
Horizon(t) 2020 a CZ HEP letmý a subjektivní přehled

play fullscreen
1 / 8
Horizon(t) 2020 a CZ HEP letmý a subjektivní přehled
92 Views
Download Presentation
sakura
Download Presentation

Horizon(t) 2020 a CZ HEP letmý a subjektivní přehled

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Horizon(t) 2020 a CZ HEPletmý a subjektivnípřehled Z. Doležal

  2. Co je to Horizont 2020? • Rámcový program EU pro výzkum a inovace • 80 mld EUR naobdobí 2014-2020 • http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ • 7 sekcí: • Excellent Science • Industrial Leadership • Societal Challenges • Spreading Excellence and Widening Participation • Science with and for Society • European Institute of Innovation and Technology (EIT) • Euratom

  3. Sekce Excellent Science • European Research Council • Future and Emerging Technologies • Marie Skłodowska-Curie actions • European Research Infrastructures, including e-Infrastructures

  4. Relevantnívýzvy • http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.htm • INFRA: evropskéinfrastruktury • INFRAIA, INFRADEV • MSCA: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE: výměnnéprogramydoktorandů a postdokůneboexpertů (ITN, RISE) • FET - Future Emerging Technologies

  5. Proč se snažitbýt u toho? • Prestiž • Získáníprostředků z EU • Prostředkynaspolufinancovánílzezískatgrantem v ČR • Byrokraciemnohdydalekomenšínež u českýchgrantů (volnějšískladba a profilčerpání, změnyběhemřešení) • Užitečnápodpora: Technologické centrum AV ČR

  6. Technologické centrum AV ČRwww.h2020.cz

  7. Potíže • Většinavýzevnepodporujepřímovědu, ale jenněkteréaspekty (mezinárodnívýměna, budováníinfrastruktur) • Omezenýpočetpříjemců: možnostvstupovatjakokonsorcium, ale častonesplňujemepodmínky • Kurzovézměny

  8. Co se chystá? • “AIDA-2” (INFRAIA) • “HADRON-3” • “GRID-DIRAC” (INFRADEV) • “EU-Japan” (RISE) • Astrofyzikálníkomunita • …