vegplafon tabuk n lk l n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Üvegplafon – tabuk nélkül PowerPoint Presentation
Download Presentation
Üvegplafon – tabuk nélkül

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Üvegplafon – tabuk nélkül - PowerPoint PPT Presentation

sakina
90 Views
Download Presentation

Üvegplafon – tabuk nélkül

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Üvegplafon – tabuk nélkül Szelényi Zsuzsanna „30 évvel ezelőtt, amikor a nők tömegesen beléptek a felsőoktatásba, a kérdés csupán az volt, vajon mennyi idő alatt zárkóznak fel a férfiakhoz a csúcsra. Ma azzal szembesülünk, hogy nem érkeztek meg oda”” Harvard Business Review 2010

 2. A hierarchia során eltűnnek a nők

 3. Egyenlőtlen részvétel a döntéshozatalban • Nők a politikában / Európa • Parlamentek 25%, (Magyarország 9%) • Kormányok: 23% • Nők a vállalati vezetésben /Európa: • Igazgatóságok: 12% • Csúcs menedzsment: 3% • Média: tulajdonosok, főszerkesztők, publicisták alig • Gender pay gap: EU átlag: 17,5% / Magyarország 17% de csak a dolgozó nőkkel számol, ami a nők csupán 52%-a

 4. Miért gond a nők hiánya a vezetésben? • Igazságtalan / antidemokratikus • Kihasználatlan tehetség – hiányzik a munkaerőpiacról, pazarló humán erőforrás gazdálkodás. Összefüggés: minél több nő dolgozik társadalmi szinten, annál több nő van vezető beosztásban is. • A nők különbözők, velük együtt jobb döntések hozhatók • Rossz a nőnek- nem tudják kitejlesíteni ambícióikat

 5. Jó vezetők-e a nők?

 6. Background

 7. A nők előtt álló akadályok1. Nőkkel szembeni társadalmi előítéletek • A nők szakmai teljesítményét kevésbé értékeli a társadalom • A hagyománosan férfiak által betöltött szerepekre kevésbé választanak nőket • Nőkkel kapcsolatos asszociációk: • Az érzelmeken keresztül közelítik meg a dolgokat, gondoskodók, barátságosak, kedvesek, társas kapcsolatokra érzékenyek, gyengédek, diplomatikusak • Férfiakkal kapcsolatos asszociációk: • Kognitív módon közelítenek a dolgokhoz, érdekérvényesítők, ambíciózusak, dominánsak, agresszívek, önbizalommal bírnak, erősek, individuálisak. • A férfiakhoz kötődő asszociációkat kötjük össze a jó vezető tulajdonságaival.

 8. A nők előtt álló akadályok2. Család és munka harmóniája • A házimunka kétharmadát a nők végzik Európában • A gyermeknevelést a nők feladatának tartja a társadalom (nők is), a gyermekes nők versenyképessége alacsonyabb • Magyarországon különösen nagy a nyomás a nőkön a kisgyermek otthoni nevelésére • A családbarát cégeknek kicsi a tapasztalata, kevés az ösztönző • A nők maguk is a családot tekintik az első számú prioritásnak, ahhoz rendelik munkájukat, ambicióikat • A gyermekes nőknek nagy erőfeszítéseket kell tenniük, ha a munkahelyükön a fősodorban akarnak maradni • A gyermektelen nők szakmai előmenetele gyorsabb, de még az övék is lassabb mint a férfiaké.

 9. A nők előtt álló akadályok3. Önbizalomhiány • A nők hajlamosak a saját munkájuk értékét alábecsülni • A nők tökéletességre törekednek, ha előre akarnak lépni • A nők kerülik a kockázatvállalást (Újabb kutatások kimutatták, hogy csak nők közötti helyzetben a nők sokkal kockázatvállalóbbak, mint férfitársaságban – a kockázatkerülés is tanult viselkedés) • Kevés a jó szerepmodell • Kevés nő tud igazán jó vezetői attitűdöket megformálni, amelyben el tudja kerülni a férfias, kevéssé önazonos viselkedést.

 10. A nők előtt álló akadályok4. Kapcsolatrendszer hiánya • A nők hagyományosan kevesebb időt szánnak a szakmai társas kapcsolatok építésére, mint a férfiak • A nők kiszorulnak egy sor társas helyzetből: vadászat, horgászat, futball, klubélet, stb • Az informális tevékenységek alapvető szervezeti keretként szolgálnak a társas tőke építéséhez, amely a nők számára kevéssé érhető el • Az emberi hálózatok és kapcsolatok fontosabbak az előmenetelnél, mint a szakmai teljesítmény

 11. Mit tehetnek a vállalatok? • A fiatal nőkbe kell befektetni, a legtöbb kihívás ekkor éri a nőket • A családi élet és a munka harmóniája: • Családbarát munkaidő mindenkinek! • Családbarát HR gyakorlatok: flexitime, job sharing, távmunka, gyermekfelügyelet a munkahelyen, kapcsolattartás a GYES alatt, képzés • Szülői szabadság bevezetése férfiaknak is • Transzparens felvételi és előmeneteli eljárások • Kritikus nagyságrendű nő részvétele a vezetői pozíciókban (33%) • Mentorálási, szponzorálási mechanizmusok, társas tőke tudatos építése • Helyzetbe hozás: a női munkatársaknak kihívást jelentő feladatok biztosítása

 12. Mit tehetnek a vállalatok? • Az esélyegyenlőségi program csak akkor működik, ha a vállalatok felső vezetői is elkötelezettek az ügy mellett és keresztülviszik azt a szervezeten.

 13. Kvóta a politikában • ENSZ 1995: a nők politikai részvételének 33%-os megvalósítását javasolja. • 95 ország alkalmaz kvótát a politika választott testületeiben (önkéntes, kötelező, szankcionált stb) • Ahol a nők elérik a kritikus tömeget, láthatóan nagyobb hangsúlyt kap az egészségügy, oktatás, munkavállalás, nemre érzékeny költségvetés – új társadalmi hangsúlyok • A kvóta a hátrányok lefaragását szolgálja, megerősíő intézmény. • Kelet Európában Lengyelország és Szlovénia alkalmaz kvótát a parlamenti választásokon. Önkéntes pártkvóta van Csehország, Szlovákia, Románia egyes pártjaiban, Magyarországon az LMP-ben.

 14. Vállalati kvóta • Vállalti igazgatótanácsokban női kvóta 7 országban működik • Belső vállalti szabályozás sok van már • Valamilyen központi beavatkozás működik: Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Izland, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Nagy-Britannia, Norvégia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország. • Eddigi tapasztalatok • Kiegyenlítő mechanizmusok nélkül a nők nem tudnak belépni a vállalati döntéshozatal legmagasabb szintjeire • Ha belső szabályozással indul a program, szervesebb a fejlődés • Szankciók nélkül nem működik a rendszer, de a pénzügyi szankciók nem váltak be • Szakaszos bevezetésnek van értelme és monitorozni kell • Menedzsment pozícióba nehezebb bekerülni, mint igazgatóságba • A rendszer ott működik jól, ahol a vállaltokkal párhuzamosan más esélyegyenlőséget elősegítő program is zajlik.

 15. A női kvóta eredményei - amit eddig tudunk • Kvóta nélkül max 15-20%-os női részvételi arányt lehet elérni a legnyitottabb társadalmakban (USA) • Eredmények a politikában • A jobb és eredményesebb kormányzás egyre egyértelműbben mérhető. • Igénylik a szavazók (az elitek a legkonzervatívabbak) • Több nő részvétele elősegíti az átláthatóságot • A nők semmivel sem rosszabb politikusok, mint a férfiak. A tapasztalat nagyon hamar megszerezhető. • Ahol kvóta van, ott a közvélemény szenzitívebb a női témákra • Eredmények a vállalati szektorban • Magasabb árbevétel, a munkafolyamatok jobb monitorozása, nagyobb átláthatóság, befektetés az emberekbe, jobb munkahelyi környezet. • Kevés még a tapasztalat, 10-15 év alatt érnek be a folyamatok.