slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
lk 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
lk 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

lk 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 255 Views
 • Uploaded on

lk 1. 7. Hüdroisolatsioonmaterjalide omadused. 7.1 Valik hüdroisolatsioonmaterjalidele kehtestatud standarditest:. EVS-EN 13967:2005/A1:2007

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'lk 1' - tirzah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

lk 1

7. Hüdroisolatsioonmaterjalide omadused

7.1 Valik hüdroisolatsioonmaterjalidele kehtestatud standarditest:

 • EVS-EN 13967:2005/A1:2007
 • “Flexible sheets for waterproofing – Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubber basement tanking sheet – Definitions and characteristics” /
 • “Elastsed niiskusisolatsioonimaterjalid, kaasa arvatud kummist ja plastmassist keldrite hüdroisolatsioonimaterjalid. Definitsioonid ja omadused.”
 • EVS-EN 13969:2005/A1:2007
 • “Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets - Definitions and characteristics”/
 • “Elastsed niiskusisolatsioonimaterjalid. Bituumenist niiskuskindlad membraanid, kaasa arvatud kummist ja plastikust vundamendi hüdroisolatsioonimaterjalid. Definitsioonid ja omadused.“
 • EVS-EN 12909:2006
 • “Flexible sheets for waterproofing – plastic and rubber damp proof courses – Definitions and characteristics”/
 • “Elastsed niiskusisolatsioonimaterjalid. Plastikust ja kummist hüdroisolatsioonikihid. Määratlused ja omadused.”
 • EVS-EN 14967:2006
 • “Flexible sheets for waterproofing – Bitumen damp proof courses – Definitions and characteristics”/
 • “Elastsed niiskusisolatsioonimaterjalid. Bituumenist hüdroisolatsioonkihid. Määratlused ja omadused.”
 • EVS-EN 13707:2004+A2:2009
 • “Flexible sheets for waterproofing – Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing – Definitions and characteristics CONSOLIDATED TEXT”/
 • “Elastsed niiskusisolatsioonimaterjalid. Sarrustatud bituumenpapp katuseniiskusisolatsiooniks. Määratlused ja omadused KONSOLIDEERITUD TEKST”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide2

lk 2

 • EVS-EN 13859-1:2005/A1:2008
 • “Flexible sheets for waterproofing – Definitions and characteristics of underlays – Part 1: Underlays for discountinuous roofing CONSOLIDATED TEXT” /
 • “Elastsed niiskusisolatsioonimaterjalid. Aluskihtide definitsioonid ja omadused. Osa 1: Mitmest osast koonsevate katuste alusmaterjalid KONSOLIDEERITUD TEKST”
 • EVS-EN 13859-2:2005+A1:2008
 • “Flexible sheets for waterproofing – Definitions and characteristics of underlays – Part 2: Underlays for walls CONSOLIDATED TEXT”/
 • “Elastsed niiskusisolatsioonimaterjalid. Aluskihtide definitsioonid ja omadused. Osa 2: Seinte alusmaterjalid KONSOLIDEERITUD TEKST”
 • EVS-EN 13984:2005/A1:2007
 • “Flexible sheets for waterproofing – Plastic and rubber vapour control layers – Definitions and characteristics.”/
 • “Elastsed niiskusisolatsioonimaterjalid. Plastikust ja kummist aurutõkkematerjalid. Definitsioonid ja omadused. ”
 • EVS-EN 13970:2005/A1:2007
 • “Flexible sheets for waterproofing – Bitumen water vapour control layers – Definitions and characteristics .”/
 • “Elastsed niiskusisolatsioonimaterjalid. Bituumenist aurutõkkematerjalid. Definitsioonid ja omadused. ”
 • EVS-EN 13956:2005
 • “Flexible sheets for waterproofing – Plastic and rubber sheets for roof waterproofing – Definitions and characteristics.”/
 • “Elastsed niiskusisolatsioonimaterjalid. Plastikust ja kummist materjalid katuse niiskusisolatsiooniks. Määratlused ja omadused. ”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide3

lk 3

7.2 Hüdroisolatsioonmaterjalide toorained

Esimesed tööstusliku tootmisega valmistatud hüdroisolatsioonimaterjalid olid kivisöe baasil

Näited:

 • kuumutatud tõrv
 • tõrvapapp
 • tõrv-emulsioonid

Kivisöetõrv liigitatakse kantserogeenide hulka, bituumenid aga mitte.

www.index-spa.com

Kaasaja hüdroisolatsioonimaterjalide valmistamisel on juhtpositsioon bituumenil.

Bituumenit toodetakse toornafta rafineerimisel (temperatuuridel ~3000C).

 • bituumen ja modifitseeritud bituumen: rull ja -tükkmaterjalid

Näited:

 • külm ja kuum bituumen-mastiksid

www.index-spa.com

toornafta

termoplastsetele rull

Rafineeritud _______________ on toormaterjaliks ka _____________________ ja tükkmaterjalidele kui ka vedelplastidele.

Isolatsioonivõõbad___________________ (tsement) baasil – toormaterjaliks on valdavalt lubjakivi, savi, looduslik kipsikivi ja kvartsliiv. Polümeerid valdavalt rafineeritud toornafta baasil.

mineraalse sideaine

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide4

lk 4

7.3 Hüdroisolatsioonmaterjalide omadused ja tootmine:

7.3.1 Termoplastilisest kunstmaterjalist rullmaterjalid

HDPE (high density polyethylene) vundamendikatted – kõrge tihedusega polüetüleen, teisisõnu ka mügarstruktuuriga vundamendikatted

HDPE (high density polyethylene) vundamendikatete tootmine

www.interplast.de

Toormaterjal

1) _________________ liigub raskusjõu mõjul konteinerist ekstruuderisse. Vajadusel lisandid – UV inhibiitorid ja värvained, mis segatakse enne konteinerisse jõudmist _____________________________

polüetüleen graanulitega

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide5

lk 5

söötetoru ekstruuderisse

2) Graanulite segu liigub läbi konteineri _____________________________

3) Kruvi __________ polüetüleeni graanuleid silindris edasi, samal ajal _________________________________ tõstetakse termoplastse materjali sulamistemperatuurini _____________. Toimub põhjalik massi läbisegamine.

surub

soojendades - temperatuur

~2000C

Konteiner

Söötetoru

Kruvi

Väljalaskedüüs

Vorm

http://en.wikipedia.org/wiki/plastic_extrusion

väljalaskedüüs

4) Silindri otsas on _________________, mille abil reguleeritakse toote tihedust, sulaplastmassi segust eemaldatakse võõrkehad.

5) Düüsist väljudes suunatakse sula plastmass vormi, mis muudab polümeeri ___________________________

ühtlaseks õhukeseks leheks

kalandeerimisrullidele

6) Polümeerileht juhitakse _______________________, millega antakse materjalile täpne ____________________

paksus ja sile pind.

7) HDPE leht suunatakse kuumade ____________________, millega tekitatakse materjali pinnale ____________________.

vormirullide vahele

mügarstruktuur

8) Materjali jahutamine, rullimine ja ladustamine

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide6

lk 6

 • 7.3.2 Tugikangal polümeeriseeritud bituumeniga immutatud rullmaterjalid
 • SBS (stüreen-butadieen-stüreen) rullmaterjalid
 • Kivi/liivapuru graanulid
 • Modifitseeritud SBS
 • Tugikangas
 • Modifitseeritud SBS
 • PE kile

www.tradekorea.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide7

lk 7

 • APP (ataktiline polüpropüleen) rullmaterjalid
 • Kivipuru graanulid/ pehme pind

www.tradekorea.com

 • Modifitseeritud APP
 • Tugikangas
 • Modifitseeritud APP
 • Alumine pind sageli PEkile

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide8

lk 8

 • Polümeerid :
 • kõrgmolekulaarsed ühendid, mis koosnevad makromolekulidest. Need makromolekulid on ehitatud madalamolekulaarsetest ühenditest – monomeeridest, mis on ühendatud kovalentsete sidemetega. Polümeeridest saadakse polümeer-materjale, sh plaste (plastikuid), kiude, elastomeere (kummisid), liime (adhesiive), pinnakattematerjale, komposiitmaterjale

www.index-spa.com

 • Polümeriseeritud bituumeni saamine:
 • Polümeeri (APP/SBS) kogus on võrreldes bituumeniga oluliselt väiksem.
 • Enamasti kasutatakse destilleeritud bituumenit, mis sobib hästi kokku polümeeridega.

www.index-spa.com

 • Polümeeri (APP/SBS) ja bituumeni reaktsioon toimub temperatuuril, mis on kõrgem kui polümeeri sulamistemperatuur.
 • Reaktsiooni käigus toimub faasi inversioon: mille tulemusena on polümeeri võrreldes bituumeniga oluliselt rohkem.
 • Nn SVAMMI efekt

www.index-spa.com

 • Faasi-inversiooni õnnestumist või mitteõnnestumist on võimalik kontrollida segu asetamisega ultra-violett-valguse alla:
 • Õnnestunud FI – segu taust on kollane, üksikute mustade jälgedega;
 • Mitteõnnestunud FI – segu taust on must, üksikute kollaste jägedega

www.index-spa.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide9

lk 9

www.index-spa.com

www.index-spa.com

SBS on elastomeerne – katte deformatsioonid on taastuvad

APP on plastomeerne – katte deformatsioonid ei ole taastuvad 100% algsele kujule

www.index-spa.com

www.index-spa.com

SBS polümeeriga polümeriseeritud bituumeni kasutustemperatuur

APP polümeeriga polümeriseeritud bituumeni kasutustemperatuur

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide10

lk 10

 • Modifitseeritud SBS/APP tootmine

SBS/APP modifitseeritud-bituumen rullmaterjalid

Täiteained

SBS/APP

Bituumen

homogeniseerimis-mikser

segamis tanker

kile

graanulid

lõika-mine

kile

immutus-vann

lõplik jahutus

tugikangas

jahutus-vann

ladustamine

www.fslw.cn

Tugikangas

immutusvanni

1) _____________ liigub rullikutel läbi _______________. Tugikangaks võib olla nt klaaskiud või polüesterkangas.

SBS/APPmodifitseeritud bituumeni segu,

2) Immutusvannis on kuum ______________________________________, rullikutel olev tugikangas kaetakse mõlemalt poolt modifitseeritud bituumeniga

3) Modifitseeritud bituumen saadakse destilleeritud bituumeni ja polümeeri (SBS/APP) __________________________ tulemusel.

faasi-inversiooni

4) Immutusvannist tuleva polümeriseeritud bituumeniga immutatud tugikangas ______________________________________ (kindlasti SBS)

kaetakse kivi või liivapuistegraanulitega

jahutus-vanni

5) Seejärel suunavad rullikud materjali läbi __________________________

polüetüleenkile

6) Rullmaterjali alumisele küljele kinnitatakse _________________________

7) Rullmaterjal suunatakse lõplikku jahutusse, lõigatakse ja ladustatakse.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide11

lk 11

 • 7.3.3 Ühekihilised rullmaterjalid - PVC

Pealmine kiht: elastne PVC

Sisemine kiht: kootud polüesterkangas

Alumine kiht: PVC

www.protan.com

Pealmine kiht: sisaldab stabilisaatoreid, mis tagavad PVC katte püsivuse madalatel ja kõrgetel temperatuuridel (sh UV kiirgus)

Sisemine kiht: Spetsiaalne kiudude konfiguratsioon, moodustab 90-95% materjali tugevusest

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide12

lk 12

 • PVC Rullmaterjalide tootmine

www.flag.co.uk

1) Plastisool (vaigud, plastifitseerijad, stabilisaatorid, pigmendid) kuumutatakse, mille käigus pastifitseeritud PVC sulab

2) Plastifitseeritud PVC sulatatakse samalaadset protsessi korrates 4 korda

3) Teise ja kolmanda sulatamise vahele lamineeritakse tugikangas (klaaskiud- või polüesterkangas)

4) Lamineeritud PVC kihi paksus automatiseeritud kontroll

5) (Vajadusel võib PVC’d katta termiliselt töödeldava geotekstiiliga – mõned materjalid ei sobi kokku PVC’ga)

6) Jahutusprotsess

7) Rullmaterjali lõikamine ja ladustamine

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide13

lk 13

8. Hüdroisolatsioonmaterjalide kasutusvaldkonnad

Katkev ja katkematu hüdroisolatsioon

on hüdroisolatsioon, milles on tihendamata ülekattevuuke või selliseid tihendatud vuuke, mis ei jää veetihedaksveesurvemõjuall (nt vundamendiplaadid)

Katkev hüdroisolatsioon:

on hüdroisolatsioon, mis veesurve mõjul jääb veetihedaks (nt korrektse ülekattega SBS rullmaterjal)

Katkematu hüdroisolatsioon:

Tabel 8.1 – Katkev või katkematu hüdroisolatsioon vundamentides ja seintes sõltuvalt pinnasest ning põhjaveetasemest

RT 83-10955-et

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide14

lk 14

8.1.1 Katkev hüdroisolatsioon: nt mügarstruktuuri või soontega vundamendikatted

www.doerken.de

Kasutusvaldkonnad:

 • vundamentide ja seinte hüdroisolatsioon kohtades, kus:
  • põhjavee tase jääb püsivalt rajamisügavusest madalamale;
  • ehitusalusel on kontrollitav veeärastus;
  • pinnases puuduvad kahjulikud gaasid
 • vundamentide ja seinte katkematu hüdroisolatsiooni kaitse

, kus rakendatav koormus ei ületa survetugevus

 • kombinatsioon katkematu hüdroisolatsiooniga – vee juhtimine drenaaži

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide15

lk 15

Katkeva hüdroisolatsiooni kasutamisel pöörata tähelepanu:

www.doerken.de

 • Mügarstruktuur peab olema vastu põhikonstruktsiooni – õhkvahe põhikonstruktsiooni ja vundamendikatte vahel võimaldab veeauru ärajuhtimist

www.doerken.de

 • Mügarstruktuuri kinnitamine – kinnitusvahendid (tüüblid või naelad sh seibid) kinnitatakse mügarate nõgusustes.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide16

lk 16

Katkeva hüdroisolatsiooni kasutamisel pöörata tähelepanu:

RT 83-10955-et

 • Taldmiku ja alusmüüri kaitsmine katkematu hüdroisolatsiooniga – nt hetkelised sademed ja lume sulamine

www.doerken.de

RT 83-10955-et

 • Vundamendiplaatide ülaserv ja katteliist – kaitsta mügarstruktuuri poolt tekitatatud õhkvahesse pinnase sattumist

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide17

lk 17

8.1.2 Katkematu hüdroisolatsioon: nt korrektse ülekattega rullmaterjali paigaldamine

 • Nõuded bituumeni baasiliste rullmaterjalide paanide ülekatetele:

Ülekate põiki-suunas

> 150 mm

RT83-10955-et

Ülekate piki-suunas

> 100 mm

 • Nõuded PVC rullmaterjali paanide ülekatetele:

KEEVISLIIDE

PVC katusekate

KINNITI

40 mm

www.maleko.ee

KEEVIS (kuuma õhuga)

120 mm ülekate 1 m laiusele kattele

130 mm ülekate 2 m laiusele kattele

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide18

lk 18

8.1.3 Katkematu hüdroisolatsioon: bituumenmastiks ja isolatsioonivõõp

Kaetava materjali aluspinna struktuur:

Vajadusel nakkevõõp bituumenmastiksi alla

(kruntimine bituumenlahusega)

Võõpamine bituumenmastiksiga

VÕI

Võõpamine isolatsioonivõõbaga

RT83-10955-et

Katkematu hüdroisolatsiooni kasutamisel pöörata tähelepanu:

 • ALUSPIND: puhas, sirge ja tasane
 • PINNA KAETAVUS BITUUMENMASTIKSITEL: praod 2...8 mm
 • TARINDI TEMPERATUUR: alla +10oC juures peab isoleeritav tarind olema 3oC välisõhust soojem
 • ISOLATSIOONIVÕÕBA MINIMAALNE PAKSUS: 2,5 mm (pinnase niiskuse ja survelise vee takistamisel)
 • ISOLATSIOONIVÕÕPASID võib paidaldada ka niiskele aluspinnale, BITUUMENMASTIKSEID paigaldadakse ainult kuivale aluspinnale
 • ISOLATSIOONIVÕÕPADE JA BITUUMENMASTIKSITE hüdroisolatsioonikihi kaitsmise vajadus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide19

lk 19

8.2 Positiivne ja negatiivne hüdroisolatsioonisüsteem

vee ja veesurvega otseses kontaktis olev hüdroisolatsioon

Positiivne hüdroisolatsioon –

Negatiivne hüdroisolatsioon –

ei ole vee ja veesurvega otses kontaktis olev hüdroisolatsioon, vaid konstruktsiooni sisepinnale kantav hüdroisolatsioon, mis kaitseb konstruktsiooni vee sissetungimise eest.

KUIV KESKKOND

VESI

VESI

VESI

Kaasaegsed süsteemid –

materjal kantakse konstruktsiooni sisepinnale nagu negatiivses süsteemis, kuid töötab kui positiivne süsteem – kapillaarpoorides kristallide tekkimine

Näiteid:

 • pealekantavad katted
 • betoonisegusse lisatavad polümeersed lisandid

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide20

lk 20

Tabel 8.2 – Positiivsed ja negatiivsed hüdroisolatsioonisüsteemid

Construction Waterproofin Handbook, Michael T. Kubal

Tsemendibaasiliste võõpade kasutusala:

 • Maa-alused võlvid ja kambrid
 • Reservuaarid
 • Lifti/elevaatori (sise)sahtid
 • Basseinid
 • Nulltsükli konstruktsioonid

Bituumeni ja modif.bituumeni baasil (vedelmaterjalid):

 • Nulltsükli konstruktsioonid
 • Katusekonstruktsioonid (täiendavad rullmaterjale)

Bituumeni ja modif.bituumeni baasil (rullmaterjalid):

 • Nulltsükli konstruktsioonid
 • Katusekonstruktsioonid

Savimatid:

 • Nulltsükli konstruktsioonid

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide21

lk 21

Tabel 8.3 - Positiivsete ja negatiivsete hüdroisolatsioonisüsteemide võrdlus

Construction Waterproofin Handbook, Michael T. Kubal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide22

lk 22

Tabel 8.4 – Rullmaterjalide eelised ja puudused

Construction Waterproofin Handbook, Michael T. Kubal

Tabel 8.5 – Bituumenibaasiliste vedelmaterjalide eelised ja puudused

Construction Waterproofin Handbook, Michael T. Kubal

Tabel 8.6 – Tsemendibaasiliste võõpadematerjalide eelised ja puudused

Construction Waterproofin Handbook, Michael T. Kubal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide23

lk 23

Tabel 8.7 – Savimattide eelised ja puudused

Construction Waterproofin Handbook, Michael T. Kubal

Tabel 8.8 – Null-tsüklis kasutatavate hüdroisolatsioonide võrdlus

Construction Waterproofin Handbook, Michael T. Kubal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester

slide24

lk 24

Tabel 8.9 – Null-tsüklis ja katusekatetel kasutatavate hüdroisolatsioonide võrdlus

Construction Waterproofin Handbook, Michael T. Kubal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Loeng2

Ehitusmaterjalid II – EPM0010 – 2013/2014Kevadsemester