re evanje problema ponavljanja od tevalnika asa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reševanje problema ponavljanja odštevalnika časa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reševanje problema ponavljanja odštevalnika časa

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 3
Download Presentation

Reševanje problema ponavljanja odštevalnika časa - PowerPoint PPT Presentation

saima
111 Views
Download Presentation

Reševanje problema ponavljanja odštevalnika časa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Reševanje problema ponavljanja odštevalnika časa Diapozitiva št. 2 in 3 imata vsak svoj 4 sekundni odštevalnik časa! Problem; med diaprojekcijo me hiperpovezava pripelje na diapozitiv št. 2, na katerem se zadržim za čas 4 sekund, do izteka 4 sekundnega časa. Nato s klikom na odprtem diapozitivu št 2. izvedem skok na diapozitiv št. 3, na katerem se ponovno zadržim do izteka 4 sekundnega časa. Ko sedaj želim vse dogajanje ponoviti z vrnitvijo na diapozitiv št. 2 in nato naprej na št. 3 (hiperpovezava) sta odštevalnika na obeh diapozitivih zaustavljena na 0:00. Vprašanje; Kako izvesti animacijo, da se z vsako vrnitvijo, po x poskusih, odštevalnika časa na diapozitivih št. 2 in št. 3, aktivirata in lepo prikažeta odštevanje časa; vedno znova in znova?? Klik ►►

  2. 00:01 00:02 00:03 00:04 00:00 Klik ►► Diapozitiv št. 02

  3. 00:01 00:02 00:03 00:04 00:00 Klik ►► Diapozitiv št. 03