odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Odpady a samospráva 2009 2. apríla 2009, Ružomberok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Odpady a samospráva 2009 2. apríla 2009, Ružomberok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Odpady a samospráva 2009 2. apríla 2009, Ružomberok - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Odpady a samospráva 2009 2. apríla 2009, Ružomberok. Mo ž nosti eGovernment u pre zefektívnenie činnosti samospráv. Vladimír Benko, Zuzana Lieskovská, SAŽP Banská Bystrica vladimir.benko @sazp.sk. Odpady a samospráva 2009 2. apríla 2009, Ružomberok. Východiská Ciele eGovernmentu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Odpady a samospráva 2009 2. apríla 2009, Ružomberok' - said


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok

Možnosti eGovernmentu

pre zefektívnenie činnosti samospráv

Vladimír Benko, Zuzana Lieskovská, SAŽP Banská Bystrica

vladimir.benko@sazp.sk

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok1
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok
 • Východiská
 • Ciele eGovernmentu
 • Postavenie samospráv

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok2
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok

1.Východiská

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 1 v chodisk
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok1.Východiská

Programový rámec:

 • Lisabonská stratégia konkurencieschopnosti EÚ
 • Programové vyhlásenie vlády SR 2006 – august 2006
 • Stratégia informatizácie verejnej správy (STIVS) – február 2008
 • Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS) – máj 2008
 • Koncepcie rozvoja informačných systémov – do 30.9.2008
 • ...
 • Národný program reforiem SR 2008 – 2010

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 1 v chodisk1
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok1.Východiská

Právny rámec:

 • zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy
 • zákon o elektronickom podpise
 • zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)– pasívny prístup
 • zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí – aktívny prístup
 • zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • ...

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 1 v chodisk2
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok1.Východiská

Finančný rámec:

 • Verejný rozpočet
 • Štrukturálne fondy EÚ – Operačné programy v SR (OPIS, OPRR, OPŽP, OPKaHR, OPZaSI, …)
 • Vlastné zdroje
 • PPP
 • Komunitárne zdroje – CIP ICT PSP, eTEN, eContent+, …

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 1 v chodisk3
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok1.Východiská

Organizačný rámec:

 • Ministerstvo financií SR
 • Úrad vlády SR
 • Ostatné ústredné orgány štátnej správy
 • Regionálna štátna správa
 • VÚC, mestá, obce
 • Odborné organizácie, MVO, Podnikateľský sektor

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok3
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok

2.Ciele eGovernmentu

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 2 ciele egovernmentu
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok2. Ciele eGovernmentu

Strategické ciele (STIVS):

 • Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou
 • Elektronizáciaprocesov verejnej správy
 • Efektívnejšia a výkonná verejná správa
 • Zvýšenie kompetentnosti verejnej správy

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 2 ciele egovernmentu1
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok2. Ciele eGovernmentu

Ciele:

 • zlepšenie dostupnosti a kvality elektronických služieb (eSlužieb) verejnej správy (24 hodín denne, 365 dní v roku)
  • pre občanov, podnikateľov i verejnú správu samotnú, vrátane vzájomnej elektronickej komunikácie a podpore účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch,
 • poskytovanie eSlužieb v užívateľsky prívetivej podobe prispôsobenej jednotlivým skupinám užívateľov, vrátane hendikepovaných užívateľov,
 • odstránenie duplicitného vyžadovania údajov a informácií verejnou správou od povinných osôb,
 • zlepšenie interoperability medzi informačnýcmi systémami verejnej správy (ISVS),
 • ...

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 2 ciele egovernmentu2
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok2. Ciele eGovernmentu

NKIVS – čo rieši?:

 • Vymedzuje rámec informatizácie verejnej správy
 • Definuje hlavné piliere informatizácie verejnej správy
 • Definuje architektúru integrovaného informačného systému VS
 • Opisuje koncepčný prístup akým by mali správcovia ISVS pristúpiť k informatizácii – riadený proces
 • Definuje priority

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 2 ciele egovernmentu3
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok2. Ciele eGovernmentu

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 2 ciele egovernmentu4
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok2. Ciele eGovernmentu

Právny rámec:

 • Legislatívne zmeny
 • Previazanosť
 • Jednotná interpretácia
 • Kompetentnosť

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 2 ciele egovernmentu5
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok2. Ciele eGovernmentu

Infraštruktúra:

 • Bezpečnosť
 • Interoperabilita
 • Používanie „Open Standards“
 • Technologická a softvérová neutralita
 • Integrovaná technologická infraštruktúra so servisne orientovanou architektúrou (SOA)

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 2 ciele egovernmentu6
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok2. Ciele eGovernmentu

Digitalizácia úsekov:

 • Služby orientované na verejnosť
  • - Jeden krát a dosť
  • - „Event driven services“
  • - Spätná väzba
 • Prístupnosť a rovnaké podmienky
 • Ochrana súkromia
 • Efektívnosť
 • Uplatňovať procesný prístup
 • Viacúrovňová spolupráca

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 2 ciele egovernmentu7
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok2. Ciele eGovernmentu

Architektúra:

 • Občan / podnikateľ
 • Subejkt verejnej správy
 • Centrálna (národná) úroveň
 • Infraštruktúra

WAN, LAN, …

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 2 ciele egovernmentu8
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok2. Ciele eGovernmentu

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok4
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok

3.Postavenie samospráv

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 3 postavenie samospr v
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok3. Postavenie samospráv

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 3 postavenie samospr v1
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok3. Postavenie samospráv

Príloha 4 OPIS: Indikatívny zoznam a úloha navrhnutých národných projektov

 • Národný projekt Integrované obslužné miesta (IOM) – FS, plán úprav legislatívy, SOA
 • Datacentrum miest a obcí – projekt, technická infraštruktúra, call centrum, SW aplikácie, migrácia od lokálnych APV, poradenstvo

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 3 postavenie samospr v2
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok3. Postavenie samospráv

Príloha 8 OPIS: Prehľad indikatívneho návrhu projektov informatizácie verejnej správy v rámci prioritnej osi 1

Horizontálne projekty eGovernmentu:

- ústredný portál verejnej správy

- správa registratúry

- elektronické doručovanie

- elektronická podateľňa

- overovanie identity, jednotná identifikácia

- redakčný systém

- elektronický úradný spis

- kalendár zamestnancov verejnej správy

- CPU

- IOM, datacentrum miest a obcí

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 3 postavenie samospr v3
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok3. Postavenie samospráv

Príloha 8 OPIS: Prehľad indikatívneho návrhu projektov informatizácie verejnej správy v rámci prioritnej osi 1

Projekty infraštruktúry ISVS:

- Digitálne mapy (aj INSPIRE)

Špecializované projekty eGovernmentu na centrálnej úrovni:

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

- kataster (elektronické právne záväzné výpisy z katastra, elektronické návrhy na vklad)

- sprístupnenie digitálneho fondu

MŽP SR

- povolenia životného prostredia

- elektronické služby registrov životného prostredia

- zverejňovanie environmentálnych informácií a systém varovania

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 3 postavenie samospr v4
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok3. Postavenie samospráv

Príloha 8 OPIS: Prehľad indikatívneho návrhu projektov informatizácie verejnej správy v rámci prioritnej osi 1

Špecializované projekty eGovernmentu pre VÚC, mestá, obce:

- Stavba

 • kolaudačné rozhodnutie, odstránenie stavby, oznámenie o drobnej stavbe, súhlas s vedením inžinierskych sietí,
 • poskytnutie štátneho stavebného príspevku, potvrdenie o ukončení stavby,
 • potvrdenie, že pozemok je stavebný pozemok,
 • povolenie o zmene stavby pred dokončením,
 • rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné povolenie, vyvlastnenie
 • vydanie stanoviska k projektu stavby,
 • vydanie súpisného a orientačného čísla, zmena účelu používania stavby,
 • zeleň

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 3 postavenie samospr v5
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok3. Postavenie samospráv

Príloha 8 OPIS: Prehľad indikatívneho návrhu projektov informatizácie verejnej správy v rámci prioritnej osi 1

Špecializované projekty eGovernmentu pre VÚC, mestá, obce:

- Podnikanie

 • znečistenie ovzdušia

- Životné prostredie

 • zber, preprava, zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
 • zeleň
 • znečisťovanie ovzdušia

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 3 postavenie samospr v6
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok3. Postavenie samospráv

Využiteľné informačné systémy:

Rezort MŽP SR

 • štruktúra ISov v rezorte MŽP SR …. IS Odpady, www.enviroportal.sk
 • IS Odpady - podpora ŠS, podpora samosprávy
 • súčasný stav (sektor odpady):
  • ISy/aplikácie: RISO, Obaly, PCB, Autovraky, Elektroodpad

Samospráva/Recyklačný fond:

 • Elektronický portál odpadov – www.odpad.sk

Podpora

  • inštitúcie: MŽP SR, SAŽP, SIŽP, ObÚŽP, RecFond, ŠÚ SR, obce a mestá, kolektívne systémy zberu,
  • povinnosti obcí, občanov, podnikateľov

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 3 postavenie samospr v7
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok3. Postavenie samospráv
 • Štruktúra IS-ov MŽP SR

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 3 postavenie samospr v8
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok3. Postavenie samospráv
 • Štruktúra IS-ov

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 3 postavenie samospr v9
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok3. Postavenie samospráv

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 3 postavenie samospr v10
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok3. Postavenie samospráv

Možnosti zefektívnenia činností samospráv:

Informačné systémy

 • Centrálne
 • Vlastné

Weby - AKTUÁLNOSŤ !!!:

 • Informovanosť – pasívna, aktívna
 • Tlačivá – napr. na platenie poplatkov za komunálny odpad,
 • eSlužby – napr. elektronická aukcia na dodávateľov služieb v odpadovom hospodárstve, ...
 • formáty (bezplatný prístup) – štandardy (pdf, rtf, jpg)

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 3 postavenie samospr v11
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok3. Postavenie samospráv

Možnosti zefektívnenia činností samospráv:

Informačné systémy

 • evidencia odpadov na evidenčných listoch odpadov - priebežne
 • vypĺňanie a podávanie hlásení o vzniku a nakladaní s komunálnym odpadom (štatistické hlásenie) - ročne
 • evidencia z prejednávania priestupkov podľa § 80 ods. 3 písm. a) a ukladania pokút za priestupky - prenesený výkon štátnej správy za odpady (nehlásia ďalej)
 • evidencia odstránenia starých vozidiel - prenesený výkon štátnej správy za odpady, evidencia ide cez spracovateľov autovrakov (zoznam autorizovaných je na webe MŽP SR)
 • výpočet poplatkov za uloženie komunálneho odpadu na skládku, evidencia údajov o poplatkoch - predbežný výpočet pre plánovanie a kalkulácie

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok 3 postavenie samospr v12
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok3. Postavenie samospráv

Možnosti zefektívnenia činností samospráv:

Informačné systémy

 • evidencia zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce - poskytovanie informácií držiteľovi odpadu
 • žiadosť o príspevok z Recyklačného fondu – evidencia žiadosti, obce na RC (na separovaný zber, recykl.linky, ... - na úhradu invest.a prevádzk.nákladov na zber a zhodnotenie odpadov a spracovanie starých vozidiel, dopravu pri odprataní starých vozidiel neznámych vlastníkov)

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !

odpady a samospr va 2009 2 apr la 2009 ru omberok5
Odpady a samospráva 20092. apríla 2009, Ružomberok

Ďakujem za pozornosť !

Vladimír Benko, Zuzana Lieskovská

SAŽP Banská Bystrica

vladimir.benko@sazp.sk, zuzana.lieskovska@sazp.sk

Jednoznačnosť v informáciách, jednoznačnosť v zodpovednosti !