Cognitive work analysis cwa
Download
1 / 27

Cognitive Work Analysis CWA - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Cognitive Work Analysis CWA. Ursprung: Normans ”Cognitive engineering” Gibsons ”Ecological psychology” Jens Rasmussen mfl i Risö, Danmark Tillämpningsområde ffa: ”ecological interface design” EID (produkt av CWA) Anspråk:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Cognitive Work Analysis CWA' - said


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cognitive work analysis cwa
Cognitive Work Analysis CWA

 • Ursprung:

  • Normans ”Cognitive engineering”

  • Gibsons ”Ecological psychology”

  • Jens Rasmussen mfl i Risö, Danmark

 • Tillämpningsområde ffa: ”ecological interface design” EID (produkt av CWA)

 • Anspråk:

  • De vetenskapliga grunderna för CWA (inom vissa områden) är tillräckliga för att stödja unika, empiriskt testbara prediktioner om mänsklig anpassning i arbetssammanhang (s 234)

Helena Lindgren


Principer
Principer

 • Systemperspektiv: tar hela människa-miljö-systemet som enhet för analys

 • Ekologisk psykologi

  • ”observer-dependence”

  • Affordance

  • ”Direct perception”

 • CWA inte kognitiv teori, inte heller kognitiv modell av arbete (”sociotechnical work analysis” egentligen bättre namn)

 • En metod att analysera hur arbetsrelaterad kognition begränsas – analysen går från miljömässiga faktorer till kognitiva förutsättningar för aktivitet

Helena Lindgren


Arbetsanalys
Arbetsanalys

 • Normativ

 • Deskriptiv

 • Formativ

  • ”rather than analyzing behavior, they should analyze the constraints that shape behavior”

  • en formativ modell är en ”model that describes requirements that must be satisfied so that a system could behave in a new, desired way” (Vicente, 99)

Helena Lindgren


Analysfaser
Analysfaser

 • Work domain analysis

 • Control task analysis

 • Strategies analysis

 • Social-organizational analysis

 • Worker competencies analysis

Action possibilities

Helena Lindgren


Work domain analysis wda
Work domain analysis WDA

 • Ej task analysis – WDA innehåller inte aktörer, uppgifter, strategier etc.

 • Begränsningar i ”arbetsdomänen” (ett system) och egenskaper som begränsar utförandet: hur systemet är satt ihop, fysiska processer, relationer/balanser, funktionella aspekter

 • Analys sker utifrån nivåer

Helena Lindgren


Control task analysis cta
Control task analysis CTA

 • Work situations (phases of mission)

 • Work functions (prototypical problems that need to be solved)

 • Decision-ladder templates

Helena Lindgren


Control task analysis cta1
Control task analysis CTA

Helena Lindgren


Strategies analysis sa
Strategies analysis SA

 • Hur

 • Fokus på generella klasser av strategier och deras krav, oavsett vem eller vilka som är aktörer

 • Klasser bestäms av gemensamma generella egenskaper som taktik och krav på kognitiva resurser

Helena Lindgren


Socio organizational analysis soa
Socio-organizational analysis SOA

 • Arbetsfördelning och koordination av arbete (innehåll)

 • Organisation (form)

 • Identifierar hur aktörer (människa/maskin) delar ansvar för att exekvera en uppgift (control task) enligt en viss strategi.

Helena LindgrenWorker competencies analysis wca
Worker competencies analysis WCA

 • Skill-based behavior (jmfr operations)

 • Rule-based behavior (fortfarande automatiserat men kräver en association mellan ett tillstånd och en åtgärd)

 • Knowledge-based behavior (kräver värdering av tillstånd innan åtgärd)

 • Erfaren operatör förflyttar sej mellan olika nivåer av ”kognitiv kontroll” beroende på miljön

Helena Lindgren


Cwa exempel rotfelsanalys
CWA – exempel ”rotfelsanalys”

Beslutstöd för operatörer i kraftverk

www.goalart.com

Helena Lindgren


Contextual design fr n tidigare lekt
Contextual Design (från tidigare lekt)

 • Amerikansk paketlösning av etnografi, participatorisk design mm, utformad för att passa industrin. (Holzbladh)

 • Består av:

  • Contextual inquiry

  • Affinity diagrams

  • Work modelling

   • Context model, physical models, flow models, sequence models, abstract flow models

  • Work redesign

Helena Lindgren


Contextual design
Contextual Design

 • Contextual Inquiry

  • Kontext

  • Partnership

   • Ge upp kontrollen, låt dem leda

  • Interpretation

   • Skapa en gemensam förståelse

   • Dra upp motiv för design

  • Focus

   • Medveten om ditt syfte, utmana dina antaganden

Helena Lindgren


Contextual design1
Contextual Design

 • Context Work Model

  • Den vidare process eller kultur som begränsar hur arbetet utförs

  • Roller identifieras liksom:

  • Policy, standards, direktiv

  • Värderingar som styr hur arbetet ska utföras

  • Känslor som begränsar valmöjligheter för folk

Helena Lindgren


Contextual design2
Contextual Design

 • Sequence Work Model

  • Ordnad sekvens av steg i utförandet av en aktivitet

  • Omständigheter som initerar aktivitet

  • Syftet som driver aktiviteten

 • Physical Models

  • Work artifact, work place, the overall environment

Helena Lindgren


Contextual design3
Contextual Design

 • Flow Work Models

Helena Lindgren


Distributed cognition dcog teori 3
Distributed Cognition DCOG (teori 3)

 • Mitten-slutet av 80-talet

 • UC San Diego

 • Edwin Hutchins, (James Hollan, David Kirsh)

 • Behov av att analysera informationsflöden och beslutsprocesser över fler enheter för analys än individen

 • Extension av den traditionella kognitionsvetenskapliga ramverket

  • Skillnad: ser kognition som distribuerad företeelse och inte bara något inom en individ

Helena Lindgren


Teoretisk och metodologisk bas
Teoretisk och metodologisk bas

 • Cognitive SciencesPsykologi Lingvistik Filosofi Datavetenskap Neurovetenskap

 • Cognitive Antropology

 • Social SciencesSociologi Etnologi Socialpsykologi (Antropologi)

Helena Lindgren


Tradition och historia
Tradition och historia

 • Kognitionspsykologi och antropologi Gränsen utgörs av skallbenet Kognition som fenomen inom individen

 • Perception + Minne = Kognition

 • Teorin om hur minnet fungerarligger till grund för:Modell för Informationsprocessande

Helena Lindgren


Det nya paradigmet
Det nya paradigmet

 • Interaktion mellan distribuerade strukturer hos det fenomen man vill studera

 • Kan vara mellan flera individer och mellan individer och informationsteknologi

 • Passar ur detta perspektiv MDI och HITI (Human Information Thing Interaction – L-E Janlert)

Helena Lindgren


Trad information processing

S

R

Trad. information processing

process

representations

Helena Lindgren


S

S

S

R

R

R

DCOG

 • Hutchins vill definiera distribuerad kognition i ett vidare perspektiv:

Helena Lindgren


Functional system
Functional System

 • Actors + artifacts = functional system of activity

 • Functional system = functional unit = complex cognitive system

 • = activity system i verksamhetsteorin

 • Skillnad enl förf kap 8: AT ser kognition som individuell aktivitet inom systemet, DCog ser inte kognition ur individens perspektiv

Helena Lindgren


Generella antaganden
Generella antaganden

 • Ett system som består av fler än en individ har kognitiva egenskaper som avviker från de enskilda individernas

 • Kunskapen hos medlemmarna i det kognitiva systemet är kraftigt varierande och i viss mån redundant (överflödig).

Helena Lindgren


Hur?

 • Identifiera ”the functional unit” genom att identifiera systemets mål kring vilket systemet verkar

 • Specifiera de ingående delarna

 • Undersöka hur ”representation transforming activities” koordineras för att uppnå målet

  • Metod: ”kognitiv etnografi” – observationer

 • Resultat: beskrivning av mål, bakgrund till aktiviteten, resurser, flödesvägar, inputs, outputs, representationer, processer, transformationer

Helena Lindgren


Dcog personer och litteratur
DCOG - Personer och litteratur

 • Edwin Hutchins, UCSD, USACognition in the wild, 1995 DCOG in aviation (med D.A. Norman för NASA), 1988

 • Yvonne Rogers, U of Sussex, UK Diverse artiklar om DCOG och CSCW

 • Christine Halverson, IBM, USA DCOG och CSCW, flygledare

 • James Hollan, David Kirsh

Helena Lindgren


ad