slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANOTACE PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 12

ANOTACE

207 Views Download Presentation
Download Presentation

ANOTACE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ANOTACE Prezentace je určena žákům 8. nebo 9. ročníku ve výuce zeměpisu, tématem v celém ročníku je Česká republika. Žáci se seznámí se základními charakteristikami Karlovarského kraje (s polohou, rozlohou a počtem obyvatel). Dále poznávají a dokážou charakterizovat přírodní podmínky (povrch, vodstvo), hospodářství (průmysl, zemědělství), administrativní členění kraje na okresy a nejvýznamnější turistické cíle a zajímavosti tohoto kraje. KLÍČOVÁ SLOVA: poloha, rozloha, počet obyvatel, povrch, vodstvo, hospodářství (průmysl, zemědělství), okresy, turistické cíle Karlovarského kraje DATUM VYTVOŘENÍ: 20. 4. 2012

 2. KARLOVARSKÝ KRAJ Poloha, rozloha a počet obyvatel Povrch Vodstvo Hospodářství (těžba, průmysl, lázeňství) Okresy a města Turistické cíle

 3. Poloha, rozloha a počet obyvatel Leží na západě Čech Rozlohou 3 314 km2 patří mezi nejmenší kraje Malý kraj i z hlediska počtu obyvatel: 310 000

 4. Povrch Pohoří: Krušné hory, Smrčiny, Doupovské hory, Karlovarská vrchovina, Slavkovský les Nejvyšší hora: Klínovec (1244 m) Pánve: Sokolovská, Chebská

 5. Vodstvo Vodní osou je řeka Ohře Její levé přítoky: Plesná, Svatava, Rolava Její pravé přítoky: Odrava, Teplá Nádrže: Skalka (na Ohři), Jesenice (na Odravě)

 6. HOSPODÁŘSTVÍ – těžba, průmysl Těžba: hnědé uhlí, kaolín, rudy kovů (uran, magnetovec, měď, stříbro) Těžební průmysl – Sokolovsko, Jáchymov, Karlovarsko Energetický průmysl – elektrárny Tisová, Vřesová, Jesenice, Boží Dar Chemický průmysl – Sokolov, Vřesová Průmysl skla, keramiky a porcelánu – MOSER (Karlovy Vary) Strojírenský průmysl – Ostrov n.Ohří (trolejbusy), Cheb Výroba hudebních nástrojů – Kraslice (dechové), Luby(strunné) Potravinářský průmysl – MATONNI, BECHER (Karlovy Vary)

 7. HOSPODÁŘSTVÍ - lázeňství Lázně: Karlovy Vary, Mariánské lázně, Františkovy lázně, Jáchymov

 8. OKRESY–Karlovy Vary, Cheb, Sokolov

 9. Turistické cíle – Komorní Hůrka (nejmladší sopka), SOOS(přír. rezervace - bahenní sopky, výrony plynů)

 10. HRADY a ZÁMKY – Loket, Bečov n. Teplou, Kynžvart, Chyše

 11. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Karlsbad_IMG_6350.JPGhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Karlsbad_IMG_6350.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Klinovec_von_haj_aus.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/KarlovyVaryHotSpring.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/KarlovyVaryRiver.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Nakousan%C3%A1_karlovarsk%C3%A1_oplatka.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Eger-Karlsbad-1.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Kostel_sv.Jakuba%2C_Sokolov.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Cheb-main_square.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Komorni_hurka.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Mofette-Soos.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Kyn%C5%BEvart_z%C3%A1mek_1.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/20070927_Be%C4%8Dov_nad_Teplou_Palace_and_Castle.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Hrad_Be%C4%8Dov1.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Chy%C5%A1e-Castle2.jpg http://www.superchalupy.cz/obr/mapy-okresu/karlovarsky-kraj.gif POUŽITÉ ZDROJE