Download
speldag rsk 2014 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Speldag RSK 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Speldag RSK 2014

Speldag RSK 2014

118 Views Download Presentation
Download Presentation

Speldag RSK 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Speldag RSK 2014

 2. Krisens psykologiska dimensioner • Klar • Bristande Personlig • kontroll kontroll • Oklar • Gruvolycka, Kursk • Mindre brand • Toxisk / strålnings- olycka • Kontaminering av vattendrag

 3. En risk tolkas också i relation till upplevda orsaksförhållanden (Enander 2005, efter Weisaeth, 2002) • Mänsklig ondska, illvilja • Mänsklig försummelse • R e a k t i o n s s t y r k a • Mänskliga misstag • Naturlig orsak, naturkatastrof

 4. Inspel 1 a • Dagen innan skolavslutningen, torsdag den 17 december på förmiddagen strax efter kl.10.30 går ett automatiskt brandlarm från ett större köpcenter i Kalmar län. • På brandstationen som finns på orten går nu ett larm.. • -”Nivå 5 Larm ” -”Automatiskt brandlarm” -” xxxxx Köpcentrum” • Räddningstjänsten rycker ut, det tar bara några minuter att köra till platsen … det är tredje gången i år det automatiska brandlarmet går från köpcentrat……… • Alla tittar på varandra i brandbilen under framkörning, är det någon idé och klä sig??

 5. Inspel 1 b • Precis när räddningstjänsten kommer fram till platsen så ropar SOS upp brandstyrkan och informerar om att det är flera som ringer från platsen och larmar om skottlossning.. Någon som skjuter….. • Det första intryck räddningstjänsten får när de kommer till platsen är att de möts av panikslagna/förtvivlade människor, någon/några blodiga, • De skriker om: -”Han är ju inte klok , han skjuter ju där inne”……… • Räddningsledaren beslutar nu om att styrkan backar undan (tar skydd) och rapporterar tillbaka till SOS att det är något som händer och vad de ser.

 6. Frågeställning 1A - gruppindelning Om ni nu får ”larmet” till er respektive organisation, vad är era första initiala åtgärder? (delge varandra kort) Var placerar ni larmet/händelsen på ”skalan” – för er organisation? – för ”allmänheten” /behovsgrupper?

 7. Frågeställning 1B Tillämpa ”helhetsmetoden” – dokumentera era slutsatser för respektive steg Delge ert perspektiv från er organisation till helheten

 8. Inspel 2 a • En bit bort utanför köpcentrat börjar nu många gråtande människor samlas, oskadade och skadade , både vuxna och barn. • Första polispatrullerna som anländer beger sig omedelbart in i byggnaden och påbörjar sin taktiska insats…… • Flera polis och ambulansfordon kommer nu till platsen…. • Polisen upprättar också nu en yttre avspärrning ut runt hela fastigheten…. • Uppsamlingsplats för skadade utses.. • Gemensam ledningsplats utses……

 9. Inspel 2 b • Första lägerapporten som lämnas från platsen är b.l.a följande: • Flertal personer skjutna/skadade , ca 10 skadade personer som har lyckats tagit sig ut från byggnaden , de vittnar om att det finns fler skadade, eventuellt döda kvar inne i köpcentrat och de har även sett en man som skjutit med pistol där inne……. • Två polispatruller är nu inne i köpcentrat och söker efter gärningsmannen.

 10. Inspel 2 c • Området är nu avspärrat och man börjar samverka på ledningsplatsen… • Polisen fortsätter och arbeta enligt sin taktik.. (Offensivt letande) • Man försöker också nu skaffa en gemensam lägesbild av vad som egentligen hänt…..

 11. Frågeställning 2 - storforum Förändras ansvarsbilden för någon aktör?

 12. Inspel 3 a • SOS och polis börjar nu få flera påringningar från platsen om att det är en man som är pistolbeväpnad och ev. kvar inne i köpcentrat… • Köpcentrat verkar nu utrymt av de människor som kan utrymma och som hört utrymningslarmet/brandlarmet • Massmedia börjar nu också få samtal till sig från allmänheten , samtal, sms , m.m men även MMS från någon som är kvar inne i köpcentrat..

 13. Inspel 3 b • Läget verkar nu ”fryst” på utsidan…. Polisen har slagit en ”järnring” runt köpcentrat….. • Piketen Skåne samt nationella insatsstyrkan är larmad och även förhandlare…….. • Totalt nu så är 13 st skadade av varierande ålder och kön omhändertagna. • Av de är 4 st svårt skadade….

 14. Frågeställning 3 - gruppindelning Förändras placeringen på ”skalan”? Förändras er analys enligt helhetskonceptet/snurran? Hur skulle en snabb samordnad information och lägesbild initialt kunna se ut? (ex kort om inriktning/fokus, kanal, praktiskt lösning etc)

 15. Inspel 4 a • Det kommer plötsligt ett telefonsamtal till SOS/ polisen från en person som säger att hon är tagen som gisslan av en pistolbeväpnad man.. • Hon är ensam med mannen och de befinner sig på försäkringskassan som finns inne i köpcentrat… • Mannen som är pistolbeväpnad har sagt till henne att ringa sina chefer och se till att ändra hans ärende…. • Han har blivit orättvist behandlad, både av sin arbetsgivare och försäkringskassan. • Han säger att han inte vill ”döda” någon utan bara skjutit för att skada .. • Men att han och familjen kommer bli ekonomiskt drabbade nu när han inte får några beviljade pengar • Han vill ha ett beslut om bidrag annars skjuter han gisslan och sig själv…

 16. Inspel 4 b • Man har även fått ”grepp” om var i köpcentrat nu mannen och kvinnan befinner sig… • Här avbryter polisen sin offensiva taktik.. Och säkrar försäkringskassans kontor från utsidan … • Förhandlare, Skåne piketen och Insatsstyrkan har nu också kommit på plats…..man påbörjar nu förhandling.. • Under tiden avancerar insatsstyrkan fram och in i byggnaden för att söka efter flera ”offer” och säkra lokalerna runt kontoret där mannen och kvinnan är. • Man hittar ytterligare två stycken skadade inne i byggnaden som får bäras ut… • Totalt nu har man 15 st skadade varav 4 st svårt skadade.

 17. Inspel 4 c • Byggnaden är säkrad av polispatruller och insatsstyrkan, man avvaktar nu runt kontoret där gisslan och mannen nu finns.. • Förhandlare från polisen börjar nu få bättre kontakt med mannen och efter en stund så släpper han ut gisslan som är fysiskt oskadd.. • Efter ytterligare en stund så ger han själv upp och kommer ut…..gripandet blir odramatiskt Han förs gråtande från platsen…..

 18. Frågeställning – storforum • Har det tillkommit någon information som är avgörande för någon aktörs agerade? • Förändras placeringen på ”skalan”?

 19. Inspel 4 d • Nu känner man igen gärningsmannen och han är fortfarande anställd på er arbetsplats….. • Men varit sjukskriven än längre tid……

 20. Inspel 4 e • På kvällen rapporteras sen från massmedia att en person har avlidit på sjukhus efter sina skador . • Det betyder att det var totalt 15 st personer inblandade efter skottdramat • 1 st avliden.. 11 st skadade lindrigt 3 st svårt skadade • Mannen är anhållen och har begärts häktad… • Det börjar skrivas, ”Hej vilt” / spekuleras på nätet och det är mycket kritiska insändare som framförs på de lokala tidningarnas webbsidor mot b.l.a …… er organisation, hur insatsen genomfördes , Sveriges försäkringsregler, Er arbetsplats som arbetsgivare m.m

 21. Frågeställning 4 a - gruppindelning Hur förändrar detta er organisations agerande? Hur påverkas er kommunikation kring händelsen, internt och/eller externt? Vad anser ni vara viktigast att samordna kring händelsen på kort och längre sikt med olika aktörer i Krissamverkan Kalmar?

 22. SLUT! • Detta var bara ett påhittat scenario…….