Historia idei komunikacji
Download
1 / 13

Historia idei komunikacji - PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

Historia idei komunikacji. Analiza przekszta ł ce ń praktyk komunikacyjnych i ich społecznych uwarunkowa ń w perspektywie filozofii kultury.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Historia idei komunikacji' - saddam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Historia idei komunikacji

Analiza przekształceń praktyk komunikacyjnych i ich społecznych uwarunkowań w perspektywie filozofii kultury


Historia idei komunikacji

Istnieje możliwy do wykazania związek łączący historyczne przemiany struktur społecznych, systemów wartości i wyobrażeń świata z możliwymi i przyjętymi w danej społeczności formami i środkami komunikacji międzyludzkiej, które również ulegają przekształceniom historycznym.


Rodzaje bada nad komunikacj
Rodzaje badań nad komunikacją:

  • Badanie refleksji teoretycznej (praktyk naukowych) nad komunikacją – historia teorii komunikacji.

  • Badanie historii społecznych praktyk komunikacyjnych i potocznych wyobrażeń o niej.


W jaki spos b uprawia komunikologi jako nauk
W jaki sposób uprawiać komunikologię (jako naukę)?

Metodologiczne „grzechy” nauki o komunikacji:

  • Czy komunikologia powinna być nauką przyrodniczą, humanistyczną, społeczną, formalną?

  • Niedookreślony przedmiot komunikologii.

  • Zawężenie badań nad komunikacją do współczesności (podejście „medioznawcze”).

  • Przed-teoretyczne stadium rozwoju nauki o komunikacji.


Historia idei komunikacji

5. Wyabstrahowanie komunikacji z kontekstu społeczno-kulturowego i historycznego

Jednym z warunków uprawiania komunikologii jako nauki jest uznanie historycznego (a więc względnego i zmiennego) charakteru praktyk komunikacyjnych.


Kulturalistyczne uj cie komunikacji
Kulturalistyczne ujęcie komunikacji społeczno-kulturowego i historycznego

Komunikacja jest działaniem, a tym samym jest intencjonalna, racjonalna, wymaga i podlega interpretacji. Uczestniczą w niej co najmniej dwie osoby posługujące się znakami. Główną funkcją komunikacji jest umożliwienie i utrzymywanie funkcjonowania tych jednostek w kulturze.


G wne za o enia
Główne założenia społeczno-kulturowego i historycznego

Komunikacja a kultura: nie ma komunikacji bez kultury i nie ma kultury bez komunikacji.

Komunikacja jest jednym z obszarów kultury symbolicznej, ale zarazem tym, dzięki czemu pozostałe obszary mogą funkcjonować


Historia idei komunikacji

Praktyki komunikacyjne oraz potoczne o nich wyobrażenia nie mają charakteru ahistorycznego, lecz podlegały i podlegają przekształceniom, podobnie jak wszystkie inne dziedziny kultury.

Charakter rzeczywistości społeczno-kulturowej w danym okresie dziejów i na danym obszarze wyznacza charakter praktyk komunikacyjnych.


Historia idei komunikacji

Ale jednocześnie zachodzi relacja zwrotna, swoiste sprzężenie zwrotne, gdy konkretna forma i sposób komunikowania się, wyrażane w kategoriach wyobrażeń potocznych, określają z kolei pozostałe obszary rzeczywistości społeczno-kulturowej.


Historia idei komunikacji

Szkoła Toroncka, determinizm technologiczny, Wielka Teoria Piśmienności – dotyczą głównie form komunikacji (pismo, druk, nowe media itd.), w mniejszym zaś stopniu obejmują same praktyki i wyobrażenia o nich.


Historia idei komunikacji

Jeżeli przedmiotem badań miałaby być np. prasa polityczna w dobie Rewolucji Francuskiej, to w niewielkim tylko stopniu interesuje nas strona ilościowa tego zjawiska, np. liczba tytułów, ich objętość, nakład itd.


Historia idei komunikacji

O wiele bardziej interesuje nas pytanie: dlaczego? Dlaczego (z jakiego powodu, z uwzględnieniem jakich czynników społecznych) taki sposób komunikowania stał się w tym właśnie momencie dziejów istotny? I jakie z kolei przemiany on sam spowodował?