Mieszka cy o swoim mie cie wykorzystanie bada opinii w tworzeniu i prowadzeniu dzia a promocyjnych
Download
1 / 18

Rola komunikacji wewnętrznej miasta - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

MIESZKAŃCY O SWOIM MIEŚCIE Wykorzystanie badań opinii w tworzeniu i prowadzeniu działań promocyjnych. JEDNOKIERUNKOWA. ZWROTNA. obwieszczenia. wybory. informacje w Urzędzie Miasta. referenda. biuletyny, ulotki. spotkania z mieszkańcami. outdoor. badania opinii.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rola komunikacji wewnętrznej miasta' - marlee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mieszka cy o swoim mie cie wykorzystanie bada opinii w tworzeniu i prowadzeniu dzia a promocyjnych
MIESZKAŃCY O SWOIM MIEŚCIEWykorzystanie badań opinii w tworzeniu i prowadzeniu działań promocyjnych

1


Rola komunikacji wewn trznej miasta

JEDNOKIERUNKOWA

ZWROTNA

obwieszczenia

wybory

informacje w Urzędzie Miasta

referenda

biuletyny, ulotki

spotkania z mieszkańcami

outdoor

badania opinii

wywiady, wypowiedzi w mediach

Rola komunikacji wewnętrznej miasta

 • Rynek wewnętrzny – mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy są pierwszym odbiorcą przekazu marketingowego Miasta.

 • Warunek konieczny – społeczność lokalna odnajduje się (swoje cechy, ambicje) w przekazie.

 • Różne kanały przekazu informacji:

2


Po co miastu badania opinii
Po co Miastu badania opinii?

Badania opinii mieszkańców są nieodzownym narzędziem w tworzeniu polityki promocyjnej Miasta.

 • Poznanie potrzeb mieszkańców i prowadzenie systematycznej analizy.

  • Zweryfikowanie własnych przekonań, intuicji, wiedzy o tym, co myślą mieszkańcy lub inne grupy społeczne, np. inwestorzy, turyści.

 • Określenie co wyróżnia Miasto – zdaniem mieszkańców.

 • Zidentyfikowanie mocnych i słabych stron Miasta.

3


Celem będzie wypracowanie zgodnej z oczekiwaniami mieszkańców strategii promocji Miasta.

Wyniki badań mogą stanowić źródło inspiracji

 • Weryfikacja koncepcji promocji Miasta.

 • Weryfikacja realizacji strategii i prowadzonych działań promocyjnych w konfrontacji z oczekiwaniami.

 • Identyfikacja najefektywniejszych kanałów komunikacji.

4


Kogo bada
Kogo mieszkańców strategii promocji Miasta.badać?

 • Działania promocyjne miasta powinny być prowadzone dwukierunkowo – „do wewnątrz” i „na zewnątrz”.

 • Badania wśród ogółu mieszkańców.

 • Badania liderów opinii.

 • Badania wybranych grup celowych – np. przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów, młodzież, turyści.

 • Mieszkańcy sąsiednich miejscowości, regionu – klienci oferty handlowej, kulturalnej, naukowej, rekreacyjnej i turystycznej.

 • Ogół mieszkańców Polski, byli i potencjalni turyści, inwestorzy i przedsiębiorcy.

 • Badania potencjalnych zagranicznych inwestorów a także osób zainteresowanych turystycznymi walorami Miasta.

5


W jaki spos b bada opinie
W jaki sposób badać opinie? mieszkańców strategii promocji Miasta.

 • Badania – podobnie jak działania promocyjne - powinny być prowadzone systematycznie.

 • Stosowanie powtarzalnych pytań-wskaźników pozwala na porównywanie wyników uzyskiwanych na przestrzeni określonego czasu np. kadencji władz samorządowych.

 • Pierwszy pomiar – czyli pierwsze badanie - stanowi punkt odniesienia dla wyników uzyskanych w kolejnych badaniach.

 • Prowadzenie badań reprezentatywnych, czyli takich, których wyniki można uogólnić na całą populację mieszkańców.

6


Rodzaje bada

Badania ilościowe – dają odpowiedź na pytanie o stopień znajomości, akceptacji itp. (jaki odsetek, ile?).

Wywiady bezpośrednie w domu respondenta, sondaże uliczne, badania telefoniczne, pocztowe, ankiety internetowe.

Badania jakościowe – pozwalają lepiej zrozumieć opinie, motywacje itp. (dlaczego?).

Grupy dyskusyjne tzw. fokusy, wywiady pogłębione.

Rodzaje badań

7


Mieszka cy jako multiplikatorzy dzia a komunikacyjnych
Mieszkańcy jako multiplikatorzy działań komunikacyjnych stopień znajomości, akceptacji itp. (jaki odsetek, ile?).

 • Mieszkańcy są ambasadorami promocji miasta – zawodnicy i kibice klubów sportowych, wybitni obywatele, artyści, organizatorzy akcji społecznych i protestów.

 • 91% mieszkańców miast lubi swoje miasto, ale w sposób zdecydowany odpowiedziało 52% pytanych.

 • Pozytywny efekt działań promocyjnych można uzyskać doceniając rynek wewnętrzny – mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, organizacje i inne instytucje działające na danym terenie.

 • Mieszkańcy powinni być pierwszymi czytelnikami przekazów informacyjnych o mieście, powinni móc się w nich odnaleźć, aby z przekonaniem je rozpowszechniać.

8


Mieszka cy o swoim mie cie wyniki badania
Mieszkańcy o swoim mieście – wyniki badania stopień znajomości, akceptacji itp. (jaki odsetek, ile?).

 • Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2007 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 Polaków. Prezentowane wyniki dotyczą odpowiedzi udzielonych przez mieszkańców miast (N=629).

 • Zapytano o emocjonalny stosunek do miasta – Czy lubi Pan(i) miasto, w którym Pan(i) mieszka?

 • Mieszkańcy ocenili atrakcyjność miasta dla turystów, przedsiębiorców/inwestorów a także dla samych mieszkańców.

 • Mieszkańcy wypowiedzieli się o prowadzeniu przez Miasto działań, akcji mających na celu zareklamowanie, poprawę wizerunku – czy takie akcje były i czy powinny być kontynuowane.

9


10 stopień znajomości, akceptacji itp. (jaki odsetek, ile?).


 • Niemal wszyscy mieszkańcy (91%) mówią o pozytywnych emocjach związanych z miastem, w którym mieszkają. W sposób zdecydowany wypowiada się ponad połowa (52%).

 • Im większe jest miasto, tym częściej mieszkańcy wypowiadają zdecydowane opinie (do 100 tys. – 46%, 101-500 tys. – 54%, pow. 500 tys. – 66%).

 • Bardziej związane emocjonalnie ze swoim miastem są osoby starsze w wieku 50 i więcej lat niż młodsze, częściej – mieszkańcy regionu pomorskiego i wielkopolskiego.

11


„Czy miasto, w którym Pan(i) mieszka jest atrakcyjne, interesujące dla: turystów, przedsiębiorców/inwestorów, mieszkańców?”

Większość pytanych odpowiedziała pozytywnie, ale tylko co czwarta osoba uznała atrakcyjność miasta w sposób zdecydowany.

12


13 interesujące dla: turystów, przedsiębiorców/inwestorów, mieszkańców?”


 • Atrakcyjność miasta interesujące dla: turystów, przedsiębiorców/inwestorów, mieszkańców?”dla turystów podkreślają mieszkańcy największych aglomeracji, osoby z regionu pomorskiego i małopolskiego.

 • O atrakcyjności dla inwersorów mówią częściej niż inni mieszkańcy regionu dolnośląskiego i miast liczących powyżej 500 tys. ludności a także sami przedsiębiorcy i pracownicy administracji i usług.

 • Najczęściej o atrakcyjności miasta dla mieszkańców przekonani są badani z regionu centralnego, pomorskiegoi małopolski. Im większe miasto – tym wyższy odsetek zdecydowanie przekonanych.

14


15 interesujące dla: turystów, przedsiębiorców/inwestorów, mieszkańców?”


 • Działania promocyjne prowadzone przez władze miasta interesujące dla: turystów, przedsiębiorców/inwestorów, mieszkańców?”w ciągu ostatnich 5 lat dostrzegli przede wszystkim mieszkańcy miast największych, a także tych z regionu wielkopolskiego i pomorskiego.

 • O tym, że było wiele działań prowadzonych w celu poprawy wizerunku miasta najczęściej mówią dwudziestolatkowie, prywatni przedsiębiorcy oraz kierownicy i specjaliści.

16


17 interesujące dla: turystów, przedsiębiorców/inwestorów, mieszkańców?”


18 interesujące dla: turystów, przedsiębiorców/inwestorów, mieszkańców?”


ad