cum faci analiza concuren ei din punct de vedere al cuvintelor cheie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
"Cum faci analiza concuren ț ei din punct de vedere al cuvintelor cheie ” PowerPoint Presentation
Download Presentation
"Cum faci analiza concuren ț ei din punct de vedere al cuvintelor cheie ”

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

"Cum faci analiza concuren ț ei din punct de vedere al cuvintelor cheie ” - PowerPoint PPT Presentation

saburo
98 Views
Download Presentation

"Cum faci analiza concuren ț ei din punct de vedere al cuvintelor cheie ”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. "Cum facianalizaconcurențeidin punct de vedere al cuvintelorcheie” Prezentareținută de Krumel

  2. Cuprins • De ce? • Cu ce? • Ce contează? • Scopul final

  3. De ce facem analiza concurenței?

  4. De ce facem analiza concurenței? • Identificăm potențialul nișei. • Identificăm metodele de promovare. • Identificăm cuvintele cheie folosite și variațiile pe care le folosește. • Speculam variațiile competitive pe care concurentul nu le folosește. • Determinăm versiuni de cuvinte cheie ce pot aduce profit.

  5. Cu ce analizăm concurenții?

  6. Cu ce analizăm concurenții? • Toolurispecifice de urmăritvariațiile de cuvintecheie. Adwords Tool, Suggestions, Analytics, Xenu. • Toolurispecifice de a spionacampaniilepediferitecuvintecheie. Keywordspy, Spyfuetc. • Anchor textul IBL-urilorpe care concurenții le construiesc. SeoSpyGlass, Open Site Explorer etc. • Conținutul de pe site. Propriaexperiență.

  7. Cecontează cândanalizăm concurenții?

  8. Cecontează cândanalizăm concurenții? • Concurența la rezultate, dacă sunt pagini sau domenii, dacă sunt susținute sau nu. • Dacă merită cuvintele cheie cu volum sau dacă midd și long tail-ul e mai favorabil. • Dacă sunt nișe neacoperite de concurenți. • Dacă există cuvinte cheie cu intenție de cumpărare sau doar de informare.

  9. Scopul final

  10. Vă mulțumesc!