Bezvadu risin jumi it infrastrukt ras ilglaic gai att st bai
Download
1 / 16

Bezvadu risinājumi IT infrastruktūras ilglaicīgai attīstībai - PowerPoint PPT Presentation


  • 144 Views
  • Uploaded on

Bezvadu risinājumi IT infrastruktūras ilglaicīgai attīstībai. Ģirts Saļņikovs 2004.g.27.oktobrī. Ievads. Kas mēs esam? Es esmu Ģirts Saļņikovs. Esmu „MicroLink Latvia” IT infrastruktūras daļas Bezvadu datu pārraides sistēmu nodaļas vadītājs.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bezvadu risinājumi IT infrastruktūras ilglaicīgai attīstībai' - saburo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bezvadu risin jumi it infrastrukt ras ilglaic gai att st bai

Bezvadu risinājumi IT infrastruktūras ilglaicīgai attīstībai

Ģirts Saļņikovs

2004.g.27.oktobrī


Ievads
Ievads

Kas mēs esam?Es esmu Ģirts Saļņikovs. Esmu „MicroLink Latvia” IT infrastruktūras daļas Bezvadu datu pārraides sistēmu nodaļas vadītājs.

Ko mēs darām?Mēs konsultējam Telekomunikāciju, Enerģētikas, Veselības un citu nozaru uzņēmumus un iestādes IT infrastruktūras projektos, kuru pamatā tiek izmantoti bezvadu risinājumi.

Mūsu pieredze!Jau 10 gadus darbojamies visās Baltijā.Piegādājam, uzstādām un apkalpojam vairāk nekā 1000 bezvadu savienojumus.


Prezent cijas saturs
Prezentācijas saturs.

  • Bezvadu risinājumu būtība

  • Bezvadu risinājumu pielietojums

  • Ilglaicīga IT infrastruktūras attīstība izmantojot bezvadu risinājumus


1 bezvadu risin jumu b t ba
1. Bezvadu risinājumu būtība

  • Kas ir bezvadu sakari?

  • Bezvadu sakaru sistēmu pamatā ir radioviļņu izmantošana informācijas pārraidei.

  • Pārraides vide ir gaiss.

  • Informācijas pārraide notiek noraidot virzītu radiosignālu no vienas pieslēguma vietas uz otru.

  • Nosūtāmā informācija tiek uzlikta noteiktai nesējfrekvences signāla, iegūtais radiosignāls tiek pārraidīts, informācija tiek noņemta un nodota saņēmējam.


K ds ir bezvadu nosac tais iedal jums
Kāds ir bezvadu nosacītais iedalījums?

Pēc savienojumu struktūras iedala:Punkts-Punkts (PtP) – divu nekustīgu attālinātu objektu savienošana;Punkts- Vairāki Punkti (PtMP) - trīs un vairāk nekustīgu vai kustīgu attālinātu objektu savienošana.

Pēc radiosignāla licenzēšanas tipa iedala:Licenzētais – Katram savienojumam Latvijas elektrosakaru inspekcija piešķir frekvenču izmantošanas atļauju un seko elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai.

Nelicenzētais – Tiek piešķirta vispārīga radiofrekvenču izmantošanas atļauja aparatūras izmantošanai ar ierobežotu radiosignāla pārraides jaudu.

Pēc uzstādīšanas veida:Fiksētais – radiosignāla uztveršanas un raidīšanas iekārtas atrodas konkrētā objektā un darbības laikā nevar tikt pārvietotas;Mobilais - radiosignāla uztveršanas un raidīšanas bāzes iekārtas atrodas konkrētā objektā un darbības laikā nevar tikt pārvietotas, bet gala iekārtas darbības laikā var tikt pārvietotas.


K das ir popul r k s tehnolo ijas
Kādas ir populārākās tehnoloģijas?

Pasaulē dažādas caurlaides spējas un kvalitātes radiosakariem sakariem ir izveidotas dažādas bezvadu informācijas pārraides tehnoloģijas:Broudband microwave – fiksēti licenzēti PtP radiosakari;LMDS - fiksēti licenzēti PtMP radiosakari;WiFi – mobili nelicenzēti PtMP radiosakari.


K nodro ina sakaru dro bu
Kā nodrošina sakaru drošību?

Sakaru drošība tiek panākta izmantojot sekojošas drošības tehnoloģijas:datu plūsmas sinhronizācijas kontroli – gadījumā, ja kāds cits mēģina uztvert radiosignālu, datu pārraide tiek pārtraukta.datu kriptēšanu – dati nosūtot tiek kodēti ar kādu no kriptēšanas algoritmiem un dažāda garuma kriptēšanas atslēgu (kodu).kanālu dublēšana – vienam objektam tiek izveidoti divi neatkarīgi pieslēgumi ar diviem citiem objektiem, kuriem ir izveidoti pieslēgumi centrālajam pieslēgumam uz Internetu.kanālu rezervēšana – objektam tiek izveidots viens pieslēgums, kuram ir viens pamata un viens rezerves sakaru kanāls, gadījumam, lai pamata sakaru kanāla bojājuma gadījumā sakarus varētu nodrošināt caur rezerves sakaru kanālu (1+1).


2 bezvadu risin jumu pielietojums
2. Bezvadu risinājumu pielietojums.

Rajoniem.

Novadiem

Pašvaldībām


Rajoniem
Rajoniem.

Rajona mēroga IT infrastruktūras pamattīkliem, kur izmanto bezvadu risinājumus, pamatā tiek izmantotas licenzētas fiksētas PtP radiosakaru iekārtas.


Novadiem
Novadiem

Novadu mēroga IT infrastruktūras pamattīkliem, kur izmanto bezvadu risinājumus, pamatā tiek izmantotas licenzētas fiksētas PtP un PtMP radiosakaru iekārtas.


Pa vald b m
Pašvaldībām

Pašvaldības mēroga IT infrastruktūras pamattīkliem, kur izmanto bezvadu risinājumus, pamatā tiek izmantotas licenzētas fiksētas PtMP radiosakaru iekārtas, bet IT infrastruktūras gala pieslēgumiem - nelicenzētas mobilas PtMP radiosakaru iekārtas.


Vienotais it infrastrukt ras sl gums
Vienotais IT infrastruktūras slēgums

Apvienojot dažādus bezvadu risinājumus var izveidot vienotu IT infrastruktūras slēgumu.


3 ilglaic ga it infrastrukt ras att st ba izmantojot bezvadu risin jumus
3. Ilglaicīga IT infrastruktūras attīstība izmantojot bezvadu risinājumus

Ieguldījumu aizsardzība.Ieguldījumi bezvadu risinājumi izveidē ir drošībā, jo sakaru savienojumu caurlaides spēju iespējams palielināt, esošās iekārtas var pārvietot citu savienojumu izveidei vai arī pārdot gadījumā, ja šāds savienojums vairs nav nepieciešams.

Elastīgums.Bezvadu savienojumu var ātri pārvietot gadījumā, ja mainās viena vai vairāku gala pieslēgumu atrašanās vieta, tādā veidā savienojuma īpašnieki var vairākkārtīgi mainīt esošo sakaru tīklu, neuztraucoties par sakaru nodrošināšanas problēmām.


Ilglaic ga it infrastrukt ras att st ba izmantojot bezvadu risin jumus 2
Ilglaicīga IT infrastruktūras attīstība izmantojot bezvadu risinājumus - 2

Ekspluatācijas izmaksas.Bezvadu risinājumiem ekspluatācijas izdevumi ir daudz zemāki kā jebkurai citai sakaru tehnoloģijai.Licenzētiem savienojumiem tie ir maksājumiem Latvijas elektrosakaru inspekcijai par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem un samērā mazas izmaksas par bezvadu savienojumu profilaktisko apkalpošanu.

Uzstādīšanas ātrums.Fiksēto bezvadu savienojumu montāžu un demontāžu var veikt dažu dienu laikā, tādā veidā ātri izveidojot jaunus pieslēgumus un minimāli pārtraucot sakarus pieslēguma pārvietošanas gadījumā.


Nobeigums
Nobeigums. bezvadu risinājumus - 2

Kur var iegūt papildus informāciju?Papildus informāciju par visa veida bezvada risinājumiem Jūs varat iegūt mūsu stendā vai sazinoties ar mūsu ekspertiem.

Kāds bezvadu risinājums būtu piemērotākais konkrētā gadījumā?Katram konkrētam gadījuma atkarībā no Jūsu vajadzībām un iespējām tiek izstrādāts individuāls projekts, kurā tiek noteiktas risinājuma piegādes, ieviešanas un apkalpošanas termiņi un izmaksas.


Paldies par uzmanību! bezvadu risinājumus - 2


ad