Download
datort kli n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Datortīkli PowerPoint Presentation
Download Presentation
Datortīkli

Datortīkli

2677 Views Download Presentation
Download Presentation

Datortīkli

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Datortīkli 1.mācību gads

 2. Saturs • Dažādi tīkli • Datortīkls • Tīklu veido • Datortīkla aparatūra • Datortīkla programmatūra • Datortīklu veidi • Tīkla resursi • Tīklu veidi • Vienādranga tīkli • Klients – Serveris • Datoru savienojumi • Bezvadu tīkls • Pieteikšanās • Atteikšanās

 3. Dažādi tīkli Zirnekļa tīkls Latvijas autoceļu tīkls Šūpuļtīkls Futbola tīkls Uz saturu

 4. Datortīkls serveri Datortīkls ir datu pārraides sistēma, kas savieno dažādās vietās esošus datorus. Uz saturu

 5. Tīklu veido: aparatūra un programmatūra, kas nodrošina tīkla aparatūras funkcionēšanu kopējai resursu lietošanai un datu savstarpējai apmaiņai. Uz saturu

 6. Datortīkla aparatūra sastāv no šādiem elementiem: • Datora komplekta, kurš noteikti satur ierīci, kas nodrošina pievienošanos tīklam, piemēram, tīkla karti vai modemu; • Komunikācijas tīkla, kurš nodrošina datu pārraidi starp datoriem. Kā informācijas pārraides vide var tikt izmantoti speciāli kabeļi, radioviļņi, telefona līnijas, satelītsakari; • Perifērijas ierīcēm, kā, piemēram, printeris, skeneris, fakss, failu serveris, pasta serveris, kuras var kopīgi izmantot tīkla lietotāji. Uz saturu

 7. Datortīkla programmatūru veido šādi elementi • Tīkla operētājsistēma irspeciāla programmatūra, kas vada datu plūsmu starp tīkla ierīcēm, resursu sadali starp lietotājiem, kā arī nodrošina datu aizsardzības sistēmu tīklā. • Tīkla protokoli irnoteikumi, kuri jāievēro tīkla datoriem, lai tie varētu sazināties savā starpā. • Informācijas tīkls, kuru veido koplietojamas programmas un dati. Datortīklos ir izveidotas lielas datu bāzes, kurās ir informācija par visdažādākajām tēmām. Uz saturu

 8. Datortīklu veidi • Lokālie datortīkli (LAN)savieno no diviem līdz vairākiem simtiem datoru ierobežotā zonā. Nodrošina sakarus starp datoriem nelielos attālumos. Šie datori visbiežāk atrodas vienā telpā vai vienā ēkā. • Metropoles datortīklā (MAN) tiek savienoti vienas pilsētas robežās esošie datortīkli. • Teritoriālais tīkls (WAN) ir vienas vai vairāku valstu mērogā izveidots tīkls, piemēram, valsts izglītības iestāžu tīkls. • Globālais tīkls (GAN) apzīmē tīklu, kas savieno kontinentus. Populārākais no globālo tīklu veidiem ir INTERNETS. Uz saturu

 9. Tīkla resursi • Termins resursi raksturo to, kas datoram pieder vai ir pieslēgts. Uz saturu

 10. Tīkla resursi Labdien! Mani sauc Serveris. • Dators, kurš piedāvā šos resursus, sauc par serveri. • Ja lietotāja dators jeb darbstacija šos tīkla resursus pieprasa, tad to sauc par klientu. Un tie ir mani Klienti Uz saturu

 11. Tīklu veidi Uz saturu

 12. Vienādranga tīkli • Vienādranga tīklā katrs dators var būt gan klients, gan serveris vai apvienot abas šīs funkcijas. • Katrs lietotājs var piešķirt tiesības citiem lietotājiem piekļūt noteiktiem sava datora resursiem (Sharing). Uz saturu

 13. Klients – serveris tipa tīkls • Klients – serveris arhitektūras tīkla centrā atrodas jaudīgākais dators (Serveris), kas ar centrmezglu (hub) ir savienots ar pārējām darba stacijām. Uz saturu

 14. Datoru savienojumi • Izmantojot kabeli • Bezvadu savienojums Uz saturu

 15. Bezvadu tīkls Uz saturu

 16. Pieteikšanās Parasti tīkla lietotājiem ir dažādas tiesības un iespējas piekļūt tikai atļautajiem resursiem. • Tāpēc, uzsākot darbu, visbiežāk ir jāievada noteikts lietotājvārds (username) un parole (password). Šo procedūru sauc par pieteikšanos (login vai logon). Uz saturu

 17. Atteikšanās • Pēc darba beigšanas vai atstājot datoru uz ilgāku laiku, jāveic atteikšanās (logoffvai logout). Uz saturu

 18. Paldies par uzmanību! Uz saturu Autors: Gundars Šķipars