mam haka na raka
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mam Haka Na Raka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Mam Haka Na Raka - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Mam Haka Na Raka. Nowotwór płuc Zespół Hakowiczów PZ Nr 3 w Oświęcimiu. Umieralność na raka płuc:. 1. mężczyźni młodzi – tendencja spadkowa, ograniczenie palenia 2. mężczyźni starsi – wzrost umieralności. 3. Kobiety wszystkie grupy wiekowe – wzrost umieralności.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mam Haka Na Raka' - saber


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mam haka na raka

Mam Haka Na Raka

Nowotwór płuc

Zespół Hakowiczów PZ Nr 3 w Oświęcimiu

umieralno na raka p uc
Umieralność na raka płuc:

1. mężczyźni młodzi – tendencja spadkowa, ograniczenie palenia

2. mężczyźni starsi – wzrost umieralności.

3. Kobiety wszystkie grupy wiekowe – wzrost umieralności.

4. Konieczność intensyfikacji kampanii antytytoniowej

czynniki ryzyka zachorowania na raka p uc
Czynniki ryzyka zachorowania na raka płuc:
 • Wiek – ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem ( większość zachorowań to wiek powyżej 63 lata ).
 • Palenie papierosów
 • Azbest
 • Ekspozycja na związki chemiczne: ( zawierające karcynogeny takie jak: uran, nikiel, arsen, cynk itp.. )
czynniki ryzyka zachorowania na raka p uc1
Czynniki ryzyka zachorowania na raka płuc:
 • Zanieczyszczenie powietrza i spaliny z silników
 • Historia zachorowań na raka płuc w rodzinie
 • Zbliznowacenia powstałe na skutek naświetlań obszarów klatki piersiowej ( pacjenci cierpiący na zwłóknienia )
rak p uc skala problemu
Rak płuc – skala problemu.
 • 23 tys. nowych zachorowań rocznie
 • 18 tys. zgonów rocznie
 • Stosunek zachorowań i zgonów mężczyźni do kobiet – 4 : 1.
 • Konieczność rzetelnego rejestrowania zachorowań (niedorejestrowanie )
 • Rzetelne rejestrowanie zgonów z rozpoznaniem wiodącym – „rak płuc”
rak p uc jeden z najgorszych nowotwor w
Rak płuc jeden z najgorszych nowotworów

Wśród mężczyzn: rak oskrzeli i płuc najczęściej występujący złośliwy nowotwór.

U kobiet obserwuje się zwiększoną zachorowalność na raka płuc, który wyprzedził zachorowania na raka piersi.

rozw j nowotworu
Rozwój nowotworu
 • Czas powstawania – średnio około 16 lat
 • Objawy są bardzo niecharakterystyczne czyli takie jak w przypadku palaczy – kaszel nieswoisty. Można stwierdzić, że rozwija się bezobjawowo. Wczesne wykrycie ( z jakichś innych przyczyn wykonano badanie) i został wykryty.
uwaga
UWAGA !

Onkolog

Objawy raka płuc

1.Przewlekły, trudny do wytłumaczenia kaszel 

2. U około 20% - 50% chorych objawem raka płuca jest krwioplucie.

3. Nawracające stany zapalne

4. Duszność

5. Bolesność jest związana z naciekaniem guza na opłucną, śródpiersie, ściany klatki piersiowej. 

czym jest rak p uc
Czym jest rak płuc?
 • Jest guzem złośliwym, który powstaje w obrębie płuc i początkowo ogranicza się do jednego płuca, ostatecznie rozprzestrzenia się na inne części ciała.
 • Większość rozrasta się z komórek wyścielających oskrzela i nosi nazwę raka oskrzeli lub raków oskrzelopochodnych.
rak p uc rozpoznanie
Rak płuc - rozpoznanie
 • - objawy wczesne
 • - objawy późne
 • - choroba zaawansowana
objawy wczesne raka p uc a jego rozpoznanie
Objawy wczesne raka płuc – a jego rozpoznanie
 • Pojawienie się kaszlu trwającego powyżej 2 tyg.
 • Zmiana charakteru kaszlu trwającego ponad 2 tygodnie.
 • Radiologia – badanie CT- bronchoskopia.
 • Chorzy teoretycznie operacyjni – 25%, praktycznie 15%
typy raka p uc
Typy raka płuc
 • Nowotwory płuc mogą być zmianami, które mają swój początek w płucach ( pierwotne nowotwory płuc ) lub też zmianami, które rozprzestrzeniły się do płuc z innych miejsc w organizmie ( wtórne nowotwory płuc, przerzuty )
niedrobnokom rkowy rak p uc
Niedrobnokomórkowy rak płuc
 • Dzielimy na trzy postacie ze względu na wygląd:
 • rak płaskonabłonkowy
 • gruczolakorak
 • rak wielokomórkowy
rak p askonab onkowy
Rak płaskonabłonkowy
 • Jest najczęściej występującym typem raka niedrobnokomórkowego, obecnie stanowi 40% przypadków raka płuc.
 • Jest skutkiem palenia papierosów i zwykle ma swój początek w komórkach, z których jest zbudowany nabłonek wyścielający drogi oddechowe, jest często obserwowany w środkowej części płuc. Wykazuje bardziej powolny wzrost i później daje przerzuty.
gruczolakorak
Gruczolakorak
 • Rozwija się z komórek gruczołowych zlokalizowanych w nabłonku wyścielającym drogi oddechowe.
 • Często rozwija się w zewnętrznej przestrzeni płuc i we wczesnym etapie mogą dawać przerzuty do węzłów chłonnych lub innych miejsc w organizmie ( ok.. 25% ).Jest typem raka występującym u kobiet i osób niepalących.
rak wielokom rkowy
Rak wielokomórkowy

jest postacią niedrobnokomórkowego raka płuc, której brak specyficznych cech gruczolakoraka lub też raka płaskonabłonkowego. Stanowi on około 10% wszystkich przypadków nowotworów płuc.

jest zazwyczaj stwierdzany u palaczy; większość guzów wzrasta w kierunku ku brzegowi płuc.

drobnokom rkowy rak p uc
Drobnokomórkowy rak płuc
 • Przyczyną powstawania prawie wszystkich postaci raka drobnokomórkowego jest palenie tytoniu – do jego rozwoju rzadko dochodzi u kogoś, kto nigdy nie palił lub też nie był biernym palaczem. Niestety jest to agresywny typ raka płuc i w większości przypadków w momencie jego wykrycia już stwierdza się przerzuty do węzłów chłonnych lub innych obszarów ciała.
drobnokom rkowy rak p uc1
Drobnokomórkowy rak płuc
 • jest to agresywny typ raka płuc i w większości przypadków w momencie jego wykrycia już stwierdza się przerzuty do węzłów chłonnych lub innych obszarów ciała. W tej sytuacji onkolodzy zalecają leczenie chemioterapeutyczne. Bardzo rzadko (mniej niż 1 procent przypadków) rozpoznaje się go we wczesnym stadium i jeśli nie ma przerzutów do węzłów chłonnych lub innych części ciała, może zostać zalecone leczenie chirurgiczne.
rola lekarza rodzinnego
Rola lekarza rodzinnego:

1. Rozpoznanie – zainicjowanie ciągu diagnostycznego.

2. Udział w leczeniu chorego po operacji.

3. Udział w rozpoznaniu i leczeniu powikłań chorych w trakcie chemioterapii.

4. Udział w objawowym leczeniu chorych z zaawansowaną chorobą.

podzia bada w przypadku raka p uc
Podział badań w przypadku raka płuc:
 • Badania diagnostyczne
 • Badania określające stadium choroby
 • Pacjenci z podejrzeniem raka płuc – kierowani są do specjalisty chorób płuc.
 • ( przeprowadza się wywiad oraz badania kliniczne), badania rentgenowskie klatki piersiowej.
badania cd
Badania cd.
 • Gdy podejrzenie o raka płuc : wykonuje się badanie klatki piersiowej i obszaru jamy brzusznej metodą tomografii komputerowej ( informacje na temat lokalizacji guza nowotworowego oraz orientacja co do stopnia rozprzestrzenienia się przerzutów raka.
 • Biopsja ( potwierdza oraz typ raka ).
najcz ciej wykonywane badania
Najczęściej wykonywane badania:
 • Obrazowanie metodą tomografii komputerowej (CT) – skany umożliwiają utworzenie trójwymiarowych obrazów wewnątrz ciała.
 • Biopsja wykonywana pod kontrolą metody (CT)
 • Bronchoskopia polega na wprowadzeniu instrumentu stanowiącego rodzaj cienkiego, giętkiego teleskopu przez jamę nosową lub jamę ustną do tchawicy i dalej – do płuc.
metody leczenia
Metody leczenia:

-Radioterapia: polega na zastosowaniu promieniowania jonizującego, zazwyczaj rentgenowskiego o dużej energii, tak aby można było dokonać destrukcji komórek tworzących guz nowotworowy.

-Chemioterapia: leczenia całego organizmu, stosowanego w przypadku choroby nowotworowej, w tym raka płuc.

Podaje się je droga dożylną lub doustnie w postaci tabletek

- Chirurgiczna – usunięcie raka płuc

leczenie
Leczenie

Życie z rakiem płuc jest możliwe a leczenie może prowadzić do pełnego wyleczenia choroby lub też tylko do przedłużenia życia w razie zbyt dużego rozwinięcia się nowotworu w naszym organizmie

slide29
Rak płuc może manifestować się na wiele sposobów, a metody jego leczenia są różne – od postępowania prowadzącego do pełnego wyleczenia, aż do działań, które mają na celu jedynie kontrolowanie objawów powodowanych przez zaawansowaną chorobę nowotworową. Wszyscy muszą uświadomić sobie jednak, że życie z rakiem płuc jest możliwe. Osobom, u których rozpoznano tę chorobę, należy zapewnić jak najdłuższe życie o jak najlepszej jakości. Dzięki nowym odkryciom naukowym i rozwojowi medycyny opieka nad chorymi wciąż się poprawia. Zmiany może nie są radykalne, ale pozwalają na sukcesywne zwiększanie skuteczności metod terapii oraz uzyskanie lepszej kontroli nad chorobą.
leczenie1
Leczenie

Chirurgiczne leczenie raka płuc – chirurgiczne usunięcie raka płuc stwarza największe szanse wyleczenia choroby.

u pacjentów, u których stwierdzono pierwszy lub drugi stopień zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuc,

usunięcie całego guza nowotworowego wraz z tymi węzłami chłonnymi, które są dotknięte przerzutami ( wnęce płuc )

radioterapia
Radioterapia
 • polega na zastosowaniu promieniowania jonizującego, zazwyczaj rentgenowskiego o dużej energii, tak aby można było dokonać destrukcji komórek tworzących guz nowotworowy.
 • jest zazwyczaj terapią zewnętrzną, co oznacza, że promieniowanie jest nakierowane na guz z urządzenia nazywanego akceleratorem liniowym.
chemioterapia
Chemioterapia
 • stanowi formę leczenia systemowego, czyli leczenia całego organizmu, stosowanego w przypadku choroby nowotworowej, w tym raka płuc. Stosuje się cytotoksyczne ( ok.. 50 ), podaje się je droga dożylną lub doustnie w postaci tabletek. Powtarza się co 3 – 4 tygodni ( kilka cykli 3 – 6.
zarys leczenia w zale no ci od stopnia klinicznego
Zarys leczenia w zależności od stopnia klinicznego
 • I i II – leczenie operacyjne + chemioterapia
 • III – chemioterapia leczenie radykalne
 • IV – chemioterapia.
spo eczne przyczyny op nionego rozpoznawania nowotwor w
Społeczne przyczyny opóźnionego rozpoznawania nowotworów.
 • Niedostateczna edukacja społeczeństwa.
 • Niedostateczna edukacja lekarzy.
 • Nihilistyczne podejście obu stron.
 • Obiektywne przyczyny w postaci antymotywacyjnego systemu ochrony zdrowia.
 • Aktualne nastawienie społeczeństwa w kierunku przesadnego poszanowania pracy.
ad