1 / 9

Ajankohtaista Haka-luottamusverkostossa

Ajankohtaista Haka-luottamusverkostossa. Haka-käyttäjien kokoontuminen 15.1.2008 Mikael Linden tieten tietotekniikan keskus CSC. Haka - tilanne. Haka tuotannossa elokuusta 2005 Mukana yliopistot 16/20 yliopistoa, 15 IdP-palvelinta 180 000 loppukäyttäjää (96% loppukäyttäjistä yliopistoissa)

ona
Download Presentation

Ajankohtaista Haka-luottamusverkostossa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Ajankohtaista Haka-luottamusverkostossa Haka-käyttäjien kokoontuminen 15.1.2008 Mikael Linden tieten tietotekniikan keskus CSC

  2. Haka - tilanne • Haka tuotannossa elokuusta 2005 • Mukana yliopistot • 16/20 yliopistoa, 15 IdP-palvelinta • 180 000 loppukäyttäjää (96% loppukäyttäjistä yliopistoissa) • Mukana ammattikorkeat • 11/28 amk:a, 6 IdP-palvelinta • 51 000 loppukäyttäjää (41% loppukäyttäjistä amkeissa) • 2,0 miljoonaa kirjautumista vuonna 2007

  3. Lokakuun tilastot • Kirjautumismäärät Lokakuu 2005: 58 000 Lokakuu 2006: 144 893 Lokakuu 2007: 315 225 • Korkeakouluja, jotka ovat liittyneet Haka-luottamusverkostoon Lokakuu 2005: 8 Lokakuu 2006: 19 Lokakuu 2007: 26 • Palveluja, joihin voi kirjautua Lokakuu 2005: 5 Lokakuu 2006: 9 Lokakuu 2007: 25

  4. Opetusteknologia Moodle-oppimisalusta (HY, JoY, KY, TaY, TTY, TY, ÅA) Psykologian yliopistoverkoston Psykoppi-oppimisalusta TTY: A&O-oppimisalusta TKK: TRAKLA2-oppimisalusta TKK: MatTaFi matematiikan verkkomateriaalit OY: Optima-oppimisalusta Opintoasiainhallinto Yliopistojen sähköinen JOO-hakujärjestelmä International admissions services administration Kirjastojen palvelut FinELib: Nelli-portaali TKK: Teemu-tietokanta Piramk: Pirkka-tietokanta LTY: Wilma-tietokanta Hallinnon palvelut Korkeakoulujen prosessipankki Personec hr /TTY ja JY CSC:n Funet-extranet Verkkovierailu (eri asia kuin eduroam) HY: Hupnet JAMK Lisäksi Teknillisen korkeakoulun Wiki Tutkijan käyttöliittymä - CSC:n Extranet Haka-testipalvelu Hakassa on 32 palvelua

  5. Kirjautumistilastot marraskuu 2007 110 229(103 600) FinELib/Nelli-tiedonhakuportaali 95 205 (97 180) TTY/Moodle-oppimisalusta 43 989 (44 967) KY/Moodle 16 311 (16 993) OY/Optima-oppimisalusta 11 149 (10 410) TY/Moodle-oppimisalusta 9 955 (12 924) TTY/A&O-oppimisalusta 6 301 (6 978) HY/Moodle-oppimisalusta 4 449 (4 628) LTY/Wilma-kirjastotietokanta 3 241 (3 038) Tamk/Tarkka-kirjastotietokanta 2 113 (2 144) TKK/Teemu-kirjastotietokanta 1 741 (4 582) TKK/MatTaFi-matematiikan verkkomateriaalit 1 636 (2 888) SVYPA/JOOPAS-sähköinen JOO-haku 1 585 (1 624) Piramk/Pirkka-kirjastotietokanta 805 (668) CSC/Prosessipankki 741 (575) JoY/Moodle-oppimisalusta 709 (465) TKK/Wiki 585 (851) Psykonet/Psykoppi-oppimisalusta 408 (284) TKK/Trakla-oppimisympäristö 302 (255) ÅA/Moodle 247 (250) HY/Hupnet-vierailijaverkko 220 (71) CSC/Funet-extranet 87 (94) CSC/Attribuuttien luovutuksen testauspalvelu 76 (100) CSC/Tutkijan käyttöliittymä (75) TaY/Moodle 65 (46) Jamk/WLAN-vierailijaverkko -------- 312 149 (315 690) yhteensä

  6. OPM:n virkakorttihanke 8/2007-1/2008 • OPM:n hanke yliopistojen sec-ryhmän aloitteesta • päämäärä: virkakorttien käyttöönoton tukeminen yliopistoissa • keskeiset palvelut, hyödyt ja kustannukset • suositus/malli varmenteista (VRK), korteista ja niiden elinkaaren hallinnasta • Projektipäällikkö: Esko Ala-Peijari, OPM • Haka ja virkakortti • loppuraportti (luonnos): WWW-ympäristössä virkakorttikirjautuminen tapahtuisi vahvana autentikointina SAML 2.0 IdP-palvelimeen • tällä tavalla vahva autentikointimahdollisuus kerralla sekä yliopistojen omiin palveluihin että Hakaan.

  7. Kehityssuuntia • SAML 2.0 tulee, viimein? • ei enää pakko käyttää Shibboleth-implementaatiota • vaihtoehtona IdP:n asennus/ylläpito konsultointina/palveluna • HY ylläpitää TaiK:n ja SibA:n IdP:tä • Atea konsultoinut P-K amk:ta pystytyksessä • ASP-palveluita lisää • federointiajattelu täytyisi saada lyötyä läpi kaupallisille tarjoajille • kohti federaatioiden federaatioita • Haka => Virtu, Haka => Kalmarin unioni, Haka => eduGAIN • luottamusverkoston monitoroinnin välineet (AAIeye) • luottamusverkoston metatiedon itsepalveluylläpito

  8. Tapahtumia, lisätietoa • Gnomis 8.4.2008 Espoossa • järjestyksessä kymmenes pohjoismaiden tutkimusverkkojen ja korkeakoulujen käyttäjähallintoporukan kokoontuminen • http://www.csc.fi/csc/kurssit/arkisto/gnomis2008 • TERENA TNC2008 Belgiassa 19-22.5.2008 • yksi rinnakkainen istunto omistettu käyttäjähallintoasioille koko konfrenssin ajan • http://tnc2008.terena.org/ • Haka-veppisivut http://www.csc.fi/haka • Haka-kuukausikirjeet: tilaa haka-tiedotus –postilista • http://postit.csc.fi

More Related