kulturn zaj mavosti esk republiky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kulturní zajímavosti České republiky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kulturní zajímavosti České republiky

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
lane

Kulturní zajímavosti České republiky - PowerPoint PPT Presentation

115 Views
Download Presentation
Kulturní zajímavosti České republiky
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kulturní zajímavosti České republiky Střední odborná škola Otrokovice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Kraváčková Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. www.zlinskedumy.cz

 2. Charakteristika DUM

 3. Náplň výuky • Městské památkové rezervace • Hrady, zámky • Skanzeny • Archeologické lokality • Církevní památky • Technické památky • Vojenské památky • Kulturní zařízení Kulturní zajímavosti České republiky

 4. Městské památkové rezervace Městská památková rezervace je vybraná část historického jádra města s dochovanými budovami (nebo jejich soubory) a městskou infrastrukturou (kašnami, sochami apod.) bez výrazněji rušivých stavebních zásahů z nové doby. Chráněny jsou nejen jednotlivé stavby, ale i historický půdorys, urbanistická struktura, panorama apod. 3 urbanistické zóny - historické jádro 13. – 18. století - zástavba 19. – 20. století - paneláková zástavba 20. století Vznik – od 10. století, nejvíce vznikala ve středověku 13. – 15. století (obchodní cesty, těžba, šlechtická sídla) Další vlna – 19. století, průmyslová revoluce V současné době evidujeme 41 MPR, např. Praha, Brno, Olomouc, Český Krumlov, Kutná Hora, Telč, Tábor, Jindřichův Hradec, Slavonice, Kroměříž, Štramberk, Nový Jičín, Jihlava. Mikulov, Znojmo,Pelhřimov.

 5. Hrady, zámky HRADY ZÁMKY reprezentativní, pohodlná sídla šlechty, později i bohaté střední vrstvě, často přestavovány z hradů, chybí jim však opevnění Začaly se stavět v období renesance (15. století) – čtyřkřídlé,(Litomyšl, Telč), barokní(17. století) – trojkřídlé, (Buchlovice), klasicismus, romantismus ( do 19. století) Více funkcí – divadlo, obrazárna, pánské a dámské salóny, taneční sály, herny… Důležitou roli hrají i parky ( anglický, francouzský) Nejnavštěvovanější zámky: Lednice, Hluboká, Český Krumlov, Červená Lhota, Konopiště… • opevněná feudální sídla v rozmezí 12. -16. Století (románský – gotický sloh), • Funkce: - ochranná, strážní (těžko dostupná místa) - reprezentativní (sídla panovníků) • Části: hradby, věže, palác, kaple = sevřené do celku • Hrady královské, šlechtické, vodní, lovecké… • Nejnavštěvovanější hrady: Pražský hrad, Karlštejn, Křivoklát

 6. Skanzeny • Muzeum lidové architektury v přírodě, živé muzeum ( ukázka aktivní činnosti – kovárna, mlýny, lisovny, živá zvířata, ukázka lidových tradic, náboženských svátků, festivaly folklóru…) • Slovo je švédského původu, znamená hradby, je odvozeno od nejstaršího Skanzenu na světě – Stockholm, 1891 • Přerov nad Labem – Polabské národopisné muzeum, 1900, 4 nejstarší v Evropě (zakladatel majitel místního zámku Ludvík Toskánský) • Rožnov pod Radhoštěm – Valašské muzeum v přírodě, 1925 3 části: Dřevěné městečko (otevřeno celoročně), Fojství, Valašský Slavín (čestný hřbitov – Zátopek, Raška, bratři Jaroňkovi…) Valašská dědina – největší expozice, 70 staveb (salaše, stáje) Mlýnská dolina – technické stavby (mlýn, lisovna, pila, hamr)

 7. Archeologická naleziště • je místo (nebo skupina míst), na kterém proběhl či probíhá archeologický výzkum (vykopávky) staršího lidského osídlení – pravěku (období bez písemných informací) a byly zde nalezeny archeologické nálezy. Tento výzkum je zaznamenáván a posléze zpracováván v odborných studiích. • Mezi archeologické lokality mohou patřit: sídliště, pohřebiště, posvátné okrsky, místa vojenských střetnutí aj. • Významné archeologické lokality v ČR: Dolní Věstonice Předmostí u Přerova Vrch Landek, Ostrava Sídliště Keltů: oppida (Střední Čechy) Mikulčice-Valy – nejrozsáhlejší naleziště Velké Moravy Kostel Modrá, Staré město

 8. Církevní památky • (z latinského Sacer – „svatý“) je stavba sloužící pro náboženskénebo rituální úkony. • křesťanství– kostel (různé typy a označení - bazilika, katedrála, chrám, kaple, rotunda, farní kostel, poutní kostel, klášterní kostel…) boží muka, kříž u cesty, kláštery (sídla řeholních řádů, dnes často jin= účely), poutní místa, hřbitovy, morové sloupy… • ostatní náboženství – např. synagoga, mešita, pagoda, watt, stúpa, svatyně… • Nejvýznamnější poutní místa Česka jsou: Velehrad, Svatý Hostýn a Svatý Kopeček u Olomouce, Svatá hora (Příbram), Stará Boleslav v Čechách, Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou. • Zlínsko: Štípa, Maleniska, Pustevny

 9. Technické památky • díla, které vytvořil člověk pro určitou funkci, účel • konkrétní technická díla • technická muzea (Praha, Brno…) katakomby – např. Znojmo, Jihlava, Tábor, Klatovy, Plzeň, Slavonice mosty a viadukty – Písek (nejstarší most, 13 st.), Karlův most, Žďákovský most, Viadukt u Sychrova Jiné: přehrady, historické železnice, rozhledny (nejstarší Kleť u Českého Krumlova 1825, Petřín, Ještěd, Praděd, Lysá Hora, Krásenský vrch) vodní a větrné mlýny, plavení kanály (Schwarzenberský, Baťův kanál), ruční manufaktury (papírna Velké Losiny, sklárny Harrachov), pivovary, sklepy, těžební místa (lomy, štoly, šachty – stříbrné doly v Kutné Hoře a Příbrami, vrch LandekOstrava), vodní elektrárny (Dlouhé Stráně)

 10. Vojenské památky • Místa slavných bitev (Sudoměř, Lipany, Bílá Hora, Slavkov u Brna) • Pevnosti (Josefov, Terezín, Dobrošov) • Městské hradby • kasematy (Špilberk) • vojenské památníky a hřbitovy • muzea (Lešany)

 11. Kulturní zařízení • Muzea stálá nevýdělečná instituce ve službách společnosti, která vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy a potěšení (stálé expozice). Dle svého zaměření, obsahu: • všeobecná (národní, vlastivědná)muzea • specializovaná muzea (v rámci jednoho oboru) Nejstarší muzeum – Slezské zemské muzeum v Opavě 1814 Největší muzeum – Národní muzeum v Praze 1918 • Galerie– výstavy výtvarného umění (sochy, obrazy, plastiky, fotografie, ilustrace…) Veřejné, soukromé, internetové (Národní galerie Praha, Moravská galerie Brno)

 12. Kontrolní cvičení: • Jak dělíme muzea? • Co jsou galerie? • Popiš urbanistickou zónu měst. • Které skanzeny se nachází v našem regionu? • Jaký účel měly katakomby? • Jaké znáš významné poutní místa České republiky?

 13. Seznam obrázků:

 14. Seznam použité literatury: