Biosynt za polyketidov ch antibiotik ve streptomycet ch
Download
1 / 11

Biosyntéza polyketidov ých antibiotik ve streptomycet ách - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Biosyntéza polyketidov ých antibiotik ve streptomycet ách. Laboratoř molekulární biologie aktinomycet. Chemick á struktura látek ze skupiny manumycinu. ASUKAMYCIN. C5N jednotka. MANUMYCIN A. MOENOMYCIN. B A FILOMYCIN B 1. REDUCTIOMYCIN. kaspázy-1 neutrální sfingomyelinázy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Biosyntéza polyketidov ých antibiotik ve streptomycet ách' - rylee-mason


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Biosynt za polyketidov ch antibiotik ve streptomycet ch

Biosyntéza polyketidových antibiotikve streptomycetách

Laboratoř molekulární biologie aktinomycet


Chemick struktura l tek ze skupiny manumycinu
Chemická struktura látek ze skupiny manumycinu

ASUKAMYCIN

C5N jednotka

MANUMYCIN A

MOENOMYCIN

BAFILOMYCIN B1

REDUCTIOMYCIN


Biologick aktivity metabolit ze skupiny manumycinu

 • kaspázy-1

 • neutrální sfingomyelinázy

 • IkB kinázy

 • Ras farnesyltransferázy

 • acetylcholin esterázy

mechanismem enzymové inhibice

Biologické aktivity metabolitů ze skupiny manumycinu

MANUMYCINY A, E, F, G; ASUKAMYCIN, COLABOMYCIN

 • Antibakteriální (zejména proti G+)

 • Protizánětlivá

 • Anti-apoptotická

 • Kancerostatická

 • Další (insekticidní, kokcidiostatické, antifungální apod.)

  Další látky obsahující C5N jednotku

  MOENOMYCIN A

  Antibakteriální (zejména proti G+), alternativa b-laktamů ve veterinární medicíně

  REDUCTIOMYCIN

  Antibakteriální, antifungální a protivirová (New Castle disease virus)

  BAFILOMYCIN B1

  Specifický vakuolární ATPasový inhibitor, inhibitor vesikulárního transportu


Biosyn tetick model manumycinov ch metabolit
Biosyntetický model manumycinových metabolitů

Polyketidy – Biosyntetický model založený na výsledcích chemického značení molekul asukamycinu a manumycinu

 • PKS-I

 • C7N - dioxygenasa

 • C5N - biosyntetické dráhy ALA


Biosyntetick genov shluk asukamycinu ze s nodosus ssp asukaensis

G35

G37

G31

G32

G33

G34

G36

G38

G39

G310

G41

G42

G43

G44

G45

G46

G47

59

58

23-24

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

30

29

28

27

26

25

22

21

20

19

18

17

16

38

13

12

11

10

9

Als

1

2

3

3-1

4

4-1

5

6

7

8

14

41

G115

42

43

44

45

46

47

G101

G111

G112

G113

G114

G116

G117

G118

G121

G122

G123

G125

G124

G126

G127

G128

G131

G132

G133

G134

G141

Biosyntetický genový shluk asukamycinuze S. nodosus ssp. asukaensis


In silico anal za asukamycinov ho shluku
In silico analýza asukamycinového shluku


D isrup ce als ve s nodosus ssp asukaensis
DisrupcealsveS. nodosus ssp. asukaensis

WT als::apr


Metabolity produkovan mutanty als a asu17

G35

G37

G31

G32

G33

G34

G36

G38

G39

G310

G41

G42

G43

G44

G45

G46

G47

59

58

23-24

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

30

29

28

27

26

25

22

21

20

19

18

17

16

38

13

12

11

10

9

Als

1

2

3

3-1

4

4-1

5

6

7

8

14

41

G115

42

43

44

45

46

47

G101

G111

G112

G113

G114

G116

G117

G118

G121

G122

G123

G125

G124

G126

G127

G128

G131

G132

G133

G134

G141

Metabolity produkované mutanty als a asu17


Biosyntetick model asukamycinu

G35

G37

G31

G32

G33

G34

G36

G38

G39

G310

G41

G42

G43

G44

G45

G46

G47

59

58

23-24

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

30

29

28

27

26

25

22

21

20

19

18

17

16

38

13

12

11

10

9

Als

1

2

3

3-1

4

4-1

5

6

7

8

14

41

G115

42

43

44

45

46

47

G101

G111

G112

G113

G114

G116

G117

G118

G121

G122

G123

G125

G124

G126

G127

G128

G131

G132

G133

G134

G141

Biosyntetický model asukamycinu

 • Řetězce jso syntetizovány PKS-II

 • Epoxidace probíhá mechanismem monooxygenázy

 • C5N vzniká pravděpodobně spolupůsobením ALAS a CoA-ligázy

 • Gen asu5 kóduje aldolázu, podílející se natvorbě mC7N

 • Gen asu23-24 se podílí na biosyntéze cyklohexylového zbytku – startovací jednotky horního řetězce


Tlc anal za produk n ho m dia als mutantu
TLC analýza produkčního média als mutantu

1, S. nodosus WT kmen; 2, als::aac(3)IV mutant; 3, als::aac(3)IV x pALS4; 4, als::aac(3)IV mutant s 20mg ml-1 ALA; 5, asukamycin


Metodika genetick ho screeningu pro vyhled v n nov ch producent l tek s c5n jednotkou
Metodika genetického screeningu pro vyhledávání nových producentů látek s C5N jednotkou

ALS

GTR

 • Vysoká homologie DNA sekvence genu als u všech známých producentů (více než 80%)

 • Vysoce konzervativní vnitřní fragment kódující sekvence als jako genová próba pro hybridizační screening:

  • Jednoznačné výsledky – genomová DNA všech producentů hybridizuje, neprodukční kmeny bez signálu

  • Vysoká citlivost

 • V pilotním experimentu kromě známých kmenů analyzováno cca 60 nových izolátů aktinomycet z přírody – identifikace produkčního kmene S.sp.1/5 (původ - primární sukcese hnědouhelné výsypky, Mostecko)

 • Pro snadnou identifikaci metabolitů s C5N jednotkou:

  • C5N je UV chromofor

  • Antibakteriální aktivita

  • Transformace libovolného producenta expresním plasmidem pro nadexpresi genu als z S. nodosus specificky zvyšuje syntézu C5N-obsahujících látek minimálně o řád

Dráha 1 – pIJ622

Dráha 2 – pALS4


ad