Dzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā - PowerPoint PPT Presentation

rusty
dz v bas apdro in anas tirgus att st ba latvij n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Dzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā
140 Views
Download Presentation

Dzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dzīvības apdrošināšanas tirgus attīstība Latvijā 2011. gadā

  2. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstītās bruto prēmijas un izmaksātās bruto atlīdzības, Ls2011.un 2010. gads

  3. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstītās bruto prēmijas un izmaksātās bruto atlīdzības, Ls 2011. un 2010. gads

  4. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstītās bruto prēmijas un izmaksātās bruto atlīdzības, Ls 2011. un 2010. gads

  5. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstītās bruto prēmijas un izmaksātās bruto atlīdzības, Ls 2011. un 2010. gads

  6. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību parakstītās prēmijas sadalījumā pa veidiem2011. gads, %

  7. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību izmaksātās atlīdzības sadalījumā pa veidiem2011. gads, %