samverkan knut dag 2 3 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samverkan Knut dag 2+3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samverkan Knut dag 2+3

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 78

Samverkan Knut dag 2+3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Samverkan Knut dag 2+3. Uppgiften Vi ska göra en manual tillsammans Idag Repetition Organisationsmodeller för samverkan Hemuppgiften Multikompetenta team I morgon Erfarenheter av att köra fem år eller så – fallet Övik Ett samverkansarbetes födelse Ledningsgruppens roll Rehabcoachen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samverkan Knut dag 2+3' - rusti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samverkan knut dag 2 3
Samverkan Knut dag 2+3
 • Uppgiften
 • Vi ska göra en manual tillsammans
 • Idag
  • Repetition
  • Organisationsmodeller för samverkan
  • Hemuppgiften
  • Multikompetenta team
 • I morgon
  • Erfarenheter av att köra fem år eller så – fallet Övik
  • Ett samverkansarbetes födelse
  • Ledningsgruppens roll
  • Rehabcoachen
  • Arbetsflödet
  • Uppgift att lösa
en checklista manual
En checklista/manual
 • Att analysera samverkan
 • Att starta ett samverkansprojekt
 • Att skapa en samverkansledning
 • Att leda ett samverkansprojekt
 • Att förankra samverkansarbetet
 • Samverkan ur ett genderperspektiv
 • Att samspela med olika organisationer
 • Att hantera hinder och motstånd
 • Att följa upp och utvärdera samverkan
 • Framgångsfaktorer
dag 1 sep 09
Dag 1 – sep 09
 • Förmiddag
  • Vad är samverkan
  • Era erfarenheter av samverkan
  • Vad innebär det att leda samverkan
 • Eftermiddag
  • Vår historia och upplägg
  • Ert case
  • Samverkan ur ett välfärdspolitiskt perspektiv
  • Uppgift att lösa till nästa gång
samverkan

vilja

samverkan???

respekt

själv-

ständighet

öppenhet

närhet

mod

ansvar

balans

makt

samverkan = att agera

gemensamt

för att uppnå

ett visst syfte

tillit

besluts-

fattande

dialog

ärlighet

lust

passion

värderingar

kompro-

missa

empati

olikheter

prestige

”egot”

slide6

SAMVERKAN

SAMSPEL

SAMORDNING

RESURSER

ORGANISATION

STYRNING

LEDNING

SAMARBETE

PERSONER

RELATIONER

METODER

INTERAKTION

VÄRDEGRUND

synsätt, människosyn, värderingar, etik etc

i.nilsson@seeab.se

slide7

SAMVERKAN, ELLER...

SYMBIOS/

SAMMANSMÄLTNING

OBEROENDE

SAMVERKAN

slide9

HUR LEDER

MAN DETTA?

arbgrp

arbgrp

arbgrp

äldre

rygg

nack

arbgrp

ledningsgrp

arbgrp

arbgrp

barn

långt

arblös

arbgrp

arbgrp

arbgrp

arbgrp

arbgrp

psyk

missbr

arbgrp

arbgrp

arbgrp

arbgrp

slide10

UPPDRAG & MÅL

LEDNINGSMANDAT

ORGANISATIONSLOGIK

SYNSÄTT

MÄNNISKOSYN

SPLIT VISION?

STEREOSKOPISKT

SEENDE?

PERSONLIGHETS-

KLYVNING?

att skapa en ledningsmodell
Att skapa en ledningsmodell

Redskap

Metoder

Organisation

Struktur

Värderingar

Synsätt

slide12

Att ta död på några demonerkortsiktighetefter mig syndafloden stuprörstänkande organisationsegocentricitetkedjebrevsekonominspringnotans logik

modellens tre delar
Modellens tre delar

Hårda faktorer

Metoder

Mallar

Rutiner

Mjuka faktorer

Synsätt

Värderingar

Rehabsyn

Institutionella ramar

Mandat, bemanning, förutsättningar

Remittering och samspel

Legitimitet

i.nilsson@seeab.se

slide23

HUR LEDER

MAN DETTA?

arbgrp

arbgrp

arbgrp

äldre

rygg

nack

arbgrp

ledningsgrp

arbgrp

arbgrp

barn

långt

arblös

arbgrp

arbgrp

arbgrp

arbgrp

arbgrp

psyk

missbr

arbgrp

arbgrp

arbgrp

arbgrp

att skapa en ledningsmodell1
Att skapa en ledningsmodell

Redskap

Metoder

Organisation

Struktur

Värderingar

Synsätt

de tv grupperna
Uppdragstagare

Socialkompetens

Legitimitet i moderorg

Lust/vilja/engagemang

Kontinuitet

Sakkunskap

Heterogenitet i gruppen

Symmetri i gruppen

Uppdragsgivare = uppdragstagargruppen dessutom

Symmetri i mandat & befogenheter

Beslutsmandat

Commitment

De två grupperna
slide27

UPPDRAG & MÅL

LEDNINGSMANDAT

ORGANISATIONSLOGIK

SYNSÄTT

MÄNNISKOSYN

SPLIT VISION?

STEREOSKOPISKT

SEENDE?

PERSONLIGHETS-

KLYVNING?

slide29

Två typer av

samspel

Vertikalt

Horissontellt

Två aktörer

Tre samspel

n gra tankar
Några tankar
 • Nynäshamn – batmanmodellen
  • Vad är modell (struktur + redskap + synsätt)
  • Vem implementerar
  • Vilka utb behov
 • Sundbyberg
  • En samverkansstrategi för förv – vad är det?
  • Prio olika delar
  • Vilken process behöver ledngruppen
 • Stlje chefsgrp
  • Att skapa en SK samverkansstrat – vad är det
  • Är vi rätt grupp
  • Hur formulera resultatet, hur förankra/sprida det
 • Stlje FIA
  • Vårt uppdrag?
  • Mandat, resurser & tidsplan
  • Vem är vår uppdragsgivare i realiteten?
samverkan knut dag 2 31
Samverkan Knut dag 2+3
 • Uppgiften
 • Vi ska göra en manual tillsammans
 • Idag
  • Repetition
  • Organisationsmodeller för samverkan
  • Hemuppgiften
  • Multikompetenta team
 • I morgon
  • Erfarenheter av att köra fem år eller så – fallet Övik
  • Ett samverkansarbetes födelse
  • Ledningsgruppens roll
  • (Rehabcoachen)
  • (Arbetsflödet)
  • Uppgift att lösa
val av arbetsform f r samverkan
Val av arbetsform för samverkan
 • Det problem man ska lösa
 • Uppdrag & mål
 • Ambitionsnivå
 • Resurser
 • Mandat
 • Kompetenser
arbetsform f r samverkan att t nka p
Arbetsform för samverkanatt tänka på
 • Tydligt uppdrag
 • Balans uppdrag – mandat & resurser
 • Är alla parter med på banan
  • Commitment
  • Resurser
 • Ledning av arbetet
  • Yttre ledning
  • Inred ledning
 • Balans/symetri mellan parterna
att st dja och utveckla vardagssamverkan
Att stödja och utveckla vardagssamverkan
 • Att få vardagssamverkan att fungera
 • Vad är vardagssamverkan
 • Vad står i vägen
 • Hur ska vi kunna utveckla vardagssamverkan
det b rjande med ett f rsenat flyg vintern 2001
Det börjande med ett försenat flyg vintern 2001
 • Det började med en tumme och blev en kostym
 • De fyras gäng
 • Strategiprocess
 • Strukturen växer fram
 • Op-samgruppen identifieras
 • Den politiska rollen
 • Samverkansförbundet
 • Det norrländska tungsinnet
faser
Faser
 • Förberedelsefas
 • Startfas
 • Pionjärfas
 • Revisionsfas
 • Driftsfas 1
 • Osv….
faserna i samverkansarbete
Faserna i samverkansarbete
 • Förberedelser
  • Se problemet
  • Ha viljan
  • Göra en plan – skapa struktur
 • Start
  • Sjösätta struktur inkl kompetensutveckling
  • Klarlägga roller och relationer - ledningsmodell
  • Formulera uppdrag
 • Pionjär – etablera samverkan
  • Metodik
  • Kartlägga nuläge
  • Initiera & leda
 • Revidering
  • Stanna upp och skapa lärande
  • Metod- och kompetensutveckla
 • Drift fas 1 – skapa genomslag
  • Arbeta med de stora struktur och resursfrågorna
  • Arbeta med det långa perspektivet – tänka i investeringstermer
de tre tidsperspektiven
De tre tidsperspektiven
 • Nuvarande år och ett år framåt
  • Det operativt genomförande perspektivet
  • Hur ska vi genomföra det så effektivt som möjilgt
 • Kommande 1-3 åren
  • Det strategiska perspektivet
  • Hur ska vi skapa strukturella förutsättningar för att gå vidare
 • Kommande 1-5 åren
  • Det visionära perspektivet
  • Vad vill vi uppnå på lång sikt
framg ngsfaktorer i pionj rfasen
Framgångsfaktorer i pionjärfasen
 • Avsätta tid och resurser
 • Ledningen står bakom, inte bara med ord utan i handling
 • Hantera balansen mellan samverkan och ”linjeorganisationens krav”
  • Hur ser prioriteringarna ut
 • Tydliga uppdrag & tydlig ledning
  • Säger man det man tänker
  • Gör man det man säger
 • Värderingsfrågorna t.ex.
  • Vad är friskt vad är sjukt
  • Vad är rehabilitering
  • När står man till arbetsmarknadens förfogande
  • Vad är dom verkligt viktiga frågorna
  • Vad är partiskiljande och vad är inte
  • Är människan hjälplöst objekt eller aktivt väljande subjekt
hinder man brukar m ta i pionj rfasen
Hinder man brukar möta i pionjärfasen
 • Metodik – hur gör man, det känns för otydligt
 • Ovilja – jag har annat som är viktigare, det känns för besvärligt
 • Värderingsfrågor – vi ser på saken på olika vis, gud vad besvärligt med dessa konflikter
 • Förväntningsfrågor – det tar lång tid, händer det ingenting, är det bara prat
 • Informationsfrågor – att nå ut till alla, är samverkan bara något för de utvalda
 • Frälsningsperspektivet – jag vet inte frågan men svaret är samverkan
 • Hinderträsket – ”j-vla regelverk, vi kommer ingenstans”
vanliga hinder efter pionj rskedet
Vanliga hinder efter pionjärskedet
 • Tid
 • Otålighet
 • Framgångens självgodhet
 • Man utvärderar inte ”på djupet” erfarenheter rent metodmässigt av pionjärfasen
 • Planering av nästa steg inleds för sent
 • Resursfrågan
 • Oklarhet inför nästa steg
f llor i och efter pionj rfasen
Fällor i och efter pionjärfasen
 • Alla
  • Otålighet
  • Se nyttan
  • Min fru förstår mig inte
 • Polsam
  • Hitta sin roll (stort/smått, kort/långt)
  • Den eventuella otåligheten - investeringsperspektivet
 • Stratsam
  • Vad är nästa steg?
  • Avsätta tid och resurser för detta?
  • Göra en plan
  • Se till att metodutvärdering av pionjärfasen sker
 • Opsam
  • Orka hålla ut
  • Balansera krav från linjeorganisationen
  • Nå ut till alla i organisationen
tvivel som kan uppst
Tvivel som kan uppstå
 • Är det verkligen värt mödan?
 • Menar dom andra allvar?
 • Tänk om dom byter nyckelpersoner (politiskt maktskifte) – faller då allt?
 • Kommer vinsterna/nytta av detta någon gång?
fr gor att st lla i revideringsfasen
Frågor att ställa i revideringsfasen
 • Vad ville vi göra
 • Mål – motiv
 • Vad blev det
  • Vad gjorde vi
  • Vad fungerade bra/mindre bra
  • Vad gjorde vi INTE
 • Vad beror skillnaden på
 • Vilka slutsatser drar vi av detta
  • Styrkor/svagheter
  • Konfliktområden/skärningspunkter
  • Rollfördelning/förväntningar
  • Uppenbara bristområden
 • Vad gör vi nu
  • Vem gör vad
  • En plan
utvecklingsomr den inf r driftsfas 1
Utvecklingsområden inför driftsfas 1
 • Prio, mål och visionsfrågor
  • Var ska vi satsa
  • De långsiktiga målen/visionerna
 • Strukturbeslut
  • Organisation
  • Verksamhetsplanering
 • Utvärderingsmodeller
  • Metod
   • Hur har vår modell i stort fungerat
   • Hur fungerar det i det konkreta samverkansarbete
  • Resultat
   • Klient/medborgare
   • Myndighet/ekonomiskt - uppföljningsmodeller
 • Kompetens- och metodutveckling
  • Att driva konkret samverkansarbete
  • Vardagssamverkan
 • Marknadsföring och information
  • Hur når vi ut till hela organisationen
avg rande framg ngfaktorer inf r driftsfas 1
Avgörande framgångfaktorer inför driftsfas 1
 • Stratsam + polsam tar ett språng
  • Kräver planmässighet, tid & resurser
 • Utvärderings/uppföljningsmodeller
  • Det som inte mätes, finns inte
 • Metod- och kompetensutveckling
  • Samverkansförmåga är inget man erhåller med modersmjölken
 • Uthålligheten och investeringsperspektivet
  • Att ha ett socialt investeringsperspektiv
 • Resurs & VP-frågan
  • Samverkan lönar sig, men måste få kosta i början
ett samverkansprojektslivsfaser
Ett samverkansprojektslivsfaser

Vid behov

1. Arbets-

förutsättn

2-3mån

Adm rutiner

Bilda team

Tolka uppdrag

Rel ledngrp

2. Idéfas

2-4 mån

Problem

Uppdrag

Mål

Målgrupp

Framgång

Utvärdering

Metod

Synsätt

organisation

3. Prototyp

1-3 mån

Formulera

Diskutera

Kommunicera

med linjeorg

4. Pröva &

testa

6 mån

Utföra

Observera

Notera

Reflektera

Vad fungerar

Brister

Hinder

5. Revidera

1-2 mån

Vad ville vi

Vad blev det

Vad beror

diff på

Vad kan

man lära

Vad göra

annorlunda

6.tillämp-

ning

6-12 mån

Pröva

Förnyad

revidering

slutversion

7. Dra

Slutsatser

1-2 mån

Metod

Resultat

Vad leder

till framgång

Hinder

Implemen-

tering

Cirka ett – ett och ett halvt år

Cirka ett – ett och ett halvt år

en strategisk samverkanslednings livsfaser
En strategisk samverkanslednings livsfaser

Vid behov

1. Rollaxling

2-6mån

Identitet

Commitment

Relation linjeorg

uppdrag

3. Strategi

3-6 mån

Analysera nuläge & mål

Målgrupper

Formulera & kommunicera

med linjeorg

5.Initiera &

leda

6-12 mån

Sätta igång

Uppdrags-

dialog

Pröva

Följa upp

5. Revidera

1-2 mån

Vad ville vi

Vad blev det

Vad beror

diff på

Vad kan

man lära

Vad göra

annorlunda

7. Dra

Slutsatser

Full skala

1-2 mån

Metod

Resultat

Vad leder

till framgång

Hinder

Implemen-

tering

2.Gruppbildning

2-6 mån

Roller

Kunskap

Tillit

Synsätt

4. Lednings-

modell

3 - 6 mån

Synsätt & metoder

Kanaler

Nätverk & linjeorg

Cirka ett – ett och ett halvt år

Cirka ett – ett och ett halvt år

samverkansledningens tv ben
Få det att fungera i nätverket

Bemanna nätverket med ”rätt personer”

Skapa kreativa processer

Driv genom frågorna på hemmaplan i linjeorganisationen

Påverka hela organisationen

Skapa genomförande

Samverkansledningens två ben
ambitionsniv er vid tr ffar
Ambitionsnivåer vid träffar
 • Samverkansledning av första graden
  • Lära känna
  • Info om aktuellt
 • Samverkansledning av andra graden
  • Driva enskilda frågor
  • Driftledning
 • Samverkansledning av tredje graden
  • Långa utvecklingsfrågor
  • Struktur, resurs, styrfrågor
samverkansledningsgrupp
Samverkansledningsgrupp
 • Identifieras sig som LEDNING
 • Fungerande grupp
  • (grupprocess & teambuilding)
 • Symetriska mandat
 • Gemensamma mål
  • Omvandlat till strategi & handlingsplan
 • Synsätt kring samverkansledning
 • Rollfördelning ledningsgrupp – samverkansgrupp
 • Avsätta tid
sv righeter i ledningsarbetet
Svårigheter i ledningsarbetet
 • Pendlingsproblemet
  • Stora – små
  • Korta - långa; framförhållning
  • Konkreta - abstrakta
 • Fokus
  • Jobba med allt eller visst
  • Var sätta in stöten
  • Svårigheten att prioritera
 • Ego
  • Mitt och det gemensamma
  • Men jag då....
 • Tidsapekten
  • Ha ett investeringsperspektiv
 • Rollproblemet
  • Mitt bord och andras
 • Mötesformer
  • Korta lång
  • Frekvens
  • Prioritering/närvaro
 • Kontakt mellan de olika aktörerna
  • olika nivåer
  • Samverkansarbetet & hemmaplan
de fyra dialogerna
de fyra dialogerna

idédialog

få med i båten

uppdragsdialog

ro åt samma håll

genomförandedialog

är vi på rätt kurs

uppföljningsdialog

kom vi fram

id dialogen i grunder
idédialogen - I grunder

se problemet och förstå det

se det gemensamma intresset

se möjligheten till gemensam lösning

få lust att medverka

idedialogen ii v gen till startblocken den l ngsta
idedialogen - II vägen till startblocken den längsta

att få rätt parter vid samma bord

vilka är parterna

hur få dit dom

är frågan tillräckligt viktig

id dialogen iii tre grupper tre kommunikationsm nster
idédialogen - III tre grupper - tre kommunikationsmönster

inom uppdragsgivargruppen

inom uppdragstagargruppen

mellan de två parterna

id dialogen iv genomf rande
idédialogen - IV genomförande

vem leder

tid, plats & metodik

synsätt

id dialogen v efterarbete
idédialogen - V efterarbete

förnyad idédialog

mandat att övergå till uppdragsdialog

förankra i linjeorganisationen

uppdragsdialogen i grunder
Uppdragsdialogen - I grunder

uppdragsgivaren

vad uträtta och varför

vilka mandat och spelregler

vilka resurser och hur följa upp

broar att bygga och hinder att undanröja

uppdragstagaren

förstår jag uppdraget

är det möjligt att lösa

hur ska det gå till

vilka resurser och mandat kräver detta

uppdragsdialogen ii krav p uppdragstagaren
Uppdragsdialogen - II krav på uppdragstagaren

tydlig uppdragstagare

vem ingår

deras motiv & mandat

deras kompetens

koordinator

beredskap att ta på sig uppdraget

vilja

möjlighet

uppdragsdialogen iii uppdragsgivarens f rberedelser
Uppdragsdialogen - III uppdragsgivarens förberedelser

uppdraget

Vad vill vi ha uträttat

vilka mandat kan vi ge

vad är vår roll

dialogen

rollfördelning

synsätt/relationer

praktiska förberedelser

uppdragsdialog iv uppdragsgivarens efterarbete
Uppdragsdialog - IV uppdragsgivarens efterarbete

kontraktet

stödja

hålla kontakt

undanröja hinder

förankra i linjeorganisationen

ni ska genomf ra en uppdragsdialog tid 2 tim
Ni ska genomföra en uppdragsdialog – tid 2 tim
 • Uppdragsgivare
  • Vad vill ni förmedla
  • Hur ska ni genomföra processen
   • Fysisk miljö
   • Prata
   • Lyssna
   • Dialog
   • Beslut
 • Uppdragstagare
  • Vad behöver ni veta
  • Hur vill ni att processen ska genomföras
   • Fysisk miljö
   • Prata
   • Lyssna
   • Dialog
   • Beslut
uppgift en plan f r arbetsprocessen f r att skapa en fungerande samverkan
Uppgift - en plan för arbetsprocessen för att skapa en fungerande samverkan
 • Börja med
  • Vad är ert uppdrag - formulera konkret, kortfattat & tydligt
  • Övergripande långsiktigt syfte
  • Vad ska uppnås – konkreta mål, när ska de uppnås?
  • Vem är era uppdragsgivare
  • Vem är er målgrupp – hur många? Vilka prio?
  • Vilka mandat & resurser har ni för detta
 • Gör därefter en tids- och handlingsplan och beskriv för tiden fram till 31/12, första kvartalet 2011, första halvåret 2011 samt hela 2011 – gör en tidsaxel
  • Vad ska göras
  • Vem ska göra det
  • Vilka resurser kräver detta
uppgift redovisning
Uppgift – redovisning
 • Skriv ner uppgiften i powerpoint form
 • Var kortfattad/telegramtext
 • Skicka till oss senast 25:e november
  • eva.lundmark@krutab.se
  • i.nilsson@seeab.se
 • Var beredd att under 5-10 min med stöd av pp-bilderna presentera för oss andra