setk n pracovn k m st a obc kr lov hradeck ho kraje vykon vaj c ch agendu na seku zemn ho pl nov n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hradec Králové 16. 12. 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hradec Králové 16. 12. 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Hradec Králové 16. 12. 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

Setkání pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování. Hradec Králové 16. 12. 2010. Dosavadní průběh pořizování ZUR KH kraje. Společné projednání návrhu ZUR KH kraje - § 37 SZ červen – červenec 2008

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hradec Králové 16. 12. 2010' - russell-sheppard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
setk n pracovn k m st a obc kr lov hradeck ho kraje vykon vaj c ch agendu na seku zemn ho pl nov n

Setkání pracovníků měst a obcí Královéhradeckého kraje vykonávajících agendu na úseku územního plánování

Hradec Králové 16. 12. 2010

dosavadn pr b h po izov n zur kh kraje
Dosavadní průběh pořizování ZUR KH kraje

Společné projednání návrhu ZUR KH kraje - § 37 SZ

červen – červenec 2008

Opakované společné projednání návrhu ZUR KH kraje - § 37 SZ

květen – červenec 2010

Důvodem opakovaného společného jednání bylo především zohlednění řešení článku 114 Politiky územního rozvoje ČR 2008, schválené usnesením vlády dne 20. července 2009 č. 929, kterým se ministerstvům a jiným ústředním správním úřadům ukládá provést prostřednictvím územní studie výběr koridoru kapacitní silnice „S5“ v úseku „R10/R35 (Mnichovo Hradiště - Rádelský Mlýn) – Úlibice (E 442)“

Stanovisko MMR - § 38 SZ

září 2010

Oznámení o konání veřejného projednání - § 22, § 39 SZ a § 171 až 174 SŘ

1. února 2011 – veřejné projednání

zur kr lov hradeck ho kraje doprava
ZUR Královéhradeckého kraje - doprava

Koridor kapacitní silnice S5

V rámci ZUR KH kraje řešeno jako koridor územní rezervy kapacitní silnice v kategorii I. třídy ve třech větvích – severní, jižní a superseverní - (podkladem pro vymezení byla Studie proveditelnosti a účelnosti pro trasu R35 Turnov – Jičín, Valbek, s. r. o. 2009)

- s tímto řešením souhlasí Správa CHKO Český ráj i Ministerstvo dopravy ČR

Na základě opakovaného společného projednání v roce 2010 ZUR KH kraje k veřejnému projednání obsahuje následující okruhy řešení:

Silniční doprava:

silnice I. třídy a dálnice/rychlostní komunikace: pouze záměry, které byly předány v rámci ÚAP kraje

silnice II. třídy;

silnice III. třídy : ZUR neřeší.

Železnice:

Na základě podkladů Ministerstva dopravy ČR a Správy železniční dopravní cesty z únory 2010 jsou řešeny pouze záměry:

 • záměry, které byly předány v rámci ÚAP KH kraje;
 • záměry, mající územní nároky v rámci měřítka ZUR;
 • záměry, u nichž je známa výsledná varianta.
zur kr lov hradeck ho kraje ve ejn prosp n stavby ve ejn prosp n opat en
ZUR Královéhradeckého kraje - veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření

Jako koridory a plochy VPS jsou v ZUR KH kraje řešeny:

 • koridory silniční a železniční dopravy;
 • koridory technické infrastruktury (plyn, elektro, vodovod);
 • protipovodňová ochrana území

Problematika protipovodňové ochrany území je na základě opakovaného společného projednání ZUR KH kraje řešena jako veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury - § 2 odst. 1 písm. k) SZ.

 • Seznam prvků protipovodňové ochrany vychází z Programu opatření v Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe.

Jako koridory a plochy VPO jsou v ZUR KH kraje řešeny:

prvky ÚSES

 • výchozím podkladem Plán nadregionálního a regionálního ÚSES pro území Královéhradeckého kraje (Ageris, 2009);
 • koncepce ÚSES obsažená v ZUR KH kraje vychází ze základního řešení s eventuelním využitím variantního řešení.
zur kr lov hradeck ho kraje ros rob sob a rozvojov plochy nadm stn ho v znamu
ZUR Královéhradeckého kraje ROS, ROB, SOB a rozvojové plochy nadmístního významu

Republikového významu - PUR 2008

OB4 Rozvojová oblast Hradec Králové / Pardubice

 • plocha Národního centra pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému Hradec Králové – dopisem ze dne 3. 12. 2010 bylo ze strany Ministerstva vnitra, generálního ředitelství HZS ČR sdělena informace o ukončení projektu.
 • úkol pro územní plány města Hradce Králové a obcí Všestary, Stěžery, Urbanice, Praskačka, Lhota pod Libčany, Osice, Osičky, Syrovátka a Dobřenice vyhledat ve svém správním území plochu pro rozvoj podnikatelských aktivit o výměře 30 ha a větším v prostoru širokém 2 km západně od koridoru dálnice D11.

OS4 Rozvojová osa Praha – Hradec Králové / Pardubice – Trutnov – hranice ČR / Polsko (- Wroclaw)

SOB 7 Specifická oblast Krkonoše – Jizerské hory

Nadmístního významu

Rozvojová oblast Vrchlabí

- plocha průmyslové zóny nadmístního významu Vrchlabí

Rozvojová osa Hořice - Jičín – Liberecký kraj

Rozvojová osa Vrchlabí – Jičín – Středočeský kraj

Rozvojová osa Vrchlabí - Trutnov

Rozvojová osa Jaroměř - Náchod – Hronov

Rozvojová osa Nové Město nad Metují - Rychnov nad Kněžnou

- plocha průmyslové zóny nadmístního významu Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou – Solnice

Rozvojová osa Kostelec nad Orlicí – Vamberk – Pardubický kraj

Území s vyváženým rozvojovým potenciálem

Specifická oblast Broumovsko

Specifická oblast Orlické hory

Specifická oblast Jičínsko

pl n dohl dek kontrol na rok 2011
Plán dohlídek/kontrol na rok 2011

Třebechovice pod Orebem - 11. - 21. 1. 2011

Červený Kostelec - 8. - 18. 2. 2011

Teplice nad Metují - 8. – 18. 3. 2011

Svoboda nad Úpou - 12. – 22. 4. 2011

Nový Bydžov - 10. – 20. 5. 2011

Rokytnice v Orlických horách - 7. – 17. 6. 2011

Jaroměř - 1. – 29. 7. 2011

Hořice - 1. – 31. 8. 2011

Dvůr Králové nad Labem - 6. – 16. 9. 2011

Sobotka - 11. – 21. 10. 2011

Kostelec nad Orlicí - 8. – 18. 11. 2011

Kopidlno - 6. – 16. 12. 2011

kontroly proveden v roce 2010
Kontroly provedené v roce 2010

Hradec Králové

Třebechovice pod Orebem

Hronov

Vrchlabí

Náchod

Smiřice

Trutnov

Broumov

Nechanice

Police nad Metují

Vamberk

Lázně Bělohrad

Nejčastější zjištěné nedostatky:

vyhodnocení námitek: rozhodnutí o námitkách může mít typově dva výroky: námitce se buď vyhovuje nebo nevyhovuje;

doklad o zveřejňovaní dokumentů na úředních deskách – zejména na elektronických úředních deskách (záznam - potvrzení, PrintScreen, čestné prohlášení apod.);

zasílání údajů o vydání ÚPD nebo její změny dotčeným orgánům podle § 165 odst. 2 SZ;

doklad o pověření určeného zastupitele § 47 odst. 1 SZ a § 49 odst. 1 SZ a § 53 odst. 1 SZ;

nevymezení VPS v podrobnosti na pozemky § 13 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006Sb. – výkres v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1 : 5000;

pasportizace a evidence pd obc kr lov hradeck ho kraje innost odd len p v roce 2010 v slech
Pasportizace a evidence ÚPD obcí Královéhradeckého kraječinnost oddělení ÚP v roce 2010 v číslech

Registrační listy

 • změna kontaktní osoby pro zápis dat do systému iLAS a iKAS pro Královéhradecký kraj od roku 2011 – Hofmanová Pavla;
 • registrační listy je nutné zasílat za účelem jejich zpracování podepsané pověřenou osobou pořizovatele.

Činnost oddělení ÚP v roce 2010 v číslech:

V roce 2010 oddělení ÚP obdrželo celkem

106 oznámení o projednání návrhů zadání ÚPD;

2 oznámení o projednání konceptů ÚPD;

121 oznámení o společném projednání ÚPD;

128 oznámení o veřejném projednání ÚPD;

dále bylo oddělením ÚP koordinováno vydání celkem 228 koordinovaných stanovisek krajského úřadu k těmto ÚPD; z toho 108 stanovisek bylo vydáno jednotlivými odbory samostatně;

oddělení ÚP dále obdrželo k archivaci a evidenci celkem 107 vydaných ÚPD nebo jejich změn;

Z TOHO ODDĚLENÍ ÚP/jako koordinátor pro dotčený orgán, kterým je v zákonem daných případech krajský úřad OBDRŽELO POUZE 49 OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚPD PODLE § 165 ODST. 2 SZ!!!