slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Budućnost energetske politike Srbije Učešće javnosti u kreiranju PowerPoint Presentation
Download Presentation
Budućnost energetske politike Srbije Učešće javnosti u kreiranju

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Budućnost energetske politike Srbije Učešće javnosti u kreiranju - PowerPoint PPT Presentation

russell-avery
83 Views
Download Presentation

Budućnost energetske politike Srbije Učešće javnosti u kreiranju

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Budućnost energetske politike Srbije Učešće javnosti u kreiranju energetske politike Srbije 23.11.2012. Lazarevac

 2. Organizaciona struktura SKGO

 3. Učešće javnosti u kreiranju energetske politike Srbije Odbor za energetsku efikasnost SKGO se bavi unapređenjem položaja jedinica lokalne samouprave u oblasti komunalne energetike, energetske efikasnosti javnih zgrada, kao i korišćenja obnovljivih izvora energije.

 4. Učešće javnosti u kreiranju energetske politike Srbije AKTIVNOSTI ODBORA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST Odbor za energetsku efikasnost je stalno radno telo Konferencije za razmatranje pitanja iz oblasti energetske efikasnosti i to sa pravnog, organizacionog, ekonomskog i tehničkog aspekta. Odbor prati, analizira i razmatra pitanja i probleme u pomenutim oblastima i svoja mišljenja, zaključke, inicijative i predloge podnosi Predsedništvu i članovima Konferencije, organima, ustanovama i organizacijama Republike Srbije i domaćim i međunarodnim partnerima Konferencije. Odbor posebno prati i analizira stanje u pravnom okviru koji uređuje sistem energetske efikasnosti i inicira pred organima Konferencije i nacionalnim institucijama njegovu promenu ili unapređenje. Odbor je i forum za razmenu međuopštinskih iskustava i dobre prakse i podsticanje saradnje gradova i opština u oblasti energetske efikasnosti, kao i saradnje Konferencije i njenih partnera u ovoj oblasti. Odbor daje stručnu podršku, predloge i inicijative za formulisanje projektnih aktivnosti i neposredno se uključuje u razvijanje projekata i projektnih aktivnosti vezanih za jačanje kapaciteta i unapređenje i razvoj lokalne samouprave u pomenutim oblastima.

 5. Učešće javnosti u kreiranju energetske politike Srbije Podrška lokalnim samoupravama Podrška donošenju zakona o racionalnom korišćenju energije, odnosno zaokruživanju pravnog okvira za bavljanje EE na lokalnom nivou. Podrška opštinama u primeni zakona, npr. kroz rad Odbora za energetsku effikasnost – izrada modela odluka, komunikacija sa ministarstvima na unapređenju zakonskih i podzakonskih akata... MODEL ODLUKE O UNAPREDJENJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U OPŠTINI

 6. Učešće javnosti u kreiranju energetske politike Srbije Odbor podržava uvođenje sistema eneregetskog menadžmenta na lokalnom nivou. Sprovodjenje aktivnosti na podizanju svesti o energetskoj efikasnosti, pre svega kod donosilaca odluka na lokalnom nivou. Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, uz podršku Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), organizuje četiri regionalna foruma pod nazivom „Energetski svesni i efikasni“ koji se održavaju širom Srbije a u cilju promocije energetske efikasnosti na lokalnom nivou.

 7. Učešće javnosti u kreiranju energetske politike Srbije Forumi su prevashodno namenjeni gradonačelnicima i predsednicima opština, odnosno članovima veća koji u svom delokrugu rada imaju i pitanja u vezi sa energetikom i zaštitom životne sredine. Ovi regionalni skupovi imaju za cilj promovisanje koncepta racionalnog i efikasnog gazdovanja energijom na lokalnom nivou, odnosno podizanja svesti o energetskoj efikasnosti donosilaca odluka u jedinicama lokalne samouprave. Tokom foruma se obavlja i svečano potpisivanje Povelje gradova i opština o energetskoj efikasnosti, čime lokalne samouprave, potpisnice, iskazuju posvećenost načelima racionalnog gazdovanja energijom. Realizaciju foruma „Energetski svesni i efikasni" podržava Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) u okviru projekta „Podizanje svesti o energetskoj efikasnosti kod donosilaca odluka na lokalnom nivou u Srbiji“, a zajednički organizuju Stalna konferencija gradova i opština i Beogradska otvorena škola (BOŠ).

 8. Učešće javnosti u kreiranju energetske politike Srbije Podrška u povezivanju i učešću u razvojnim projektima PROGRAM „PODRŠKA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U SRBIJI U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA“ Na osnovu višegodišnjeg pozitivnog iskustva u saradnji sa Švedskom medjunarodnom razvojnom agencijom – SIDA, koja se u prethodnom periodu ogledala u podršci dvema fazama projekta usmerenim na jačanje kapaciteta SKGO (obe sprovedene u saradnji sa UNDP), SKGO je izrazila interesovanje za ulazak u novu fazu saradnje i podrške od strane SIDA, ovaj put fokusiranu na stvaranje boljeg opšteg okvira za jačanje sektora lokalne samouprave u procesu integracije Srbije u EU. Opšti cilj Programa je doprinos ravnomernom održivom razvoju lokalne samouprave i bližim vezama izmedju Srbije i EU. Očekuje se da Program, na kraju sprovodjenja, doprinese osnaženim kapacitetima lokalnih vlasti u Srbiji da odgovore na zahteve koje pred njih postavlja pristupanje EU.

 9. Učešće javnosti u kreiranju energetske politike Srbije Ovaj sveobuhvatni program je podeljen u tri tematske oblasti (komponente) i deo koji se odnosi na podizanje kapaciteta SKGO. Svaka od tematskih oblasti Programa identifikuje probleme u odredjenim oblastima i nudi rešenja problema kroz različite vidove intervencija. Komponente programa su: • Pristupanje Srbije EU i implikacija na lokalni nivo vlasti, • Zaštita životne sredine, • Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou. Ove oblasti su izabrane na osnovu rezultata istraživanja koje je obavljeno u prethodnom programu podrške SIDA, Stalnoj konferenciji gradova i opština. Istraživanja su pokazala da su u ovim oblastima potrebni ozbiljni dodatni napori da bi došlo do poboljšanja sveukupnih uslova. Grad Beograd, Zrenjanin i Niš, opština Varvarin, Žitište, Kula i Sečanj, kao i gradska opština Savski Venac su izabrane za učešće u razvoju tematskih partnerstava sa gradovima i opštinama iz Švedske.

 10. Učešće javnosti u kreiranju energetske politike Srbije Podržavanje međunarodnih inicijativa poput Povelje gradoinačelnika SKGO podržava i redovno ucestvuje na skupovima vezanim za unapredjenje funkcionisanja “Povelje Gradonacelnika”: Povelja Gradonačelnika (Covenant of Mayors) je inicijativa koju je implementirala Evropska Komisijai koja predstavlja obavezu koju gradovi potpisnici preuzimaju u ispunjenju ciljeva energetske politike EU za redukciju emisije CO2 kroz poboljšanje energetske efikasnosti i proizvodnju i korišćenje čistije energije. Evropska Komisija se obavezala da podrži lokalne samouprave koje su uključene u Povelju Gradonačelnika, da obezbedi javnu vidljivost za njih i da mobiliše finansijske sposobnosti i političku podršku na nivou EU.

 11. Učešće javnosti u kreiranju energetske politike Srbije Potpisnici Povelje Gradonačelnika imaju za cilj da smanje emisiju CO2 za više od 20% do 2020. godine kroz mere energetske efikasnosti i uključivanja korišćenja obnovljivih izvora energije. Da bi se stiglo do ovog cilja, lokalne vlasti se obavezuju da: • Pripreme popis osnovne emisije (Baseline Emission Inventory); • Podnesu Akcioni Plan Održivosti Energetike(Sustainable Energy Action Plan (SEAP)), na koji je saglasnost dalo Gradsko veće ili Skupština, u roku od jedne godine nakon zvaničnog pristupanja inicijativi Povelje Gradonačelnika, kao i opis mera i obaveza koje će uvesti kako bi dostigli svoje ciljeve; • Redovno objavljuju Izveštaje o svojim aktivnostima sa navedenim stepenom realizacije programa; • Promovišu svoje aktivnosti i u njih uključuju svoje gradjane (Local Energy Days); • Dalje šire poruku Povelje Gradonačelnika.

 12. Učešće javnosti u kreiranju energetske politike Srbije Srpski gradovi potpisnici “Povelji Gradonacelnika” su: Niš, Zrenjanin, Vranje, Temerin, Titel, Varvarin i Žabalj. Srpski gradovi potpisnici su formirali Srpski klub PoveljeGradonacelnika. Koordinator Srpskog kluba Povelje Gradonacelnika –Gradonacelnik Niša. Srpski klub Povelje Gradonacelnika je uputio EK inicijativu za formiranje Kancelarije PoveljeGradonacelnika za podrucje Jugoistocne Evrope.

 13. Učešće javnosti u kreiranju energetske politike Srbije Razlozi za podršku Stalne konferencije gradova i opština srpskim gradovima i opštinama za potpisivanje “Povelje Gradonacelnika”: Jasna posvecenost; Bolji kvalitet života; Nova radna mesta; Korišcenje iskustava gradova članica iz EU, finansijskih i tehničkih mehanizama...

 14. Učešće javnosti u kreiranju energetske politike Srbije HVALA NA PAŽNJI! Sladjana Jevremović potpredsednik Odbora za energetsku efikasnost SKGO e-mail: sladja.jevremovic@yahoo.com