slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MINISTARSTVO NAUKE REPUBLIKE SRBIJE NACIONALNI PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA / ZAVRŠNI IZVEŠTAJ: PowerPoint Presentation
Download Presentation
MINISTARSTVO NAUKE REPUBLIKE SRBIJE NACIONALNI PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA / ZAVRŠNI IZVEŠTAJ:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

MINISTARSTVO NAUKE REPUBLIKE SRBIJE NACIONALNI PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA / ZAVRŠNI IZVEŠTAJ: - PowerPoint PPT Presentation


 • 429 Views
 • Uploaded on

MINISTARSTVO NAUKE REPUBLIKE SRBIJE NACIONALNI PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA / ZAVRŠNI IZVEŠTAJ: 01.07.2006-30.06.2007./.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MINISTARSTVO NAUKE REPUBLIKE SRBIJE NACIONALNI PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA / ZAVRŠNI IZVEŠTAJ:' - raffaello


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MINISTARSTVO NAUKE REPUBLIKE SRBIJE

NACIONALNI PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

/ZAVRŠNI IZVEŠTAJ: 01.07.2006-30.06.2007./

NPEE 283011: PRIMENA EVROPSKIH POSTUPAKA ZA IZRAČUNAVANJE POTREBNE I ODREĐIVANJE DOZVOLJENE SPECIFIČNE POTROŠNJE ENERGIJE ZA GREJANJE NOVIH I POSTOJEĆIH STAMBENIH ZGRADA

cilj projekta
CILJ PROJEKTA
 • Razvijanje podloga za inovaciju propisa koji se tiču postupaka za izračunavanje potrebne i određivanje dozvoljene specifične potrošnje energije za grejanje zgrada i sanitarnu toplu vodu određene namene shodno današnjim međunarodnim standardima, a po okvirnoj Direktivi Evropske Unije, prilagođeno domaćim klimatskim i ostalim relevantnim uslovima.
 • Izrada preporuka za izmenu domaće zakonske regulative u oblasti termičkog prijema zgrade, izvođenja i posebno kontrole krajnjih korisnički relevantnih svojstava, kao i usavršavanje validnih ponovljivih i uporedivih parametara i postupaka koji bi se sprovodili pri tehničkom prijemu zgrada sa stanovišta njenih energetskih performanci
sadr aj projekta u periodu istra ivanja
SADRŽAJ PROJEKTA U PERIODU ISTRAŽIVANJA
 • U prvoj godini istraživanja urađena je studija evaluacije iskustava evropskih zemalja u primeni Direktive Evropske Unije (Direktiva 2002/91/1 od 4.1.2003. godine) o energetskom ponašanju zgrada, uz korišćenje EPBD (Energy Performace of Buildings Directive) baze podataka
 • Izvršen je pregled domaćih tehničkih regulativa vezanih za potrošnju energije zgrada u našoj zemlji i predložene izmene
 • Preporučena je metodologija proračuna energetskog ponašanja zgrada
 • Preporučen je način sertifikacije zgrada koji odgovara domaćim specifičnostima
kratak prikaz programskog zadatka u drugoj zavr noj godini istra ivanja
KRATAK PRIKAZ PROGRAMSKOG ZADATKA U DRUGOJ ZAVRŠNOJ GODINI ISTRAŽIVANJA

1. Predlog jedinstvene metodologije za numeričku simulaciju potrošnje energije za grejanje i hlađenje stambenih zgrada.

1.1 Tehno-ekonomska analiza dobijenih rezultata simulacije specifične potrošnje energije u sezonama grejanja i hlađenja za karakteristične stanove dve višespratne stambene zgrade izgrađene pre i posle 1990. godine u Novom Beogradu.

1.2 Definisanje predloga poboljšanja termoizolacije spoljnih zidova, spoljne stolarije zgrade i prozora, u cilju postizanja optimalnog odnosa smanjenja specifične potrošnje energije i visine materijalnih investicija potrebnih za rekonstrukciju, a prema specifičnostima našeg elektro-energetskog sistema i preporučenog faktora emisije štetnih gasova iz 1990. godine.

2. Metodologija energetske sertifikacije projektovanih i postojećih stambenih zgrada, i predlog sadržaja energetskog sertifikata (pasoša) stambenih zgrada na teritoriji opštine Novi Beograd.

3. Naučno – stručna podloga za reviziju postupka inspekcije zgrada u raznim fazama životnog veka stambene zgrade.

klju ne aktivnosti projekta
KLJUČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA
 • Analiza EU direktiva
 • Analiza specifičnosti u pojedinim zemljama EU
 • Analiza domaćih lokalnih specifičnosti
 • Predlog domaćeg postupka budućeg normativa
pore enje energetske potro nje preko tri razli ita perioda izgradnje stanova
POREĐENJE ENERGETSKE POTROŠNJE PREKO TRI RAZLIČITA PERIODA IZGRADNJE STANOVA

STUDIJA PRIMENE NUMERIČKE SIMULACIJE U OCENI ENERGETSKE EFIKASNOSTI SLIČNIH STANOVA U OGLEDNIM OBJEKTIMA U NOVOBEOGRADSKOM BLOKU 34, BLOKU 29 I NA BEŽANIJSKOJ KOSI GRAĐENIH U TRI RAZLIČITA PERIODA IZGRADNJE

 • Kao prvi ogledni objekat izabrana je stambena zgrada u ulici Bulevar AVNOJ-a br.213 na Novom Beogradu. Površina stana 68,85m2, spratna visina iznosi 2.4m.
 • U sklopu istraživanja u trećoj godini kao ogledni objekat izabrana je stambena zgrada u Bloku 29 na u ULICI Bulevar AVNOJ-a br.79 na Novom Beogradu. Površina 64,48 m2. Spratna visina u svim prostorijama stana je 280 cm.
 • Građevinski objekat GP2, Lamela 1, u naselju Bežanijska Kosa u Beogradu. Površinu stana 52,5 m2, Spratna visina je 288 cm, a čista spratna visina je 259 cm.
zaklju ci izvedeni iz prora una i merenja na demonstracionim objektima u novom beogradu
ZAKLJUČCI IZVEDENI IZ PRORAČUNA I MERENJA NA DEMONSTRACIONIM OBJEKTIMA U NOVOM BEOGRADU

Upotrebom metoda numeričkih simulacija* na tri zgrade u Novom Beogradu koje se nalaze u krugu od 4 km, jedne građene pre 1990 godine, jedne građene 2004 godine i jedne čija izgradnja tek treba da započne 2008 godine, pokazuje se da bi se primenommetoda rekonstrukcije, sanacije i energetski efikasnog projektovanja, moglo doći do uštede energije potrebne za grejanje od 30%.

* U ovom kontekstu se pod Metoda numeričke simulacije energetske potrošnje i emisije štetnih gasovasmatra ono što se u Direktivi 2002/91/1 naziva Calculation method. Ovde predlažemo da novi generički naziv u našoj zemlji bude Proračun. S druge strane imamo Merenja. Dobijanjemuporedivih rezultata Proračuna i Merenja na demonstracionim objektima metodu numeričke simulacije možemo da smatramo Pouzdanom, tj. Tačnom i Ponovljivom.

snimanje termovizijsk om kamer om i merenj e vazdu ne propustljivosti
SNIMANJE TERMOVIZIJSKOM KAMEROM I MERENJE VAZDUŠNE PROPUSTLJIVOSTI
 • Greške u termičkom omotaču zgrade koje nastaju pri projektovanju i izvođenju detektovane su upotrebom FLIR termovizijske kamere. Dobijeni rezultati su u korelaciji sa merenjima vazdušne propustljivosti
zaklju ci izvedeni iz prora una i merenja na demonstracionim objektima u novom beogradu10
ZAKLJUČCI IZVEDENI IZ PRORAČUNA I MERENJA NA DEMONSTRACIONIM OBJEKTIMA U NOVOM BEOGRADU
 • Dobici na grejanju u zimskom periodu usled boravka i rada ljudi u prostoriji oko 20 kWh/m2, a usled dobitaka od sunčeve energije i do 40 kWh/m2.
 • Zamenom starih prozora onima koji imaju visoku energetsku ocenu potrošnja se smanjuje za 37.5%.
 • Stavljanjem zastora u letnjim danima potrošnja se smanjuje za 22%.
 • Premazom fasade silikonskim farbama potrošnja se smanjuje za 9%.
 • Ugradnjom kvalitetne građevinske stolarije i kontrolisanim dovođenjem svežeg vazduha u grejanu prostoriju moguće su uštede u potrošnji toplotne energije preko 45%.
 • Sanacija sistema grejanja (uvođenjem duplo-regulirajućih ventila u stanovima i daljinskim očitavanjem potrošnje) donosi uštedu od 22% od potrošnje toplotne energje, i 34% smanjene potrošnje električne energije za grejanje,
 • Sanacija fasade (izmenom stolarije i konzervacijom spoljne obloge uz dihtovanje prozora trakama i premazom silikonskim paropropusnim premazima), pokazano je dadonosi minimalno smanjenje od 20 kWh/m2 godišnje.
zaklju ci izvedeni iz prora una i merenja na demonstracionim objektima u novom beogradu11
ZAKLJUČCI IZVEDENI IZ PRORAČUNA I MERENJA NA DEMONSTRACIONIM OBJEKTIMA U NOVOM BEOGRADU
 • 50% ukupnih potreba za energijom u Srbiji odnosi na energiju za grejanje, toplu sanitarnu vodu i klimatizaciju u zgradarstvu.
 • Na primeru stana od 50m2 došlo se do zaključka da se ulaganjemod cca. 1500do 2500 Eura po stanu,po sadašnjim cenama energenata, isplati za 3.5 do 6 godina.
 • Proračuni pokazuju da ukupna ušteda potrošnja energije za grejanje može biti 33.2% (referentna godina: 2002).
 • Na jedan od predloženih načina sanacije ili pravilnog projektovanja, 50% stambenih jedinica može se dovesti na prosečan nivo potrošnje od 80 kWh po m2 godišnje.
tehnoekonomsk a analiza pove anja energetske efikasnosti na stanu od 86 6m2 u novom beogradu
TEHNOEKONOMSKAANALIZA POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA STANU OD 86.6M2 U NOVOM BEOGRADU
 • Na jednom prosečnom stanu, koji po savremenim merilima odgovara potrebama četvoročlane porodice od 86m2, napravljena je finansijsko ekonomska analiza ulaganja u četiri proste vrste poboljšanja energetske efikasnosti građevinskog omotača stambenog prostora u Srbiji.
 • Stan košta 86.000 evra i ovakvih jedinica u zemlji ima više od 1.000.000, tj. 50% stanovništva živi ili će u narednom periodu živeti u ovakvim stanovima.
 • Stan je građen po savremenim-važećim domaćim normama i troši manje od 120 kWh po m2, ima centralno grejanje i klimatizovan je.
 • Masovna sanacija stanova ovoga tipa se očekuje tek od 2012 godine, jer kalkulacija sa cenama energenata u neposrednom EU okruženju pokazuje da bi se sa tim cenama komunalija i struje (2012.g) ulaganje u projekat od cca 3900 eura po stanu (npr. 300 eura po prozoru) vraća za 8.5 godina uz uštedu od 456 eura po godini.
 • U 10 godina ovaj iznos od 1 godišnje prosečne plate moći će da izdvoje samo 5% od ukupnog broja domaćinstava ili dobila bi se ušteda svake godine od 20.000.000 kWh za grejanje i 7-10.000.000 kWh za hlađenje.
 • Ušteda nakon 2012 godine bi iznosila 456 eura po stanu godišnje.
slide13
EKONOMSKA OPRAVDANOST TEHNOEKONOMSKAANALIZA POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA STANU OD 86.6M2 U NOVOM BEOGRADU
 • Treći korak koji se može preduzeti je da se za letnji period na sve stanove postave savremeni zastori, kojima bi se postigle uštede od 22%. Analiza pokazuje da se sa sadašnjim cenama komunalija i struje (2007.g) ulaganje u projekat od cca 1170 eura po stanu (90 eura po prozoru) vraća za 39 godina uz uštedu od 29.8 eura po godini.
 • Masovna sanacija stanova ovoga tipa se očekuje tek od 2012 godine, jer kalkulacija sa cenama energenata u neposrednom EU okruženju pokazuje da bi se sa tim cenama komunalija i struje (2012.g) ulaganje u projekat od cca 1170 eura po stanu vraća za 7.8 godina uz uštedu od 150 eura po godini. U 10 godina ovaj iznos od 1-2 godišnje prosečne plate moći će da izdvoje 10% od ukupnog broja domaćinstava ili dobila bi se ušteda svake godine od 5.000.000 kWh za hlađenje.
 • Ušteda nakon 2012 godine bi iznosila 150 eura ili 50 kWh po stanu godišnje.
slide14
EKONOMSKA OPRAVDANOST TEHNOEKONOMSKAANALIZA POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA STANU OD 86.6M2 U NOVOM BEOGRADU
 • Četvrti korak koji se može preduzeti je da se u toku izvođenja sanacionih radova izvedena sanacija omotača stana spolja, bilo izradom termo maltera (ušteda 17.7%) ili sanacijom silikonskim premazima (ušteda 9%). Analiza pokazuje da se sa sadašnjim cenama komunalija i struje (2007.g) ulaganje u projekat od cca 3100 do 4300 eura po stanu vraća za 44 do 66 godina uz uštedu od 48 do 96 eura po godini.
 • Masovna sanacija stanova ovoga tipa se očekuje tek od 2012 godine, jer kalkulacija sa cenama energenata u neposrednom EU okruženju pokazuje da bi se sa tim cenama komunalija i struje (2012.g) ulaganje u projekat od cca 3 do 5000 eura po stanu i privatnoj kući vraća za 20 do 30 godina uz uštedu od 100 do 200 eura po godini.
tehnoekonomsk a analiza pove anja energetske efikasnosti na stanu od 86 6m2 u novom beogradu15
TEHNOEKONOMSKAANALIZA POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA STANU OD 86.6M2 U NOVOM BEOGRADU
 • U 20 godina ovaj iznos od 1 godišnje prosečne plate moći će da izdvoje i do 20% od ukupnog broja domaćinstava ili dobila bi se ušteda svake godine od 20 do 40.000.000 kWh za grejanje i 14-20.000.000 kWh za hlađenje.
 • Ušteda nakon 2012 godine bi bila beznačajna po stanu ali bi bila bila u kombinaciji sa prethodnim merama sa društvenog stanovišta veoma korisna usled nedostatka sve skuplje uvozne energije, i značajnog smanjenja emisije štetnih gasova u ovim domaćinstvima koja se dobrim delom greju na klasično gorivo.
m etodologija prora una european standard pren 15217
METODOLOGIJA PRORAČUNAEUROPEAN STANDARD prEN 15217
 • Da se utvrde minimalnizahteviza Energetsko Ponašanje (EP*) zgrada
 • Da se omogućidanacionalneiliregionalnevlastisproveduputemzakonske regulative minimalannivo energetskog ponašanje novihzgradai zgradakojesupredmetrekonstrukcije.
 • Daomogućidaprojektantinapravepraviizboru energetskomplaniranjui tehnologijama, razmatrajućinajvećuenergetskuuštedui opravdanost primene OIE.
 • Dasedobijurezultatikojidopuštajupoređenje energetskog ponašanje zgradaistefunkcijeu okviruistog regiona

EUROPEAN STANDARD prEN 15217: Energy performance of buildings - Methods for expressingenergy performance and for energy certification of buildings

Glavniciljevimetodologijeproračuna:

* EP energy performance indicator

m etodologija prora una
METODOLOGIJA PRORAČUNA
 • Metodmora biti lako dostupan
 • Metod mora biti generalno prihvatljiv, i u praksi baziran na standardima
 • Metod mora biti ponovljiv –različiti korisnici treba da dobiju iste rezultate
 • Izlazni podaci moraju biti lako proverljivi i kontrolisani
 • Metodmora biti tehnički robustan, i u odnosu na korisnički interfejs, i platformu i računarski program
 • Metod mora da koristi standardizovane unose podataka u odnosu na različite tipove i kategorije zgrada
 • Metod mora biti nisko troškovni i da zahteva minimalne resurse za upotebu
 • Metod mora biti postojan i jednostavan za osavremenjavanje i nadgradnju
m etodologija prora una18
METODOLOGIJA PRORAČUNA

Da bi se izbegli neodređeni rezultati, primena EPBD na racionalan način zahteva:Regulativu, Standardizovan način rada, kako u pogledu primene standarda, tako i u organizacionom pogledu upotrebljive računarske alatebazirane na stadardima.

Predlaže se da se u našoj zemlji, kao i u većini zemalja članica EU, zakonski propiše mandatna potpuno opisana metoda proračuna za određivanje Energetskih Ponašanja Zgrada (EPZ).

Predlaže se da se ne razvija nacionalni alat za proračun EPZ, jer su postojeći pouzdani, jeftini i laki za obuku i korišćenje od strane auditora tehničke ili prirodno-matematičke struke.

Predlaže se upotreba DesignBuilder-a. Softver koji je Velika Britanija usvojila kao mandatoran pri oceni EPZ.

energetska sertifikacija projektovanih i postoje ih stambenih zgrada
ENERGETSKA SERTIFIKACIJA PROJEKTOVANIH I POSTOJEĆIH STAMBENIH ZGRADA

Direktiva evropskog parlamenta i saveta br. 2002/91/EC, član 2, alinea 3 "sertifikat o energetskom ponašanju zgrade":sertifikat koji priznaju države članiceili pravno licekoje one naimenuju, koji sadrži podatke o EK zgradeizračunatoj prema metodologijina bazi generalnog okvira navedenog u Aneksu;

Direktiva energetskog ponašanja zgrada zahteva da sertifikat energetskog ponašanja zgrada bude dostupan pri prodaji ili iznajmljivanju zgrada, kao i da bude vidno izložen u javnim zgradama.

Sertifikat bi trebalo da ima veliki uticaj na porast svesti vlasnika i/ili korisnika zgrada u vezi sa energetskim ponašanjem zgrade.

Ovo bi moglo i trebalo da igra ključnu ulogu u unapređivanju postojećih zgrada čiji je glavni zadatak smanjenje CO2 emisije.

sertifikat o energetskom pona anju zgrade izmerena i prora unata potro nja
SERTIFIKAT O ENERGETSKOM PONAŠANJU ZGRADEIzmerena i proračunata potrošnja
 • Sertifikat može biti baziran na izmerenoj ili proračunatoj potrošnji
 • Oba indikatora imaju i dobrih i loših strana.
 • Proračunata procena ističe sopstveni potencijal zgrade, dok
 • Izmerena potrošnja omogućava i razmatranje upravljanja objektom.
 • Izmereni energetski indikatori i proračunati energetski indikatori ne uključuju nužno iste energetske upotrebe.
sertifikat o e nergetskim karakteristikama zgrada treba da omogu i
SERTIFIKATO ENERGETSKIM KARAKTERISTIKAMA ZGRADATREBA DA OMOGUĆI:
 • Korektan primenu propisai preporukazaisplativaunapređenjaEKpostojećihzgrada.
 • Da sedobijurezultatikojidopuštajupoređenjeEKzgradaistefunkcijeu okviruistezemljeiliregiona.
 • Da sedobijurezultatikojidopuštajupoređenjeEKzgradasa referentnim vrednostima-standardima.
 • Dasedobijupreporukeza ekonomično poboljšanje EKzgrade.
procedura energetskog rangiranja zgrada 1
PROCEDURAENERGETSKOG RANGIRANJA ZGRADA 1.

Za potrebe proračuna, zgrade treba grupisati u odgovarajuće kategorije (EPBD - ANEKS 3), kao što su:

– porodične kuće različitih tipova;

– stambeni blokovi;

– kancelarije;

– obrazovne zgrade;

– bolnice;

– hoteli i restorani;

– sportski objekti;

– trgovačke zgrade za veleprodaju i maloprodaju;

– ostali tipovi zgrada koje troše energiju.

procedura energetskog rangiranja zgrada 2
PROCEDURAENERGETSKOG RANGIRANJA ZGRADA 2.

Rr(r -regulation) vrednost koja odgovara propisanim zahtevima na nacionalnom ili regionalnom nivou (good or best practice)za posmatranu kategoriju zgrada,

Rs(s -statistics) vrednost koja odgovara srednjoj vrednosti postojećeg nacionalnog (ili regionalnog) stambenog fonda za posmatranu kategoriju zgrada

Energetski indikator zgrade prema preporukama prEN 15217:

________________________________________________________

slide25
Vrednost Rr je odabrana na osnovu evropskih normi za stambene objekte (Tabela 1) (Norsk Energy Workshop, Beograd 2007):

Tabela 1. Norme i statistika za potrošnju energije

ta treba da se uradi u srbiji na dr avnom regionalnim nivoima i ili nivoima lokalne samouprave
Šta treba da se uradi u Srbiji na državnom, regionalnim nivoima i/ili nivoima lokalne samouprave
 • Odabrati metodologiju proračuna.
 • Izvršiti klasifikaciju stambenog fonda.
 • Odrediti koeficijenate Rr za određenu kategoriju zgrada.
 • Izvršiti statisticku obradu stambenog fonda radi izračunavanja koeficijenata Rs.
prdlog klasifikacije stambenih zgrada
Prdlog klasifikacije stambenih zgrada:
 • 1) Klasa A za C< 0,5
 • 2) Klasa B za 0,5 ≤ C< 1
 • 3) Klasa C za 1 ≤C< 1,5
 • 4) Klasa D za 1,5 ≤ C< 2
 • 5) Klasa E za 2 ≤ C< 2,5
 • 6) Klasa F za 2,5 ≤ C< 3
 • 7) Klasa G za 3 ≤ C

C=EP/Rr

* EPI = Enegy Performance Indicator

predlog izleda sertifikata
PREDLOG IZLEDA SERTIFIKATA
 • Predlaže se da se, od tri izgleda sertifikata koje predlažu CENstandardprEN 15217:2005 (E),izabere ovaj prikazan na slici desno, a koji sadrži izračunatu i izmerenu procenu energetske efikasnosti zgrade
 • Predlaže se upotreba softwera DesignBuilder (http://www.designbuilder.co.uk/) za proračun energetske potrošnje zgrade i generisanje sertifikata energetskog ponašanja zgrade, zbog odličnog slaganja između izmerenih i proračunatih vrednosti, a i zbog toga što sun eke zemlje EU več usvojile takvo rešenje, npr.Velika Britanija.

* Daje se klasa i proračunate i izmerene energija

slide29
Studija primene numeričke simulacije u oceni EE novoprojektovanog stambenog objekta GP2, lamela u Novom Beogradu
 • Vrednost Rrje odabrana na osnovu evropskih normi za stambene objekte (Tabela 1) (Norsk Energy Workshop, Beograd 2007)
 • i iznosi Rr = 120 kWh/m2god.
studija primene numeri ke simulacije u oceni ee stambenog objekta u cviji evoj 44 u beogradu
Studija primene numeričke simulacije u oceni EE stambenog objekta u Cvijićevoj 44 u Beogradu
 • Odabir vrednosti Rs je izvršen za slučaj posmatranog objekta na osnovu činjenice da je više od 50% objekata na teritoriji starog dela grada Beograda izgrađeno prema standardima prema kojima je izrađeno originalno projektno rešenje posmatranog objekta.
 • Prema tome Rs iznosi 182 kWh/m2god.
studija primene numeri ke simulacije u oceni ee stambenog objekta u cviji evoj 44 u beogradu31

Tabela 2. Struktura potrošnje energije

Studija primene numeričke simulacije u oceni EE stambenog objekta u Cvijićevoj 44 u Beogradu

Slika 8.

Uporedni dijagram godišnje potrošnje toplotne energije za grejanje za različita poboljšanja omotača objekta

reviziju doma ih normativa nau no stru na podlog e
REVIZIJU DOMAĆIH NORMATIVANAUČNO – STRUČNA PODLOGE

Osnovni zadatak projekta je i definisanje predloga promena zakona i tehničkih regulativa koji bi se dao u dalji postupak nadležnim organima. Predlaže se izmena sledećih normativa:

 • ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA
 • ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI
 • PRAVILNIKO SADRŽINI I NAČINU VRŠENJA TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKTA I IZDAVANJU UPOTREBNE DOZVOLE

Predlaže se usvajanje evropskih standarda (kodova) bez prevođenja.

Predlaže se razvijanje i usvajanje kreditno-poresko makroekonomskih mera koje bi omogućile da pojedinci koriste podsticajna sredstva za oblačenje zgrada i energetske uštede.

prvi zakon u kome su potrebne promene
PRVI ZAKON U KOME SU POTREBNE PROMENE

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

ODELJAK 4

ODGOVORNOST IZVOĐAČA I PROJEKTANTA ZA SOLIDNOST GRAĐEVINE

Predlog je da se iza Člana 644 stava (2) doda nov stav:

(x) Izvođač odgovara i za energetske nedostatke građevine, koji bi se pokazali za vreme od deset godina od predaje i prijema radova, osim ako je specijalizovana organizacija dala stručno mišljenje da je objekat energetski efikasan, a u toku građenja se nisu pojavile okolnosti koje dovode u sumnju osnovanost stručnog mišljenja.

drugi zakon u kome su potrebne promene
DRUGI ZAKON U KOME SU POTREBNE PROMENE

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Obaveze izvođača radova i odgovornog izvođača radova

Predlaže se izmena Člana 118(dodavanjem crvenog teksta u alinei 4).

Član 118.

Odgovorni izvođač radova dužan je da:

1) izvodi radove prema dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju, odnosno glavnom projektu, u skladu sa propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta koji važe za pojedine vrste radova, instalacija i opreme;

2) organizuje gradilište na način kojim će se obezbediti pristup lokaciji, obezbeđenje nesmetanog saobraćaja, zaštitu okoline za sve vreme trajanja građenja;

3) obezbeđuje sigurnost objekta, lica koja se nalaze na gradilištu i okoline (susednih objekata i saobraćajnica);

4) obezbeđuje dokaz o kvalitetu izvršenih radova odnosno ugrađenog materijala, energetskoj efikasnosti objekta, i kvalitetu instalacija i opreme;

5) vodi građevinski dnevnik i obezbeđuje knjigu inspekcije;

6) obezbeđuje merenja i geodetsko osmatranje ponašanja tla i objekta u toku građenja;

7) obezbeđuje objekte i okolinu u slučaju prekida radova;

8) na gradilištu obezbedi ugovor o građenju, rešenje o određivanju odgovornog izvođača radova na gradilištu i glavni projekat, odnosno dokumentaciju na osnovu koje se objekat gradi.

Ministar nadležan za poslove građevinarstva bliže propisuje sadržinu i način vođenja knjige inspekcije i građevinskog dnevnika.

pravilnik u kome su potrebne promene
PRAVILNIK U KOME SU POTREBNE PROMENE

PRAVILNIKO SADRŽINI I NAČINU VRŠENJA TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKTA I IZDAVANJU UPOTREBNE DOZVOLE“Sl. glasnik RS”, br. 111/2003

Predlaže se izmena članova 2, 3, 5, 6 i 20.

Član 2

Tehnički pregled objekta, postrojenja, uređaja i opreme koji pripadaju tom objektu ili su u njega ugrađeni, kao i izvedenih građevinskih radova, kao i energetske efikasnosti, vrši se prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i ovog pravilnika, ako za određene vrste objekata nisu doneti posebni propisi o tehničkom pregledu.

Član 3

Tehnički pregled objekta, vrši se po završetku izgradnje objekta, odnosno dela objekta ako je za njegovo građenje, odnosno izvođenje radova izdato odobrenje za izgradnju i ako je organ nadležan za izdavanje odobrenja za izgradnju potvrdio prijem dokumentacije na glavnom projektu, na osnovu kojega je vršeno građenje objekta. Tehnički pregled energetske efikasnosti objekta vrši se i u toku života zgrade i to na na svakih 10 godina, ili pri promeni namene zgrade, shodno drugačijim energetskim potrebama.

Član 5 ...

5) posebni sertifikati koje izdaju specijalizovane ovlašćene institucije, a odnose se na ispravnost odgovarajućih sistema instalacija i opreme (liftovi, uzemljenje instalacija, emisije buke, energetska efikasnost i dr.).

Član 6

Pregledom izgrađenosti objekta u skladu sa glavnim projektom, na osnovu koga je objekat građen, utvrđuje se:

...8) izmerena i proračunata energetska efikasnost objekta

Član 20

Upotrebna dozvola izdaje se rešenjem koje u dispozitivu, pored podataka propisanih zakonom, sadrži: ....

7) energetski sertifikat

promena srpskih standarda
PROMENA SRPSKIH STANDARDA

U ovom i prethodnom projektu NPEE813-197b razvijene su nove metodologije za analizu srednje temperature omotača objekata, osetne temperature, časovne i ukupne potrošnje energije u zimskom i letnjem periodu, merenje toplotnog fluksa, kao i za analizu sistema za grejanje i hlađenje. Na osnovu ovakvih istraživanja, došlo se do sledeća dva zaključka:

 • Nadležna komisija Instituta za Standardizaciju treba zajedno sa ostalim apoentiranim komisijama u zemlji (npr. Komisija Ministarstva za infrastrukturu, i druge) da uvede nove metode u upotrebu tako da zakonski i pravilnici imaju uporište u kredibilnim metodama za tehničke uslove za toplotnu tehniku u građevinarstvu, a koji moraju biti ispunjeni pri projektovanju, građenju i rekonstrukciji zgrade.
 • Drugo, pragmatično, rešenje je da se usvoje evropski standardi (kodovi) bez prevođenja.
k reditno poreske makroekonomske mere
KREDITNO-PORESKE MAKROEKONOMSKE MERE
 • Nedostaju takođe i kreditno-poreske makroekonomske mere koje bi omogućile da pojedinci koriste podsticajna sredstva za oblačenje zgrada i energetske uštede, te je potrebno da Kolegijum inicira hitno donošenje istih od strane vlade i lokalnih uprava finansirajući implementaciju na jednom pilot projektu lokalne urbane celine
rezultati u prvoj godini istra ivanja
REZULTATI U PRVOJ GODINI ISTRAŽIVANJA
 • PRIKAZ SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA NASELJA BELO POLJE U OBRENOVCU SA PRIMENOM PREDIZOLOVANIH POLIETILENSKIH CEVI, 37. međunarodni kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju, pp.243-248, Isakov Miodrag, Gajić Dušan, Jojić Ivan, medjunarodni skup, rad objavljen u celini (2006)
 • IZVOD IZ STUDIJE STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANIRANE REALIZACIJE TERMOENERGETSKE INFRASTRUKTURE U OPŠTINI PANČEVO NA ŽIVOTNU SREDINU, Gajić Dušan, Jojić Ivan, studija regionalnog značaja. (2007)
 • TEHNIČKA REGULATIVA U OBLASTI KGH, Jojić Ivan, Mijuca Dubravka, Gajić Dušan, Mrmak Snežana, naučno-istraživački projekat republičkog značaj (2007), 83 strane
 • STUDIJA EVALUACIJE EVROPSKIH POSTUPAKA ZA IZRAČUNAVANJE POTREBNE I ODREĐIVANJE DOZVOLJENE SPECIFIČNE POTROŠNJE ENERGIJE ZA GREJANJE NOVIH I POSTOJEĆIH STAMBENIH ZGRADA, Mijuca Dubravka, (2007), 365 strana
rezultati u drugoj godini istra ivanja
REZULTATI U DRUGOJ GODINI ISTRAŽIVANJA
 • D. Mijuca, N. Koridič-Dikovič, Studija predloga revizije zakonske i tehnicke regulative u cilju minimiziranja potrošnje energije u sektoru zgradarstva, 2008.
 • D. Mijuca, G. Petrovic i I. Jojic.Studija primene numericke simulacije u oceni energetske efikasnosti gradevinskih objekata na primeru projektovanog stambenog objekta GP2, Lamela 1, u naselju Bezanijska Kosa u Beogradu, 2008
 • D. Mijuca, G. Petrovic i I. Jojic. Studija primene numericke simulacije u oceni energetske efikasnosti gradevinskih objekata na primeru postojeceg stambenog objekta u Cvijicevoj 44 u Beogradu, 2008.
 • G. Petrovic. Britanske preporuke za energetski efikasno planiranje i gradenje gradova, 2008
 • Dubravka Mijuca. Energetska efikasnost u zgradarstvu. Udžbenik u štampi. Fakultet za graditeljski menadžment. (2008)
 • Dubravka Mijuca, Potencijali uštede energije u stambenom sektoru u srbiji u fazama projektovanja, rekonstrukcije i korišćenja. 38. Međunarodni Kongres o Grejanju, Hlađenju i Klimatizaciji, 5-7. XII 2007. Beograd, Srbija, pp. 103-108
 • Dubravka Mijuca. O računarskoj simulaciji potrošnje energije u stambenom sektoru u Srbiji. 13. Simpozijum Termičara Srbije i Crne Gore. Sokobanja, 16-19. oktobar 2007.
rezultati u drugoj godini istra ivanja40
REZULTATI U DRUGOJ GODINI ISTRAŽIVANJA
 • Dimitrije Lilić., Program energetske efikasnosti u zgradarstvu, Nacionalna konferencija o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije "SRBIJA 2006", Beogradski sajam, Beograd, 3. -5. oktobar 2006.
 • Dimitrije Lilić., Energetska efikasnost u zgradama - Prikaz trenutne situacije u Srbiji i ulaga Agencije, Seminar "Energetska efikasnost zgrada u svetlu EU Direktive 2002/91/EC", Beogradski sajam, Beograd, 6. oktobar 2006.
 • Dimitrije Lilić., Kovacic B., Unapredenje energetske efikasnosti u javnim zgradama - Demonstracioni projekti, Peti medunarodni naucni skup "Alternativni izvori energje i buducnost njihove primene", Hotel Avala,
 • Budva, 4. i 5. oktobar 2007.
 • Dimitrije Lilić., Kovacic B., Ocena efekata primenjenih mera energetske efikasnosti u zgradi skole Radovoj Popovic u Sremskoj Mitrovici, 13. Simpozijum termicara Srbije, Sokobanja, 16 do 19. oktobar 2007. - kongres, strana xx-xx
 • Dimitrije Lilić., Durkovic, A., Kovacic, B., Energetska efikasnosi u javnim zgradama - Demonstracioni projekti, "KGH", broj 3, Beograd, 2007, str. 53-59. - ostalo
 • Durkovic, A., Stojanovic, G., Dimitrije Lilić., Projekat energetske efikasnosti u Srbiji. IDA Kredit YF3870 Svetske banke. Bolnica u Senti, "38. kongres o grejanju, hladenju i klimatizaciji", Beograd, 5-7. decembar 2007. strana xx-xx - http://www.kgh-kongres.org/
rezultati u drugoj godini istra ivanja41
REZULTATI U DRUGOJ GODINI ISTRAŽIVANJA
 • Dimitrije Lilić, Energetska efikasnost u javnim zgradama. Demonstracioni projekti. Primer dobre prakse, Medunarodna konferencija "Stedimo energiju za srecniji zivot", Pirot, 14. decembar 2007. -kongres
 • Dimitrije Lilić., Energetska efikasnost u javnim zgradama. Demonstracioni projekti. Analiza efekata primenjenih mera energetske efikasnosti, "Unapredenjen EE u zgradi skole "Radivoj Popovic" u Sremskoj Mitrovici", Studija, Agencija za energetsku efikasnost, Beograd, 2007.
 • Dimitrije Lilić., Energetska efikasnost u javnim zgradama. Demonstracioni projekti. Analiza efekata primenjenih mera energetske efikasnosti, "Unapredenjen EE u zgradi osnovne skole "Jovan Popovic" u Coki", Studija, Agencija za energetsku efikasnost, Beograd, 2007.
 • Dimitrije Lilić., Energetska efikasnost u zgradarstvu u Srbiji, Predavanje na temu "Evropske norme i direktive iz oblasti energetske efikasnosti zgrada", Regionalna privredna komora u Kraljevu, Kraljevo, februar 2008.
 • Dimitrije Lilić., Direktiva 2002/91/EC o energetskim karakteristikama zgrada, Predavanje na temu "Evropske norme i direktive iz oblasti energetske efikasnosti zgrada", Regionalna privredna komora u Kraljevu, Kraljevo, februar 2008.
rezultati u drugoj godini istra ivanja42
REZULTATI U DRUGOJ GODINI ISTRAŽIVANJA
 • Dimitrije Lilić., Relevantni standardi EU iz oblasti energetske efikasnosti zgrada, Predavanje na temu "Evropske norme i direktive iz oblasti energetske efikasnosti zgrada", Regionalna privredna komora u Kraljevu, Kraljevo, februar 2008.
 • Dimitrije Lilić., Kovacic, B., Potrosnja energije i CO2 emisija pre i posle primene mera za povecanje energetske efikasnosti na dva demonstraciona projekta - skolske zgrade, Medunarodno savetovanje ENERGETIKA 2008, Zlatibor, 2008.
 • Dimitrije Lilić., Application of Heating Degree Days in the Evaluation of the Results of the Implemented Energy Efficiency Measures in Buildings, 21st International Conference on Efficiency, Cost, Optimiyation, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ECOS'08 Proceeding, Volume III, Page 1537, Krakow, Poland, June 24-27, 2008.
 • Lidija Đokić, OSVETLjENjE U ARHITEKTURI: Zahtevi i smernice za projektovanje. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2007. ISBN 86-7924-002-6
 • Dimitrije Lilić., Application of Heating Degree Days in the Evaluation of the Results of the Implemented Energy Efficiency Measures in Buildings, 21st International Conference on Efficiency, Cost, Optimiyation, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ECOS'08 Proceeding, Volume III, Page 1537, Krakow, Poland, June 24-27, 2008.
rezultati u drugoj godini istra ivanja43
REZULTATI U DRUGOJ GODINI ISTRAŽIVANJA
 • Lidija Đokić, OSVETLjENjE U ARHITEKTURI: Zahtevi i smernice za projektovanje. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2007. ISBN 86-7924-002-6
 • M. B. Kostić i Lidija Đokić, Preporuke za projektovanje, izvođenje, rekonstrukciju i održavanje funkcionalnog javnog osvetljenja, Elektrodistribucija, god. 34, br.1, 2006. str. 86 -89.
 • L. Đokić, Osvetljenje u urbanom kontekstu – Primer: spoljno dekorativno osvetljenje crkve Sv. Marka u Beogradu, Arhitektura i urbanizam, broj 18/19, 2006., str. 54-61. ISSN 0354-6055
 • Lidija Đokić and M. Kostic, Quality Factors of Lighting in the Urban Context, Urban Nightscape 2006, Athens, Greece, 2006.pp. 172-174 ISBN 960-88011-1-7
 • M. Kostic and Lidija Đokić, Efficient and Visually Acceptable Street Lighting (accepted for oral presentation), CIE Session 2007, Beijing, July, 2007. pp.D4-D14, ISBN 978 3 901 906 59 6
 • M. Kostić, Lidija Đokić, M. Kirović, N. Hadžiefendić, J. Bodrožić, A. Đuretić, Z. Vilus, D. Simin i N. Plazinčić, Relevantni aspekti kvaliteta, energetske efikasnosti, ekonomičnosti i održavanja funkcionalnog javnog osvetljenja, Naručilac: Skupština grada Beograda, 2007.
 • Seminar Urban lighting za Schreder Group, novembar 2007. god, Liež, Belgija. Predavanje 1: Lidija Djokic: Architectural, urban and style aspects of lighting. Predavanje 2: Lidija Djokic: Recommendations for decorative lighting of buildings