av stephen knudtzon og hugo munthe kaas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
av Stephen Knudtzon og Hugo Munthe-Kaas PowerPoint Presentation
Download Presentation
av Stephen Knudtzon og Hugo Munthe-Kaas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

av Stephen Knudtzon og Hugo Munthe-Kaas - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Sanksjoner og tiltak mot Iran – en oversikt over de nye norske reglene fra 2011, og litt om reglene i USA og hvordan disse berører norske bedrifter. av Stephen Knudtzon og Hugo Munthe-Kaas. Innledning - IRAN. Den islamske republikk Iran Regnes som en regional stormakt i Midtøsten Økonomi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

av Stephen Knudtzon og Hugo Munthe-Kaas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
av stephen knudtzon og hugo munthe kaas

Sanksjoner og tiltak mot Iran – en oversikt over de nye norske reglene fra 2011, og litt om reglene i USA og hvordan disse berører norske bedrifter.

av Stephen Knudtzon og Hugo Munthe-Kaas

innledning iran
Innledning - IRAN
 • Den islamske republikk Iran
  • Regnes som en regional stormakt i Midtøsten
 • Økonomi
  • Oljekildene er landets økonomiske ryggrad.
  • Har verdens største naturgassreserver etter Russland.
bakgrunn sanksjoner
Bakgrunn - Sanksjoner
 • Økt enighet internasjonalt om å begrense Irans:
  • Utvikling av atomteknologi og masseødeleggelsesvåpen
  • Støtte av uønskede militære grupperinger
 • Toppet seg sommeren 2010 hvor man fikk nye regler i FN, EU og USA
 • Gjennomgående for de nye reglene er at de rammer:
  • Irans energisektor
  • Isolering av Iran fra det internasjonale finanssystemet
sanksjonenes innvirkning p iran
Sanksjonenes innvirkning på Iran
 • Har økende effekt på Irans økonomi – men har ennå ikke ført til ønsket politisk endring.
 • Noen synlige effekter:
  • Selskaper trekker seg ut
  • Oljeproduksjon
 • Ikke all handel med Iran er rammet.
usa amerikanske sanksjonsregler
USA – Amerikanske sanksjonsregler
 • USAs regler om sanksjoner mot Iran av betydning for norske selskaper:
  • For amerikanere:
   • Ban on US Trade with and Investment in Iran – Executive order 12959 (1995/2010)
  • For utenlandske firma som investerer i Irans energi sektor:
   • ISA og CISADA
litt om isa og cisada
Litt om ISA og CISADA
 • Iran SanctionsActof 1996 (ISA):
  • En av mange amerikanske sanksjonslover rettet mot Iran
 • Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and DivestmentActof 2010 (CISADA)
  • Utvidet ISA for å ramme ytterligere typer handel med Iran.
isa og cisada forts
ISA og CISADA (forts.)
 • Oppbygning av ISA og CISADA:
  • Lister opp en gruppe handlinger som, hvis de utføres, kan føre til en rekke opplistede sanksjoner som presidenten kan pålegge.
  • Sanksjonene rammer utenlandske firmaers mulighet for å drive forretninger i USA.
 • Aktiviteter som ikke rammes:
  • Kjøp av olje/naturgass fra Iran (ikke en ”investment”)
  • Salg av utstyr som Iran kan bruke for å lete etter og/eller utvinne egne olje og gass forekomster
oppsummering forbudte handlinger etter us regler
Oppsummering – forbudte handlinger etter US regler.
 • Oppsummering - forbudte handlinger.
  • Investeringer i energisektoren.
  • Tjenester knyttet til raffinert petroleum, import av raffinert petroleum.
  • Salg av raffinert petroleum til Iran.
amerikanske sanksjoner ved brudd
Amerikanske sanksjoner ved brudd
 • Dersom et firma bryter reglene i CISADA skal presidenten pålegge firma 3 av 9 følgende sanksjoner:
  • denial of Export-Import Bank loans, credits, or credit guarantees for U.S. exports to the sanctioned entity;
  • denial of licenses for the U.S. exportof military or militarily useful technology to the entity;
  • denial of U.S. bank loansexceeding 10 MUSD in one year to the entity;
  • if the entity is a financial institution, a prohibition on its service as a primary dealer in U.S. government bonds; and/or a prohibition on its serving as a repository for U.S. government funds (each counts as one sanction);
  • prohibition on U.S. government procurement from the entity;
  • restriction on imports fromthe violating entity, in accordance with the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA, 50 U.S.C. 1701);
  • prohibitions in transactions in foreign exchange by the entity;
  • prohibition on any credit or paymentsbetween the entity and any U.S. financial institution;
  • prohibition of the sanctioned entity from acquiring, holding, or trading any U.S.-based property.
amerikanske sanksjoner ved brudd forts
Amerikanske sanksjoner ved brudd (forts.)
 • Ekstra:
  • The ”specialrule”
oversikt fn og eu iran sanksjonsregler av s rskilt interesse for norske selskaper
Oversikt: FN og EU Iran-sanksjonsregler av særskilt interesse for norske selskaper.
 • FNs regler om sanksjoner mot Iran av betydning for norske selskaper:
  • FN resolusjoner 2006-2010
 • EUs regler om sanksjoner mot Iran av betydning for norske selskaper:
  • EU rådets beslutning av 27. juli 2010 og Forordning nr. 961/2010
norske sanksjonsregler mot iran
Norske sanksjonsregler mot Iran
 • Norges regler om sanksjoner mot Iran:
  • Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran (09.02.2007 nr. 149)
 • Forskriften består av EU regler og FN regler (se over)
  • EU forording nr. 961/2010
  • FN regler (Sikkerhets resolusjon 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010))
norske sanksjonsregler mot iran forts
Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)
 • Reglene kan grovt deles inn i 8 områder:
  • Varer og teknisk bistand som er ulovlig
  • Energisektoren
  • Finansiering
  • Svartelistede personer
  • Pengeoverføring
  • Finansinstitusjoner
  • Forsikring
  • Transport
norske sanksjonsregler mot iran forts1
Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)
 • 1: Tilførsel og eksport av varer og teknisk bistand, meglervirksomhet (3. land), finansiell bistand knyttet til slike varer er ulovlig
  • Hjemmel:
   • Forskriften kapittel II, se liste vedlegg I, II og III,
  • Forbud:
   • Tilførsel til og eksport fra Iran av visse varer og teknisk bistand, meglervirksomhet (3. land), finansiell bistand knyttet til slike varer (§ 5) er ulovlig
  • Hvem:
   • Iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran
  • ”Varer”:
   • Veldegg I, II og III
norske sanksjonsregler mot iran forts2
Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)
 • 2: Energisektor:
  • Hjemmel:
   • Kapittel II: §§ 8-10
  • Forbud:
   • Å levere ”nøkkelutstyr” til Iransk person eller til bruk i Iran.
   • Å levere teknisk bistand, meglervirksomhet eller finansiell bistand i tilknytning til nøkkelutstyr
  • Hvem:
   • Til enhver iransk person, enhet eller organ eller for bruk i Iran
  • Tidspunkt:
   • § 10: Transaksjonen må følge av kontrakt inngått etter ikrafttredelsen av forskriften.
   • Eksempel : Utstyrsleverandør til skip.
norske sanksjonsregler mot iran forts3
Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)
 • 3: Finansiering:
  • Hjemmel:
   • Kapittel III - § 11- 15
  • Forbud:
   • 1. Det er forbudt å:
    • Yte lån eller kreditt
    • Erverve eller utvide sin andel
    • Opprette joint ventures
    • Forsettlig delta i aktiviteter som har som formål eller følge å omgå forbudene
  • Hvem:
   • 2. Forbudet i nr. 1 gjelder enhver iransk person, enhet eller organ som er involvert i:
    • Framstilling av varer eller teknologi, som er oppført på UDs vareliste I eller i vedlegg I og II;
    • Fremstilling av utstyrsom kan brukes til intern undertrykkelse som oppført i vedlegg III;
    • Undersøkelser etter eller utvinning og produksjon av råolje og naturgass, raffinering av brennstoff eller kondensering av naturgass.
norske sanksjonsregler mot iran forts4
Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)
 • 4: Svartelistede personer/selskaper (frysing av midler)
  • Hjemmel:
   • Kapittel IV
  • Forbud:
   • ”Ingen formuesgoder skal stilles til rådighet for…”
   • ”Frysing”
  • Hvem:
   • Se vedlegg VII, VIII
norske sanksjonsregler mot iran forts5
Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)
 • 5: Pengeoverføring
  • Hjemmel:
   • Kapittel V: § 21
  • Forbud:
   • Overføring til matvarer, helsepleie eller medisinsk utstyr, eller som benyttes til humanitære formål, foretas uten forhåndstillatelse
   • Annen pengeoverføring til en verdi av NOK 320 000 eller større, eller et tilsvarende beløp, krever forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet.
   • ”Pengeoverføring”
  • Hvem:
   • Til og fra en iransk person, en iransk enhet eller et iransk organ.
slide19

6. Finansinstitusjoner:

  • Finansinstitusjoner:
   • Forbudt for finans og kredittinstitusjoner:
    • åpne ny bankkonto
    • etablere en ny korrespondentbankforbindelse
    • åpne et nytt representasjonskontor/filial i Iran
    • inngå en ny joint venture med en finans- eller kredittinstitusjon hjemmehørende i Iran
    • åpne et representasjonskontor/datterselskap i Norge av Iransk institusjon,
    • inngå avtaler for eller på vegne av Iransk institusjoner
    • erverve eller utvide en andel eller erverve andre eierinteresser Iransk institusjon
    • statsobligasjoner eller statsgaranterte obligasjoner
norske sanksjonsregler mot iran forts6
Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)
 • 7. Forsikring
  • Hjemmel:
   • Kapittel V: § 26
  • Forbud:
   • Det er forbudt å:
    • Tilby forsikrings- eller gjenforsikringsytelser.
    • Forbyr utvidelse og fornyelse av forsikrings- og gjenforsikringsavtaler, men ikke oppfyllelse av avtaler som er inngått før ikrafttredelsesdatoen (unntattvedlegg VII eller VIII).
   • Unntak:
    • obligatorisk forsikring eller ansvarsforsikring (EØS)
    • forsikring til enkeltpersoner som opptrer som privatpersoner (unntatt vedlegg VII og VIII).
    • levering av forsikring eller gjenforsikring til eieren av et skip, fly eller kjøretøy som er chartret (unntattvedlegg VII eller VIII).
  • Hvem:
   • Visse iranske enheter og personer
norske sanksjonsregler mot iran forts7
Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)
 • 8. Transport
  • Hjemmel:
   • Kapittel VI:
  • Forbud:
   • Bunkringstjenester
   • Teknisk service og vedlikeholdstjenester til luftfartøy
  • Hva/Hvem:
   • Luftfartøy/skip som eies eller kontrolleres, direkte eller indirekte av en iransk person, enhet eller organ.
norske sanksjonsregler mot iran forts8
Norske sanksjonsregler mot Iran (forts.)
 • Forskriften gjelder for:
   • Denne forskriften gjelder:
   • a) i Norge, herunder i norsk luftrom;
   • b) om bord på fly eller skip under norsk jurisdiksjon;
   • c) for alle personer i eller utenfor Norge som er norske statsborgere;
   • d) for alle juridiske personer, enheter eller organer som er opprettet eller stiftet i henhold til norsk lovgivning;
   • e) for alle juridiske personer, enheter eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhet som foregår i Norge.